Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdroj: Obsah prezentace Charakteristika kyberšikany Typy kyberagresorů, typy kyberšikan Jak a kde nahlásit kyberšikanu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdroj: Obsah prezentace Charakteristika kyberšikany Typy kyberagresorů, typy kyberšikan Jak a kde nahlásit kyberšikanu."— Transkript prezentace:

1

2 Zdroj: http://hospudka.net/2038/princip-icq/

3 Obsah prezentace Charakteristika kyberšikany Typy kyberagresorů, typy kyberšikan Jak a kde nahlásit kyberšikanu přes internet Jevy související s kyberšikanou – kybergrooming, sexting Právní rámec Zajištění důkazů; jsem oběť? Prevence ve škole + doma Kazuistiky

4 kyber mobil Internet pager

5 šikana Přesila Dlouhodobost Opakující se útoky

6 Mobil SMS/MMS/videa nevhodného obsahu (urážení, zastrašování…) volání, prozvánění natáčení a následné zveřejňování natočeného (rozesílání dalším lidem, umístění na YouTube apod.)…Internet Zakládání falešných profilů nebo změna původního Zakládání profilů proti nějaké osobě E-maily nevhodného obsahu Krádež hesel a následné zneužití účtu Obtěžování přes webkamery a IM…

7 Anonymita Nezávislost na místě a čase Proměna agresora i oběti Pro pobavení kohokoli Obtížná kontrola Rychlé šíření

8 Zdroj: informační leták projektu Minimalizace šikany za finanční podpory Nadace O2

9

10 Bažící po moci Bažící po moci – Obvykle potřebují pro svou činnost alespoň malé publikum – Často využívá KŠ v zastoupení (viz dále) „Sprostý holky“ „Sprostý holky“ – KŠ obvykle páchána ve skupině + z nudy – Vyžadují publikum Pomstychtivý andílek Pomstychtivý andílek – „Zlonapravující“, chce dát oběti lekci, vzít „právo“ do svých rukou – Cítí se být oprávněn ke svému jednání Neúmyslný kyberagresor Neúmyslný kyberagresor – Hra na „tvrďáka“ – ne záměr, ale obrana proti nenávistným či provokativním zprávám – Sklon vystupovat na Internetu jako někdo jiný Vtipálek Vtipálek – Z legrace zakládají profily svým kamarádům a známým – Neuvědomují si, že jejich „legrace“ může někoho ranit

11 Přímé útoky Kyberšikana v zastoupení

12

13 Schéma útoku Útočník  oběť

14

15

16

17

18

19

20 Schéma útoku Útočník  třetí osoba  oběť

21

22

23

24

25 Nahlášení profilů na Facebooku

26

27

28 Nahlášení JAKÉHOKOLI závadného obsahu Kontaktujte správce webu nebo poskytovatele internetových služeb. Pokud selžou, obraťte se na: – www.bezpecnyinternet.cz/poradna (provozuje Seznam.cz) – www.horkalinka.cz (provozuje CZI v rámci projektu Národní centrum bezpečnějšího internetu ve spolupráci s Policií ČR) – www.internethotline.cz (provozuje Nadace Naše dítě ve spolupráci s PČR)

29 www.bezpecnyinternet.cz/poradna

30 www.horkalinka.cz

31 www.internethotline.cz

32

33 Kybergrooming = druh psychické manipulace, kdy se predátor snaží přesvědčit svou oběť k osobní schůzce Fáze: 1.Vzbuzení důvěry a snaha izolovat oběť („Neříkej to rodičům, zlobili by se na tebe…“) 2.Podplácení (dárky, služby; oblíbený trik – dobití kreditu v mobilu – zároveň získají tel. číslo) 3.Závislost oběti na predátorovi („Jen ty mi rozumíš…“) 4.Osobní setkání 5.Sexuální zneužití/zneužívání

34 Sexting = rozesílání textu, fotografií, audio- a videozáznamů se sexuálním obsahem Nejčastěji posílány svým (potenciálním) sexuálním partnerům, ale mohou se dostat i k ostatním + zneužití intimních fotografií po rozchodu partnerů Zaznamenány sebevraždy v přímé souvislosti sextingu – dívky označeny za „kurvy“ nebo „coury“ (včetně ČR, viz video Seznam se bezpečně)

35 Seznam se bezpečně Video Seznam se bezpečně www.seznamsebezpecne.cz

36

37 Zákon č. 40/2009 Sb. – Definovány nové trestné činy, mj. vztahující se ke kyberkriminalitě Následující paragrafy se netýkají pouze kyberšikany, ale i další trestné činnosti, které se mohou lidé dopouštět např. na svých webových profilech

38 Trestné činy proti svobodě – § 175 Vydírání – § 176 Omezování svobody vyznání Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství – § 182 Porušení tajemství dopravovaných zpráv – § 183 Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí – § 184 Pomluva

39 Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti (ad sexting) – § 191 Šíření pornografie – § 192 Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií – § 193 Zneužití dítěte k výrobě pornografie Trestné činy proti rodině a dětem – § 202 Svádění k pohlavnímu styku

40 Trestné činy proti majetku – § 230 Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací – § 231 Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat – § 232 Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti Trestné činy obecně ohrožující – § 287 Šíření toxikomanie

41 Trestné činy narušující soužití lidí – § 352 Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci – § 353 Nebezpečné vyhrožování – § 354 Nebezpečné pronásledování (tzv. kyberstalking) – § 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob – § 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod

42 Jiná rušení veřejného pořádku – § 357 Šíření poplašné zprávy (pozor na HOAX!!!) www.hoax.cz Některé další formy trestné součinnosti – § 364 Podněcování k trestnému činu – § 365 Schvalování trestného činu

43

44 § 11, 12, 13, 15, 16 Ochrana osobnosti (viz dále) § 19b, odst. 2 a 3 o neoprávněném použití názvu právnické osoby (např. školy) § 424 Odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům

45 § 11, 12, 13, 15, 16 Ochrana osobnosti § 11 Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.

46 § 11, 12, 13, 15, 16 Ochrana osobnosti §12 (1) Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením. (3) Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby. = vztahuje se i na fotky dětí z akcí školy, pokud u dětí nejsou uvedena jejich jména

47

48 Z. 127/2005 Sb. § 67 Identifikace zlomyslných nebo obtěžujících volání (1) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou telefonní službu je povinen na žádost jeho účastníka a na náklady tohoto účastníka zajistit službu identifikace účastnického čísla… nejpozději však do 2 měsíců ode dne uskutečnění takového volání.

49 § 93 Zneužití elektronické adresy odesílatele – Použít adresu elektronické pošty pro odeslání zprávy neb zpráv třetím osobám bez souhlasu držitele této adresy elektronické pošty je zakázáno.

50

51 Nemazat z mobilu SMS, MMS zprávy, ani zvukové či videozáznamy Nerušit své účty Tisknout e-maily (zprávy z profilů, ICQ atd.) přímo z Internetu – neukládat předtím do Wordu! Fotit webové stránky prostřednictvím klávesy PrintScreen

52

53 Jméno a příjmení Přezdívka/nick E-mail Telefonní číslo Adresa domů

54

55 1)Monitoring mezi žáky/studenty (rozhovory, dotazníky…) 2)Kyberšikana během vyučování = disciplinární řízení ve škole 3)Jasná pravidla pro používání IT ve škole 4)Využívat vrstevnického prvku 5)Krizový plán školy ještě před incidentem 6)Pojem „kyberšikana“ do školního řádu a prev. programu 7)Blokovací software do školních počítačů 8)Pozitivní školní klima 9)Besedy nejen pro studenty, ale i pg sbor, rodiče, komunitu 10)Školní „specialista“ na kyberšikanu

56 Hlavní funkce Vision 6.7 (dříve MasterEye): aktivní monitorování studentských počítačů dohlížení na práci studentů na Internetu sdílení obrazovek, projekce dálkové řízení počítačů v učebně blokace obrazovek, zamykání klávesnic, myší zapínání a vypínání počítačů z učitelského PC distribuce souborů, jejich rozesílání a sběr spouštění programů a otevírání www stránek na dálku

57 Hlavní funkce PC Control: Podobné jako u Vision http://www.pachner.cz/html /tipy/pc-control.htm http://www.pachner.cz/html /tipy/pc-control.htm – Demoverze ke stažení Kompletně český program Dostupný ve 3 verzích (edice Start, Standart, Zlatá)

58

59 1.Pravidla chování v realitě = na Internetu 2.Učit vhodnému chování na Internetu 3.Buďte vzorem 4.Zajímejte se o kybersvět vašeho dítěte 5.Všímejte si (změn v) chování při práci s PC 6.Sestavte s dítětem „smlouvu“ o užívání ICT = vymezte hranice 7.Otevřená a upřímná komunikace 8.Ujistěte, že za vámi dítě může přijít s problémem 9.Jak ke kyberšikaně přistupuje škola vašeho dítěte? 10.Filtrační a blokační software

60 www.slunecnice.czwww.slunecnice.cz  Rodina a domácnost  Výchova a péče o děti  : – ActivityMon WebGuard – Anti-Porn – iProtectYou – Time Lock atd. http://www.dwn.cz/chat-watch

61

62

63 Základní informace Kazuistiky Prevence, diagnostika, intervence Metodické listy, plány lekcí Užitečné materiály Slovníček pojmů Odkazy na další zdroje informací a materiály

64 www.kapezet.cz www.kapezet.cz  metodické materiály  kyberšikana Magistrát města Plzně – nám. Republiky 16 – p. Chalupský – tel.: 602 214 951

65

66 Kazuistika 1: ICQ Chlapec, 6. třída ZŠ. Po ICQ mu přišla zpráva od „známého“ (neznal ho z reality) ve znění: „Přijdu tě zabít a pak vyvraždím celou tvou rodinu. Vím, kde bydlíš.“

67 Kazuistika 1: ICQ Chlapec zrušil svůj ICQ účet, aniž by si zapsal identifikační kód útočníka. Vše oznámil rodičům. Ti zkopírovali zprávy do Wordu a šli podat trestní oznámení na PČR. Teprve pak rodiče došli do PPP na konzultaci   1 útok = nešlo o kyberšikanu

68 Kazuistika 2: Sexting Dívka, 8. třída ZŠ. Přítel ji požádal, aby mu mobilem vyfotila své přirození a následně mu foto poslala. Dívka tak učinila, chlapec zmíněné foto okamžitě přeposlal v e-mailu všem svým známým i s popisem, o čí fotku jde.

69 Kazuistika 2: Sexting Dívce začaly chodit urážlivé e-maily, obětí urážek („Ty děvko!“ apod.) se stala i na sociální síti Lidé.cz. Útočníci nebyli z jedné školy, přesto se dívka jako prvnímu člověku svěřila své ŠMP. ŠMP kontaktovala PPP, zajistila důkazy, svolala schůzku oběť-matka oběti-metodici PPP-ŠMP- ředitel školy.

70 Kazuistika 2: Sexting Výsledky schůzky: – Matka s dcerou „šetrně“ sdělí situaci otci. – Matka podá TO na PČR. – Doprovod matce na PČR bude dělat metodik PPP (psychická podpora – matka se ze situace hroutila). Výsledky vyšetřování: – Případ odložen pro nízký věk pachatelů. – Samotné vyšetřování zapůsobilo jako trest a pachatelé už dali pokoj.

71 Kazuistika 3: Lidé.cz Dívka, 4. třída ZŠ. Poprosila své spolužačky, aby jí na profil nahrály fotky, protože to sama neuměla. Za tímto účelem jim sdělila své heslo. Spolužačky profil předělaly a heslo změnily, aby se k profilu původní majitelka již nedostala.

72 Kazuistika 3: Lidé.cz Spolužačky změnily kompletně všechny údaje na profilu, např. – oblíbené jídlo  slepičí hovna – oblíbené pití  svoje chcanky – + nahrály fotky z pornostránek, které obohatily komentáři „Já se svym starym“ apod.

73 Kazuistika 3: Lidé.cz Dívka se svěřila učiteli IT – ten zajistil důkazy a kontaktoval administrátora stránek – profil byl stažen. Výchovná komise na půdě školy. Intervenční program PPP v novém šk. roce.


Stáhnout ppt "Zdroj: Obsah prezentace Charakteristika kyberšikany Typy kyberagresorů, typy kyberšikan Jak a kde nahlásit kyberšikanu."

Podobné prezentace


Reklamy Google