Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.gewiki.cz Rozzuřená fúrie aneb Práva dětí a skautský program.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.gewiki.cz Rozzuřená fúrie aneb Práva dětí a skautský program."— Transkript prezentace:

1 www.gewiki.cz Rozzuřená fúrie aneb Práva dětí a skautský program

2 www.gewiki.cz Minitest 1) Jak mohlo středisko (Střípek) postupovat, když Marii shořel spacák na začátku tábora ? 2) Můžeme děti ve skautu trestat? Jsou přípustné fyzické tresty ? 3) Jsou práva dětí zakotvena v nějakém zákonu ? 4) Vztahuje se na děti na táboře ochrana poštovního tajemství ? 5) Můžeme publikovat fotografie našich členů a informace o nich na webu bez jejich souhlasu ? 2

3 www.gewiki.cz ZÁKON O RODINĚ RODIČOVSKÁ ZODPOVĚDNOST = souhrn práv a povinností při péči o dítě: péče o zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj dítěte, důsledně chránit zájmy ď. zastupování nezletilého dítěte při právních úkonech, ke kterým není plně způsobilé vykonávat nad ď. potřebný dohled 3

4 www.gewiki.cz ZÁKON O RODINĚ vykonávat nad dítětem potřebný dohled = vést dítě právo užít přiměřených výchovných prostředků tak > aby nebyla dotčena důstojnost dítěte ani > ohroženo jeho zdraví = fyzické tresty nejsou vyloučeny 4

5 www.gewiki.cz ZÁKON O RODINĚ Práva a povinnosti dětí právo obdržet potřebné informace právo svobodně se vyjadřovat ke všem rozhodnutím rodičů týkajících jeho osoby právo být slyšeno v řízení o jeho záležitostech povinnost podle svých schopností pomáhat dítě je povinno své rodiče ctít a respektovat 5

6 www.gewiki.cz ZÁKON O RODINĚ Dočasná péče rodiče mohou dítě svěřit i do dočasné péče jiné osoby - např. do péče skautského střediska, které ji vykonává prostřednictvím svých pracovníků, typicky prostřednictvím vedoucích v oddíle na péčí pověřenou osobu přechází i práva a povinnosti rodičů v míře odpovídající … 6

7 www.gewiki.cz ZÁKON O RODINĚ Je-li mezi rodiči spor o výkon rodičovských práv (například při rozvodu), je žádoucí mít oběma rodiči podepsaná pravidla (kdo vyzvedává dítě z akcí, koho kontaktovat, atd.) Pokud je dítě soudem svěřeno do péče jen jednoho rodiče - je rozhodující pouze jeho vůle 7

8 www.gewiki.cz ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE primární a nezastupitelnou úlohu ve výchově dětí mají právě a jedině oba rodiče naopak stát či společnost mají při výchově dětí roli výrazně subsidiární (náhradní) zákaz diskriminace dětí, zabezpečení práva na život a rozvoj dítěte, potírání nezákonného přemísťování dětí do zahraničí, zajištění svobody projevu, myšlení a náboženství, přístup ke vzdělání … právo na soukromí 8

9 www.gewiki.cz OCHRANA PRÁV DĚTÍ orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) Linky bezpečí Pedagogicko-psychologické poradny Registr poskytovatelů sociálních služeb on-line 9

10 www.gewiki.cz OCHRANA PRÁV DĚTÍ Bílý kruh bezpečí (celá ČR) - NONSTOP tel. linka Bílého kruhu bezpečí: 257 317 110, http://www.bkb.czhttp://www.bkb.cz DONA linka - pomoc obětem domácího násilí: 2 51 51 13 13, http://www.donalinka.cz http://www.donalinka.cz Dětské krizové centrum (Praha) - linka důvěry, pomoc dětem v krizových situacích: NON-STOP 241 484 149 problem@ditekrize.cz problem@ditekrize.cz Adresář linek důvěry pro celou ČR: http://www.dkc.cz/kontakty.php#dalsi_kontakty Občanské poradny - poradny v sociálně-právních otázkách: http://www.obcanskeporadny.cz 10

11 www.gewiki.cz OCHRANA PRÁV DĚTÍ v akutních vážných případech žádat pomoc u policie pokud nehrozí prodlení, postup nejdřív konzultovat s vedoucím střediska, výchovným zpravodajem, jinou zkušenou osobou, či vyhledat radu např. linky bezpečí, pedagogicko-psychologické poradny apod. 11

12 www.gewiki.cz OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Osobní údaj = údaj, který sám osobě individualizuje určitou osobu, a to bez vynaložení nepřiměřeného množství času, úsilí či materiálních prostředků 12

13 www.gewiki.cz OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ zpracování osobních údajů a správce osobních údajů Zpracování osobních údajů = zejména ukládání a shromažďování osobních údajů, tisk … Správcem je pak každá osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů a která provádí jejich zpracování a odpovídá za něj. 13

14 www.gewiki.cz OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Povinnosti správce zpracovávat pouze pravdivé a přesné údaje shromažďovat osobní údaje pouze k určitému stanovenému účelu uchovávat osobní údaje pouze po nezbytnou dobu zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s tím daným účelem, k němuž jsou shromažďovány zabezpečit před neoprávněným přístupem 14

15 www.gewiki.cz OCHRANA OSOBNOSTI člověk má právo na ochranu své osobnosti, mj. i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. písemnosti osobní povahy, snímky a záznamy týkající se konkrétního člověka smějí být použity jen s jeho svolením, bez svolení použity přiměřeným způsobem mj. pro umělecké účely a pro tiskové a filmové zpravodajství 15

16 www.gewiki.cz Minitest 1) Jak mohlo středisko (Střípek) postupovat, když Marii shořel spacák na začátku tábora ? 2) Můžeme děti ve skautu trestat? Jsou přípustné fyzické tresty ? 3) Jsou práva dětí zakotvena v nějakém zákonu ? 4) Vztahuje se na děti na táboře ochrana poštovního tajemství ? 5) Můžeme publikovat fotografie našich členů a informace o nich na webu bez jejich souhlasu ? 16


Stáhnout ppt "Www.gewiki.cz Rozzuřená fúrie aneb Práva dětí a skautský program."

Podobné prezentace


Reklamy Google