Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální péče o nezaměstnané. Tuto problematiku řeší: Zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální péče o nezaměstnané. Tuto problematiku řeší: Zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů."— Transkript prezentace:

1 Sociální péče o nezaměstnané

2 Tuto problematiku řeší: Zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

3 Nezaměstnanost stav, kdy dochází k nerovnováze na trhu práce, poptávka po pracovních místech je vyšší než nabídka práce

4 Nezaměstnaný člověk, který chce pracovat, je schopen pracovat, ale nemá práci

5 Uchazeč o zaměstnání občan, který není v pracovním poměru nebo obdobném vztahu, ani nevykonává samostatnou výdělečnou činnost, ani se nepřipravuje soustavně na povolání a který se osobně u úřadu práce uchází na základě písemné žádosti o zprostředkování zaměstnání; žádost s občanem sepíše úřad práce.

6 Zájemce o zaměstnání občan, který je v pracovním nebo obdobném vztahu nebo vykonává samostatnou výdělečnou činnost a má zájem o jiné zaměstnání.

7 „Falešně“ nezaměstnaný je registrovaný na úřadu práce, ale pracovat nechce (pracuje na černo, nechá se živit rodinou)

8 Druhy nezaměstnanosti - dle dobrovolnosti rozhodnutí: Dobrovolná – nechce být zaměstnán Nedobrovolná – chce být zaměstnán, ale nemůže sehnat práci

9 Druhy nezaměstnanosti - dle zjevnosti: Zjevná – je nezaměstnaný Skrytá – osoby zaměstnané nedobrovolně na kratší úvazek, lidé, kteří šli raději na školu (pořídili si dítě), protože věděli, že neseženou práci…… Nepravá – je registrovaný na úřadu práce, ale načerno pracuje (pobírá dávky neoprávněně)

10 Druhy nezaměstnanosti – dle délky Krátkodobá – do jednoho roku Dlouhodobá –nad jeden rok

11 Druhy nezaměstnanosti - dle ekonomického pohledu: frikční – krátkodobá, přechodný charakter, považována za dobrovolnou, čl. mění pracovní místo, ale nalezení místa, který by chtěl, delší dobu trvá (lidé mezi dvěma zaměstnáními) strukturální – řada pracovníků ztrácí své zaměstnání díky rozpadu neefektivních podniků a rušení celých starých odvětví (hornictví), osobnost a kvalifikace propuštěných osob neodpovídá požadavkům na nová pracovní místa, požadovány jsou nové profese, jiná kvalifikace, tito pracovníci se obtížně přizpůsobují – dlouhodobá nezaměstnanost, řešení: rekvalifikace

12 3. cyklická – souvisí s vývojem ekonomiky dané země, dlouhodobá, málo míst 4. sezónní – spojena s přírodním cyklem (služby spojené s turistikou)

13 Výpočet míry nezaměstnanosti počet nezaměstnaných -------------------------------- x 100 = míra nez. (v %) Počet ekonomicky aktivních

14 Míra nezaměstnanosti v Pardubickém kraji (k březnu 2011) Celá ČR – 9,21 % Pardubický kraj – 9,28 % z toho: Chrudimsko – 10,73 % Svitavsko – 12, 64 % Ústeckoorlicko – 9,26 % Pardubicko – 6,56 %

15 Důsledky nezaměstnanosti: Ekonomické Sociální : – vliv na životní úroveň – žijí pouze z podpory a soc. dávek = pokles živ. úrovně – vliv na rodinu – pokles autority, narušení denních zvyklostí, narušení partnerských vztahů, ovlivnění sňatkovosti a porodnosti (odklad na později) – vliv na vnímání času a jeho struktury = narušení obvyklého denního režimu, čas přestává být důležitý = naplňován nudou, nebezpečí zvláště pro mladistvé, protože nemají zažitý časový režim s pracovními návyky

16 – vliv na fyzické a psychické zdraví – vyvolání pocitu nepotřebnosti, neschopnosti – ztráta sebedůvěry – stres – reprodukční chování – 2 strategie – únik – status matky, odsouvání na později – sociální izolace – sociální past nezaměstnanosti – zvykne si na tento styl života, nechce žít jinak. Některé rodiny tak žijí po generace (chudoba, nízká společ. prestiž, nízké vzdělání)

17 Sociální péče o nezaměstnané Dávky podpory v nezaměstnanosti – vyplácí úřad práce -5 měsíců (8 u lidí 51-55 let, 11 u lidí nad 55 let) -První 2 měsíce 65% čistého denního výdělku z předchozího zaměstnání -Další 3 měsíce 50% -Ev. další měsíce 45% -Ukončí –li zaměstnání bez vážného důvodu celou dobu jen 45%

18 – Pokud dostane odstupné, dostane podporu až když vyčerpá částku odstupného – U lidí, kteří měli náhradní dobu zaměstnání (rodičovská, péče o osobu blízkou……) – průměrná mzda x 0,15 (22 900 x 0,15 = 3 435 Kč – Max. výše podpory: 13 280 Kč – Absolventi škol – nemají nárok na podporu (jen pokud za poslední 3 roky odpracovali min. 6 měsíců nebo pokud se rekvalifikují)

19 Zvýšená péče je ÚP věnována osobám se zdravotním postižením osobám do 2O let absolventům škol těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do 9. měsíce od porodu osobám pečujícím o dítě do 15 let osobám, kteří jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 6 měsíců

20 osobám starším 50 let osobám, které potřebují zvláštní pomoc; těmito osobami se rozumí zejména fyzické osoby, které se přechodně ocitly v mimořádně obtížných poměrech nebo které v nich žijí, fyzické osoby společensky nepřizpůsobené, fyzické osoby po ukončení výkonu trestu odnětí svobody a fyzické osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Dalším osobám, dle momentální situace v regionu

21 Úřady práce nabízí: Job kluby - kluby pro nezaměstnané většinou při úřadu práce, hl. pro znevýhodněné, učí se tam prezentovat, poznat své schopnosti, zvyšují šanci najít si zaměstnání (skupinová sociální práce) Individuální akční plán – individuální práce s jednotlivcem, kdy se uzavírá smlouva, která zahrnuje: co může uchazeč nabídnout zaměstnavateli, co může sám udělat pro řešení své situace, jakou pomoc žádá od úřadu práce, jakou pomoc mu může úřad práce nabídnout, jakou spolupráci s ostatními odbory nebo úseky úřadu práce vyžaduje řešení jeho situace.

22 Registrace na ÚP – je potřeba: Občanský průkaz Doklad o ukončení studia, ukončení pracovního poměru či výdělečné činnosti Zápočtový list (doklad o zaměstnání v posledních třech letech a průměrné výši výdělku) Doklad o ukončeném vzdělání. Vyplnit dotazník (hledaná práce atd…)

23 Jak najít práci Přes úřad práce Přes známé Přes inzerát Na webu Personální agentura Psaní žádostí o místo i do organizací, které zrovna neinzerují, že mají volné místo Osobní návštěva v těchto organizacích

24 Další péče o dlouhodobě nezaměstnané (hl. osoby se znevýhodněním) Organizace hledající práci pro znevýhodněné - poskytují služby sociální rehabilitace, odborné sociální poradenství, dále pracovní RHB, vzdělávací kurzy apod. Např. Agentura Rytmus Chráněné dílny (chráněná pracovní místa) - jeden z nástrojů pro pracovní uplatnění a začlenění lidí se zdravotním a jiným postižením

25 Tréninková pracoviště – pracoviště zabývající se nácvikem potřebných dovedností, slouží jako přechod k běžnému zaměstnání, umožňuje vyzkoušet si zátěž v chráněném prostředí. Cílem je rozvoj pracovních a sociálních dovedností v podmínkách blížících se běžnému pracovnímu prostředí, podpora vycházející z individuálních potřeb uživatelů (komunikace, pracovní tempo, pracovní zátěž, zodpovědnost....) a podpora jejich samostatnosti, která jim usnadní přechod na volný trh práce, nebo chráněné pracovní místo. Mohou být zaregistrována jako sociální rehabilitace, nebo sociálně terapeutická dílna.

26 Podporované zaměstnání - komplex služeb, jejichž cílem je poskytnout člověku takovou podporu, aby si našel a udržel místo na otevřeném trhu práce za rovných platových podmínek. Je určeno pro zájemce znevýhodněné na trhu práce tak, že pro získání a udržení pracovního místa potřebují dlouhodobou podporu přímo na pracovišti. Podpora je poskytována podle individuálních schopností a potřeb konkrétního člověka. Bývá registrováno jako sociální rehabilitace.

27 Veřejně prospěšné práce – VPP jsou časově omezené pracovní příležitosti, které po dohodě s úřadem práce vytváří zaměstnavatel. Spočívají v činnostech ve prospěch obce, státu nebo jiné veřejně prospěšné instituce. Jejich cílem je umožnit uchazečům o zaměstnání obtížně umístitelným na trhu práce pracovat v době, kdy nemohou najít standardní práci (tj. poskytnout praxi a umožnit podmínky pro vznik důchodu Sociální firmy – zaměstnávají znevýhodněné osoby a umožňují jim využití podpůrných a RHB služeb v jiných zařízeních

28 Zdroje: GOLDMANN, R. Vybrané kapitoly ze sociálních disciplín. Olomouc: UP Olomouc, 2003. ISBN 80-244-0350-1 KNAUSOVÁ, I. Vybrané kapitoly ze sociální politiky. Olomouc: UP 2007. ISBN 80-244-1021-4 KREBS, V. a kol. Sociální politika. Praha: ASPI, 2007. 504s. ISBN 978- 80-7357-276-1 MAREŠ, P. Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 172s. ISBN: 80-86429-08-3 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění http://www.czso.cz/xe/redakce.nsf/i/nezamestnanost_v_pardubick em_kraji_k_31_breznu_2011 http://www.czso.cz/xe/redakce.nsf/i/nezamestnanost_v_pardubick em_kraji_k_31_breznu_2011 http://portal.mpsv.cz www.mpsv.cz


Stáhnout ppt "Sociální péče o nezaměstnané. Tuto problematiku řeší: Zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů."

Podobné prezentace


Reklamy Google