Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HORIZONT 2020 rámcový program pro výzkum a inovace (2014 - 2020)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HORIZONT 2020 rámcový program pro výzkum a inovace (2014 - 2020)"— Transkript prezentace:

1 HORIZONT 2020 rámcový program pro výzkum a inovace (2014 - 2020)

2 jednotný celoevropský program pro výzkum a inovace podpora strategie Evropa 2020 (Evropa inovací): výzkum a inovace mají ústřední význam pro dosažení cílů inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění navržený rozpočet 80 mld. EUR (nyní se hovoří o částce 70 mld. EUR) www. ec. europa.eu/research/horizon2020 HORIZONT 2020

3 Priority I. Vynikající věda (Excelence) II. Vůdčí postavení v průmyslu III. Společenské výzvy

4 Financování jednotlivých priorit

5 I. Vynikající věda  Posílení hraničního výzkumu činností Evropské výzkumné rady (European Research Council - ERC)  Posílení výzkumu v oblasti budoucích a vznikajících technologií (Future emerging technologies - FET)  Posílení dovedností, odborné přípravy a profesního rozvoje prostřednictvím akcí Marie Curie-Skłodowské (akce Marie Curie)  Posílení evropských výzkumných infrastruktur

6 Financování I. priority

7 II. Vůdčí postavení v průmyslu Vedoucí postavení v klíčových a průmyslových technologiích – Informační a komunikační technologie (ICT) – Nanotechnologie – Pokročilé materiály – Biotechnologie – Pokročilá výroba a zpracování – Vesmír Přístup k rizikovému financování (jako dluhový a kapitálový nástroj) Inovace v MSP (zaměřeno na podporu malých a středních podniků)

8 Financování II. priority

9 III. Společenské výzvy Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky Zajišťování potravin, udržitelné zemědělství, mořský a námořní výzkum, vnitrozemské vodní zdroje a biohospodářství Bezpečná, čistá a účinná energie Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava Oblast klimatu, účinné, využívání zdrojů a surovin Evropa v měnícím se světě Bezpečná společnost – ochrana svobody a bezpečnosti Evropy a jejích občanů

10 Financování III. priority

11 Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský a námořní výzkum, vnitrozemské vodní zdroje a biohospodářství Vymezené směry Udržitelné zemědělství a lesnictví Udržitelný a konkurenceschopný agropotravinářský sektor pro bezpečnou a zdravou výživu Otevření potenciálu vodních živých zdrojů Udržitelný a konkurenceschopný bioprůmysl Specifický cíl: Zajistit dostatečnou nabídku bezpečných a kvalitních potravin a bioproduktů, které jsou výsledkem využití moderních biotechnologií, rozvíjet služby pro podporu souvisejících ekosystémů, jakož i rozvíjet konkurenceschopné nízkouhlíkové produkční řetězce, a tak urychlit přechod k udržitelné evropské bioekonomice.

12 Bezpečná, čistá a účinná energie Vymezené směry Vybudovat inteligentní udržitelné využívání energie, a tak redukovat její spotřebu a snižovat uhlíkového znečištění Dospět k nízkouhlíkové, a přitom levné produkci elektrické energie Alternativní paliva pro mobilní zdroje energie Jednotná inteligentní elektrická rozvodná síť pro Evropu Nové znalosti a technologie Nástroje pro robustní rozhodování (odolné vůči nepředvídatelným změnám) a zapojení veřejnosti Podpora tržního uplatnění inovací v energetice Specifický cíl: Realizovat přechod na spolehlivý, udržitelný a konkurenceschopný energetický systém v situaci rostoucího nedostatku zdrojů, zvyšující se energetické potřeby a změny klimatu.

13 Ochrana klimatu, účinné využívaní zdrojů, suroviny Vymezené směry Boj s klimatickými změnami a vyšší efektivita adaptace na ně Udržitelné zacházení s přírodními zdroji a ekosystémy Zajištění udržitelných dodávek neenergetických a nezemědělských surovin Umožnění přechodu k zelené ekonomice prostřednictvím ekoinovací (snížení tlaku na životní prostředí, zvýšení efektivního využívání zdrojů a nárůstu pracovních příležitostí) Rozvoj komplexních a dlouhodobých systémů sledování životního prostředí a environmentálních informačních systémů Specifický cíl: Dospět k hospodářství, které účinně využívá zdrojů a je odolné vůči změnám klimatu, a dosáhnout udržitelných dodávek surovin tak, aby byly uspokojeny potřeby rostoucí světové populace při omezených přírodních zdrojích naší planety. Činnosti přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti Evropy a zlepšení životních podmínek, přičemž zajistí ekologickou vyváženost a udržitelnost, přispějí k tomu, aby průměrné globální oteplení zůstalo pod 2 °C, a napomůže tomu, aby se ekosystémy a společnost mohly přizpůsobit změně klimatu.

14 Návrh pravidel H2020 - novinky oproti 7. RP Jednotný soubor pravidel Jeden projekt - jedna sazba pro financování Maximálně 100 % přímých nákladů (s výjimkou akcí „close to market“, kde bude maximum 70 %) Nepřímé uznatelné náklady: pevná sazba ve výši 20 % přímých uznatelných nákladů Jednoduchá kritéria hodnocení: Excelence – Dopad - Implementace (pro ERC pouze Excelence) Nové formy financování zaměřené na inovace Mezinárodní účast bude snazší a zároveň bude lépe chránit zájmy Evropy Méně kontrol, zato lépe cílených Vylepšená pravidla týkající se duševního vlastnictví

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "HORIZONT 2020 rámcový program pro výzkum a inovace (2014 - 2020)"

Podobné prezentace


Reklamy Google