Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HYGIENA PRÁCE VE SKLADECH HYGIENA PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ Předpisy a směrnice v této oblasti vydává hlavní hygienik České republiky. Kontrolou jejich plnění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HYGIENA PRÁCE VE SKLADECH HYGIENA PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ Předpisy a směrnice v této oblasti vydává hlavní hygienik České republiky. Kontrolou jejich plnění."— Transkript prezentace:

1

2 HYGIENA PRÁCE VE SKLADECH

3 HYGIENA PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ Předpisy a směrnice v této oblasti vydává hlavní hygienik České republiky. Kontrolou jejich plnění jsou pověřovány orgány hygienické služby i ostatní kontrolní orgány, které sledují činnost obchodu.

4

5 HYGIENA PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ Práce na pracovišti vyžaduje velmi důsledné dodržování hygienických předpisů. Vše začíná čistým pracovním prostředím, tedy všech prodejních místností, zázemí prodejny i skladů, které musí být čisté, dobře větratelné. Na pracovišti nesmí zůstávat žádné zbytky potravin. Všude musí být vzorný pořádek.

6 HYGIENA PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ Všechny pracovní stroje, zařízení i pomůcky udržujeme v naprosté čistotě a pořádku. Úklid provádíme podle potřeby, při úklidu používáme horkou vodu, saponátové a desinfekční prostředky.

7 LAKOVACÍ KABINY, SUŠÍCÍ BOXY

8 HYGIENA PRÁCE - HP Odbor hygieny práce se zabývá posuzováním práce a jejích vlivů na zdraví zaměstnanců. Základní činností odboru v rámci státního zdravotního dozoru je kontrola plnění zákonných povinností v oblasti ochrany zdraví při práci.

9 HYGIENA PRÁCE - POŽADAVKY: - na provedení pracovišť, včetně osvětlení, větrání - zajištění vyhovujících mikroklimatických podmínek na pracovišti - dodržování hygienických limitů pro fyzikální faktory, chemické škodliviny a prach v pracovním prostředí - dodržení limitů pro fyzickou zátěž - naplnění ergonomických požadavků pro pracovní místo a pracoviště - dodržování zásad pro práce s biologickými činiteli - vybavení pracovišť sanitárními a pomocnými zařízeními - zásobování pracovišť vodou - zajištění závodní preventivní péče

10

11 HYGIENA PRÁCE - FAKTORY: 1. fyzikální faktory - např. hluk, vibrace, neionizující záření, mikroklimatické podmínky 2. chemické faktory (chemické škodliviny) 3. biologické faktory (bakterie, viry) v pracovním prostředí - všechny mají vliv na zdravotní stav pracovníků Jsou posuzována technická, organizační a náhradní opatření provedená zaměstnavatelem ke snížení působení rizikových faktorů pracovního prostředí.

12 ZÁVODNÍ PREVENTIVNÍ PÉČE

13 DOPRAVNÍ DISPEČINK, VÝROBA, ÚKLID

14 KATEGORIZACE PRACÍ Zaměstnavatel je povinen pro všechna pracovní místa ve firmě provést kategorizaci prací. Kategorizace se provádí na základě posouzení míry výskytu rizikových faktorů ovlivňujících pracovní prostředí, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců.

15 KATEGORIZACE PRACÍ

16 HYGIENICKY NEZÁVADNÉ ZBOŽÍ Z hlediska hygieny je třeba v prodejně i ve skladech udržovat podmínky, které zaručují následný prodej hygienicky nezávadného zboží. Proto se musí dodržovat následující zásady:

17 HYGIENICKY NEZÁVADNÉ ZBOŽÍ - ZÁSADY: - udržovat v prostorách potřebnou teplotu a vlhkost vzduchu i jeho stálý přívod a obměnu - zboží chránit před hlodavci a hmyzem (mřížky, důkladná přejímka zboží) - rychle se kazící zboží (potraviny) uchovávat v chladicích zařízeních - nebalené potravinářské zboží (kromě ovoce a zeleniny) chránit při uskladnění kryty ze skla nebo plastů – při manipulaci s ním používat kleště, lopatky a vidličky

18

19 HYGIENICKY NEZÁVADNÉ ZBOŽÍ - ZÁSADY: - pokud jsou pochybnosti o hygienické nezávadnosti zboží - nutno nechat okamžitě prověřit hygienikem - zákaz vodit do prostor psy a jiná zvířata - z hygienických a bezpečnostních důvodů je dovoleno kouřit jen v prostorách k tomu vyhrazených ( nikoli v místech, kde je uloženo zboží )

20 ZÁKAZ KOUŘENÍ, VODĚNÍ PSŮ

21 KODEX SPRÁVNÝCH POSTUPŮ SOUFFLET - SKLADOVÁNÍ - obsahuje zásady a minimální požadavky pro příjem, skladování a expedici produktů (rostlinné komodity, rostlinná krmiva a suroviny pro ně) na všech provozech skupiny SOUFFLET v ČR i v externích areálech Oblast použití upravovaná tímto Kodexem je smluvně vyžadována na všech dodavatelích skladovacích služeb a uplatňuje se pro produkty určené pro lidskou spotřebu.

22 HYGIENA PŘI SKLADOVÁNÍ A. Sklady a skladovací prostory musí být bezpečné, suché, utěsněné, udržovány čisté, nepoškozené, bez zápachu, nesmí se v nich vyskytovat škůdci. Musí být vhodně a účinně čištěny po každém vyprázdnění, pravidelně dezinfikovány a tedy chráněny proti všem druhům kontaminace. B. Okolí stavby skladu produktů musí být trvale udržováno a nesmí negativně ovlivňovat jakost a zdravotní nezávadnost produktů (v blízkosti se nesmí vyskytovat objekty živočišné výroby, volné skládky statkových hnojiv nebo jiných nebezpečných látek a odpadů a další objekty produkující pachy a nebezpečné emise).

23 OKOLÍ SKLADU, SUCHÝ SKLAD

24 HYGIENA PŘI SKLADOVÁNÍ C. Sklady nesměly být nikdy používány pro ustájení dobytka a produkty nesmí být skladovány společně s živočišnými moučkami, krmivy pro zvířata a jejich koncentráty, chemickými látkami, minerálními doplňky a jinými. D. Musí se provádět úplné vyprázdnění skladovacího prostoru (buňky, komory) minimálně jednou za rok. Po každém vyprázdnění zkontrolovat jeho stav a provést vhodné čištění (dekontaminaci). E. Před naskladněním je nutné provést asanaci skladů a opatření, aby se v průběhu skladování zabránilo množstevním ztrátám, kontaminaci a snížení jakosti skladovaného produktu.

25

26 HYGIENA PŘI SKLADOVÁNÍ F. U produktů, které jsou skladovány dočasně v době žní venku, provádět systematickou a přísnou kontrolu (pach, vlhkost, barva, celkový vzhled hromad, výskyt naklíčených zrn, škraloup …) v souladu s předpisy FIFO (první vstup, první výstup). Odstranit nezdravá zrna (škraloup, klíčky, plíseň) a zlikvidovat je jako odpad. G. Po naskladnění systematicky měřit teplotu u skladovaného produktu 1 x týdně a zaznamenat ji („Kniha teplot“). Kalibrace teplotních čidel by neměla být starší než 2 roky (kalibrační list).

27 Moderní čisticí linka, Haly zámečnické výroby

28 HYGIENA PŘI SKLADOVÁNÍ H. Dodržovat následující zásady ventilace: - vzduch použitý pro větrání musí mít vždy alespoň o 5 ° C nižší teplotu než teplota skladovaného produktu - jestliže je teplota venkovního vzduchu větší než teplota skladovaného produktu, nesmí se větrat! - ventilátory zapínat co nejdříve, i když není hala naskladněná celá, s cílem snížit teplotu pod 20 ° C - po naskladnění se ventilátory nevypínají dokud nezačne teplota klesat

29 HYGIENA PŘI SKLADOVÁNÍ Větrání můžeme omezit při poklesu teploty: pod 10 ° C – na omezenou dobu pod 0 ° C – na delší dobu - datum a čas větrání evidovat v „Kartě skladování“ I. Okamžitě přijmout nápravná opatření v tom případě, když teplota skladovaného produktu neklesá nebo když dochází ke zhoršení jakosti skladovaného produktu (přepouštění sil, větrání) – neprodleně informovat ukladatele!!! J. Zavést směrnici definující řízení nestandardního produktu (identifikace, oddělení) a zabránění tak jeho neúmyslnému nebo náhodnému použití.

30

31 Odkazy: www.khscb.cz/view.php?cisloclanku=2008050015 www.lfhk.cuni.cz/hygiena/Ko-Pracrizika-fyzfaktory.ppt www.nadeje.cz/zlin/upload/SNZ.jpg http://www.ssobchodu.cz/modules/CmodsDownload/ upload/%AE%E1kovsk%E9_%FAlo%BEi%B9t%EC /OBCHOD.doc www.cistekamiony.sk/shop/e/665/Image/vyroba2.jpg www.tip-top-cesko.com/.../bild_krankenhaus.jpg www.slando.cz/photos/live/98/50_sleva_na_sklawww.slando.cz/photos/live/98/50_sleva_na_skla… www.cezenergoservis.cz/.../42normal.jpg

32 Odkazy: www.automatizace.cz/images/article/2676_a_090www.automatizace.cz/images/article/2676_a_090… www.citytrans.info/obrazky/d200109153wzb.jpg www.admed.cz/images/cms/delnik2.jpg www.palata.cz/fota/historie/zahrada1.jpg www.okd.cz/images_novinky/3212_1.jpg www.spokar.com/.../logistic-areal-05_resize.jpg www.cidemat.cz/_data/1190571674_96.jpg www.spolmont.cz/big_pictures/232A.jpg www.svet-bydleni.cz/Files/FckGallery/P6050034.JPG

33 http://www.soufflet- agro.cz/data/download/cs/Microsoft-Word--- GTP002_-_Kodex_skladovani_2006.pdf www.kovoartikl.cz/sandbox/UserFiles/fotky%20pwww.kovoartikl.cz/sandbox/UserFiles/fotky%20p… www.spz.logout.cz/gif2004/1sig_epru.jpg www.dozp-osek.cz/fotografie/1253001258-big.jpg www.spotrebitele.info/znacky/obrazky/67.qz-zawww.spotrebitele.info/znacky/obrazky/67.qz-za… www.i3.cn.cz/1124691323_kuraci-kancelar.jpg bezpecnostni-tabulky.com/img/176.jpg


Stáhnout ppt "HYGIENA PRÁCE VE SKLADECH HYGIENA PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ Předpisy a směrnice v této oblasti vydává hlavní hygienik České republiky. Kontrolou jejich plnění."

Podobné prezentace


Reklamy Google