Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝZNAM KOMPENZAČNÍCH CVIČENÍ PRO SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA Blanka Hošková, Pavlína Nováková Katedra Zdravotní TV a tělovýchovného lékařství FTVS UK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝZNAM KOMPENZAČNÍCH CVIČENÍ PRO SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA Blanka Hošková, Pavlína Nováková Katedra Zdravotní TV a tělovýchovného lékařství FTVS UK."— Transkript prezentace:

1 VÝZNAM KOMPENZAČNÍCH CVIČENÍ PRO SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA Blanka Hošková, Pavlína Nováková Katedra Zdravotní TV a tělovýchovného lékařství FTVS UK

2 ÚVOD různé aspekty působení korekčních prostředků → odstranění nebo zmírnění svalové nerovnováhy různé aspekty působení korekčních prostředků → odstranění nebo zmírnění svalové nerovnováhy nutnost kvality pohybu → principy dodržování základních poznatků o fungování pohybového systému nutnost kvality pohybu → principy dodržování základních poznatků o fungování pohybového systému Cíl - připomenout význam korekce svalové nerovnováhy pro správné držení těla

3 Absence zdravotní TV Absence zdravotní TV Oslabené děti neměly a nemají možnost korigovat svoje oslabení Oslabené děti neměly a nemají možnost korigovat svoje oslabení Zamyšlení ¿? Zamyšlení ¿? Nevyužít základní vyrovnávací prostředky zdravotní TV - cvičení pro správné držení těla Nevyužít základní vyrovnávací prostředky zdravotní TV - cvičení pro správné držení těla - dechová cvičení - dechová cvičení - relaxační cvičení - relaxační cvičení i v běžných hodinách školní TV nebo ve sportovních kroužcích ? i v běžných hodinách školní TV nebo ve sportovních kroužcích ?

4 PROBLÉM 1) Jsou na školách zřizovány hodiny zdravotní TV v rámci výuky? 2) Uplatňují se v hodinách tělesné výchovy prvky vyrovnávacích prostředků zdravotní TV? 3) Je vycházeno z principu kvalitně provedeného pohybu, aby bylo dosaženo stanoveného cíle?

5 1) Závěry výzkumného projektu MŠMT z roku 2005 ( Systematické monitorování stavu zdravotně oslabených žáků a studentů ve školní zdravotní tělovýchově a návrhy na její zlepšení ve vzdělávacím systému ČR) Závěry výzkumného projektu MŠMT z roku 2005 ( Systematické monitorování stavu zdravotně oslabených žáků a studentů ve školní zdravotní tělovýchově a návrhy na její zlepšení ve vzdělávacím systému ČR) → odpovědi od 1330 škol (24,6%) odpovědi od 1330 škol (24,6%) 76,8% škol nemá žádnou hodinu zdravotní TV 76,8% škol nemá žádnou hodinu zdravotní TV 10,9% škol má 2 hodiny zdravotní TV týdně 10,9% škol má 2 hodiny zdravotní TV týdně 6,4% škol má jednu hodinu zdravotní TV 6,4% škol má jednu hodinu zdravotní TV 1,2% škol má 4 hodiny zdravotní TV týdně 1,2% škol má 4 hodiny zdravotní TV týdně

6 2) Odborná erudice učitele → využívání metod, prostředků a forem zdravotní TV Odborná erudice učitele → využívání metod, prostředků a forem zdravotní TV Pokud zdravotní TV na školách není Pokud zdravotní TV na školách není → otázka zařazení alespoň některých z vyrovnávacích prostředků do běžných hodin TV nebo i do sportovních kroužků → otázka zařazení alespoň některých z vyrovnávacích prostředků do běžných hodin TV nebo i do sportovních kroužků Možná korekce špatného držení těla → do určité míry kompenzovat Možná korekce špatného držení těla → do určité míry kompenzovat a) hypokinetický způsob života žáka a) hypokinetický způsob života žáka b) přetížení pohybového systému ve sportovních situacích a předcházet vzniku přetížení (pohybový systém žáka nedostatečně připravený na zátěž) b) přetížení pohybového systému ve sportovních situacích a předcházet vzniku přetížení (pohybový systém žáka nedostatečně připravený na zátěž)

7 3) Kvalita pohybu při provádění kompenzačních cvičení → zákonitosti → splnění cíle pohybu Kvalita pohybu při provádění kompenzačních cvičení → zákonitosti → splnění cíle pohybu Výběr cvičení, metodické postupy a správný popis podloženy poznanými skutečnostmi Výběr cvičení, metodické postupy a správný popis podloženy poznanými skutečnostmi Obranyschopnost hybného systému vůči nejrůznějším podnětům, zvláště přetížení - poměrně malá → nastávají nežádoucí změny Obranyschopnost hybného systému vůči nejrůznějším podnětům, zvláště přetížení - poměrně malá → nastávají nežádoucí změny

8 Nedostatek pohybu + současně nekompenzované nadměrné udržování statických poloh → vznik poruch v držení těla u školní mládeže → v dospělosti - degenerativní změny Nedostatek pohybu + současně nekompenzované nadměrné udržování statických poloh → vznik poruch v držení těla u školní mládeže → v dospělosti - degenerativní změny X Opačný fenomén - v běžné školní TV, může velmi snadno docházet k přetěžování organismu chybným prováděním jednotlivých pohybových činností Opačný fenomén - v běžné školní TV, může velmi snadno docházet k přetěžování organismu chybným prováděním jednotlivých pohybových činností

9 Několik pohledů na pohybový systém Správné držení těla je v období dětství a dospívání jedním z ukazatelů zdraví dětí Správné držení těla je v období dětství a dospívání jedním z ukazatelů zdraví dětí U školní mládeže je vadné držení těla tak časté, že bývá řazeno mezi civilizační nemoci U školní mládeže je vadné držení těla tak časté, že bývá řazeno mezi civilizační nemoci Vzpřímené držení těla Vzpřímené držení těla = individuální posturální program = individuální posturální program = výsledek složitých posturálních reflexů = výsledek složitých posturálních reflexů = vyžaduje souhru svalů = vyžaduje souhru svalů

10 Při obnovení svalové rovnováhy pro potřeby praxe - 2 aspekty: 1. normalizace poměrů v periferních strukturách 1. normalizace poměrů v periferních strukturách pohybového aparátu pohybového aparátu 2. reedukace fyziologického (správného) způsobu 2. reedukace fyziologického (správného) způsobu provádění pohybu provádění pohybu Aby byl pohyb kvalitní : Aby byl pohyb kvalitní : → radostná pozitivní emoce = podmínka k paměťové fixaci prováděného pohybu prováděného pohybu → vycházet ze správné stabilní výchozí polohy = vyloučení zatížení antigravitačního svalstva → lepší možnost soustředění zatížení antigravitačního svalstva → lepší možnost soustředění → pomalý, řízený pohyb - možnost soustředit se v celém jeho průběhu - správné provedení - koordinace mezi pracujícími svaly průběhu - správné provedení - koordinace mezi pracujícími svaly → zapojení a využití dechu → uvolnění svalstva - relaxace

11 Shrnutí základních pravidel pro uvolňování Stabilní, pohodlná poloha Stabilní, pohodlná poloha Dokonalá relaxace Dokonalá relaxace Jasný cíl cvičebního účinku Jasný cíl cvičebního účinku Pohyby vedené, vyloučení švihových pohybů Pohyby vedené, vyloučení švihových pohybů Protahované svaly nesmí plnit antigravitační funkci Protahované svaly nesmí plnit antigravitační funkci Protahování pod volní kontrolou Protahování pod volní kontrolou Protahování nesmí být bolestivé Protahování nesmí být bolestivé Někdy pouze uvolňovat, jindy protahovat Někdy pouze uvolňovat, jindy protahovat Využití reflexních mechanismů: Využití reflexních mechanismů: a) agonista napětí – antagonista útlum a) agonista napětí – antagonista útlum b) postizometrické relaxace b) postizometrické relaxace c) přiměřeného odporu nebo tlaku, využití c) přiměřeného odporu nebo tlaku, využití gravitace gravitace d) poklesu svalového napětí při výdechu d) poklesu svalového napětí při výdechu Fixace centrálního a periferního úponu Fixace centrálního a periferního úponu Cvičit soustředěně, ne mechanicky Cvičit soustředěně, ne mechanicky

12 Shrnutí základních pravidel pro posilování Před posilováním hyperaktivní svaly uvolnit a protáhnout Před posilováním hyperaktivní svaly uvolnit a protáhnout Posilovat ve zkrácení, přiblížení úponů Posilovat ve zkrácení, přiblížení úponů Posilovat s výdechem, snižujeme nebezpečí zadržení dechu Posilovat s výdechem, snižujeme nebezpečí zadržení dechu Cviky volit jednoduché a snadné Cviky volit jednoduché a snadné Aktivace pouze oslabených svalů, hyperaktivní musí zůstat relaxované Aktivace pouze oslabených svalů, hyperaktivní musí zůstat relaxované

13 ZÁVĚR Nepodceňovat vadné držení těla způsobené svalovou nerovnováhou Nepodceňovat vadné držení těla způsobené svalovou nerovnováhou Neustále se zvyšující procento dětí s vadným držením těla by pro nás, pedagogy a zdravotníky, ale i rodiče a celou společnost, mělo být alarmující Neustále se zvyšující procento dětí s vadným držením těla by pro nás, pedagogy a zdravotníky, ale i rodiče a celou společnost, mělo být alarmující Proto bychom měli zdůrazňovat prvky zdravotní TV založené na kvalitním provedení s dodržováním zásad tak, aby byl splněn cíl Proto bychom měli zdůrazňovat prvky zdravotní TV založené na kvalitním provedení s dodržováním zásad tak, aby byl splněn cíl Kvůli absenci speciálních kroužků zdravotní TV na školách → alespoň v běžné školní TV a ve sportovních kroužcích vhodné a do budoucna výhodné využít kompenzačních prvků Kvůli absenci speciálních kroužků zdravotní TV na školách → alespoň v běžné školní TV a ve sportovních kroužcích vhodné a do budoucna výhodné využít kompenzačních prvků Pokud tento problém nebudeme řešit, můžeme v budoucnu očekávat nárůst počtu potencionálních pacientů s problémy vertebrogenního charakteru Pokud tento problém nebudeme řešit, můžeme v budoucnu očekávat nárůst počtu potencionálních pacientů s problémy vertebrogenního charakteru

14 DĚKUJEME ZA POZORNOST

15 LITERATURA Bursová, M. (2005). Kompenzační cvičení. Praha: Grada. Bursová, M. (2005). Kompenzační cvičení. Praha: Grada. Hošková, B. (2003). ABC Kompenzace pohybem. Praha: Olympia. Hošková, B. (2003). ABC Kompenzace pohybem. Praha: Olympia. Hošková, B., Matoušová, M. (2005). Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy pro studující FTVS UK. 2.vyd. Praha: Univerzita Karlova. Hošková, B., Matoušová, M. (2005). Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy pro studující FTVS UK. 2.vyd. Praha: Univerzita Karlova. Kabelíková, K., Vávrová, M. (1997). Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy (průprava ke správnému držení těla). Praha: Grada. Kabelíková, K., Vávrová, M. (1997). Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy (průprava ke správnému držení těla). Praha: Grada. Strnad, P.. (2005). Současný stav vyučovacího předmětu zdravotní tělesná výchova na základních a středních školách. Praha: Univerzita Karlova. Strnad, P.. (2005). Současný stav vyučovacího předmětu zdravotní tělesná výchova na základních a středních školách. Praha: Univerzita Karlova. Véle, F. (2006). Kineziologie. Přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. Praha: Triton. Véle, F. (2006). Kineziologie. Přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. Praha: Triton. Véle, F. (1995). Kineziologie posturálního systému. Praha: Univerzita Karlova. Véle, F. (1995). Kineziologie posturálního systému. Praha: Univerzita Karlova.


Stáhnout ppt "VÝZNAM KOMPENZAČNÍCH CVIČENÍ PRO SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA Blanka Hošková, Pavlína Nováková Katedra Zdravotní TV a tělovýchovného lékařství FTVS UK."

Podobné prezentace


Reklamy Google