Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zemětřesení a sopečná činnost Severní Ameriky v ArcExplorer Java Edition for Education (AEJEE) výuková aplikace pro práci s prostorovými daty, na příkladu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zemětřesení a sopečná činnost Severní Ameriky v ArcExplorer Java Edition for Education (AEJEE) výuková aplikace pro práci s prostorovými daty, na příkladu."— Transkript prezentace:

1 Zemětřesení a sopečná činnost Severní Ameriky v ArcExplorer Java Edition for Education (AEJEE) výuková aplikace pro práci s prostorovými daty, na příkladu dat z Národního atlasu USA Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Jiří Vorel. Dostupné z Metodického portálu www.rvp. cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 O Aplikaci Aplikace ArcExplorer Java Edition for Education (dále jen AEJEE) je produkt kalifornské firmy ESRI, která je největším distributorem softwaru pro geografické informační systémy(GIS) na světě. AEJEE slouží zejména k výukovým účelům pro studenty základního a středního školství.

3 O prezentaci Tato prezentace provede učitele a žáky základními nástroji aplikace AEJEE, čímž si osvojí jednoduché analýzy s geografickými daty, které jsou součástí těchto digitálních učebních materiálů (DUM). Jedná se o data Národního atlasu USA:.http://www.nationalatlas.gov/atlasftp.html#seihazp Na konkrétních dotazech s geografickou tematikou jsou vysvětleny jednotlivé nástroje aplikace AEJEE. DUM obsahují i pracovní list pro žáky, který je zaměřen na téma zemětřesení a sopečná činnost Severní Ameriky. Pro kontrolu obsahují DUM i řešení.

4 Instalace AEJEE instalujeme z:.http://www.esri.com/software/arcexplorer/download.html Je důležité studenty seznámit se správným postupem instalace, aby nedošlo později k potížím se spuštěním a chodem aplikace! Poznámka: Pokud budete stahovat software AEJEE, musíte se nejdříve zaregistrovat na stránkách společnosti ESRI, jež software vyvinula. Jedná se pouze o formalitu v podobě e-mailové adresy, kterou musíte zadat.

5 Názvosloví Entita – objekt, o kterém je v databázi uložena informace (řeky, silnice nadmořské výšky…). Atributy – data popisující vlastnosti entit. Tabulka atributů – tabulka obsahující atributy entit. Dotazování – zahrnuje prostorově založené vyhledávání objektů a výběr odpovídajících atributů. Zónování – proces odvození zón (ploch) o stejné vzdálenosti od geometrických entit (buffering). Metadata – data popisující datové prvky, datové modely. a datové struktury. Jsou to data o datech.

6 Metadata Metadata jsou data o datech. Pomocí nich zjistíme veškeré informace o datech, se kterými pracujeme. Např. metadatový soubor pro vrstvu volcanx020.shp se nazývá volcanx020.faq.html. Zde jsou definice pro jednotlivá pole vrstvy.

7 Prostředí AEJEE Mapový obsah Hlavní menu Lišta nástrojů Tabulka obsahu Měřítko mapového obsahu Souřadnice kurzoru

8 Prostředí AEJEE Hlavní menu – ovládá software, další funkce Lišta nástrojů – zobrazuje pomocí ikon hlavní funkce programu Tabulka obsahu – zobrazuje data do vrstev Mapový obsah – zobrazuje geografická data

9 Načtení/uložení dat Hlavní menu – File – Open… /Save… otevřeme/uložíme projekt - soubor.axl Lišta nástrojů – Add data… přidáme do tabulky obsahu vybranou vrstvu – soubor.shp, nebo načteme pomocí služby ArcIMS vrstvu z internetu – musíme zadat přesnou internetovou adresu – URL

10 Práce s tabulkou obsahu Tabulka obsahu zobrazuje vrstvy, které jsme načetli a se kterými pracujeme. Pravidla práce s vrstvami: Nahoru řadíme bodové a liniové vrstvy, dolu plošné. Jinak by došlo k překrytí vrstev. Vrstvu, kterou chci zobrazit v mapovém obsahu a chci s ní dále pracovat, musím označit v rámečku „fajfkou“.

11 Tabulka obsahu Kliknutím pravé myši na danou vrstvu se nabízí další funkce: Attribute Table – pracuji s popisnými daty dané vrstvy (atributy) Move Layer – pohybuji vrstvou v tabulce obsahu Remove – odstraním vrstvu z tabulky obsahu Rename – přejmenuji vrstvu Zoom to Layer – zoomuji na danou vrstvu Properties… – vstupuji do dalších možností práce s atributy

12 Properties…

13 Symbolika/Symbols One Symbol – zobrazí v mapovém obsahu atribut pod jediným symbolem. Graduated Symbols – zobrazí v mapovém obsahu hodnoty atributu do tříd, každá třída jiný symbol. Unique Symbols – zobrazí v mapovém obsahu každou hodnotu atributu pod jedinečným symbolem.

14 Názvy/Labels Nastavujeme popisky jednotlivých atributů. Vybereme patřičný atribut, který chceme zobrazit v mapě, nastavíme grafický vzhled (velikost, barvu atd.) a potvrdíme „Apply“

15 Zobrazení/Projection Informace o zobrazení, projekci Lze změnit projekci a načíst jinou nadefinovanou

16 Obecné/General Obecné informace o vrstvě – název, typ, zdroj dat. Lze nastavit zobrazovaní vrstvy v závislosti na měřítku.

17 Lišta nástrojů 1. Nový projekt 2., 3. Uložení projektu (*.axl) 4. Tisk 5. Načtení vrstev *.shp (shapefile) 6. Odstranění vrstev 7., 8. předchozí/následující krok 9., Zoom na aktivní vrstvu 10. Výchozí pozice 11., 12. Zoomování 13. Pohyblivost mapového obsahu 14. Informace o objektech 15. Vyhledávání 16. Stavebnice dotazu 17. Označ prvky 18. Vymaž označené 19. Buffer 20. Atributová tabulka 21. Informace v kurzoru 22. Měření 23. Hypertextový odkaz

18 Vyhledávání/Find Příklad: Najděte města Los Angeles a San Francisco, lokalizujte je na mapě. Aktivní datová vrstva NástrojSymbolPopis nástroje cities.shpFindNalézá atributy v aktivní vrstvě

19 Identifikace/Identify Příklad: Jaké informace můžeme zjistit o sopkách? Jaká pole (Field) obsahuje tato vrstva? Co daná pole znamenají? Aktivní datová vrstva NástrojSymbolPopis nástroje volcanx020.shpIdentifyIdentifikuje aktivní prvky v mapě

20

21 Stavebnice dotazu/Query builder Díky této funkci můžeme pracovat s více poli najednou a provádět jednoduché analýzy s geografickými daty. Příklad: Vytvořte dotaz, díky kterému vybereme sopky typu (pole TYPE) „Stratovulkán“ s nadm. výškou „větší než 2300 m“ (pole ELEV). Výsledek dotazu je zobrazen na následujícím slidu žlutou barvou. Aktivní datová vrstva NástrojSymbolPopis nástroje volcanx020.shpDefinition Querry Vytváříme dotazy pro pole vrstvy

22

23 Výběr/zrušení prvků Select features/Clear all selection Můžeme vybrat libovolné prvky z dané vrstvy a dále s nimi pracovat. Výběr prků lze provádět dvěma způsoby: 1. Pomocí nástroje Výběr prvků (dle lokace) 2. Pomocí stavebnice dotazu (dle atributů) Příklad: Vyberte všechny sopky nacházející se v Tichém oceánu u západního pobřeží USA a zjistěte o nich informace. Pro výběr prvků použijte ‒ polygon. Aktivní datová vrstva NástrojVýběr prvků/ Zrušení výběru prvků Popis nástroje volcanx020. shp Select Features/Cl ear All Selection Výběr prvků/ zrušení výběru prvků

24

25 Zónování/Buffering Vytváříme obalové zóny kolem prvků. Příklad: Zjistěte, která sopka se nachází v okruhu 50 km kolem města Carson city. Aktivní datová vrstva NástrojSymbolPopis nástroje volcanx020.shp cities.shp BufferVytváří obalové zóny

26

27 Tabulka atributů/Attributes Pracujeme s atributy dané vrstvy prostřednictvím tabulky. Příklad: Vyberte libovolné sopky a zobrazte je v tabulce pod sebou. Postup: 1. Pomocí výběru prvků vybereme libovolné sopky 2. Tabulka -> Sort Selected Data to Top pravou myší klikneme na libovolné pole, např. „NAME“ Aktivní datová vrstva NástrojSymbolPopis funkce volcanx020.shp AttributesPráce s atributy

28

29 Odkaz/Hotlink Vytváří hypertextový odkaz pro daný prvek nebo prvky ve vrstvě. Příklad: Najděte stratovulkán Sv. Helena (St. Helens) a přiřaďte k ní na základě zeměpisných souřadnic hypertextový odkaz např. foto. Postup: 1.Najdeme pomocí funkce FIND sopku St. Helens. 2.V textovém editoru (např. WordPad) vytvoříme datovou tabulku, soubor uložíme s příponou *.csv (comma separate value). 3.Datovou tabulku zkonvertujeme z běžného textového souboru do aplikace AEJEE. View –> Add Event Theme 4.Funkcí hotlink spustíme odkaz. Aktivní datová vrstva NástrojSymbolPopis nástroje volcanx020.shp HotlinkVytváří odkazy

30 Do poznámkového bloku WordPad zadáme údaje pro: site – číslo hyperlinku, lat – zem. šířka, long – zem. délka (- pro záp. polokouli) name – název hyperlinku, HOTLINK – internet. adresa odkazu Všechny údaje musí být odděleny čárkou (soubor csv) bez mezer (viz níže)! Soubor uložíme jako textový dokument pod názvem sv_helena.csv Pozn.: zem. souřadnice zjistíme v levém dolním rohu mapového obsahu.

31

32 Měření/Measure Nástroj slouží k měření vzdáleností. Příklad: Jaká je nejbližší sopka od města Portland? Postup: 1.Spustíme nástroj Měření. 2.Zvolíme jednotky měření. 3.Klikem myši zahájíme měření z města Portland k nejbližšímu vulkánu. Aktivní datová vrstva NástrojSymbolPopis funkce volcanx020.shp MeasureMěří vzdálenosti ve zvolených jednotkách

33

34 Zdroje: DAVIS, E. D. GIS pro každého. Vytváříme mapy na počítači. Praha : Computer Press, 2000. KUBEŠ, M.; HOSNEDL, J.; ZDRÁHALOVÁ, M. Počítače ve vyučování přírodovědných předmětů. 1. vydání. Plzeň : Fraus, 2005. KERSKI, J. Learning more about hurricanes. ArcUser, 2008. VOREL, Jiří. Metodický portál, články: „Poznáváme hurikány pomocí GIS aplikace ArcExplorer“ [online]. 14. 01. 2009. [cit. 14. 01. 2009]. ISSN 1802- 4785. Dostupný z WWW:.http://clanky.rvp.cz/clanek/s/G/2905/ VOREL, Jiří. Metodický portál, články: Spojené státy mexické v digitální podobě [online]. 15. 04. 2009. [cit. 15. 04. 2009]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW:.http://clanky.rvp.cz/clanek/s/G/3053/ VOREL, Jiří. Metodický portál, články: Mapy a ArcExplorer 9.3 – Java Edition for Education (AEJEE) [online]. 26. 11. 2009. [cit. 26. 11. 2009]. ISSN 1802- 4785. Dostupný z WWW:.http://clanky.rvp.cz/clanek/s/G/7319/


Stáhnout ppt "Zemětřesení a sopečná činnost Severní Ameriky v ArcExplorer Java Edition for Education (AEJEE) výuková aplikace pro práci s prostorovými daty, na příkladu."

Podobné prezentace


Reklamy Google