Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zemětřesení a sopečná činnost Severní Ameriky v ArcExplorer Java Edition for Education (AEJEE) výuková aplikace pro práci s prostorovými daty, na příkladu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zemětřesení a sopečná činnost Severní Ameriky v ArcExplorer Java Edition for Education (AEJEE) výuková aplikace pro práci s prostorovými daty, na příkladu."— Transkript prezentace:

1 Zemětřesení a sopečná činnost Severní Ameriky v ArcExplorer Java Edition for Education (AEJEE) výuková aplikace pro práci s prostorovými daty, na příkladu dat z Národního atlasu USA Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Jiří Vorel. Dostupné z Metodického portálu www.rvp. cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 O Aplikaci Aplikace ArcExplorer Java Edition for Education (dále jen AEJEE) je produkt kalifornské firmy ESRI, která je největším distributorem softwaru pro geografické informační systémy(GIS) na světě. AEJEE slouží zejména k výukovým účelům pro studenty základního a středního školství.

3 O prezentaci Tato prezentace provede učitele a žáky základními nástroji aplikace AEJEE, čímž si osvojí jednoduché analýzy s geografickými daty, které jsou součástí těchto digitálních učebních materiálů (DUM). Jedná se o data Národního atlasu USA:.http://www.nationalatlas.gov/atlasftp.html#seihazp Na konkrétních dotazech s geografickou tematikou jsou vysvětleny jednotlivé nástroje aplikace AEJEE. DUM obsahují i pracovní list pro žáky, který je zaměřen na téma zemětřesení a sopečná činnost Severní Ameriky. Pro kontrolu obsahují DUM i řešení.

4 Instalace AEJEE instalujeme z:.http://www.esri.com/software/arcexplorer/download.html Je důležité studenty seznámit se správným postupem instalace, aby nedošlo později k potížím se spuštěním a chodem aplikace! Poznámka: Pokud budete stahovat software AEJEE, musíte se nejdříve zaregistrovat na stránkách společnosti ESRI, jež software vyvinula. Jedná se pouze o formalitu v podobě e-mailové adresy, kterou musíte zadat.

5 Názvosloví Entita – objekt, o kterém je v databázi uložena informace (řeky, silnice nadmořské výšky…). Atributy – data popisující vlastnosti entit. Tabulka atributů – tabulka obsahující atributy entit. Dotazování – zahrnuje prostorově založené vyhledávání objektů a výběr odpovídajících atributů. Zónování – proces odvození zón (ploch) o stejné vzdálenosti od geometrických entit (buffering). Metadata – data popisující datové prvky, datové modely. a datové struktury. Jsou to data o datech.

6 Metadata Metadata jsou data o datech. Pomocí nich zjistíme veškeré informace o datech, se kterými pracujeme. Např. metadatový soubor pro vrstvu volcanx020.shp se nazývá volcanx020.faq.html. Zde jsou definice pro jednotlivá pole vrstvy.

7 Prostředí AEJEE Mapový obsah Hlavn í menu Lišta nástrojů Tabul ka obsah u Měřítko mapového obsahu Souřadni ce kurzoru

8 Prostředí AEJEE Hlavní menu – ovládá software, další funkce Lišta nástrojů – zobrazuje pomocí ikon hlavní funkce programu Tabulka obsahu – zobrazuje data do vrstev Mapový obsah – zobrazuje geografická data

9 Načtení/uložení dat Hlavní menu – File – Open… /Save… otevřeme/uložíme projekt - soubor.axl Lišta nástrojů – Add data… přidáme do tabulky obsahu vybranou vrstvu – soubor.shp, nebo načteme pomocí služby ArcIMS vrstvu z internetu – musíme zadat přesnou internetovou adresu – URL

10 Práce s tabulkou obsahu Tabulka obsahu zobrazuje vrstvy, které jsme načetli a se kterými pracujeme. Pravidla práce s vrstvami: Nahoru řadíme bodové a liniové vrstvy, dolu plošné. Jinak by došlo k překrytí vrstev. Vrstvu, kterou chci zobrazit v mapovém obsahu a chci s ní dále pracovat, musím označit v rámečku „fajfkou“.

11 Tabulka obsahu Kliknutím pravé myši na danou vrstvu se nabízí další funkce: Attribute Table – pracuji s popisnými daty dané vrstvy (atributy) Move Layer – pohybuji vrstvou v tabulce obsahu Remove – odstraním vrstvu z tabulky obsahu Rename – přejmenuji vrstvu Zoom to Layer – zoomuji na danou vrstvu Properties… – vstupuji do dalších možností práce s atributy

12 Properties…

13 Symbolika/Symbols One Symbol – zobrazí v mapovém obsahu atribut pod jediným symbolem. Graduated Symbols – zobrazí v mapovém obsahu hodnoty atributu do tříd, každá třída jiný symbol. Unique Symbols – zobrazí v mapovém obsahu každou hodnotu atributu pod jedinečným symbolem.

14 Názvy/Labels Nastavujeme popisky jednotlivých atributů. Vybereme patřičný atribut, který chceme zobrazit v mapě, nastavíme grafický vzhled (velikost, barvu atd.) a potvrdíme „Apply“

15 Zobrazení/Projection Informace o zobrazení, projekci Lze změnit projekci a načíst jinou nadefinovanou

16 Obecné/General Obecné informace o vrstvě – název, typ, zdroj dat. Lze nastavit zobrazovaní vrstvy v závislosti na měřítku.

17 Lišta nástrojů 1. Nový projekt 2., 3. Uložení projektu (*.axl) 4. Tisk 5. Načtení vrstev *.shp (shapefile) 6. Odstranění vrstev 7., 8. předchozí/následující krok 9., Zoom na aktivní vrstvu 10. Výchozí pozice 11., 12. Zoomování 13. Pohyblivost mapového obsahu 14. Informace o objektech 15. Vyhledávání 16. Stavebnice dotazu 17. Označ prvky 18. Vymaž označené 19. Buffer 20. Atributová tabulka 21. Informace v kurzoru 22. Měření 23. Hypertextový odkaz

18 Vyhledávání/Find Příklad: Najděte města Los Angeles a San Francisco, lokalizujte je na mapě.

19 Identifikace/Identify Příklad: Jaké informace můžeme zjistit o sopkách? Jaká pole (Field) obsahuje tato vrstva? Co daná pole znamenají?

20

21 Stavebnice dotazu/Query builder Díky této funkci můžeme pracovat s více poli najednou a provádět jednoduché analýzy s geografickými daty. Příklad: Vytvořte dotaz, díky kterému vybereme sopky typu (pole TYPE) „Stratovulkán“ s nadm. výškou „větší než 2300 m“ (pole ELEV). Výsledek dotazu je zobrazen na následujícím slidu žlutou barvou.

22

23 Výběr/zrušení prvků Select features/Clear all selection Můžeme vybrat libovolné prvky z dané vrstvy a dále s nimi pracovat. Výběr prků lze provádět dvěma způsoby: 1. Pomocí nástroje Výběr prvků (dle lokace) 2. Pomocí stavebnice dotazu (dle atributů) Příklad: Vyberte všechny sopky nacházející se v Tichém oceánu u západního pobřeží USA a zjistěte o nich informace. Pro výběr prvků použijte ‒ polygon.

24

25 Zónování/Buffering Vytváříme obalové zóny kolem prvků. Příklad: Zjistěte, která sopka se nachází v okruhu 50 km kolem města Carson city.

26

27 Tabulka atributů/Attributes Pracujeme s atributy dané vrstvy prostřednictvím tabulky. Příklad: Vyberte libovolné sopky a zobrazte je v tabulce pod sebou. Postup: 1. Pomocí výběru prvků vybereme libovolné sopky 2. Tabulka -> Sort Selected Data to Top pravou myší klikneme na libovolné pole, např. „NAME“

28

29 Odkaz/Hotlink Vytváří hypertextový odkaz pro daný prvek nebo prvky ve vrstvě. Příklad: Najděte stratovulkán Sv. Helena (St. Helens) a přiřaďte k ní na základě zeměpisných souřadnic hypertextový odkaz např. foto. Postup: 1.Najdeme pomocí funkce FIND sopku St. Helens. 2.V textovém editoru (např. WordPad) vytvoříme datovou tabulku, soubor uložíme s příponou *.csv (comma separate value). 3.Datovou tabulku zkonvertujeme z běžného textového souboru do aplikace AEJEE. View –> Add Event Theme 4.Funkcí hotlink spustíme odkaz.

30 Do poznámkového bloku WordPad zadáme údaje pro: site – číslo hyperlinku, lat – zem. šířka, long – zem. délka (- pro záp. polokouli) name – název hyperlinku, HOTLINK – internet. adresa odkazu Všechny údaje musí být odděleny čárkou (soubor csv) bez mezer (viz níže)! Soubor uložíme jako textový dokument pod názvem sv_helena.csv Pozn.: zem. souřadnice zjistíme v levém dolním rohu mapového obsahu.

31

32 Měření/Measure Nástroj slouží k měření vzdáleností. Příklad: Jaká je nejbližší sopka od města Portland? Postup: 1.Spustíme nástroj Měření. 2.Zvolíme jednotky měření. 3.Klikem myši zahájíme měření z města Portland k nejbližšímu vulkánu.

33

34 Zdroje: DAVIS, E. D. GIS pro každého. Vytváříme mapy na počítači. Praha : Computer Press, 2000. KUBEŠ, M.; HOSNEDL, J.; ZDRÁHALOVÁ, M. Počítače ve vyučování přírodovědných předmětů. 1. vydání. Plzeň : Fraus, 2005. KERSKI, J. Learning more about hurricanes. ArcUser, 2008. VOREL, Jiří. Metodický portál, články: „Poznáváme hurikány pomocí GIS aplikace ArcExplorer“ [online]. 14. 01. 2009. [cit. 14. 01. 2009]. ISSN 1802- 4785. Dostupný z WWW:.http://clanky.rvp.cz/clanek/s/G/2905/ VOREL, Jiří. Metodický portál, články: Spojené státy mexické v digitální podobě [online]. 15. 04. 2009. [cit. 15. 04. 2009]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW:.http://clanky.rvp.cz/clanek/s/G/3053/ VOREL, Jiří. Metodický portál, články: Mapy a ArcExplorer 9.3 – Java Edition for Education (AEJEE) [online]. 26. 11. 2009. [cit. 26. 11. 2009]. ISSN 1802- 4785. Dostupný z WWW:.http://clanky.rvp.cz/clanek/s/G/7319/


Stáhnout ppt "Zemětřesení a sopečná činnost Severní Ameriky v ArcExplorer Java Edition for Education (AEJEE) výuková aplikace pro práci s prostorovými daty, na příkladu."

Podobné prezentace


Reklamy Google