Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Profesní inženýr nositel technických inovací Profesní titul euroinženýra a vedení registru jeho držitelů Ing. Zdenka Dahinterová EUR ING Praha 14.12.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Profesní inženýr nositel technických inovací Profesní titul euroinženýra a vedení registru jeho držitelů Ing. Zdenka Dahinterová EUR ING Praha 14.12.2015."— Transkript prezentace:

1 Profesní inženýr nositel technických inovací Profesní titul euroinženýra a vedení registru jeho držitelů Ing. Zdenka Dahinterová EUR ING Praha 14.12.2015

2 Co je EUR ING – euroinženýr? Euroinženýr EUR ING je profesní označení, které mohou používat osoby zapsané v registru FEANI. FEANI uděluje titul EURING inženýrům, kteří absolvovali vysokou školu akreditovanou v INDEXU FEANI. O titul se žádá na předepsaném formuláři prostřednictvím České monitorovací komise a žadatel musí mít odbornou praxi inženýrského charakteru, být členem společnosti zastoupené v Českém národním výboru FEANI, potvrdit souhlas s Etickým kodexem FEANI, dobře ovládat jeden z jazyků (angličtina, němčina, francouzština), zaplatit poplatek za registrační řízení a souhlasit s členstvím v klubu EURING. Po posouzení kvality uchazeče Českou monitorovací komisí je žádost předána k projednání Evropské monitorovací komisi FEANI, která rozhodne o udělení titulu. Přiznáním titulu kromě jiných předností je výrazně usnadněna mobilita při hledání zaměstnání v zahraničí. Zařazením držitele titulu do Registru FEANI je zaručena jeho kvalita vzdělání a kvalifikace k výkonu povolání.

3 Žadatel o udělení titulu EUR ING musí: 1.být absolventem školy, která byla akreditována FEANI a je zapsána v “Indexu FEANI”, 2.mít praxi “inženýrského” charakteru a v předepsané délce, 3.být členem společnosti, která je členem Národního výboru FEANI, 4.potvrdit souhlas s Etickým kodexem FEANI, 5.zaplatit poplatek za registrační řízení ve výši stanovené pro příslušný kalendářní rok, 6.souhlasit s členstvím v Klubu EUR ING a placením každoročních příspěvků, 7.dobře ovládat alespoň jeden z jazyků: angličtina, francouzština, němčina.

4 Jak je doloženo uznání titulu EUR ING

5 Jaký význam má titul EUR ING pro svého nositele? Přiznáním titulu EUR ING osvědčuje Evropská federace národních inženýrských asociací, že jeho nositel absolvoval inženýrskou školu, která poskytuje vzdělání na evropské úrovni a že získal základní inženýrskou praxi. Pro zaměstnavatele se stává doklad o udělení titulu EUR ING garancí profesní inženýrské kvality. Stále ve větší míře slouží tento titul v Evropě jako doklad o profesní zdatnosti inženýrů, kteří se ucházejí o zaměstnání v jiné zemi, než ve které absolvovali vysokoškolské studium, nebo u zahraničních firem působících v mateřské zemi uchazeče. Rovněž je respektován některými autorizačními institucemi při dokládání vzdělání ale i praxe. Nositel titulu EUR ING se dostává do zvýhodněného postavení při přijímání do zaměstnání i při dojednávání platových podmínek ve srovnání s ostatními inženýry. Mnohé firmy uvádějí počet euroinženýrů, které zaměstnávají jako doklad kvality jejich tvůrčího kolektivu v konkurenčním úsilí o uplatnění se na trhu a při propagaci svých produktů. Euroinženýři mají právo na informace o činnosti orgánů FEANI a osobní nehmotnou výhodou je podpora poskytovaná při vyhledávání vhodných partnerů v členských zemích FEANI, např. s využitím „Registru FEANI“. Při hledání zaměstnání mohou využívat služeb registru volných pracovních příležitostí.

6 32 974 EUR ING – listopad 2015 AT 441 FI 690 MT 195 BE 326 FR 2 740 NL 659 BG 45 GB15 912 NO 192 CH 885 GR 375 PL 350 CY 84 HU 658 PT 92 CZ 117 IE 1 335 RO 215 DE 2 791 IS 17 RU 6 DK 348 IT SE 324 EE 43 LU 33 SL 104 ES 3 876 MK 0 SK 121

7 EUR ING v ČR - 14. 12. 2015 Elektr StavebDopr. Stroj Chem Metal Textil. Vojen Suma ČVUT Praha 3 230 18 0 0 0 0 44 VUT Brno 4 220 18 1 0 0 0 45 VŠB – TU Ostrava 0 20 3 0 2 0 0 7 VŠCHT Praha 0 00 0 5 0 0 0 5 UNI Pardubice 0 01 0 4 0 0 0 5 ŽU v Žilině 0 01 0 0 0 0 0 1 UNI obrany Brno 0 00 0 0 0 0 4 4 TU Liberec 0 00 0 0 0 2 0 2 ZČU Plzeň 2 00 1 0 0 0 0 3 STU Bratislava 0 10 0 0 0 0 0 1 Celkem 9 482 40 10 2 2 4117


Stáhnout ppt "Profesní inženýr nositel technických inovací Profesní titul euroinženýra a vedení registru jeho držitelů Ing. Zdenka Dahinterová EUR ING Praha 14.12.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google