Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Školní rok 2016/2017 Vedoucí školní družiny: Mgr. Igor Malík Ředitelka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Školní rok 2016/2017 Vedoucí školní družiny: Mgr. Igor Malík Ředitelka."— Transkript prezentace:

1 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Školní rok 2016/2017 Vedoucí školní družiny: Mgr. Igor Malík Ředitelka školy: Mgr. Marie Filipcová

2 Provozní doba školní družiny PONDĚLÍ 11:30 hod. – 15:30 hod. ÚTERÝ 11:30 hod. – 15:30 hod. STŘEDA 11:30 hod. – 15:30 hod. ČTVRTEK 11:30 hod. – 15:30 hod. PÁTEK 11:30 hod. – 15:30 hod. ŠKOLA ZAČÍNÁ

3 Seznamte se s našimi vychovateli Mgr. Igor Malík Bc. Karolína Willerthová Michaela Fialová

4 V souladu s usnesením zákona č. 262/2006 Sb; zákoníku práce vydaného s účinnosti od 1. 1. 2007 v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí č. 17 organizačního řádu školy. Směrnice se řídí: § 123 odst. 4, § 165 odst. 2 písm. i a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb; o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle § 11 – 14 vyhlášky MŠMT ČR č. 74/2005 Sb; o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji výši poplatku za zájmové vzdělávání s účinnosti od 1. 9. 2016 takto: úplata za přihlášeného žáka – 100,-Kč/ měsíc. V Karviné, 31. 8. 2016 Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy

5 Plán činností školní družiny je zpracován do čtyř bloků ročních období: jarní období, letní období, podzimní období, zimní období. Základním prostředkem činnosti školní družiny je hra založená na zážitku dětí, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce. Strategií výchovné práce je respektování požadavků pedagogiky volného času. Výchovné složky se střídají tak, aby převládala rekreační forma práce. Při všech činnostech je nutné dbát především na bezpečnost dětí. Činnost školní družiny zahrnuje následující formy výchovné práce: pravidelná činnost - je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru. Na každý den je zařazena jedna zájmová činnost - výtvarná, pracovní, hudebně-pohybová, sportovní a přírodovědná činnost, vše vychovatel přizpůsobuje dětem a momentálním okolnostem. příležitostné akce - nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činností; jsou to např. besídky, slavnosti, exkurze a jiné odpočinkové činnosti - klidové činnosti - poslechové činnosti, četba, různé formy relaxace, individuální, spontánní hra, aktivní odpočinek, rekreační činnosti, které kompenzují jednostrannou zátěž během školního vyučování. Pro aktivní odpočinek mohou sloužit i různé organizované zájmové činnosti např. tělovýchovné aktivity, hudebně-pohybové aktivity. Spontánní činnosti: nabídka těchto činností je průběžná; role vychovatele spočívá nejen v zajištění bezpečnosti, ale také v navození, podněcování a motivování některých vlastních aktivit dětí, není vyloučena osobní účast na některých hrách. příprava na oběd – prohlubování hygienických návyků, použití WC, kapesníku, zásady správného stolování příprava na vyučování – prolíná všemi činnostmi během celého dne ve školní družině, zahrnuje didaktické hry, hádanky, soutěže, rozšiřování slovní zásoby, tematické vycházky a činnosti, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme poznatky. Vychovatelka nevypracovává s dětmi domácí úkoly.

6 Všechno děláme bezpečně Dítěti nebo žáku ve ŠD je zajištěna péče o jeho bezpečnost a zdraví v souladu s platnou legislativou. Pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny, řídí se jejich řády. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZ a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení. Do ŠD děti nenosí cenné předměty nebo větší obnos peněz. Ve výjimečném případě nebo na požádání je uloží vychovatel do bezpečné úschovy. Pokud dítě nebo žák není schopen mít pod osobní kontrolou například mobil, vychovatel předem nabídne možnost jeho bezpečné úschovy. V případě, že nebude tato nabídka využita, škola nezodpovídá za ztrátu (ztráta není hrazena pojišťovnou).

7 Naším cílem je Získání nových dovedností Objevení nových zájmů Poznání nových přátel Zábava a vzájemná podpora

8 Třídní pospolitost Naše pravidla nám pomáhají spolu ve třídě vycházet: Buďte ohleduplní a zodpovědní. Buďte disciplinovaní a dodržujte pokyny. Choďte včas. Buďte připravení.

9 Společné akce s rodiči Workshop s rodiči – „ Ať žijí duchové“ – vyřezávání z dýní Workshop s rodiči – zdobení adventního věnce Workshop s rodiči – karnevalové řádění Mobilní planetárium Celodružinový výlet na kozí farmu

10 Karneval se nám líbil

11 Hry nás baví

12 Mobilní planetárium

13 Horní Lomná

14 Společný výlet Horní Lomná

15 Beseda s Červeným Křížem

16 Karneval k MDD

17 Společné prostory

18

19

20 Děkujeme všem za podporu

21 Knihovna Počítačová učebna Asistent učitele Dobrovolníci z řad rodičů

22

23 Užijme si tento školní rok!


Stáhnout ppt "Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Školní rok 2016/2017 Vedoucí školní družiny: Mgr. Igor Malík Ředitelka."

Podobné prezentace


Reklamy Google