Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekty přeshraniční spolupráce v oblasti dopravy Petr Šenk Divize lidského faktoru v dopravě a modelování dopravy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekty přeshraniční spolupráce v oblasti dopravy Petr Šenk Divize lidského faktoru v dopravě a modelování dopravy."— Transkript prezentace:

1 Projekty přeshraniční spolupráce v oblasti dopravy Petr Šenk Divize lidského faktoru v dopravě a modelování dopravy

2 Obsah prezentace 1.Specifika dopravního plánování v příhraničních regionech 2.Příklad spolupráce v příhraničních regionech CZ-SK- AT-HU 3.Příležitosti pro české a slovenské příhraniční regiony 4.Představení dalších aktivit Centra dopravního výzkumu, v.v.i.

3 Specifika dopravního plánování v příhraničních regionech

4 Dopravní plánování v příhraničí Dopravní plánování v příhraničních regionech je aktuální výzvou dopravního výzkumu. Současné nástroje pro dopravní plánování (dopravní modely) jsou z administrativních a finančních důvodů vymezeny hranicemi regionu nebo státu Přeshraniční dopravní vztahy jsou modelovány velmi zjednodušeně a nepřesně Mnohé důležité fenomény typické pro příhraniční regiony zůstávají opomíjeny

5 Specifika příhraničních regionů Nekonzistentní nebo chybějící data o dopravní nabídce a poptávce Vliv státní hranice na prostorovou hybnost obyvatel  Pozitivní, např. rozdíl v příjmech / cenách  Negativní, např. jazyková bariéra, administrativní bariéra, neznalost prostředí (atraktorů) za hranicemi, atd.

6 Důsledky Systematické podhodnocení každodenní přeshraniční mobility obyvatel příhraničních oblastí Nižší investice státu do rozvoje infrastruktury v příhraničních oblastech Úbytek obyvatel v příhraničních oblastech se zhoršenou dopravní dostupností

7 Příklad spolupráce v příhraničních regionech CZ-SK-AT-HU

8 Dopravní model AT-SK-HU-CZ Multimodální přeshraniční dopravní model regionu CENTROPE (AT-SK-HU-CZ) Financování: + národní zdroje

9 Dopravní model AT-SK-HU-CZ Cíle projektu: 1)Iniciace spolupráce při přeshraničním plánování

10 Dopravní model AT-SK-HU-CZ Cíle projektu: 2)Iniciace spolupráce mezi odborníky z oblastí dopravního plánování a modelování dopravy, politiky, správci infrastruktury a veřejnými dopravci 3)Transfer know-how a dobré praxe 4)Výzkum v oblasti modelování přeshraniční dopravní poptávky 5)Vytváření příležitostí k získávání prostředků k financování navazujících synergických projektů

11 Modelovaná oblast AT-SK

12 Modelovaná oblast AT-SK-HU

13 Modelovaná oblast AT-SK-HU-CZ

14 Další projekty přeshraniční spolupráce BRAWISIMO – Studie dopravního chování v regionu Bratislava-Vídeň Rozsáhlý průzkum dopravního chování zaměřený na přeshraniční mobilitu ERRAM - Prostorová analýza dostupnosti území pomocí rastrového modelu Vytvoření jednotného formátu sdílení prostorových dat pro územní plánování

15 Příležitosti pro české a slovenské příhraniční regiony

16 Témata Přeshraniční dopravní model CZ-SK Studie dopravní dostupnosti a ekonomického rozvoje příhraničí SUMP – plány udržitelné městské mobility

17 Představení dalších aktivit Centra dopravního výzkumu, v.v.i.

18 Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. NAŠE ZNALOSTI VAŠÍM ZDROJEM

19 Základní informace veřejná výzkumná instituce od roku 2007 rok založení: 1954 sídlo: Brno, Líšeňská 33a http://www.cdv.cz NAŠE ZNALOSTI VAŠÍM ZDROJEM

20 Činnost organizace výzkumná a vývojová činnost s celostátní působností pro všechny druhy dopravy spolupráce s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem vnitra, … mezinárodní spolupráce (VB, USA, Norsko, Čína, Slovensko, Německo) přínos pro rozvoj dopravního sektoru Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711

21 Organizační struktura Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711

22 Vedení instituce Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711 prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA ředitel instituce karel.pospisil@cdv.cz Ing. Rudolf Cholava ředitel pro výzkum a vývoj rudolf.cholava@cdv.cz Ing. Jiří Kudláček ředitel pro ekonomiku a správu jiri.kudlacek@cdv.cz Ing. Martin Pípa ředitel divize rozvoje dopravy martin.pipa@cdv.cz Ing. Jiří Jedlička ředitel divize dopravní infrastruktury a životního prostředí jiri.jedlicka@cdv.cz Ing. Jindřich Frič, Ph.D. ředitel divize bezpečnosti a dopravního inženýrství jindrich.fric@cdv.cz Ing. Petr Šenk, Ph.D. ředitel divize lidského faktoru v dopravě a modelování dopravy petr.senk@cdv.cz

23 Divize rozvoje dopravy ředitel: Ing. Martin Pípa Hlavní činnost divize: rozvoj dopravního sektoru zpracování expertních posudků pro Ministerstvo dopravy poskytování podpory orgánům, zajišťující státní odborný dozor GIS (geografické informační systémy) a ITS (inteligentní dopravní systémy) podpora nemotorové dopravy problematika udržitelné dopravy ve městech Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711

24 Divize dopravní infrastruktury a životního prostředí ředitel: Ing. Jiří Jedlička 1.Oblast dopravní infrastruktury problematika systému hospodaření s vozovkami, diagnostika vozovek výzkum materiálů a technologií využívaných na stavbách dopravní infrastruktury testování betonů a malt, zemního tělesa dopravních staveb, především testování konstrukcí a materiálů Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711

25 2. Oblast dopravy a životního prostředí problematika nadměrného hluku z dopravy a opatření vedoucí k jeho snížení. hodnocení zátěže životního prostředí a zdraví člověka v důsledku působení škodlivých látek z dopravy a v důsledku zavádění a využívání alternativních paliv. modelování dopravy a emisí. vytváří podmínky pro zachování potřeb současné generace bez ohrožení potřeb generací příštích. Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711 Divize dopravní infrastruktury a životního prostředí

26 akreditovány pro zkoušení zemin, kameniv, betonů a malt, podkladních vrstev a vozovek pozemních komunikací v roce 2012 prošly laboratoře recertifikací dle normy ČSN EN ISO/TEC 17025:2005 Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711 Divize dopravní infrastruktury a životního prostředí 3. Laboratoře dopravní infrastruktury a životního prostředí

27 Divize bezpečnosti a dopravního inženýrství ředitel: Ing. Jindřich Frič, Ph.D. Hlavní činnost divize: řešení bezpečnosti silničního provozu a zklidňování dopravy dopravně bezpečnostní expertízy a analýzy audity bezpečnosti a bezpečnostní inspekce řešení nehodových lokalit koncepce dopravních systémů podpora pěší a cyklistické dopravy ekonomické analýzy Od června roku 2012 nabídka Akreditovaného školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací, více na http://www.cdv.cz/skoleni-auditoru-bezpecnosti-pozemnich-komunikaci/ Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711

28 Divize lidského faktoru v dopravě a dopravního modelování ředitel: Ing. Petr Šenk, Ph.D. Hlavní činnost divize: bezpečnost dopravy z pohledu účastníka dopravy dopravní plánování a modelování dopravy řízení dopravy urbanismus a sociologie měst Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711

29 Systém managementu kvality ISO zaveden systém managementu kvality pro základní (výzkumnou a servisní) činnost podle mezinárodních kritérií ČSN EN ISO 9001:2009 platnost stávajícího certifikátu do 26. 11. 2015 Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711

30 Děkuji vám za pozornost! Kontaktní informace: Ing. Petr Šenk, PhD. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Líšeňská 33a, 636 00 Brno telefon: +420 549 429 389 email: petr.senk@cdv.cz www.cdv.cz


Stáhnout ppt "Projekty přeshraniční spolupráce v oblasti dopravy Petr Šenk Divize lidského faktoru v dopravě a modelování dopravy."

Podobné prezentace


Reklamy Google