Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Datum: Místo: Prezentuje: 2014-03-04 Ostrava David Sventek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Datum: Místo: Prezentuje: 2014-03-04 Ostrava David Sventek."— Transkript prezentace:

1 Datum: Místo: Prezentuje: 2014-03-04 Ostrava David Sventek

2 Představení JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí) Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech Možnost použít část svých grantů ze strukturálních fondu pro uskutečnění návratných investic do projektu, které jsou součástí integrovaného plánu udržitelného rozvoje měst. Investice mohou mít formu vlastního kapitálu, úvěru nebo záruk 2

3 Holding Funds (HFs)  18 JESSICA HFs  Currently operating in 9 Member States  EUR 1.8bn in commitments  43 agreements signed to date  EUR 1.5bn committed to UDFs Urban Development Funds (UDFs) 3 1 2 1 3 5 1 1 1 JESSICA HF in the Member States 5 7 3 7 2 2 5 6 2 43 18 JESSICA UDFs in the Member States 1 2 JESSICA Technical Assistance / Fund and Structuring Services JESSICA state of play in Europe 1 3 Investment Agreements with FBs  Approx. EUR 0.5bn signed with FBs by end 2013

4 Regionální rada Moravskoslezsko JESSICA Holdingový fond Moravskoslezsko (EIB) Fondy městského rozvoje (UDF) (ČMZRB, CONTERA) Projekty rozvoje moravskoslezských měst JESSICA v Moravskoslezsku 4 Regionální operační program Moravskoslezsko je průkopníkem v zavádění finančních nástrojů v ČR. 8. 2. 2010 podpis smlouvy mezi RR MS a EIB. 12. 10. 2010 převedení 507 mil. Kč z ROP MS na účet EIB, opatření 2.3 Podpora využívání brownfields. Podpora je poskytována formou výhodných dlouhodobých úvěrů.

5 Běh na dlouhou trať… 201020112012201320142015 Uzavření smlouvy mezi EIB a RR – založení HF JESSICA Vyhlášena výzva na výběr FRM Výběr dvou FRM Uzavření operačních smluv mezi EIB a FRM Vyhledávání vhodných projektů Podpis první úvěrové smlouvy Rozdělení zbylé alokace Ukončení smlouvy s EIB a zrušení HF JESSICA Uzavírání úvěrových smluv Do 4/2015 musí být 100% fondu pod smlouvami Veškeré prostředky HF musí být vyčerpány do 12/2015

6 6 Typy projektů podporovaných z ROP MS Podpořené záměry musí dosahovat alespoň 5,5 % míru ekonomické ho vnitřního výnosového procenta a finanční návratnosti umožňující splacení úvěru.

7 Disponibilní částka na úvěry: 171 mil. Kč Příjem žádostí o úvěr zahájen od 15. května 2012 Maximální doba splatnosti úvěru do 15 let Maximální výše úvěru až 100 mil. Kč Úroková sazba pro města: pevná po celou dobu splácení úvěru, výše sjednaná individuálně Bližší informace na: http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/uver-z-fondu-rozvoje- mest-moravskoslezskohttp://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/uver-z-fondu-rozvoje- mest-moravskoslezsko FRM – Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s.

8 Disponibilní částka na úvěry: 171 mil. Kč Příjem žádostí o úvěr zahájen od 30. dubna 2012 Maximální doba splatnosti úvěru do 15 let Maximální výše úvěru až 170 mil. Kč Úrokové sazby: 0,5 % - 3,2 % dle finanční návratnosti projektů Bližší informace na: http://www.contera.cz/aktuality/vyzva-k-predkladani-zadosti-o- podporu.htmlhttp://www.contera.cz/aktuality/vyzva-k-predkladani-zadosti-o- podporu.html FRM – CONTERA, Urban Development Fund MS s.r.o.

9 Faktory ovlivňující úspěšnost FRM Stále velká nabídka dotačních prostředků Obce dávají přednost záměrům, na které jsou poskytovány dotace Obezřetnost v zadlužování obcí a podnikatelů Přetrvává velmi nízká úroveň úrokových sazeb na trhu, která snižuje výhodu snížených úrokových sazeb úvěrů FRM Nutnost dostatečného zajištění rizikovějších projektů (přenášejí sdíleného rizika FRM)

10 Změna ve struktuře nástroje JESSICA S holdingovým fondem – do 31.12.2013  Bez holdingového fondu – od 1.1.2014 Regionální rada Moravskoslezsko JESSICA Holdingový fond Moravskoslezsko (EIB) Fondy městského rozvoje (UDF) (ČMZRB, CONTERA) Projekty rozvoje moravskoslezských měst

11 Rada expertů pro FN JESSICA Poradní a monitorovací orgán Martin Sikora, náměstek hejtmana MSK Ivan Strachoň, náměstek hejtmana MSK Olga Letáčková, ředitelka úseku řízení kohezní politiky, NOK –MMR Tomáš Čermák, emeritní rektor VŠB-TU Ostrava, Martin Hanzlík, generální zmocněnec Rady pro ESI fondy David Sventek, zástupce ředitel Regionální rady MS

12 Financial Instruments 2014-2020 ESIF

13 Děkuji za pozornost. David Sventek zástupce ředitele Úřadu Regionální rady david.sventek@rr-moravskoslezsko.cz


Stáhnout ppt "Datum: Místo: Prezentuje: 2014-03-04 Ostrava David Sventek."

Podobné prezentace


Reklamy Google