Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1405 Název sady materiálů Český jazyk pro 6. ročník Název materiálu VY_32_INOVACE_12_Nauka o tvoření slov Autor Fulínová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1405 Název sady materiálů Český jazyk pro 6. ročník Název materiálu VY_32_INOVACE_12_Nauka o tvoření slov Autor Fulínová."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1405 Název sady materiálů Český jazyk pro 6. ročník Název materiálu VY_32_INOVACE_12_Nauka o tvoření slov Autor Fulínová Šárka

2 FULÍNOVÁ ŠÁRKA 2.ZŠ DOBŘÍŠ NAUKA O TVOŘENÍ SLOV -obohacování slovní zásoby pro šestý ročník

3 SLOVO = JE SKUPINA HLÁSEK (ZŘÍDKA HLÁSKA JEDNA), MÁ V JAZYCE VÝZNAM A OZNAČUJE NĚJAKOU SKUTEČNOST. Má význam věcný (obsahový) a význam mluvnický (rod, číslo….), zachycuje je slovník.

4 SOUSLOVÍ = Př.: kyselina dusičná, ostrý úhel. RČENÍ = Př.: Lže, jako když tiskne. Ustálené spojení slov s jedním významem, jde o dvouslovné i víceslovné pojmenování. Je obrazné spojení, jehož základem bývá obyčejné slovo.

5 1.Vysvětlete věcný význam daných slov a překontroluj si správnost ve slovníku. Pódium, víko, domov, amulet, mlž, škeble, zrak. 2. Určete mluvnické významy podtržených slov. Návyky zdravého způsobu života a chování, kterým upevňujeme své zdraví, si osvojujeme od nejútlejšího věku. 3. Vysvětlete rčení. Pálí mu to. Podal pomocnou ruku. Práskl do bot.

6 ŘEŠENÍ Pódium – vyvýšen místo pro veřejné vystoupení. Víko – horní část, zařízení k přikrývání, uzavírání. Domov – místo, kde se člověk narodil, kde je doma. Amulet – předmět, jemuž se připisuje magická moc. Mlž – měkkýš, jehož tělo je uzavřeno ve dvou lasturách. Škeble – sladkovodní mlž s plochými lasturami. Zrak – způsob vnímání světla, barev, tvarů..; orgán vidění.

7 ŘEŠENÍ 2. NÁVYKY = 1.p., č.mn., r.muž.než., vzor hrad ZDRAVÉHO = 2.p., č.j., r.muž.než., vzor mladý CHOVÁNÍ = 1.p., č.j., r.stř., vzor stavení KTERÝM = 7.p., č.j., r.stř. UPEVŇUJEME = 1.os., č.mn., zp.ozn., čas přít., r.činný vid nedokonavý VĚKU = 2.p., č.j., r.muž.než., vzor hrad 3. Pálí mu to = je chytrý. Podal pomocnou ruku = pomohl někomu. Práskl do bot = utekl pryč.

8 SLOVO JEDNOZNAČNÉ má jen jeden význam (vlastní jména, odborné názvy…). Př.: Petr Janda, balada…. SLOVO MNOHOZNAČNÉ Vedle významu základního mají další významy, které vznikly přenesením slova na věci, které s původní skutečností nějak souvisí. Př.: ručička, hřeben….

9 Slova se stejným nebo podobným významem – slova souznačná Př.: mluvnice – gramatika. SYNONYMA

10 Synonyma se liší slohovým užitím, rozlišujeme slova slohově neutrální a slova slohově zabarvená: 1. hovorová – moc(mnoho) 2. knižní – pravit (říci) 3. básnická – luna (měsíc) 4. odborná – hmotnost (váha). Slova citově zabarvená: 1. lichotivé – (malý /malinký) 2. hanlivé – (dům/barák).

11 Slova, která stejně znějí, ale mají zcela různý význam – slova souzvučná Př.: rys – zvíře, technický výkres. HOMONYMA

12 Slova s opačným významem Př.: malý – velký. ANTONYMA

13 1.ROZLIŠUJTE SLOVA JEDNOZNAČNÁ A MNOHOZNAČNÁ. Držet, dres, krk, podběl, pohár, balada, báchorka, citoslovce, Filip, žluva. 2.Ke slovům uvádějte synonyma. Utíkat, zaťukat, fotbal, elán. 3.Uveďte slova opačného významu. Hořký, stejný, poslední, dlouhý. 4.Uveďte, co označují homonyma. Vlna, vinice, los, zámek.

14 ŘEŠENÍ 1.držet, krk, pohár, báchorka = mnohoznačná slova dres, podběl, balada, citoslovce, Filip, žluva = jednoznačná slova 2. utíkat – běžet 3. hořký - sladký zaťukat – zaklepat stejný - odlišný fotbal – kopaná poslední - první elán – nadšení dlouhý – krátký 4. vlna – srst, na vodě vinice – žena, místo pro pěstování vinné révy los – zvíře, výherní listina zámek – zařízení na zamykání, budova

15 Slovní zásoba všechna slova daného jazyka; neustále se vyvíjí. Způsoby obohacování 1.tvoření nových slov 2.vznikem nového významu slova 3.vznikem nových sousloví 4.přejímáním slov

16 Význam slova Rozeznáváme slova významově nadřazená (obilí), podřazená (oves) a souřadná (pšenice, ječmen, oves=jsou slova na stejné významové rovině.

17 Uvádějte k daným slovům slova s významem souřadným a společně pro ně slova s významem nadřazeným. 1. stůl 2. hrušeň 3. vidlička 4. smrk 5. mrkev

18 ŘEŠENÍ STŮL = židle, skříň // nábytek HRUŠEŇ = jabloň, třešeň // ovocné stromy VIDLIČKA = lžíce, nůž // příbor SMRK = dub, jedle // jehličnany MRKEV = petržel, celer // zelenina

19


Stáhnout ppt "Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1405 Název sady materiálů Český jazyk pro 6. ročník Název materiálu VY_32_INOVACE_12_Nauka o tvoření slov Autor Fulínová."

Podobné prezentace


Reklamy Google