Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj podnikových informačních systémů a jejich architektur.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj podnikových informačních systémů a jejich architektur."— Transkript prezentace:

1 Vývoj podnikových informačních systémů a jejich architektur

2 1. Podnikové informační systémy (ERP systémy) 2. Nové trendy v podnikových informačních systémech 3. Modelování procesů

3

4 ROKSYSTÉMCHARACTERISTIKA 60s – 70s MRPMaterial Resource Planning systems: důraz na bilancování mezi materiálem, plánem a kusovníky 80sMRPIIManufacturing Resource Planning: důraz na bilancování požadavků (plánu) a kapacit 1972ERP: End-to-end aplikaceERP jako „end-to-end application“ 1978ERP: mainframová architekturaMonolitická architektura, specifické platformy 1992ERP: C/S architekturaVrstvená architektura, vertikalizace funcionality, SME řešení, podpora e-business, stále specifické platformy 2000ERP IISystémová integrace, collaborative commerce, object oriented, specifické platformy 2004ERP – integrační platformaTCO snížení, BI – Business intelligence 2005ERP - kompozitní platformaKompozitní architektura: nová logika aplikací založená na integraci komponent různých aplikací 2006Enterprise SOA – procesní platforma : KONEC ERP ????? Service oriented architecture, technologicky neutrální

5  aplikační software "nad" běžnými aplikacemi (CRM, controlling, workflow apod.), která v jednotlivých aplikacích spouští řadu transakcí podle předem daného postupu příslušejícího k určitému podnikovému procesu. Jedná se o novou vrstvu aplikační logiky, která na rozdíl od klasických point-to-point (rozhraní) řešení umožňuje mnohem efektivnější a pružnější provoz a správu aplikací.

6 ERP II C-commerce (Collaborative) EIP (enterprise information portal) BPM (business process management) Rozšířený ERP E-commerce CRMAPS SCMMIS ERP procesyodvětv. řešení personalistika EIS simulace MRP II kapacity nákup mat. dílenské řízení obchod MRP prováděcí plán kusovníky stavy zásob Enterprise SOA

7  Rozsah: multifunkční (multiprocesní) na úrovni:  back-end systému (uvnitř podniku bez vazeb na okolí),  front-end systému s vazbami na okolí (portály, procesy zásobování využívající internetové aplikace, business inteligence, samoobslužné HR)  Podstata: integrované  pokud datová položka vstoupí do systému v rámci jedné funkce/procesu, způsobuje automatickou změnu dat v jiných funkcích/ procesech (např. automatické generování nákupních objednávek),  integrované systémy pracují s jedním centrálním datovým zdrojem, který je sdílen různými útvary  Struktura: modulární  V ČR celkem 130 produktů http://www.systemonline.cz/prehledy-produktu/?skup=1&kat=4

8

9

10  Řešení původně vyvíjená pro SME jako alternativa k systémům pro velké organizace  Příklady:  Helios Orange  ABRA G3  Altec (výrobní podniky)

11  Cenové zvýhodnění bez omezení (QI Start Edition)  Další výhody (QAD EA Rapid, Karat Express)  pevně daný a garantovaný rozsah služeb,  přesně specifikované komplementární produkty (server, databázový stroj atd.),  přednastavené procesy pro vybraná odvětví,  implementační metodika, uzpůsobená k rychlému a úspornému zavedení systému  Cena 200 000 Kč (včetně databázového serveru, implementačních prací a zaškolení všech uživatelů  Ostrý provoz - do jednoho měsíce po podpisu smluv

12  "odlehčená ERP řešení" - limitována v některých vlastnostech (např. v budoucím rozšíření o další moduly, počtu současně pracujících uživatelů, omezení funkcí ve srovnání s původní verzí systému, možnostech zakázkových úprav nebo šíře a komfortu servisních služeb)  nutné před pořízením takového řešení dobře zvážit jeho využití a další rozvoj  Příklady:  Vision32 LE (limitovaný počet položek některých agend)  Money S4 (omezení vývoje zákaznických modulů a funkcí)  ABRA G2 (limitovaný počet současně pracujících uživatelů)

13  ERP –evidence a nakládání se zdroji podniku  CRM – podpora vztahů se zákazníky  SCM – podpora řízení výrobků od příchodu materiálu, evidenci, skladování, zpracování až po vyskladnění a expedici  BI – sofistikovaná analýza dat získaných při provozní činnosti podniku  EIS – manažerská aplikace, multi-dimenzionální OLAP kostky, agregace dat, časové řady, vazby

14

15

16

17

18

19  Projekty implementace dvouvrstvých ERP  Projekty implementace odlehčených řešení  Projekty pořízení ERP systémů formou SaaS  Využívání sociálních sítí  Využívání mobilních zařízení

20  jeden primární systém pro centrálu, řídící většinu běžných business procesů (většinou toto zajišťují systémy od globálních dodavatelů) a současně umožňuje pobočkám se specifickým zaměřením a/nebo umístěným v odlišných regionech (jiná legislativa, jazyk) používat odlišná řešení (dokonce i jiné ERP systémy), která nejvíce vyhovují jejich aktuálním potřebám  musí být zajištěna datová i aplikační integrita těchto dvou úrovní systémů  dvouúrovňová architektura ERP systémů může být přitom nabízena jako cloudové řešení, a to na obou úrovních systému  Podrobněji příští přednáška

21  Viz přednáška 1– škálování metodik projektů  Odlehčená řešení zavedení ERP systémů (Lite ERP)  určena pro segment malých a začínajících firem – omezené investice  rychlá implementace a přímé zavedení do provozu s omezeními (nabízená funkcionalita, počet současně přihlášených uživatelů (obecně je to kolem 10 uživatelů), dostupnosti dalšího rozšíření nebo možnosti nadstavby pomocí modulů)  nepotřebují typické etapy jako například příprava projektu nebo vytváření cílového konceptu systému (business blueprint)  Nízká cena a rychlé zavedení  projekty implementace odlehčených ERP systémů - komodita, tzn. zboží standardních cen a vlastností

22  Vylepšení podmínek pro rozšíření systémů  ERP Lite možnost rozšíření o jednotlivé moduly, nebo nabídkou komplexního balíčku, v rámci kterého je možné postupně zakoupenou nabízenou funkcionalitu  Nabídka celkového upgrade Lite řešení na jeho plnohodnotnou verzi a plný přenos veškerých dat a nastavení do nového systému  Problém cena - některé firmy (například ABRA) poskytují upgrade z Lite verze na plnohodnotný ERP systém pouze za rozdílovou cenu  Nabídka odlehčených verzí formou SaaS  řada poskytovatelů klasických plnohodnotných ERP systémů, nabízí podnikům možnost vyzkoušet si jejich produkt (odlehčenou verzi s určitými omezeními) na dálku prostřednictvím internetu formou pronájmu (bez zakoupení licencí).  Odlehčená řešení jsou rovněž vhodnými kandidáty pro nabídku formou mobilních aplikací

23  Dvě základní varianty:  SaaS  Hostované řešení  SaaS:  model poskytování a provozování standardních softwarových produktů (jedná se zpravidla o podnikové systémy),webových aplikací a jiných souvisejících služeb formou pronájmu služby prostřednictvím internetu (jako on-line webová aplikace), která je přístupná odkudkoli přes počítačovou síť a je typicky poskytována na základě smlouvy  Úhrada za poskytované služby probíhá buď  za samotný pronájem SW v závislosti na počtu uživatelů,  paušálně měsíčně pouze na základě využívání SW (spolu s možností registrace neomezeného počtu uživatelů)  podle toho, na kolik intenzivně byl poskytovaný SW využíván (intenzita může být stanovena například na základě počtu hodin připojení k aplikačnímu serveru).

24  uživatel si koupí/pronajme licence na užívání SW od poskytovatele (Value Added Reseller), který provozuje systém v „hostovaném centru“. Uživatel platí poplatky za technickou údržbu a upgrady  Aplikační infrastruktura je provozována na hardwarových zdrojích poskytovatele služeb, ale vlastní data budou uchována, a přenášena na HW uživatele přes vysoce zabezpečený síťový protokol  vhodné pro podniky, které mají zvýšené požadavky na zajištění bezpečnosti podnikových dat (banky, státní organizace).

25

26  SaaS na míru  software se upravuje, popřípadě vyvíjí na míru podle potřeb zákazníka  každý podnik využívá vlastní verzi aplikace  každá aplikace nebo software běží separátně na hostovaných serverech jako jedna konkrétní instance pro konkrétní podnik.  Konfigurovatelné  separátní instance softwaru se stejným aplikačním kódem a možností konfigurovatelných metadat  Společný aplikační kód umožňuje plnění odlišných požadavků klientů na SW za zjednodušených podmínek správy a údržby a poskytuje větší flexibilitu softwaru  Omezená customizace  Konfigurovatelné řešení pro více uživatelů  v rámci jedné vytvořené instance aplikace je možné obsloužit více uživatelů (firem) najednou.  každá optimálně vytvořená instance aplikace se provozuje odděleně pro co nejvíce uživatelů  zefektivňuje využívání zdrojů dodavatele v oblasti hardwarových zdrojů  problém rozšiřitelnosti systému

27  Konfigurovatelné rozšiřitelné řešení  řešení podporuje víceúrovňová architektura „load balancing“, umožňující provozovat jedinou aplikační softwarovou instanci na proměnlivém počtu serverů pro neomezený počet uživatelů.  Uživatelům jsou umožněny konfigurace SW podle vlastních požadavků již uvnitř systému. Jedná se o jednoduchou parametrizovatelnost rozhraní a výběr přidělení nebo odstranění jednotlivých modulů uvnitř aplikace (například přidání modulu CRM)  dodavatel služby ERP systému poskytuje službu v rámci „Specializace“ nebo „Funkcionality“ jiného poskytovatele. Příkladem je, když poskytovatel ERP systému přes definované rozhraní napojí na své služby službu jiného poskytovatele a tak rozšíří (doplní) vlastní SW o další oblast funkcionality (například další funkční modul, který původní ERP neobsahuje)

28  Zásadní roli hrají etapy přípravné, tj. etapy výběru vhodného systému, jeho poskytovatele, modelu poskytování služby a modelu placení za služby  V porovnání s klasickou verzí implementace, kdy je velmi důležitý dokument popisující cílový koncept nasazení, u SaaS ERP je důležitá uzavřená smlouva SLA (více v přednášce 12)  Možnosti customizace systému jsou omezené, reengineering business procesů se neřeší a je zcela v kompetenci zákazníka  Při financování projektu je potřeba počítat s tím, že vzrostou provozní náklady IT na úkor investičních  V organizaci je potřeba vytvořit model rozhodování o čerpání kapacit ERP systému, které ovlivňují ceny služeb

29  Trend - podnikové sociální sítě  uzavřená podniková sociální síť ( „Firemní Facebook“) pro komunikaci a sdílení znalostí omezené skupiny uživatelů (zpravidla firemních zaměstnanců)  obsahuje firemní wiki, e-mail, chat a diskusi v jednom  možná přímá integrace sociálních sítí do ERP systému podniku  ke každé funkci je možné přidělit funkce vytvoření diskuse nebo komentáře a jsou přidáni i příjemci  dodání kontextu k dané informaci  Příklad – problematická faktura, vystavení objednávky  Sekvence „sleduj–sdílej–jednej" definuje novou generaci ERP systémů s informacemi a aktivitami, které relevantní pracovníci odebírají, aniž by je museli pracně vyhledávat

30  Dva možné přístupy  zavádět nově vytvořené mobilní ERP systémy, nebo jejich moduly  přizpůsobovat „staré“ ERP systémy tak, aby komunikovaly s mobilními aplikacemi

31 1. Instalace bázového ERP systému, obsahující veškeré standardní business procesy (správa a vedení klientely, vyřízení objednávek, vedení účetnictví (přehled jednotlivých výdajů, fakturace, příjmy a výdaje firmy), řízení dodavatelského řetězců, vedení databáze a jiné typické agendy (plánování schůzek, vedení kalendáře, statistika)  Přizpůsobení/doplnění typového aplikačního balíku potřebám konkrétního podniku (rozšíření bázového řešení o nezávislé moduly

32 2. Implementace jednotlivých modulů - nové moduly jsou zaměřeny například na jednotlivá oddělení ve firmě nebo oblasti činností zaměstnance  Příklad:  Oracle: 14 mobilních aplikací pro práci v systému Oracle E-Business Suite  objednávky prodeje (Mobile Sales Orders), Projektový management (Mobile Project Manager), terénní servis, zakázky, zásoby, výrobu a jiné

33  Vývoj mobilního systému „na míru“,  Příklad:  Společnost 1C, která poslední dva roky nabízí možnost spuštění projektu pro vývoj mobilních systémů podle předem stanovených požadavků. Jejich projektové služby zahrnuji:  analýzu potřeb podniku dodavatelem 1C:Enterprise  návrh řešeni (zakoupeni typového ASW, zakoupení jednotlivých modulů, vývoj zcela nového řešení);  dodání (případně vývoj) programu a implementace;  zavedení do provozu a školení;  provoz a údržba (zajištuje klient, ale v případu potíží nebo případných chyb v systému, úplná podpora dodavatelem).  ICT system, a.s. nabízí analýzu podnikatelských požadavků, návrh a následný vývoj mobilního ERP systému (nebo jednotlivých mobilních řešení) jak pro telefony, tak pro tablety. Jejich projekty zahrnují:  analýzu prostředí  návrh řešení (znázorněny předběžný návrh aplikačního řešeni pomoci UML, wireframing, use cases a jiné);  návrh a následná grafická realizace uživatelského rozhraní;  samotný vývoj mobilní aplikace pomocí standardních technologických postupů a nástrojů (JIRA, SVN, MS SQL, JAVA,.NET);  integrace sociálních sítí (Twitter, Facebook, Google plus, LinkedIn a ostatní využívané sociální služby);  následné vytvoření manuálu, případně školení uživatelů, údržba, servis a aktualizace mobilní aplikace;  publikace a zpřístupnění ke stažení vytvořené aplikace na Google play (mobilní obchod ke stažení různorodých aplikací pro zařízení s OS Android).

34  Stávající ERP systém nemá potřebnou funkcionalitu pro podporu mobilních aplikací  Dodavatelé (např. ABRA a SAP) nabízí ke svým systémům různorodé produkty a služby, které umožňují integraci s hlavním systémem  Základní komunikace z ERP produktu navenek ve formě SMS zprávy či e-mailu z vydané korespondence systému. Tyto typy komunikace umožňují na straně mobilního zařízení přečíst SMS zprávu či e-mail a v případě e-mailu pak opětovně odpovídat, čímž se dostane informace opět do ERP produktu natažením e-mailu jako přijaté korespondence  Pokročilejší forma komunikace je komunikace zvenku (od uživatele mobilního zařízení) do ERP systému., např.  propojení a následující možnost spravování, provedení změn a aktualizace firemní databáze,  řízení transakcí (zajištění a kontrola běžných transakcí a činností v podniku, které jsou určené pro chod podniku),  sdílení seznamu kontaktů (telefonní a adresní údaje, seznam obchodních kontaktů, klientely zaměstnanců a jiné),  sdílení společného kalendáře (schůzky, plánované akce, oznámeni události, objednávek apod.),  sdílení jednotlivých informaci podle požadavku klienta a oblasti funkcionality uživatele (například sdílení stavu skladu.)  Příklady: Asseco Solutions – HELIOS na cesty a HELIOS Mobile

35

36

37

38  1. vlna: Process Improvement (60. – 70. léta)  2. vlna: BPR (90. léta)  3. vlna: Business Process Management (2000+)  4. vlna???  Borderless enterprises, seamless processes, real-time business  Privátní a veřejné procesy – IT se přetransformuje do nové komodity opírající se o společnou infrastrukturu (podobně jako komunikační nebo energetické sítě)

39  Postup, který optimalizuje podnikové procesy tak, aby přinášely maximální efekty při optimální spotřebě podnikových zdrojů. Výsledkem BPR je řada podstatných změn nejen v podnikových procesech, ale i v organizační a kvalifikační struktuře podniku, ve způsobech organizace práce a řízení  Zakladatelé Hamer a Champy popsali BPR původně jako „masivní restrukturalizaci podnikových procesů“  ERP systémy –změna: přizpůsobení specifických podnikových procesů standardním procesům, podporovaných daným ERP systémem

40  BPM  představuje nejvyšší úroveň modelování podnikových procesů za pomoci standardů  BPM bez SOA – analytici ignorují integraci, postup shora dolů, upřednostňuje management  SOA bez BPM – integrace aplikací bez propojení s procesy, postup zdola nahoru – upřednostňují IT specialisté  Jeden z nástrojů propojení IT a business procesů  Směr zdola – nahoru (IT perspektiva): nástroje pro řízení IT služeb ITSM  Směr shora-dolů (business perspektiva): nástroje pro řízení procesů BPM

41  CMDB – definuje množinu konfiguračních položek (CIs), přehled o zdrojích  Autodiscovery nástroje – odhalují HW a SW zdroje v provozním prostředí  Nástroje pro modelování služeb a jejich vazeb na business procesy (Service impact modelling tools)  Nový druh SW nástrojů: BSM – business service management tools  Příklady: BMC; CA; Compuware; HP; IBM Tivoli; Indicative; Interlink Software; Novell Managed Objects

42

43  Umělé jazyky pro mapování existujících event. nových procesů  Souhrn pravidel skládajících se ze syntaxe (notace) a sémantiky (významu)  Tři mezinárodně akceptované BPM jazyky: UML, BPMN, EPC

44  EPC (Event Process Chain)  Klasický ARIS standard pro modelování procesů  Uživatelsky orientovaný BPM  BPMN (Business Process Management Notation)  Doplněk k BPEL (Business Process Execution Language) – varianty k UML (Unified Modeling Language,problém modelovat procesy)  Vazba na spustitelné jazyky, SOA  Vhodný spíše pro technicky orientovaný BPM  Trend: propojení mezi standardy např.  Oracle Business Process Analysis Suite  IDS Scheer: BPA nástroj, verze 7.0.2 podporuje standard BPMN

45  Nejsou jednotné  Příklad ARIS:  Úroveň přehledu procesů (vazby mezi procesy v rámci agendy (domény, organizace)  Úroveň procesu (kontextový model vazeb mezi subprocesy, dokumenty, produkty..)  Úroveň podprocesů – popis všech podprocesů procesu (eEPC, popis všech činností podprocesu, aktéři,V/V)  Úroveň činnosti – popis jedné činnosti v procesu

46

47

48

49

50  Zobrazení agendy/procesu (vazba na ostatní agendy/procesy)  Zobrazení subprocesů (výčet)  Zobrazení činností –  podrobné grafické rozpracování subprocesu do jednotlivých dílčích kroků – činností  Tabulka popisu objektů NázevTypPopisZnalostní základna Aplikační podpora Vlastník Doručená objednávka událostDoručení osobně, elektronicky, poštou obchodník činnost rozhodnutít erminátore xterní model atd. Zákon č., §E-mail Formulář MS Word Evidence oznámení atd.

51

52

53

54

55  Definujte co je ERP systém a popište jeho vývoj  Jaké druhy ERP systému se rozlišují; uveďte představitele  Vyjmenujte současné trendy ve vývoji ERP systémů; dva z nich si vyberte a popište je podrobněji  Popište vývoj modelování business procesů, jeho vazby na podnikové informační systémy  Jaké jsou nejčastější nástroje pro modelování a procesů?  Jaké jsou úrovně procesních modelů?


Stáhnout ppt "Vývoj podnikových informačních systémů a jejich architektur."

Podobné prezentace


Reklamy Google