Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Datové schránky Mgr. Jiří Klein eGoncentrum MV ČR Mgr. Petr Horák eGoncentrum MV ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Datové schránky Mgr. Jiří Klein eGoncentrum MV ČR Mgr. Petr Horák eGoncentrum MV ČR."— Transkript prezentace:

1 Datové schránky Mgr. Jiří Klein eGoncentrum MV ČR Mgr. Petr Horák eGoncentrum MV ČR

2 Zákon o eGovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PSP ČR 25.6. 2008 Schválen Senátem PČR 17.7. 2008 Publikován ve Sbírce zákonů 19.8.2008 Účinnost od 1.7.2009

3 Datové schránky – revoluce v úřadování Povinné používání datových schránek orgány veřejné správy může výrazně zvýšit rychlost implementace eGovernmentu v ČR. Díky datovým schránkám a elektronické konverzi dokumentů bude možné naprostou většinu úředních záležitostí vyřídit elektronicky. Systém je navržen tak, aby umožnil respektovat stávající procesy a usnadnil tak pro přechod na „elektronické úřadování“

4 Provozovatel inf. systému Postavení MV ČR a ČP, s.p. POSTAVENÍ ČESKÉ POŠTY POSTAVENÍ MV ČR MV ČR „nakupuje“ služby provozu od ČP Kontroluje provoz systému Smlouva o provozování podepsána 27. února 2009 Pro dodávku technologického řešení vybrány služby Telefónica O2 ČP jako důvěryhodný prostředník pro elektronickou komunikaci MV ČR správce inf. systému MV ČR vydává prováděcí vyhlášky

5 Česká pošta a datové schránky Zajišťuje chod celého systému, rozesílání přístupových údajů, helpdesk, callcentrum a další provozní služby. Česká pošta hraje historicky roli důvěryhodného prostředníka při doručování písemností. Česká pošta bude uzavírat smlouvy s jednotlivými orgány veřejné moci o poskytování služeb ISDS Česká pošta bude nabízet další služby pro snadnější využívání systému datových schránek. Česká pošta bude provozovatelem systému na základě zákona a na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra.

6 doručování dokumentů orgánů veřejné moci Datová schránka Email ani elektronický archiv ! Zpráva, dodaná přes datovou schránku, plně nahrazuje doporučenou zásilku, a to i do vlastních rukou !!! DATOVÁ SCHRÁNKA NENÍ: DATOVÁ SCHRÁNKA JE ELEKTRONICKÉ ÚLOŽIŠTĚ, KTERÉ SLOUŽÍ K : provádění úkonů vůči veřejné moci.

7 Druhy datových schránek Datová schránka orgánu veřejné moci Zřízena do 90ti dnů od účinnosti zákona, centrální orgány, kraje, obce, měst. části, ČT, ČRo, zdrav. pojišťovny, samospr. komory Datová schránka právnické osoby Povinná pro PO zapsané v obch. rejstříku, zřízena ze zákona do 90ti dnů od účinnosti, nebo bezprostředně po zapsání do obch. rejstříku Datová schránka fyz. osoby podnikající Zřízena na žádost do 3 dnů, povinná pro advokáty, daňové poradce*) a insolvenční správce *) ze zákona až za 3 roky Datová schránka fyzické osoby Zřízena na žádost do 3 dnů, žádost se podává na MV, Czech POINTech

8 zejména státní orgány a instituce, vč. orgánů státní správy, orgány územních samosprávných celků, územní samosprávné celky, veškeré státní fondy České republiky, zejména včetně Pozemkového fondu České republiky, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize, všechny samosprávné komory zřízené zákonem, notáři a soudní exekutoři, soudy, všechny složky Policie České republiky a Armády České republiky, všechny organizační složky státu a jiných veřejnoprávních korporací, veřejnoprávní korporace Orgán veřejné moci Orgány veřejné moc jsou:

9 NELZE VYUŽÍT (zatím): komunikace mezi fyzickými a právnickými osobami (FO FO, FO PO, PO PO) Použití datových schránek POVINNĚ obousměrná komunikace orgánů veřejné moci mezi sebou komunikace orgánů veřejné moci vůči právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, kterým se zřizuje datová schránka ze zákona a právnickým nebo fyzickým osobám, komunikace orgánů veřejné moci vůči osobám, kterým byla datová schránka zřízena na základě jejich žádosti NEPOVINNĚ komunikace právnických a fyzických osob vůči orgánům veřejné moci

10 – okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba mající dle svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu Doručení do datové schránky Dokument dodaný do datové schránky je doručen Obdoba zásilky do vlastních rukou, ale v elektronické podobě. – nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání do datové schránky, považuje se dokument za doručený posledním dnem této lhůty

11

12

13

14 Jak si datovou schránku zřídím ? Orgán veřejné moci (OVM), právnické osoba datová schránka se zřizuje ze zákona, na základě údajů ve státních informačních systémech (např. obchodní rejstřík) Fyzické osoby a ostatní Od 1.7.2009 mohou podat žádost na Czech POINTu, MV ČR atd… Jak poznám, že mi byla DS zřízena? Vedoucí orgánu, statutární zástupce obdrží do vl. rukou zásilku s přístupovými údaji a návodem k používání

15 Budu muset změnit chod úřadu ? I když datové schránky budou umožňovat mnohem jednodušší a efektivnější práci s dokumenty, v zásadě si vystačím s existujícími procesy, jen: pro došlou poštu nebudu chodit na Poštu, ale do datové schránky, místo zmocnění pro přebírání zásilek zmocním k přístupu do datové schránky, pokud to nepůjde jinak, došlé písemnosti třeba i vytisknu. S vyspělým systémem spisové služby samozřejmě dokážu využít vlastnosti systému mnohem lépe. NE !!!

16 Založení datové schránky Státní registry Kontrola, zda datová schránka již existuje

17 Přístup do datové schránky Oprávněná osoba Fyzická osoba Fyzická osoba podnikající Statutární orgán Člen statutárního orgánu Vedoucí organizační složky Vedoucí orgánu veřejné moci Administrátor může být určen oprávněnou osobou Pověřená osoba určená oprávněnou osobou nebo administrátorem

18 Komunikace s datovou schránkou

19 Jak se dostanu do datové schránky? Webový portál jednoduchá aplikace, dostupná prostřednictvím internetu funkce pro odesílání a příjem datových zpráv zcela dostačující pro jednotlivce a malé organizace Autorizace Každý přístup musí být autorizován oprávněnou osobou, administrátorem nebo pověřenou osobou Rozhraní spisových služeb umožní přímé propojení se spisovou službou či jinou aplikací komfortní propojení s funkcemi spisové služby

20 Webový portál slouží k využívání služeb ISDS fyzickými osobami, ale rovněž administrátory úřadů není třeba instalovat žádný software stačí jen běžný počítač, webový prohlížeč a přístup k internetu uživatel vybere formulář a adresáta, systém předvyplní potřebné údaje uživatel vloží zprávu (vlastní data), případně připojí přílohu zprávu bude možné i elektronicky podepsat bude možné prohlížet seznamy odeslaných zpráv, přijatých zpráv, historii včetně doručenek mohou využívat i úřady

21 Rozhraní spisových služeb MV ČR ve spolupráci s vybranými dodavateli spisových služeb připravilo jednotný standard komunikace. 19.12.2008 podepsáno memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra ČR a zástupci výrobců elektronických spisových služeb http://www.mvcr.cz/datove-schranky.aspxhttp://www.mvcr.cz/datove-schranky.aspx Univerzální rozhraní datových schránek na bázi web services slouží k využívání služeb ISDS spisovými službami bude umožněno automatizovaně přijímat a odesílat zprávy včetně elektronicky podepsaných kromě odesílání a přijímání datových zpráv bude možné stahovat seznamy odeslaných zpráv, přijatých zpráv, historii včetně doručenek odpadnou listinné evidence, vše bude ve spisové službě, resp. podatelně spisová služba musí být ovšem na uvedené připravena.

22 Zajistí připojení kvalifikovaného časového razítka k odesílané datové zprávě Informační systém datových schránek Povinnosti správce IS DS O těchto událostech vede bezpečnou evidenci. Oznámí odesílateli, že – zpráva byla doručena (označeno elektronickou značkou) – datová schránka příjemce byla znepřístupněna, zrušena, neexistuje. Dodá odesílanou datovou zprávu do datové schránky adresáta Vyrozumí adresáta o dodání zprávy

23 Bezpečnost Dostupnost systému – 99,9% Integrita systému a dat - kryptografické komponenty Důvěrnost – provozovatel nemá přístup k datům Průkaznost - evidence veškerých událostí spojených s provozem Bude to bezpečné? Autentifikace a autorizace uživatelů Stanoveno vyhláškou MV ČR (určitě možnost použití el. podpisu a certifikátů)

24 Audit a dohled Dohled 24x7x365 Prvotní bezpečnostní audit před spuštěním – červen 2009 Pravidelné (plánované) bezpečnostní audity – každý rok Atest jako ISVS Dohled MV, úřadu na ochranu os. údajů Bude to bezpečné?

25 Datové schránky - harmonogram 7.-8. dubenPředstavení systému na ISSS Hradec Králové, start obchodní činnosti do 1.květnaVývoj a implementace informačního systému datových schránek, zapracování vyhlášek MV ČR od 1.květnaZkušební provoz a pilot s vybranými úřady od 1. červnaVeřejné testovací prostředí pro spisové služby a další aplikace od 1. července do 28.září START !!! Přebírání údajů od správců dat, zřizování datových schránek ze zákona (orgány veřejné moci, právnické osoby zapsané v obch. rejstříku), zřizování datových schránek na základě žádosti, rozesílání přístupových údajů

26 Informační kampaň Úspěch e-Governmentu v ČR je do značné míry závislý na tom, jak se rozšíří používání datových schránek. Datové schránky budou používány, pokud uživatelé budou vědět jak je mají, mohou či musí používat. www.datoveschranky.info, http://www.mvcr.cz/datove-schranky.aspxwww.datoveschranky.infohttp://www.mvcr.cz/datove-schranky.aspx Bezplatná informační linka MV ČR – 270 005 200 Roadshow pro zaměstnance veřejné správy po regionech Další aktivity budou následovat: informační a reklamní kampaň, direct mail, semináře

27 Ceny Soukromé subjekty zcela zdarma Orgány veřejné moci – platí za odeslání buď na základě transakčního modelu, nebo na základě modelu s garantovanou slevou Hranice Transakcí kumulativně Cena služby pro OVM Cena s DPHCena bez DPH 0-33 mil17,9015,04 33 - 66 mil15,9013,36 66 - 100 mil.13,9011,68 100 - 123 mil.11,9010,00 nad 123 mil.9,908,32 Náklady na zřízení přístupu k DS a správu systému hradí MV ČR

28 Úspory Příklad 1 - OVM, který většinu své korespondence ven posílá jako obálky s pruhem Cena ISDSPrům. cena poš. zásilkyÚspora 17,9030,0040% 15,9030,0047% 13,9030,0054% 11,9030,0060% 9,9030,0067% Příklad 2 - OVM, který má více obyčejných zapsaných zásilek Cena ISDSPrům. cena poš. zásilkyÚspora 17,9020,0011% 15,9020,0021% 13,9020,0031% 11,9020,0041% 9,9020,0051%

29 identifikátor – bude stanoven vyhláškou MV ČR způsob přihlášení, autentifikace – bude stanoven vyhláškou MV ČR (jméno, heslo nebo certifikát na bezpečném úložišti) technologický interface pro připojení spisových služeb bude založen na otevřeném rozhraní spisových služeb, které nyní vzniká podrobnosti o formátech a další technická specifikace – provozní dokumentace systému, bude zveřejněna před 1.7.2009 Technické specifikace ISDS

30 SMS Notifikace upozornění na došlou zprávu prostřednictvím SMS upozornění na došlou zprávu do vlastních rukou Autentifikace a autorizace uživatelů POST SIGNUM certifikační autorita České pošty, komerční a kvalifikované certifikáty) Dlouhodobé uchovávání zpráv uchovávání zpráv na dobu delší než 90 dnů – důležité pro uživatele přistupující přes webový portál Další služby provozovatele

31 Doručování dokumentů Doručování mezi orgány veřejné moci navzájem Doručování dokumentů orgánu veřejné moci jiným subjektům Provádění úkonů jiných subjektů vůči orgánům veřejné moci

32

33

34 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Datové schránky Mgr. Jiří Klein eGoncentrum MV ČR Mgr. Petr Horák eGoncentrum MV ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google