Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podrobnější informace o sociálních službách v Ústavu sociální péče pro mládež DOMEČKY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podrobnější informace o sociálních službách v Ústavu sociální péče pro mládež DOMEČKY."— Transkript prezentace:

1 Podrobnější informace o sociálních službách v Ústavu sociální péče pro mládež DOMEČKY

2 1. UBYTOVÁNÍ poskytujeme celoroční ubytování s celkovou kapacitou 108 lůžek jedno, dvou, výjimečně tří lůžkové pokoje jsou vybaveny dle typu bydlení, standardním moderním nábytkem (lůžko, skříň, noční stolek, stůl židle) s možností uložení a uzamčení osobních věcí u každého pokoje je k dispozici buď soukromé nebo společné WC (pro dva pokoje) s vanou a převážně sprchovým koutem uživatelé si mohou vlastní pokoje dovybavit dle svého vkusu, je ale nutná domluva se spolubydlícím

3 návštěvy uživatelů jsou umožněny jak na pokojích klientů tak ve společných prostorách ( s ohledem na ostatní uživatele) v každém pokoji je možné připojení k TV, poplatek za tyto služby hradí uživatel sám pokud o to uživatel požádá je možné prostřednictvím sociální pracovnice uložit cenné věci do trezoru u České spořitelny v RK v areálu jsou k dispozici – altán, hřiště, odpočinkové zóny s lavičkami nebo houpačkami drobné opravy jsou zajišťovány prostřednictvím pracovníka údržby, závadu je nutné hlásit prostřednictvím knihy oprav – spolupráce s pracovníky skupiny

4 Praní a žehlení prádla, opravy osobního a ložního prádla zřízení má svou vlastní prádelnu s velkokapacitními pračkami, sušičkami a mandlem prací prostředky zajišťuje organizace na každém domečku (skupině) je k dispozici domácí automatická pračka pro praní osobního prádla opravy prádla jsou zajišťování prostřednictvím švadleny popř. v jednotlivých skupinách samotnými uživateli, nebo pracovníky sociální péče úklidové pomůcky a prostředky jsou zajišťovány organizací, fasování se provádí dle požadavků na domečcích (odděleních) od skladní

5 2. STRAVOVÁNÍ strava je poskytována 5 denně a odpovídá zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování rozpis doby podávání stravy snídaně + přesnídávka 7:00 – 8:00 oběd 11:30 – 12:00 svačina 15:00 - 15:30 večeře 17:30 – 18:00 pokud si uživatel svoje jídlo nesní v době vydávání, má možnost si jej uschovat v ledničce a později ohřát v mikrovlnné troubě s potřebnou asistencí na oddělení (domku)

6 uživatelé mají možnost konzumovat stravu ve společné jídelně, v jídelně na domku, nebo na vlastním pokoji, s ohledem na jejich přání a potřeby uživatelé mají možnost podle vlastní volby některé z jídel neodebírat po celých 24 hodin je zajištěn pitný režim, (šťáva, čaj apod.), nápoje připravují kuchařky, pracovníci přímé péče nebo uživatelé samostatně či s asistencí zaměstnance uživatelům, kteří potřebují podporu a pomoc při konsumaci stravy ji zajišťují pracovníci v přímé péči frekvence podávání stravy přes PEG je ordinována ošetřujícím lékařem, zpravidla se podává po dvou hodinách

7 3. POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU Rozsah je stanoven individuálně v rámci individuálního plánování služby pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh pomoc při podávání jídla a pití pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.

8 4. POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU pomoc při úkonech pro osobní hygieny pomoc při základní péči o vlasy a nehty pomoc při použití WC Podrobnosti jsou uvedeny v Metodickém pokynu pro zajištění podpory uživatelům při hygienické péči č.32

9 Při vyjmenovaných činnostech může být míra podpory rozdělena do následujících skupin : žádná podpora – uživatel úkony zvládá sám, je orientován v místě i prostoru podpora v dohledu – uživatel zvládá úkony, potřebuje pouze dohled, eventuelně verbální pomoc pracovníka v přímé péči částečná fyzická dopomoc – uživatel některé úkony zvládá pouze za pomoci personálu úplná fyzická dopomoc – uživatel je zcela závislý na pomoci personálu

10 5. VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI Pracovně výchovná činnost uživatelům je nabízena možnost pracovně výchovné činnosti v rámci dílen, které jsou přímo v zařízení. Jedná se tkalcovskou, keramickou, šicí dílnu a dílnu pro práci s přírodními materiály. Dále pomoc při úklidu, v prádelně, v kuchyni a na venkovní úpravě areálu uživatelé si sami volí, která činnost by jim vyhovovala jsou vedeni alespoň k rámcovému dodržování pravidel běžných pracovních poměrů (dle svých schopností ), aby se tato činnost co nejvíce přiblížila běžnému životu (čas na přestávku, dodržování počátku a konce činnosti) je vyhotoven individuální rozpis práce v terapeutických dílnách dle jejich volby, který je jim k dispozici a dle kterého se mohou orientovat

11 Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností je realizováno v rámci individuálního plánování s ohledem na schopnosti, dovednosti a zdravotní limity klienta principem služby je i zvyšování dovedností a schopností uživatelů v oblasti motoriky a sociálních dovedností – v rámci každodenních činností dochází k nácvikům a trénování dle individuálních plánů a to všemi pracovníky skupiny

12 Vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění docházka do základní školy nebo individuální vzdělávání v zařízení je zajišťováno prostřednictvím Základní školy a Praktické školy v Rychnově nad Kněžnou, v případě potřeby je uživatelům zajištěn doprovod a odvoz služebním automobilem docházka do střední školy – praktické školy je zajišťováno prostřednictvím školy v Novém Městě nad Metují, kde je i možnost ubytování na internátě v rámci pracovního uplatnění mohou uživatelé docházet do zaměstnání, spolupracujeme s občanským sdružením PFERDA, které provozuje kavárnu Láry Fáry a úklidovou firmu

13 Volnočasové a zájmové aktivity uživatelům jsou prostřednictvím pracovníků organizace a skupiny nabízeny společné akce pořádané jednotlivými skupinami (domky), samotnou organizací, okolními sociálními organizacemi nebo komerčními firmami organizační zajištění akcí realizuje vedoucí úseku sociální péče nebo jím pověřený pracovník uživatelům jsou zpravidla 1x ročně zajišťovány týdenní rekreace s přihlédnutím k jejich finančním možnostem a aktuálnímu zdravotnímu stavu nabídky akcí jsou vedoucím oddělení sdělovány na poradách a vyvěšeny na nástěnce ve vstupní hale

14 uživatelé si sami volí vhodnou akci z nabídky, v případě většího zájmu než je kapacita akce, vedoucí úseku sociální péče společně s pracovníky v přímé péči rozhodne o účasti s ohledem na vhodnost pro uživatele při ÚSP je založen SK Pegas, který nabízí uživatelům možnost sportovního vyžití v rámci organizací s celostátní působností ČHSO vstupné a občerstvení si na akcích uživatelé hradí převážně ze svých prostředků uživatelům jsou k dispozici TV přijímače, včetně DVD ve společenské místnosti na domku

15 6. PODPORA A POMOC PŘI VYUŽÍVÁNÍ BĚŽNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB A INFORMAČNÍCH ZDROJŮ individuální nákupy uživatelé kteří jsou schopni, mohou realizovat nákup sami kdykoli ve městě je nutná pouze domluva s pracovníkem skupiny (domku) uživatelé, kteří potřebují doprovod a pomoc je možné zajistit tuto službu 1 x měsíčně vzhledem k personálním podmínkám nákupy jsou realizovány především pěšky, ale v případě uživatelů s problémy s hybností, je možné i automobilem organizace – bez úhrady – doporučeno spojit s jinou cestou do města či nabídnout dalším uživatelům (úspora PHM)

16 Návštěva lékaře Dle potřeby uživatele s ohledem na jeho zdravotní stav uživatelé, kteří jsou toho schopni, mohou realizovat sami po dohodě se zdravotní sestrou a pracovníkem skupiny (domečku) uživatelé, kteří potřebují doprovod, je jim tento zajištěn po dohodě se zdravotní sestrou a pracovníkem ve skupině, kde uživatel bydlí, doprovod je volen těmito pracovníky s ohledem na provozní podmínky, personální podmínky a zdravotní problematiku uživatele zařízení zajišťuje pouze doprovod uživatele, ale pokud lékař požádá o pomoc při samotném ošetření, vyšetření, pracovník mu tuto pomoc poskytne (přidržení hlavy klienta při zubním ošetření apod.)

17 je-li to nutné, je uživatel dopraven na vyšetření, ošetření, služebním automobilem organizace tato pomoc a podpora je zajišťována pouze ke spolupracujícím lékařům a do zdravotnických zařízení lékařské ošetření v areálu zařízení – doprovod je zajištěn pracovníkem skupiny pokud zákonný zástupce nebo opatrovník požaduje vyšetření uživatele u jiného lékaře než se kterým spolupracujeme, realizuje si ho sám, na vlastní náklady, bez doprovodu pracovníkem organizace a použití služebního automobilu, pokud se nedohodnou s vedoucí zdravotního úseku nebo ředitelem zařízení na jiném řešení

18 Kadeřnice, pedikúra, manikúra, kosmetika, masáže apod. jsou zajišťovány pro uživatele prostřednictvím komerční firmy (fyzické osoby) vně organizace dle vlastního výběru, u uživatelů, kde je pro ně návštěva takové služby spojena s velkou zátěží, je toto realizováno uvnitř organizace kontakty na spolupracují firmy, fyzické osoby jsou uvedeny v seznamu spolupracujících institucí a firem, ale volba uživatelů může být i jiná

19 Pošta, úřady apod. kontakty na úřady a další instituce jsou na každém oddělení a je možné je uživatelům sdělit, případně okopírovat převážně je styk s úřady zajišťován prostřednictvím sociálních pracovnic s přítomností uživatele nebo pracovníka skupiny (domečku), pokud si uživatel záležitosti není schopen zařídit sám

20 Zajišťování léků a zdravotnického materiálu, které si hradí klient ve spolupráci se ZP vzhledem k mentálnímu postižení klientů, jsou léky zajišťovány organizací ve smluvních lékárnách, mohou zajišťovat i opatrovníci sami

21 Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob Návštěvy návštěvy mohou uživatelé přijímat neomezeně je nutné pouze respektovat právo na soukromí a klid spolubydlících a vždy se s nimi domlouvat, jedná-li se o návštěvu v brzkých ranních či večerních hodinách návštěvy mohou uživatelé přijímat ve svých pokojích po dohodě se spolubydlícím a v prostorách jednotlivých skupin (ve společenské místnosti), ve venkovních prostorách a odpočinkových zónách je vhodné se na návštěvě domluvit předem s uživatelem nebo pracovníky skupiny s ohledem na možnou nepřítomnost uživatele – sportovní, kulturní akce, rekreace apod.

22 přespání návštěvníků (rodinných příslušníků) je možné pouze pokud je na domku volné lůžko a na základě předchozí domluvy s vedoucím úseku, případně ředitelem zařízení jakékoli exkurze jsou v soukromých prostorách uživatelů zakázány, pokud s tím uživatel nesouhlasí prohlídky soukromých prostor uživatelů v rámci kontroly jsou možné realizovat pouze se souhlasem uživatele, eventuelně jeho spolubydlícího

23 Pobyt mimo skupinu délka pobytu není omezena způsob oznamování pobytu mimo ústav je řešeno samostatnou směrnicí č. 25 je vhodné pobyt přesahující noc předem nahlásit z důvodu přípravy léků, oblečení apod. uživatelům je k dispozici telefonní automat v přízemí administrativní budovy, nebo je možné využít pevnou linku organizace na zdravotním oddělení, kde se hovory zapisují do sešitu a jsou hrazeny uživatelem měsíčně

24 7. SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI tyto činnosti nabízíme uživatelům dle jejich potřeb a vedou k rozvoji a udržování osobních a sociálních schopností a dovedností – jsou vytvořeny na míru a velmi podrobně je odrážejí osobní a individuální cíle a jejich naplňování uživatelé, kteří potřebují jen malou podporu se mohou zapojit do aktivit dle nabídky sami

25 uživatelům, kteří pomoc či podporu potřebují více, nabízíme doprovod na různé aktivity, doporučujeme vhodnost oblečení a pod, zprostředkováváme informace za socioterapeutické činnosti jsou považovány veškeré aktivity, které udržují nebo rozvíjejí uživatelovi schopnosti či dovednosti v jednotlivých oblastech, učí ho jak tyto aktivity organizovat, zajistit - sebeobsluha, život v domácnosti, život v komunitě (jednání s úřady…), organizaci celoživotního vzdělávání, příprava a organizace pracovních aktivit, v oblasti péče o zdraví, zajištění, vlastní bezpečnosti, sociální aktivity, schopnost sebeovládání a učení se chování, které je okolím přijímáno pozitivně, organizace volného času apod.

26 8.POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ Vyřizování úředních záležitostí, účast u soudu apod. uživatelům s plnou způsobilostí k právním úkonům nabízíme nejen doprovod, ale i poradenství popř. pomoc při zajišťování – uživatel se však musí těchto aktivit vždy účastnit uživatelům s omezenou způsobilostí k právním úkonům se snažíme domluvit a koordinovat spolupráci s opatrovníkem, pokud není opatrovník ochoten či schopen toto s uživatelem zajistit, na základě pověření či plné moci toto s uživatelem zajistíme, snažíme se o jeho účast na těchto jednáních, pokud to dovolí jeho zdravotní či psychický stav

27 Podpora při komunikaci s firmami, institucemi, zájmovými organizacemi, bankami apod. nabízíme poradenství v těchto oblastech, pomoc při vyhledávání kontaktů, pomoc podpora při řešení problémů, zprostředkování kontaktu na právní služby apod. zprostředkujeme doprovody uživatelů do těchto institucí nebo zajištění soukromí v areálu (pokoj, kancelář apod.)

28 Podpora při komunikaci a zajišťování služeb se zdravotnickými zařízeními kvalifikované zdravotní sestry zajišťují komunikaci s lékaři, zdravotnickými zařízeními dle potřeb a přání uživatele a ordinace lékaře návštěvu lékaře a případné změny chování nebo zdravotního stavu konzultují pracovníci skupiny se zdravotními sestrami uživatelům je dle potřeb zajišťován doprovod do zdravotnického zařízení buď zdravotní sestrou nebo pracovníkem přímé péče – závisí na personálním zajištění a druhu zákroku nebo ošetření

29 je možné z pohledu provozních potřeb k dojezdu do zdravotnického zařízení využít služební vozidlo pro zkrácení doby čekání a návratu pracovníka s uživatelem odvoz může být zajištěn také sanitkou uživatelům je také nabízena možnost zajišťování léků ze smluvní lékárny hromadně zdravotní výkony poskytované uživatelům v organizaci jsou realizovány dle indikace lékaře prostřednictvím kvalifikovaných zdravotních sester s registrací


Stáhnout ppt "Podrobnější informace o sociálních službách v Ústavu sociální péče pro mládež DOMEČKY."

Podobné prezentace


Reklamy Google