Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Práce s výpočetní technikou – úvodní poučení GNK 1. 9. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Práce s výpočetní technikou – úvodní poučení GNK 1. 9. 2015."— Transkript prezentace:

1 Práce s výpočetní technikou – úvodní poučení GNK 1. 9. 2015

2 BOZP při používání výpočetní techniky ve škole GNK 1. 9. 2015

3 BOZP při používání výpočetní techniky ve škole Počítač je připojen do sítě s napětím 230 V! Sledujeme: Zásuvky Kabely Probíjení (brnění) Jiskření a zápach ze spáleniny Podivné zvuky GNK 1. 9. 2015

4 BOZP při používání výpočetní techniky ve škole Závady (i podezření na závady) je nutné okamžitě nahlásit vyučujícímu. V případě hrozícího nebezpečí je třeba okamžitě vypnout proud! GNK 1. 9. 2015

5 BOZP při používání výpočetní techniky ve škole V případě mimořádné závady může dojít k úrazu elektrickým proudem. Tento úraz může být smrtelný. GNK 1. 9. 2015

6 První pomoc při úrazu elektrickým proudem http://www.zachrannasluzba.cz/zajimavosti/2011_ele ktroinstalater_uraz%20elektrickym%20proudem.pdf GNK 1. 9. 2015

7

8 BOZP při používání výpočetní techniky ve škole V případě úrazu elektrickým proudem, je třeba zajistit v každém případě prohlídku lékařem (i když se zdánlivě nic nestalo). GNK 1. 9. 2015

9 BOZP při používání výpočetní techniky ve škole Na stolech jsou umístěna poměrně těžká zařízení a při nevhodném chování může dojít k pádu těchto zařízeni ze stolu a k mechanickému úrazu. GNK 1. 9. 2015

10 BOZP při používání výpočetní techniky ve škole Studenti nesmějí provádět jakékoli manipulace s elektrickým rozvodem včetně zapojování zařízení do zásuvek (v celé škole) bez pokynu vyučujícího Studenti nesmějí zapínat proud bezpečnostním (hlavním) vypínačem. GNK 1. 9. 2015

11 BOZP při používání výpočetní techniky ve škole Studenti mohou provádět obsluhu zařízení výpočetní techniky pouze na vizuálně přímo dostupných ovladačích GNK 1. 9. 2015

12 BOZP při používání výpočetní techniky ve škole Studenti se důsledně řídí zásadou: „neznám-li bezpečně správnou manipulaci se zařízením, zeptám se vyučujícího!! GNK 1. 9. 2015

13 Provozní řád učeben Při práci s výpočetní technikou ve škole platí vnitřní řád školy. GNK 1. 9. 2015

14 Provozní řád učeben Do učebny se studenti přezouvají. V učebnách není dovoleno svačit. Žáci udržují v učebnách pořádek, při odchodu uklidí své pracovní místo a zasunou židli. GNK 1. 9. 2015

15 Provozní řád učeben Veškeré vybavení učeben (HW, SW) je majetkem školy a studenti jej mohou používat pouze ve škole. GNK 1. 9. 2015

16 Provozní řád učeben Studenti nesmějí provádět činnosti související s odhalováním hesel, přistupovat k zajištěným informacím a měnit jakákoli systémová nastavení. GNK 1. 9. 2015

17 Provozní řád učeben Studenti nesmějí instalovat na počítače žádné programy, nesmějí instalovat ani spouštět programy pro zpřístupňování počítače z jiných počítačů. GNK 1. 9. 2015

18 Provozní řád učeben Počítače zůstávají v průběhu dne zapnuty. GNK 1. 9. 2015

19 Provozní řád učeben Je zakázáno pracovat na počítači bez zapnuté rezidentní antivirové ochrany. Důsledně spouštějte Avast po ukončení práce na PC!!! GNK 1. 9. 2015

20 Provozní řád učeben Ve škole je zakázáno připojovaní jakýchkoli zařízení (fotoaparáty, počítače) do rozvodné a datové sítě a ke školním počítačům. GNK 1. 9. 2015

21 Výjimkou jsou disky flash, žáci je připojují a odpojují k PC dle poučení. Vzhledem k nebezpečí poškození prostředků pro výuku zavirováním, podléhá práce s flash disky, CD disky a dalšími paměťovými prostředky i práce s elektronickou poštou a internetem zvláštním opatřením. GNK 1. 9. 2015 ano, ale…! Provozní řád učeben

22 Žáci používají sluchátka s velkou opatrností, po ukončení práce s nimi je uklízí zpět na určené místo. GNK 1. 9. 2015

23 Provozní řád učeben Žáci používají tiskárny s velkou opatrností dle poučení (pozor zbytečné tisky). Není dovoleno tisknout na vlastní papír! Papír dostanete v kabinetu informatiky dle poučení. GNK 1. 9. 2015

24 Provozní řád učeben Studenti ukládají své dokumenty výhradně do své složky na disku G:\STUDENTI…\... Všechny ostatní prostory jsou studentům nepřístupné! Název složky žáka: „příjmení“ nebo „příjmení jméno“ Je zakázáno přejmenovávání disků, složek,.. Je zakázáno přesouvání složek, mazání obsahu jiné složky apod. Disk G je pouze pracovním diskem bez zabezpečení. GNK 1. 9. 2015

25 Provozní řád učeben Důležité soubory ukládají žáci na úložiště mimo školu – neexistuje výmluva, že se něco ztratilo. GNK 1. 9. 2015

26 Provozní řád učeben Na školních počítačích jsou zakázány veškeré činnosti související s rasismem, drogami a pornografií a jiné neslučitelné s profilem studenta našeho gymnázia. GNK 1. 9. 2015

27 Provozní řád učeben Je zakázán vzdálený přístup ke školním počítačům. V učebně mohou pracovat pouze studenti prokazatelně poučení o bezpečnosti práce (podepsaný protokol o poučení). V učebně není možná práce jednoho studenta. Učitelé mohou v případě potřeby doplňovat pravidla práce v učebně. GNK 1. 9. 2015

28 Organizace výuky O čem se budeme učit? Co když chybím? Učebnice, sešity? Do učeben mimo hodiny Ict? GNK 1. 9. 2015

29 Kroužky na GNK Psaní všemi deseti Robotika GNK 1. 9. 2015

30 Soutěže z informatiky www.soc.cz – středoškolská odborná činnost www.soc.cz www.ibobr.cz – bobřík informatiky www.ibobr.cz Předveď, co umíš na PC – Word, Excel, PowerPoint, grafika www.prezentiada.cz – MS Office + umění prezentovat www.prezentiada.cz www.antifetfest.cz – tvorba filmu s protidrogovou tématikou www.antifetfest.cz www.robosoutez.cz - robosoutěž www.robosoutez.cz http://znv.nidv.cz/talentcentrum/souteze/soutez-v-programovani https://ksp.mff.cuni.cz/ - korespondenční seminář z programování https://ksp.mff.cuni.cz/ http://mo.mff.cuni.cz/p/ - olympiáda z programování http://mo.mff.cuni.cz/p/ http://www.mff.cuni.cz/verejnost/jdi/ - jeden den s informatikou na MFF UK http://www.mff.cuni.cz/verejnost/jdi/ GNK 1. 9. 2015

31 Pravidla bezpečného používání Internetu www.bezpecnyinternet.cz GNK 1. 9. 2015

32 Desatero bezpečného internetu 1.Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem na druhé straně. 2.Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní. Svou intimní fotku neposílej ani kamarádovi nebo kamarádce - nikdy nevíš, co s ní může někdy udělat. 3.Udržuj hesla (k e-mailu i jiné) v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi. 4.Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy. Ignoruj je. 5.Nedomlouvej si schůzku přes internet, aniž bys o tom řekl někomu jinému. 6.Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou stránku. 7.Svěř se dospělému, pokud tě stránky nebo něčí vzkazy uvedou do rozpaků, nebo tě dokonce vyděsí. 8.Nedej šanci virům. Neotevírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy. 9.Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš. 10.Když se s někým nechceš bavit, nebav se. GNK 1. 9. 2015

33 Hesla Jaké heslo je silné? Kolik hesel mám mít a jak si hesla pamatovat? GNK 1. 9. 2015

34 Viry Co jsou to viry? AVG, Windows Defender, Avast, McAffee http://www.bezpecnyinternet.cz/deti/komikso ve-pribehy/bezpecny-internet.aspx http://www.bezpecnyinternet.cz/deti/komikso ve-pribehy/bezpecny-internet.aspx GNK 1. 9. 2015

35 Pravidla užívání školní wifi Wifi používat pouze!!! v budově školy Provoz wifi je pod kontrolou - víme, jaké činnosti na ní kdo dělá (kdo bude pracovat na naší wifi, dodá MAC adresu svého zařízení) Zákaz stahování velkého objemu dat (písničky, videa,..), aby nedošlo k zablokování wifi Používání wifi v souladu se školním řádem a pravidly pro používání výpočetní techniky Heslo: GNK 1. 9. 2015


Stáhnout ppt "Práce s výpočetní technikou – úvodní poučení GNK 1. 9. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google