Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FUNKČNÍ HODNOCENÍ V NEUROREHABILITACI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FUNKČNÍ HODNOCENÍ V NEUROREHABILITACI"— Transkript prezentace:

1 FUNKČNÍ HODNOCENÍ V NEUROREHABILITACI
Mgr. Lenka Petrušková, Mgr. Eva Mikulecká

2 OBSAH FUNKČNÍ TESTOVÁNÍ A JEHO VÝZNAM
PRINCIPY FUNKČNÍHO HODNOCENÍ PODLE WHO ŠKÁLY- STATISTICKÉ VLASTNOSTI ŠKÁLY POUŽÍVANÉ U CMP ŠKÁLY POUŽÍVANÉ PRO HODNOCENÍ FUNKCE RUKY U PACIENTŮ PO CMP

3 Funkční hodnocení a jeho význam - vypovídá o míře funkčního postižení - umožňuje stanovit - funkční potenciál rehabilitanta - funkční prognózu - efektivitu terapie - objektivizuje stav pacienta - statistika - ukazuje skutečný rozsah postižení x diagnóze Postižení ruky u hemiparetických pacientů po CMP představuje závažný faktor limitující funkční stav nemocného a kvalitu jeho života. Stupeň postižení po CMP se u jednotlivých pacientů liší, proto je nutné stanovit míru postižení daného jedince pomocí funkčního testování. Syndromologická a nosologická diagnóza je z funkčního hlediska neadekvátní, protože nevypovídá o skutečném funkčním deficitu a jeho změnách (Gulánová 1993, 2003). Pro hodnocení funkce ruky u pacientů po CMP se používá řada testů, mezi něž patří: v

4 PRINCIPY HODNOCENÍ PODLE WHO STARÉ X NOVÉ
1980 Impairment (porucha) Disabilita (postižení) Handicap (znevýhodnění) 2001 Impairment Aktivita Participace Faktory prostředí facilitující bariérové

5 Vlastnosti testů:. - validita (platnost). - reliabilita - přesnost
Vlastnosti testů: validita (platnost) - reliabilita - přesnost spolehlivost objektivita senzitivita - proporcionalita

6 ŠKÁLY U CMP Barthelův index Katzův index
- CMP časté postižení mozku - zdravotnický, společensko-sociální problém - testování u CMP komplikované - škály: Barthelův index Katzův index Test funkční soběstačnosti (FIM) NIH škála Skandinávská škála

7 FIM (sebeobsluha,sfinktery, mobilita,lokomoce,komunikace, sociální adaptabilita)
VÝHODY minimum vyšetřovacích aktivit ADL+lokomoce+kog. fce jednoduchý standard pro vyšetření objektivizace stavu predikce (prognóza) NEVÝHODY standardizace podmínek subjektivní chyba motivace kvantitativní hodnocení

8 NIH ŠKÁLA (stav vědomí, orientace, pochopení příkazu, pohled, zrakové pole, pohyby tváře, motorická funkce paže i nohy (p i z), citlivost, ataxie, vyjadřování, dysartrie, neglekt) VÝHODY časově nenáročné predikce validní reliabilní NEVÝHODY komplexní nestálé výsledky položky s nízkou reliabilitou

9 SKANDINÁVSKÁ ŠKÁLA (stav vědomí, pohyby očí, sílu postižené paže, ruky a nohy, orientace a řeč)
NEVÝHODY obtížná predikce výsledného stavu nevýhodné z hlediska rehabilitačního hodnocení VÝHODY časově nenáročné validní reliabilní

10 Ruka u pacientů po CMP postižení jednotlivých pacientů se liší
pro hodnocení ruky se používá řada testů

11 TESTY HODNOTÍCÍ FUNKCI RUKY
HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM JE ČAS Jebsen-Taylorův test Devítikolíkový test The Pardue Pegboard test Spiral test

12 HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM JE POČET DOSAŽENÝCH BODŮ
Úchopový funkční test podle Hadraby Test funkčních schopností ruky Frenchay Arm test

13 JEBSEN-TAYLORŮV TEST napsat větu otočit pět karet
přemístit šest předmětů do plechovky přemístit pět fazolí do plechovky přenést pět plných plechovek přenést a otočit pět prázdných plechovek postavit věž ze čtyř figurek

14 DEVÍTIKOLÍKOVÝ TEST HODNOTÍ ČAS 9 KOLÍKŮ DŘEVĚNÝ APARÁT

15 The PARDUE PEGBOARD TEST
HODNOTÍ ČAS VYTÁHNOUT,PŘEMÍSTIT A ZATLAČIT KOLÍČKY I BIMANUÁLNÍ AKTIVITY

16 SPIRAL TEST HODNOTÍ ČAS NAKRESLIT SPIRÁLKU (+ 3 s dotkne)
(+ 5 s přetáhne)

17 ÚCHOPOVÝ FUNKČNÍ TEST PODLE HADRABY
Hodnocení testu: 3 – úplné provedení 2 – provede v dlouhém časovém období, velké obtíže 1 – částečně 0 – neprovede

18 TEST FUNKČNÍCH SCHOPNOSTÍ
Hodnocení 0 – neprovede 1 – provede neúplně 2 – provede dobře Štipec Háček Stříška Pěst Opozice Úchop válce Úchop koule Dynamometrie

19 FRENCHAY ARM TEST NARÝSOVAT ČÁRU UCHOPIT A ZVEDNOUT VÁLEC
UCHOPIT SKLENICI S VODOU A NAPÍT SE PŘEMÍSTIT KOLÍČEK NA PRÁDLO UČESAT SE HODNOCENÍ 0 – NEPROVEDE 1 - PROVEDE

20 VÝHODY – objektivizují stav NEVÝHODY
ČAS kvantitativní nárůst spasticity asociované reakce BODY záleží na šířce hodnotící škály

21 Škála Skóre vizuálního hodnocení funkčního úkolu ruky (SVH)
kvalita manipulační a úchopové funkce ruky Provedení testu 1. – Dosahování (0-5) 2. - Příprava úchopu a úchop (0-5) 3. – Manipulace (0-5) 4.- Uvolnění úchopu (0-5) Zaslepené hodnocení z pořízeného videozáznamu

22 VÝHODY ŠKÁLY SVH HODNOTÍ KVALITU POHYBOVÉHO VZORCE
PACIENT MÁ NA ÚKOL DOSTATEK ČASU VYPOVÍDÁ O MÍŘE POSTIŽENÍ V ADL SENZITIVNÍ (0-5) ZASLEPENÉ HODNOCENÍ

23 DĚKUJI ZA POZORNOST.


Stáhnout ppt "FUNKČNÍ HODNOCENÍ V NEUROREHABILITACI"

Podobné prezentace


Reklamy Google