Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Da ň ový systém Špan ě lska JUDr. Pavlína Vondráčková 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Da ň ový systém Špan ě lska JUDr. Pavlína Vondráčková 2014."— Transkript prezentace:

1 Da ň ový systém Špan ě lska JUDr. Pavlína Vondráčková 2014

2 Daňový systém Španělska Španělsko či Španělské království je konstituční monarchií. Historicky vzniklo v r. 1469 sňatkem Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského). Španělsko má 46,7 mil. obyvatel., rozloha 504 782 km². Je členem EU, NATO a dalších organizací. Úředním jazykem je španělština (označovaná též jako kastilština). Další jazyky jsou uznávány jako úřední jednotlivými autonomními společenstvími (katalánština, baskičtina, galicijština a okrajově aranéština). Měna EUR

3 Demografie

4 Autonomní společenství Španělska

5 Autonomní společenství vytváří 50 provincií Španělského království seskupených do 17 autonomních regionů. Město Ceuta a Melilla (provincie Španělska) ležící na severu Afriky mají postavení autonomních měst. Hlavním městem Španělska je Madrid. Náboženství katolické.

6 Autonomní společenství Španělska Údaje o jednotlivých společenství

7 Politický systém Španělska Nejvyššími státními orgány jsou: král ( hlava státu na základě primogenitury, reprezentuje stát navenek, svolává a rozpouští parlament. Má pravomoc schvalovat a vyhlašovat zákony). parlament (má 2 komory – Kongres a Senát – volené na 4 roky). vláda – má výkonnou a nařizovací moc. Předseda vlády může být zastoupen králem nebo parlamentem.

8 Bankovní systém Španělska Španělsko postihla v roce 2009 dluhová krize (příčina jiná než např. Řecku) Španělsko je od počátku silným příznivcem evropské bankovní unie a všech jejích pilířů. Z jeho pohledu (zejména po absolvování krize bankovního sektoru) je prioritní, aby se sjednocením trhu snížily ceny financování bank, firem i států - teprve v takovém kontextu se plně mohou projevit pozitivní efekty reforem (daňová, bankovní na úrovni států apod.). Mezi hlavní banky fungující v zemi patří BBVA, Santander, Bankia, Banco Sabadell, Banco Popular a CaixaBank (soustředí se především na zájmy v Latinské Americe)

9 Daňový systém Španělska Daňová reforma Neefektivní systém výběru daní během krize (v roce 2011 Španělsko vykázalo nejmenší podíl spotřebních daní na HDP v celé EU). V roce 2013 zahájeny práce na komplexní daňové reformě.

10 Daňový systém Španělska Daňová reforma Hlavní cíle: - zjednodušení DS - zvýšení efektivity výběru daní (snížení výjimek a omezení) - podpora rozvoje ekonomiky (snížit přímé daně a reformovat daň z příjmů firem) - vytváření nových pracovních míst (snížit sociální a zdravotní odvody) - teritoriální sjednocení pravidel (omezení kompetencí autonomních oblastí)

11 Daňový systém 1. Daně ukládané centrální vládou 2. Daně ukládané vládami autonomních oblastí 3. Daně ukládané obcemi Daňový systém je složen z: daní poplatků speciálních poplatků

12 Daňový systém Pravomoc ukládat daně se ve Španělsku dělí mezi stát, 17 autonomních regionů, 2 autonomní města a místní samosprávy (přes 1800). Bascicko, Navarra mají vlastní daňový systém, ačkoli pro účely smuv o zamezení dvojí zdanění tvoří součást Španělska. Jisté specifikum zdanění mají Kanárské ostrovy. Regiony mohou ovlivnit některé daně. Daňová pravomoc místních samospráv je velmi omezená.

13 Daňový systém Správa daní a alokace daňového výnosu: Ministerstvo hospodářství a daní spravuje většinu hlavních daní (daň z příjmů FO i PO, DPH, spotřební daně). Baskicko a Navarra: vlády těchto nezávislých provincií spravují většinu daní na svém území a platí zvláštní podíl na výnosu státu (to se nazývá Cupo). V ostatních nezávislých regionech regionální vlády spravují daň z příjmů FO, dědickou a darovací daň, daň z bohatství a daň z hazardu.

14 Daňový systém Daňový rezident (osoba s neomezenou daňovou povinností) - FO s obvyklým bydlištěm na území Španělska (tzn. zdržuje se na území Španělska více než 183 v průběhu zdaňovacího období) nebo má na území Španělska centrum svých ekonomických zájmů;. - PO, která byla založena podle španělského práva, má na území Španělska své sídlo nebo místo svého vedení Devizoví nerezidenti platí 25,75 % daň z příjmu fyzických osob a 35 % daň z kapitálových výnosů. V případě, že devizoví cizozemci mají zřízenou ve Španělsku stálou provozovnu, platí pro ně podmínky podle mezivládní dohody o zamezení dvojího zdanění.

15 Daně ukládané centrální vládou Přímé daně: Daň z příjmů FO Daň z příjmů nerezidentů Daň z příjmů PO Daň z bohatství (majetku) Dědická a darovací daň Ekologické/energetické daně: - Daň z prodeje elektrické energie. - Daň z produkce nukleárního odpadu. - Daň z ukládání nukleárního odpadu.

16 Daně ukládané centrální vládou Nepřímé daně: DPH Převodní daně a kolkovné Spotřební daně Daň z pojistných prémií Daň z hazardu

17 Daně ukládané centrální vládou Daň z příjmů FO Španělští daňoví rezidenti platí daň ze svých celosvětových příjmů. Při příjmu nižším než 11.200 € není povinnost podat daňové přiznání. Daň z příjmů zahrnuje: příjmy ze závislé činnosti příjmy z investic – tj. z movitého a nemovitého majetku příjmy z podnikání příjmy z CFC režimů kapitálové zisky.

18 Daně ukládané centrální vládou Příjmy ze závislé činnosti obecně lze od příjmů odečíst například: - příspěvek na sociální zabezpečení, - právní náklady v souladu s ukončením zaměstnání do stanovené výše, - příspěvky odborovým organizacím, - příspěvky hrazené povinně profesním organizacím do stanovené výše. Zdanění podléhá i příjem nepeněžní poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci.

19 Daně ukládané centrální vládou Příjem z podnikání Základ daně se stanoví trojím způsobem: - tzv. objektivní metodou (použijí podnikatelé se specifickým způsobem podnikání – např. provozovatelé restauračních služeb – základ daně se stanoví na základě počtu zaměstnanců, metrů čtverečních plochy restaurace a dalších spec. Ukazatelů) - přímou metodou (vychází z vedení účetnictví – příjmy – výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmu) - zjednodušenou přímou metodou (využitelné u poplatníků do určité výše obratu v prvním roce podnikání).

20 Daně ukládané centrální vládou Sazba daně z příjmů FO: Příjem Sazba € 0 - €17.007 24,75 % € 17.007 - € 33.007 30% € 33.007 - € 53.407 40% € 53.407 - € 120.000 47% € 120.000 - € 175,000 49% € 175.000 - € 300.000 51% nad € 300.000 52% Od 01.01.2015 se sníží spodní hranice ze 24,75 % na 20 % a horní hranice z 52 % na 47 %.

21 Daně ukládané centrální vládou Daň z příjmů FO Slevy na dani: Na poplatníka: 5.151 €. Při invaliditě: od 2.316 € do 7.038 € (v závislosti na stupni invalidity). Na dítě: 2.000 € (věk do 25, žijící ve společné domácnosti s vlastním příjmem nižším než 8.000€). Na rodiče: 2.000 € (otec či matka žijící ve společné domácnosti s vlastním příjmem nižším než 8.000 €). Sleva na závislý příjem: od 2.652 € do 4.080 € v závislosti na výši příjmů.

22 Daně ukládané centrální vládou Příjmy za kapitálového majetku a investic: o Dividendy do 1.500 € jsou osvobozeny Pro rok 2015: o 0 - 6.000 €: 21% o 6.000 - 18.000 €: 25% o nad 18.000€: 27% Pro rok 2016 dojde ke snížení na 19% až 23 %.

23 Daně ukládané centrální vládou Prohlášení o zahraničních aktivech: Daňoví rezidenti mají povinnost poskytnout informace o zahraničních účtech, zahraničních investicích a nemovitostech ležících v zahraniční o hodnotě vyšší než 50.000 €. Při nesplnění povinnosti se uplatní následující sankce: za neposkytnutí informací - minimální sankce 10.000 €. za poskytnutí nekompletních, nepřesných či falešných informací – minimální sankce 10.000 €. za poskytnutí informací po uplynutí lhůty - minimální sankce 1.500 €. za neposkytnutí informací v elektronické formě - minimální sankce 1.500 €.

24 Daně ukládané centrální vládou Daň z příjmů PO Obecná sazba: 30%. Sazba je tedy nižší než některé sazby daně z příjmů PO. Od příjmů cca 50 000 € ročně se vyplatí převést z daňového hlediska podnikání na PO (nutno zohlednit slevy na dani u daně z příjmů FO). Po daňové reformě z roku 2014 se obecná sazba sníží na 28% v roce 2015 a 25% v roce 2016. Snížené sazby: Obchodní společnosti s obratem pod 10 milionů €: 25%. Malé a střední obchodní společnosti (roční obrat do 300 000 €): 20-25%. Daň z bohatství (z majetku) Dani podléhá každý rezident i nerezident. Rezident musí deklarovat celosvětový majetek včetně movitých věcí, jako např. šperky, auta atd. Daň z kapitálového majetku, tzv. patrimonio. Předmětem daně není majetek s hodnotou do 108.182 €, posuzuje se dle reálné tržní hodnoty. Sazba: od 0.2% do 2.5%. Prvních 700.000 € je osvobozeno, u rezidentů i nerezidentů.

25 Daně ukládané centrální vládou Dědická a darovací daň Daň z nabytého majetku o hodnotě vyšší než 8.000 €. Poplatníci: rezidenti i nerezidenti, pokud se majetek nachází ve Španělsku. Sazba: 7,65% až 34%. Pokud je dědicem či příjemcem dítě (do 18 let) zemřelého, snižuje se sazba na 5%. DPH V rámci EU plně harmonizováno. Sazby: Základní: 21 % (do roku 2014 to bylo 18 %). Snížená: 10 %: jídlo, voda, nádobí, kontaktní čočky, doprava, některé vstupenky. Divadla a koncerty ale 21 %. Extra snížená: 4 %: chléb, mléko, léčiva… Na Kanárských ostrovech se neuplatní DPH, ale General Indirect Tax of the Canary Islands – nižší než DPH v kontinentálním Španělsku z důvodu geografické odlehlosti.

26 Daně ukládané centrální vládou Převodní daně a kolkovné 3 daně v jednom zákoně: daň z transakcí s nemovitými věcmi (ze převod vlastnického práva – 6 %, za převod jiných práv – 1 %) daň z obchodních transakcí (např. založení společnosti, změna ZK) - 2 % z hodnoty transakce, daň z reorganizací obchodních společností (sazba 1 % ze základního kapitálu). Sazba začíná na 0,5% a zvyšuje se až na 6 – 10 % (v závislosti na regionu).

27 Daně ukládané centrální vládou Spotřební daně Některé harmonizovány na úrovni EU. Španělsko uplatňuje následující spotřební daně: Spotřební daň z výroby piva, vína, meziproduktů, alkoholu a alkoholických nápojů, uhlovodíků, tabáku a elektřiny. Spotřební daň z uhlí. Spotřební daň z některých druhů dopravy. Daň z pojistných (sazba 6 %). Daň z hazardu (daň z her a sázek) Nejdůležitější loterie jsou mimo rámec této daně. Daň se aplikuje na hry a sázky provozované nestátnímu společnostmi (sázky na dostihy, sportovní sázky…). Autonomní regiony spravují tuto daň a mají pravomoc zřídit výjimky, vymezit daňový základ, sazbu aj. Sazba: 20 % u výher nad 2.500 €.

28 Daně ukládané regionálními vládami Autonomní regiony mohou spravovat následující daně v následujícím rozsahu: DPFO: 50 %. Daň z majetku: 100 %. Daň dědická a darovací: 100 %. Převodní daně a kolkovné: 100 %. DPH: 50 %. Spotřební daně (některé): 100 %. Daň z hazardu: 100 %. Mají však též regulatorní pravomoc k některým z těchto daní. V praxi vytvářejí různá daňová zvýhodnění. Mohou vytvořit nové daně, které však nesmí omezit pravomoci státu a obcí. Španělský ústavní soud většinou zavedené nových daní schvaluje. Většinou jde o daně obdobné ekologickým daním. Např. daň z obchodních center nad 2 500 m2 obchodní plochy.

29 Daně ukládané obcemi Daň z nemovitého majetku– určuje se na základě tzv. katastrální hodnoty stanovené městským úřadem, která nesmí překročit tržní hodnotu (zohledňují se různé koeficienty) – max. sazba činí 1,17 % u majetku ve městech a 1,11 % u majetku na venkově Daň z majetku Daň se liší dle obce a typu majetku. Daň z ekonomických činností Pro obchodní společnosti s obratem přes 1,000.000€. Daňová sazba závisí na mnoha faktorech jako je druh činnosti, lokalita počet zaměstnanců apod.

30 Daně ukládané obcemi Daň z motorových vozidel Zdaňuje se vlastnictví vozidla, sazba dle výkonu motoru a místa registrace vozidla. Daň ze stavebních prací Sazba daně se vypočte na základě skutečných nákladů jakýchkoli prací a stavební činnosti a pohybuje se mezi 2 až 4% s tím, že vyšší sazba se aplikuje v obcích nad 100 tisíc obyvatel. Daň ze zvýšení hodnoty pozemku v zastavěné oblasti Zdaňuje se zvýšení hodnoty pozemku od momentu nabytí do momentu převodu pozemku. Za základ výpočtu daně se bere procento z roční katastrální hodnoty v době převodu. Výše sazby odvisí od velikosti obce a pohybuje se mezi 16 až 30%.

31 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Da ň ový systém Špan ě lska JUDr. Pavlína Vondráčková 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google