Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

XX. celostátní foniatrické dny E. Sedláčkové, 1.-3.10., 2009, Liberec ČESKÁ VERZE DOTAZNÍKU VOICE HANDICAP INDEX pro kvantitativní hodnocení hlasových.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "XX. celostátní foniatrické dny E. Sedláčkové, 1.-3.10., 2009, Liberec ČESKÁ VERZE DOTAZNÍKU VOICE HANDICAP INDEX pro kvantitativní hodnocení hlasových."— Transkript prezentace:

1 XX. celostátní foniatrické dny E. Sedláčkové, 1.-3.10., 2009, Liberec ČESKÁ VERZE DOTAZNÍKU VOICE HANDICAP INDEX pro kvantitativní hodnocení hlasových potíží vnímaných pacientem Švec J.G. 1,2, Lejska M. 3, Frostová J. 3, Zábrodský M. 4, Dršata J. 5, Král P. 6 1 Oddělení biofyziky, Katedra experimentální fyziky Př.F., Univerzita Palackého, Olomouc 2 Hlasové centrum, Praha 3 Audio-Fon Centrum, Brno 4 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Praha 5 5 Klinika ušní nosní krční, Fakultní nemocnice, Hradec Králové 6 Katedra anglistiky a amerikanistiky F.F., Univerzita Palackého, Olomouc

2 Úvod n WHO: Cíl léčby pacienta: nejen přežití ale i maximální kvalita života pacienta n Současné požadavky medicíny: Evidence a kvantifikovatelnost výsledků léčby

3 Rok 1997 – zlom v hodnocení léčby poruch hlasu: První psychometricky ověřený dotazník hodnotící kvalitu života a vnímání hlasových potíží pacientem

4 VOICE HANDICAP INDEX (Index hlasového postižení): n Původně v angličtině (vyvinut v USA) n Přeložen do řady jazyků (F, D, NL, IT, SWE, POR, HEB, ARAB,...) n V současnosti pravděpodobně nejvíce používaný standardizovaný dotazník na světě pro kvantifikaci hlasových potíží pacienta n V r. 2002 uznán nezávislou expertní komisí (Agency for Healthcare Research and Quality, U.S. Department of Health and Human Services) jako jeden z mála nástrojů pro stanovení postižení v oblasti hlasových poruch, který splňuje podmínky na spolehlivost, validitu a dostupnost normativních hodnot (vedle MDVP).

5 Celkem 30 dotazů rozděleny do 3 částí: 1) Funkční 2) Fyzická 3) Emoční

6 HISTORIE VHI V ČR: n Přeložen do češtiny a používán nezávisle na několika pracovištích n Překlady se navzájem od sebe lišily n Problém s kompatibilitou a srovnatelností výsledků CÍL PRÁCE: Vytvoření sjednocené, lingvisticky ověřené verze dotazníku VHI pro klinickou praxi v ČR

7 METODA PŘEKLADU: n 3 navzájem nezávislé, odlišné klinické překlady z různých pracovišť n Tyto poskytnuty lingvistovi / translatologovi n ze 3 verzí vytvořena jedna: Kritéria: 1) Jednoznačnost 2) Srozumitelnost pro všechny 3) Logičnost a hodnotitelnost na škále nikdy-někdy-vždy 4) Jednotná terminologie n Lingvistický překlad poskytnut týmu autorů sdělení ke schválení a finálním úpravám

8 PROCES PŘEKLADU:

9 VÝSLEDEK - POZNATKY: U žádného ze 30 dotazů nebyly původní 3 překlady shodné! Bez nutnosti změn ligvista akceptoval pouze 4 z původních 90 překladů dotazů! (5%) Zbytek překladů (95%) musel být lingvisticky změněn Překlady navržené lingvistou byly ještě v 9 případech (30%) změněny po diskusi.

10

11 VHI: Fyzická část

12 VHI: Funkční část

13 VHI: Emoční část

14 DISKUSE K POUŽITÍ DOTAZNÍKU: Výsledné skóre je možné použít pro: A) kvantifikaci míry potíží pacienta (čím vyšší skóre, tím větší potíže, min: 0, max.: 120 ) ALE nepodceňovat nízká skóre u hlasových profesionálů!

15 DISKUSE K POUŽITÍ DOTAZNÍKU: Výsledné skóre je možné použít pro: B) kvantifikaci efektu léčby (čím větší změna skóre, tím účinnější léčba) Za statisticky významné jsou u jednoho pacienta považovány změny celkového skóre o 18 bodů a více *Angl.: Muscle Tension Dysphonia

16 ZÁVĚR: Standardizovaná česká verze VHI je k dispozici Zavedení do praxe poměrně nenáročné finančně i časově (pacient může vyplnit sám) Validace dotazníku pro českou populaci je v plánu – potřeba dostatek dat Překlad dotazníků není triviální záležitost! (poučení pro překlad dalších dotazníků do češtiny)

17 Více informací: viz článek v posledním čísle časopisu Otorinolaryngologie a foniatrie

18 Děkuji za pozornost Podpořeno projektem GAČR 101/08/1155


Stáhnout ppt "XX. celostátní foniatrické dny E. Sedláčkové, 1.-3.10., 2009, Liberec ČESKÁ VERZE DOTAZNÍKU VOICE HANDICAP INDEX pro kvantitativní hodnocení hlasových."

Podobné prezentace


Reklamy Google