Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Servisní školení Myčky nádobí. Myčky nádobí Z-A Servisní režim Poznámka: Chybové kódy jsou zobrazeny pouze v servisním režimu (který je neviditelný pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Servisní školení Myčky nádobí. Myčky nádobí Z-A Servisní režim Poznámka: Chybové kódy jsou zobrazeny pouze v servisním režimu (který je neviditelný pro."— Transkript prezentace:

1 Servisní školení Myčky nádobí

2 Myčky nádobí Z-A

3 Servisní režim Poznámka: Chybové kódy jsou zobrazeny pouze v servisním režimu (který je neviditelný pro zákazníka)! Přístup do servisního režimu Volně stojící a vestavěné myčky: Vypnout spotřebič stisknutím tlačítka ON/OFF Nastavit volič programů na pozici 2 a stisknout tlačítko START/STOP Držet tlačítko START/STOP stisknuté a zapnout spotřebič tlačítkem ON/OFF, a držet obě tlačítka po dobu asi 5 sekund Po vstupu do servisního režimu se rozsvítí všechny kontrolky na 2 sekundy. Prostřednictvím kontrolek (LED) nebo na displeji (je-li namontován) můžete vidět chyby které jsou uloženy v paměti. Stisknutím tlačítka START/STOP můžete odstranit chyby z paměti a spustit testovací program.

4 Chybové kódy Myčky se dvěmi kontrolkami LED LED svítí LED ne svítí Chyba/Kontrolka„Myt프Konec” Žádná chyba Chyba napouštěni vody Chyba NTC Chyba top.tělesa

5 Chybové kódy Myčky se čtyřmi kontrolkami LED LED svítí LED ne svítí Chyba/Kontrolka„Myt프Oplach”„Sušen프Konec” Chyba napouštěni vody Chyba NTC Chyba top.tělesa Chyba třícest. ventilu

6 Chybové kódy Myčky s elektronickým displejem LCD ZobrazeníChyba H1Chyba paměti eeprom H2Vadnyýsenzor znečištění vody H3Poškozeny třícestný ventil H4Chyba NTC H5Poškozený napouštěcí ventil H6Nedostatek vody H7Chyba topného tělesa

7 Testovací program FÁZE DIAGNOSTICKÉHO PROGRAMU: 1. Resetování paměti. 2. Vypouštění (15 sekund). 3. Napouštěni vody (4,4 l). 4. Mytí, akce ventilu regenerace a dávkovače mycího prostředku. (60 sekund). 5. Mytí a topeni (do teploty 65°C). Současně bude spuštěn třícestný ventil v horní poloze po dobu 30 sekund/v dolní poloze po dobu 30 sekund do konce kroku 5 (neplatí v případě modelů bez třícestného ventilu). 6. Po dosažení této teploty (65°C) vypustí vodu (30 sekund) a pauza. 7. Při stisknutí tlačítka Start/Stop provoz ventilátoru sušení (10 sekund) a resetování paměti (pro modely s ventilátorem sušení). 8. Konec funkčního testu.

8 Nejčastější závady Myčka nefunguje Stiskněte tlačítko "START"; Zkontrolujte vypouštěcí čerpadlo; Vypouštěcí čerpadlo pracuje? Zkontrolujte, zda jsou provozní některé programy Podívejte se na: -Síťové napětí;; -Dveřní zámek; -Připojení na tlačítko Start; -Vypouštěcí čerpadlo; -Připojte displeja (pokud existuje) Zkontrolujte připojení elektroniky; Zkontrolujte elektroniku; Ne Ano

9 Nejčastější závady Myčka nenapusti vodu Podívejte se na:: -Tlak vody; -Přívodní hadice; -Sitko v elektroventilu; Vypouštěcí čerpadlo se vypne? Spusťte program, zkontrolujte zapnutí vypouštěcího čerpadla; Podívejte se na:: -Ochranu AS (spínač a instalace); -Zkontrolujte spojení s elektronikou; -Zkontrolujte připojení na ventil; Vypouštěcí čerpadlo se vypne Po vypnutí čerpadla je napětí na elektroventilu 230V ? Zkontrolujte elektromagnetický ventil Zkontrolujte floumetr Ano Ne Ano Ne

10 Nejčastější závady V myčce je málo vody Zkontrolovat tlak vody Při prvním spuštění nechat projet program předmytí Je napouštění v pořádku? Pokud stále špatně napouští, zkontrolujte přívodní hadici Zkontrolovat: -Floumetr -Hadice -Kabeláž Ano Ne Spustit nový program; Zkontrolovat napouštění vody Zkontrolovat: -Elektroniku; -Kabeláž

11 Nejčastější závady Myčka napouští moc vody Zkontrolovat elektroniku Pracují zároveň? Zkontrolovat: -Elektroniku; -Tlak vody; -Kabeláž Zkontrolovat: -Elektroventil -Floumetr Ano Ne Zkontrolovat,zda napouští a vypouští vodu naráz Myčka zároveň napouští a vypouští? Zkontrolovat čerpadlo a zda vypustí všechnu vodu Zkontrolovat vypouštěcí hadici Ne Ano

12 Nejčastější závady Programy nefungují (myčka přeruší program) Zkontrolovat elektroniku Po 30s myčka napouští vodu? Ne Spustit testovací program Zkontrolovat : -System aquastop; -Napětí na el.ventilu 230V; -Tlak vody Nechat dokončit program Ano Zkontrolovat dle závad: „Nenapouští vodu” „Napouští málo vody” „Napouští moc vody” Problém s napouštěním vody? Program se zastaví během ohřevu? Zkontrolovat: - Čidlo NTC; - Elektroniku; Zkontrolovat: -Termostat; -Topné těleso; Program se zastaví během mytí Zkontrolovat: -Elektroniku; -Mycí čerpadlo Ano Nie Ano Ne Zkontrolovat,kdy se program zastaví

13 Nejčastější závady Myčka ukončí program brzy Myčka neohřívá Jsou jednotlivé kroky programu realizovány? Ano Ne Zkontrolovat: -Elektroniku; -Kabeláž; Zkontrolovat: -Čidlo NTC; -Topné těleso; -Kabeláž

14 Nejčastější závady Myčka nevypouští vodu Zkontrolovat činnost čerpadla Je na čerpadle napětí 230V? Ano Ne Zkontrolovat: -Elektroniku; -Kabeláž k čerpadlu; Je OK- vypouští? Zkontrolovat: -Motorek čerpadla; Zkontrolovat: -Turbínu čerpadla; -Hadici výtoku; Ano Ne

15 Nejčastější závady Myčka nemyje (oběhové čerpadlo) Zkontrolovat motor čerpadla Je napětí na 230V na svorkovnici čerpadla? Ano Ne Zkontrolovat: -Elektroniku; -Kabeláž k oběhovému čerpadlu; Zkontrolovat turbínu čerpadla Zkontrolovat mycí okruh

16 Nejčastější závady Neotvírá se dávkovač prášku Je termočlánek funkční? Je na termočlánku napětí 230V? Ano Ne Zkontrolovat: -Elektroniku; -Kabeláž termočlánku; Zkontrolovat termočlánek Zkontrolovat mechanismus otvírání dávkovače Je krok termočlánku OK? Ne Ano

17 Nejčastější závady Myčka neohřívá vodu Zkontrolovat bezp.termostat top.tělesa a čidlo NTC Je napětí 230 V na topném tělese? Ano Ne Zkontrolovat: -Elektroniku; -Kabeláž k topnému tělesu; Zkontrolovat topné těleso

18 Nejčastější závady Neregeneruje Zkontrolovat ventil regenerace Je na ventilu regenerace napětí 230V? Ano Ne Zkontrolovat: -Elektroniku; -Kabeláž ventilu regenerace; Zkontrolovat zásobník soli Zkontrolovat: -Regenerační zásobník; -Hadice; -Nastavení regenerace;

19 Myčky nádobí Z-M

20 Chybové kódy Seznam chybových kódů ChybaPopis závadyKomentář E1Delší doba napouštění vody (pokud napouštěcí el.ventil pracuje nepřetržitě po dobu 4 minut, zobrazí se alarm E1) E2Delší doba odčerpávání (pokud vypouštěcí čerpadlo pracuje nepřetržitě po dobu 4 minut, zobrazí se alarm E2) Pouze pro tlakový spínač E3Delší doba ohřevu (v případě, že myčka ohřívá vodu po dobu delší než 60 minut a nedosahuje požadované teploty, zobrazí se alarm E3) E4Příliš mnoho vody (pokud se aktivuje spínač přetečeni vody, zobrazí se alarm E4) E6Chyba čidla NTC E7Chyba čidla NTC E8Chyba třícestného ventilu E9Nefunkční tlačítka ( když jedno z dotykových tlačítek (např. ZIM 429) je sepnuto trvale - nečistotami, vodou nebo jiná kontaminace, zobrazí se alarm E9)

21 Zobrazení chybových kódů Myčky s displejem LCD

22 Zobrazení kódů Myčky s kontrolkami LED „Sušení” „Oplach” „Základní program”

23 Zobrazení kódů Myčky s kontrolkami LED „Eco” „Oplach” „Krátký program ”

24 Zobrazení kódů Myčky bez displeje LCD „Předmytí” „Krátký program ” „Sklo”

25 Zobrazení kódů Myčky bez displeje LCD „Program normal” „Oplach” „Krátký program”

26 Zobrazení kódů Myčky bez displeje LCD „Eco” „Krátký program ” „3 v 1”

27 Diagnostika poruch Chyba E1 Případ 1 Hladinový spínač: Pokud je napouštěcí ventil otevřený po dobu 4 minut a během této doby nesepl hladinový spínač, zobrazí se chyba E1

28 Diagnostika poruch Chyba E1 Případ 1 Tlakový spínač se používá pro kontrolu hladiny napouštěni vody: 1. Uzavřený kohout na přívodu. 2. Velmi nízký tlak vody. 3. Porucha na okruhu napouštěcího ventilu. 4. Vypouštěcí hadice nesprávně zavěšeny. 5. Závada kohoutu (nelze otevřit). 6. Vadný tlakový spinač. 7. Tento model je vybaven hadicí bezpečnostní s ochranným zařizenim před přetečenim - v připadě reakce tohoto zařízení uzavře přívod vody. (Aquastop)

29 Diagnostika poruch Chyba E1 Případ 1 ElementMetoda operace Prostředí myčky Zkontrolujte, zda se otevře kohoutek přívodu vody. Vstupní tlak vody se pohybuje v rozmezí 0,04 až 1 MPa. Vodní ventil a jeho okruh Jsou vodiče mezi nap.ventilem a PCB – OK, nejsou tam žádné uvolněné vodiče nebo uvolněné kontakty? Funguje cívka ventilu - otevře a zavře? Vypouštěcí hadice Hadice je namontována ve správné výšce dle návodu? Není v sifonu ucpávka? PCB Zkontrolujte napěti okruhu napouštěcího ventilu na výstupu na PCB. Hladinový spínač Je spojení mezi spinacem a PCB správné - nejsou tam žádné uvolněné vodiče nebo uvolněné kontakty? Není poškozena nebo ucpaná jímka/hadička spínače? Hadice bezpečnostní Auastop Hadice pracuje správně?Není únik vody pod myčku

30 Diagnostika poruch Chyba E1 Případ 2 Průtokoměr: 1. Po 45s, hladina vody je nižší než 0,2 l 2. Napouštěni vody se děje po dobu 4 minut (el.ventil je otevřený), ale její úroveň je nižší než je nastavená. 3. el.ventil je zavřený, ale stále trvá napouštění vody, objem vody v nádrži překročil 2l.

31 Diagnostika poruch Chyba E1 Případ 2 Problémy spojené s poruchou průtokoměru : 1. Není otevřen kohout na přívodu vody. 2. Velmi nízký tlak vody. 3. Porucha na okruhu napouštěcího ventilu. 4. Poškozený napouštěcí ventil. 5. Porucha v obvodu průtokoměru. 6. Poškozený průtokoměr. 7. Tento model je vybaven bezpečnostní hadicí s ochranným zařízením před přetečením - v případě reakce tohoto zařízení se uzavře přívod vody do myčky.

32 Diagnostika poruch Chyba E1 Případ 2 ElementMetoda operace Prostředí mycky Zkontrolujte, zda se napouštěcí ventil. Ujistěte se, že vstupní tlak vody se pohybuje v rozmezí 0,04 až 1 MPa. Napouštěcí ventil a jeho okruh Je-li spojení mezi ventilem a PCB správné - nejsou tam žádné uvolněné vodiče nebo uvolněné kontakty? Zda funguje cívka ventilu - otevře a zavře? Vypouštěcí hadice Hadice je namontován ve správné výšce dle návodu? PCB Zkontrolujte napětí okruhu napouštěcího ventilu na výstupu na PCB. Průtokoměr Je-li spojení mezi průtokoměrem a PCB správné - nejsou tam žádné uvolněné vodiče nebo uvolněné kontakty? Je připojení vodičů správné ? Hadice Bezpečnostní Funkce ochrany proti přetečení pracuje správně?

33 Diagnostika poruch Chyba E2 Hladinový spínač: Vypouštěcí čerpadlo běží po dobu 4 minut, pokud tlakový spínač nesepne, zobrazi se chyba E2 (chyba se týka jen hladinového spínače a nemá nic společného s průtokoměrem).

34 Diagnostika poruch Chyba E2 Příčina alarmu: 1. Porucha na okruhu vypouštěcího čerpadla. 2. Ucpané čerpadlo nebo vypouštěcí hadice. 3. Vadné vypouštěcí čerpadlo. 4. Porucha na PCB. 5. Chyba připojení hladinového spínače. ElementMetoda operace Spojeni Je spojení mezi vypouštěcím čerpadlem a PCB správné? nejsou tam žádné uvolněné vodiče nebo uvolněné kontakty? Vypouštěcí hadice Hadice není zlomená nebo ucpaná? Vypouštěcí čerpadlo Je-li spojení mezi vypouštěcím čerpadlem a PCB správné - nejsou tam žádné uvolněné vodiče nebo uvolněné kontakty? Je-li funkce čerpadla správná - není čerpadlo ucpané? PCB Zkontrolujte napeěi okruhu napouštěcího ventilu na výstupu na PCB. Tlakovy spinac Je-li připojeni hladinového spinače správné - nejsou tam žádné uvolněné vodiče nebo uvolněné kontakty?

35 Diagnostika poruch Chyba E3 Teorie: Pokud doba ohřevu bude trvat 60 minut a stále není dosažena nastavená teplota, na displeji se zobrazí symbol alarmu E3. Příčiny alarmu: 1. Okolní teplota je příliš nízká. 2. Vadné topné těleso. 3. Vadné NTC. 4. Vadný pojistný termostat topení. 5. Otevřeny obvod termostatu. 6. Vadný motor oběhového čerpadla. 7. Porucha topného okruhu. 8. Vadné napájecí relé. 9. Ucpaný filtr.

36 Diagnostika poruch Chyba E3 ElementMetoda operace Spojeni Je okruh obvodu topného tělesa správné - nejsou tam žádné uvolněné vodiče nebo uvolněné kontakty? Topné těleso Neni topné těleso poškozeno? Čidlo NTC Je dosaženo nastavené teploty? Hladinový spínač Zkontrolovat hladinu vody v zařízení, pokud je v pořádku, zkontrolujte napětí na topném tělese. Termostat bezpečnostní Zkontrolovat není-li poškozeno topné těleso a termostat. Motor Je okruh obvodu topného tělesa správný - nejsou tam žádné uvolněné vodiče nebo uvolněné kontakty? Je okruh motoru a sám motor jsou v pořádku ? Prostředí Zkontrolujte okolní teplotu. PCB Zkontrolujte, zda je napětí 230 V Filtr Zkontrolujte, zda není filtr ucpaný?

37 Diagnostika poruch Chyba E4 Teorie: E4 může vyskytovat ve dvou případech: když voda dostane do spodní části mísy a zvýši lovákový spínač, nebo v případě, že zobrazi se alarm, který vznikne v důsledku chyby v systému alarmu "E4„ Jak najít skutečnou příčinu alarmu E4? První věc, kterou byste měli udělat po alarmu E4, je zkontrolovat, zda na dně nádoby je voda. V případě úniku vody, je nutné zkontrolovat všechny následující elementy, za účelem zjištění příčiny úniku vody. 1. Myčka nebyla vyrovnána do vodorovné polohy. 2. Příliš mnoho leštidla nebo příliš mnoho prostředku 3 v 1 Přepad leštidla, nebo příliš vysoká dávka 3v1 může způsobit nadměrné pěnění a přetečení vody. 3. Ohnutá nebo ucpaná vypouštěcí hadice. 4. Voda nadále přitéká do nádrže, dokud se nezobrazí E4 a systém přeruši přívod vody.

38 Diagnostika poruch Chyba E4 Únik vody: Oblasti úniků: Elementy, jako jsou motor mytí, vypouštěcí čerpadlo, odpadní jímka, změkčující zařízení, a potrubí mezi nimi, svorky na jejich koncích. Únik může být také ve spodním sváru nádrže. Chcete-li najít zdroj úniku proveďte následující činnosti: 1. Odstraňte vodu ze dna základny tak, aby byla zcela suchá. 2. Spustit myčku s intenzivním programem (silný) nebo standartním programem (standard) – únik se nejlépe projeví během dlouhých programů při vysokých teplotách. 3. Každých 20 minut kontrolujte základnu myčky. 4. Když vidíte vodu, zkontrolujte misto úniku.

39 Diagnostika poruch ChybaE4 Na dně nádrže není voda: 1. Zablokovaný plovák. Chyba E4 se objeví, když se plovák zablokuje, podobným způsobem jako u obrázků (nevrátí se do své normální polohy na dno základny).

40 Diagnostika poruch ChybaE4 Na dně základny není voda: 2. Volné konektory nebo kabeláž. Fotografie vlevo: tyto dva konektory by měly být připojeny na mikrospínač, jak můžete vidět na fotografii. Obrázek vpravo: Zkontrolujte, zda je konektor řádně a bezpečně připojen k desce. Nepřipojený nebo uvolněný konektor způsobí přičinu chyby E4.

41 Diagnostika poruch ChybaE4 Na dně základny není voda: 3. Volné konektory nebo kabeláž (pro průtokoměr). Pokud je Vaše myčka vybavena průtokoměrem, zkontrolujte připojení (černý vodič) na PCB a odvětrání. Přerušení obvodu může způsobit alarm E4. Poznámka: Ne všechny modely jsou vybaveny průtokoměrem.

42 Diagnostika poruch ChybaE4 Na dně základny není voda: 3. Konektory mikrospínače: Někdy může být problém v připojení spínače, je nutno rozlišit tři kontakty mikrospínače - například pokud chcete připojit po opravě. Nejdůležitější věc k zapamatování je, aby se nepřipojil kontakt č. 2 na obrázku nahoře.

43 Diagnostika poruch Chyby E6 a E7 Teorie: Při zapnutí myčky, systém PCB kontroluje, zda došlo k přerušení na senzoru NTC - v tomto případě se zobrazí E6, nebo při zkratu se pak zobrazi E7. Příčina poruchy: 1. Porucha obvodu NTC. 2. Poškozené NTC. 3. Porucha obvodu PCB.

44 Diagnostika poruch Chyby E6 a E7 Metoda operace ElementMetoda operace Spojeni Je-li spojení mezi NTC a PCB správné - nejsou tam žádné uvolněné vodiče nebo uvolněné kontakty? NTC Odpor NTC má hodnotu (6KΩ-20KΩ)? PCB V případě, že připojení a senzor je ok, může být vadný obvod PCB.

45 Diagnostika poruch Chyba E8 Teorie: Během testovacího programu, kdy by se měl zapnout třícestný ventil. Pokud není proud do ventilu dodany asi na dobu 15 sekund nebo ventil není správně nastaven na dobu 60 sekund se zobrazi chyba E8. Při normální mytí E8 se objeví ve výše popsaných podmínkách, ale pouze po dokončení programu Když se zobrazi chyba E8 je aktivováno vypouštěcí čerpadlo, a všechny ostatní bezpečtnostní okruhy budou imobilizovány okamžitě. V tuto chvíli bude aktivovám zvukový alarm po dobu 30 sekund a bude zobrazována chyba. Chyba se vyskytuje pouze v myčkách s variabilním mytím.

46 Diagnostika poruch Chyba E9 Teorie: E9 Chyba se zobrazí, když jedno z dotykových tlačítek (např ZIM429) je zablokované - nečistotou, vodou nebo jinou nečistotou. Metoda operace: V tomto případě, se čistí černý pás na panelu v místě, kde jsou tlacitka. Pokud jste vyčistili povrch kláves a nepomohlo to, je pak pravděpodobně nutno vyměnit elektroniku.

47 Myčky nadobí Integra

48 Systém diagnózy Přístup do servisního režimu: Stisknout a držet tlačítko FUNCTION SELECT a START/STOP/CANCEL kdy myčka je vypnuta, a zapnout spotřebič tlačítkem ON/OFF. Tlačítko uvolněte, když se všechny kontrolky rozsvítí. Spustit test stisknutím tlačítka START/STOP/CANCEL. Po ukončení testu uvidíte chybové kódy.

49 Chybové kódy Myčky Integra ZobrazeníChyba E1Přetečení E2Nedostatek vody E3Chyba topného tělesa E4Chyba čidla znečištění vody E5Chyba třícestného ventilu E6Chyba NTC E7Chyba napouštěcího ventilu E8Chyba paměti eeprom E9Chyba komunikace el.modulu

50 Porucha E9 Chyba komunikace Zkontrolovat konektor KN1 na modulu displeje Zkontrolovat konektor KN7 hlavního modulu

51 Konec


Stáhnout ppt "Servisní školení Myčky nádobí. Myčky nádobí Z-A Servisní režim Poznámka: Chybové kódy jsou zobrazeny pouze v servisním režimu (který je neviditelný pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google