Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Model EFQM v podmínkách Policie České republiky. Projekt PHARE 2001 V roce 2001 byl ukončen projekt PHARE 98/IB/JH/02 – Komplexní systém řízení lidských.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Model EFQM v podmínkách Policie České republiky. Projekt PHARE 2001 V roce 2001 byl ukončen projekt PHARE 98/IB/JH/02 – Komplexní systém řízení lidských."— Transkript prezentace:

1 Model EFQM v podmínkách Policie České republiky

2 Projekt PHARE 2001 V roce 2001 byl ukončen projekt PHARE 98/IB/JH/02 – Komplexní systém řízení lidských zdrojů pro českou policii V jeho rámci byl na okresním ředitelství P ČR v Jindřichově Hradci uplatněn model EFQM s jednoznačně pozitivními výsledky i hodnocením Řídící výbor ministra vnitra pro projekty následně v roce 2001 rozhodl o zahájení přípravných prací na twinningové smlouvě „ Zavedení modelu Evropské nadace pro řízení kvality (EFQM) do Policie ČR” (ratifikována 11. listopadu 2002)

3 Hlavní cíle nového projektu PHARE Naplnit usnesení vlády č. 458 z 10. května 2000, které definuje Národní politiku podpory jakosti Implementovat model Excelence EFQM do Policie České republiky Podpořit změnu ve filosofii policejní práce od „tradiční“ služby státu ke službě občanům (příprava na community policing)

4 Pilotní místa Za účelem zpracování analýzy byla stanovena tzv. pilotní místa Vybráno 14 míst procházejících celou organizační strukturou Policie ČR Proveden sběr dat a sepsání sebehodnotících zpráv podle struktury modelu EFQM, který byl uzpůsoben potřebám Policie ČR Vypracována Analýza o stavu uvnitř Policie ČR na základě sebehodnotících zpráv

5 Pilotní projekty

6 Výzkumy jedinečný zdroj informací V průběhu období 2003 – 2004 byly provedeny dva základní výzkumy : - uvnitř Policie ČR – zaměřen na spokojenost zaměstnanců Policie ČR – 6.200 respondentů - vně Policie ČR – zaměřen na spokojenost občanů s prací policie – 6.400 respondentů (STEM/MARK) Výsledky byly zapracovány do sebehodnotících zpráv pilotních míst

7 Cíle výzkumu Výsledky výzkumu zohlednit při zavádění modelu EFQM do činnosti Policie ČR se zaměřením na jejich využití zejména v rámci regionálních ředitelství policie Zmapovat pocit bezpečí občanů a obavy z trestné činnosti Zjistit zkušenosti občanů s trestnou činností Zjistit zkušenosti občanů s prací Policie ČR Zmapovat důvěru občanů v Policii ČR a hodnocení její práce Zjistit přístup občanů k prevenci kriminality a jejich názory na preventivní činnost Policie ČR Podchytit zdroje informací o Polici ČR a jejich hodnocení Odkrýt vnímání závažnosti problémů v rámci Policie ČR očima občanů (s důrazem na problematiku korupce)

8

9 Obecné závěry výzkumu veřejného mínění  Silné stránky (+) Spokojenost jde napříč všemi skupinami populace Spokojenost napříč regiony (výjimkou pouze Praha) Spokojenost není zásadně ovlivněna kontakty občana s policií Celkovou spokojenost potvrzuje i spokojenost v dílčích oblastech Veřejnost vnímá zlepšení činnosti Policie ČR v čase Korupce u policie je vnímána spíše jako záležitost jednotlivců  Slabé stránky (-) Informační politika Policie ČR (nedostatečná otevřenost vůči veřejnosti) Nedostatečná informovanost o práci policie na místní úrovni Postih přestupků uvnitř policie Nižší míra zájmu o práci policie mezi veřejností

10 První výsledky projektu EFQM Identifikace silných stránek a oblastí pro zlepšení Definování priorit První kroky „přiblížení“ policie k občanům – recepční služba Etický kodex Policie ČR Nastoupení cesty používání modelu EFQM

11 Oblasti pro zlepšení priority Komunikace Kultura organizace Manažerské vzdělávání Motivační systém Přezkoumání vlastnictví procesů

12 Etický kodex Policie ČR Vyhlášen v lednu 2005 Veřejná deklarace, která nejen policistům, ale zejména veřejnosti transparentním způsobem předkládá jakého policistu mají právo očekávat Prohlášení, ve kterém jsou uváděny základní etické a mravní principy chování, jednání a vystupování každého policisty nejen vůči občanům, ale i vůči vlastním kolegům

13 Základní principy etického kodexu  Příslušníci Policie České republiky, vědomi si svého poslání, spočívajícího ve službě veřejnosti, založeného na úctě a respektu k lidským právům, vyjadřují Etickým kodexem principy, jež chtějí sdílet a dodržovat.  Každý příslušník Policie České republiky, který jedná v souladu se zákonem a Etickým kodexem Policie České republiky, si plně zaslouží úctu, respekt a podporu společnosti, jejíž bezpečnost chrání i s nasazením vlastního života.

14 Služebny třetího tisíciletí Filozofií je vytvořit vstřícné prostředí bez anonymních okének a mříží, ve kterém se budou občané cítit nejen bezpečně, ale současně i jako partneři, jimž je nasloucháno s cílem pomoci řešit jejich problémy.

15 NUTNOST ZMĚNY X

16 BRNO - STŘED

17 HRADEC KRÁLOVÉ

18 ÚSTÍ NAD LABEM

19 1999 – 2001 - 2005 © Kancelář podpory kvality PP ČR - 2005

20 Podpora posílení prevence a metody community policing v práci Policie ČR

21 Vychází z výsledků předchozího projektu EFQM Jeho koncepční základ je tvořen prioritami identifikovanými uvedeným EFQM projektem Navazuje na zkušenosti zahraničních partnerů a výsledky prvních dvou pilotních míst, v nichž se koncept CP začal rozvíjet (Tišnov a Zruč nad Sázavou)

22 Cíle projektu Plošné zavedení konceptu community policing do výkonu policejní práce cestou 8 pilotních míst Dokončení prvního cyklu sebehodnocení Asistence při naplňování nových priorit Přezkoumání interní a externí komunikace Podpora procesu zavádění etického kodexu do policejní praxe Poskytnutí zpětné vazby ve vztahu k výstupům předchozího projektu

23 Komponenty projektu Projekt rozdělen do komponentů pod vedením ředitelů správ krajů KOMPONENT 1: COMMUNITY POLICING KOMPONENT 2: DEN NEJLEPŠÍ PRAXE KOMPONENT 3: KOMUNIKACE KOMPONENT 4: NAPLŇOVÁNÍ NOVÝCH PRIORIT PP KOMPONENT 5: ETICKÝ KODEX (praktická implementace) KOMPONENT 6: VZDĚLÁVÁNÍ MANAGEMENTU

24 Vývoj policie 2015

25 Základní teze Základní teze a cíle Zpracování a stanovení vize a strategie P ČR na základě výstupů již ukončeného projektu„Zavádění modelu EFQM do práce P ČR“ Koordinace s probíhajícím projektem „Podpora posílení prevence a metody community policing v práci P ČR“ Unikátní a první projekt uvedeného rozsahu a důležitosti za celou éru existence P ČR Zapojení regionálních managerů k řešení celopolicejní problematiky v úzké spolupráci s centrem

26 Základní teze a cíle Co nejširší zapojení policistů do realizace projektu a zahájení široké policejní diskuse k poslání P ČR ve společnosti Legitimita výstupu jako výsledku projektu na základě účasti široké policejní veřejnosti Systematické zpracování jednotlivých oblastí projektu a získání argumentační síly pro další změny v práci P ČR včetně legislativních změn Výsledky budou využity pro formulaci základních koncepčních záležitostí P ČR a aktualizace současné právní úpravy činnosti P ČR

27 Projekt Vývoj Policie ČR 2015 - jedinečná šance pro vytvoření vize – budoucího image Policie České republiky jako vysoce respektované služby veřejnosti

28 Spokojenost občanů Spokojenost občanů Cílem musí být nalezení rovnováhy a synergie mezi přáním veřejnosti a možnostmi policie

29 EFQM je cestou kvality  Cestou profesionální nabídky služeb občanovi a společnosti  Policie díky důsledné implementaci modelu usiluje o transparentnost své činnosti a především se stává partnerem občanovi - svému nejdůležitějšímu zákazníkovi  Policie České republiky se postupně vymaňuje z pozice represivní složky a prochází procesem transformace ve skutečnou služby veřejnosti.

30 s jedinou vizí STÁT SE UZNÁVANOU A RESPEKTOVANOU SLUŽBOU SPOLEČNOSTI

31 Děkuji za pozornost plk. Mgr. Oldřich Martinů náměstek policejního prezidenta


Stáhnout ppt "Model EFQM v podmínkách Policie České republiky. Projekt PHARE 2001 V roce 2001 byl ukončen projekt PHARE 98/IB/JH/02 – Komplexní systém řízení lidských."

Podobné prezentace


Reklamy Google