Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Divize: Dopravní infrastruktura a životní prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Divize: Dopravní infrastruktura a životní prostředí."— Transkript prezentace:

1 Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Divize: Dopravní infrastruktura a životní prostředí

2 Oblast dopravní infrastruktury Oblast dopravy a životního prostředí Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711 Oblasti divize

3 systém hospodaření, technologie a diagnostika geotechnika materiály hodnocení rizik alternativní paliva a pohony environmentální akustika modelování dopravy a emisí udržitelná doprava Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711 Zaměření divize

4 Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711 Oblast dopravní infrastruktury Vedoucí: Ing. Josef Stryk, Ph.D. řeší problematiku systému hospodaření s vozovkami, diagnostiku vozovek provádí výzkum materiálů a technologií využívaných na stavbách dopravní infrastruktury zaměřuje se na testování betonů a malt, zemního tělesa dopravních staveb, především testování konstrukcí a materiálů

5 Laboratoře dopravní infrastruktury a životního prostředí akreditovány pro zkoušení zemin, kameniv, betonů a malt, podkladních vrstev a vozovek pozemních komunikací akreditovány pro měření hluku prostředí v roce 2012 prošly laboratoře recertifikací dle normy ČSN EN ISO/TEC 17025:2005

6 Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711 Oblast dopravy a životního prostředí Vedoucí: RNDr. Jiří Huzlík zaměřuje se na hodnocení zátěže životního prostředí a zdraví člověka v důsledku působení škodlivých látek z dopravy a v důsledku zavádění a využívání alternativních paliv provádí modelování dopravy a emisí řeší problematiku nadměrného hluku z dopravy a navrhuje opatření vedoucí k jeho snížení vytváří podmínky pro zachování potřeb současné generace bez ohrožení potřeb generací příštích

7 Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711 Hodnocení rizik hodnocení zátěže životního prostředí a zdraví člověka v důsledku expozice škodlivým látkám a z toho vyplývajících zdravotních rizik s využitím moderních metod matematické statistiky měření koncentrací a velikostní distribuce jednotlivých frakcí pevných částic v ovzduší (PM) měření koncentrací chemického znečištění ovzduší i dalších složek životního prostředí (polycyklické aromatické uhlovodíky, těkavé organické látky, oxidy uhlíku, dusíku, SO 2, H 2 S)

8 Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711 PS/1 (Graseby Andersen) Leckel MVS6 AirChek 2000 AirPointer

9 Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711 Plynový chromatograf GS/MC Shimadzu QP 2010 ICP-MS - h motnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem

10 Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711 Alternativní paliva a pohony možnosti zavádění alternativních paliv v městské hromadné dopravě a meziměstské linkové dopravě ekonomické vyhodnocení a porovnání zavádění alternativních paliv včetně externalit návrh rozmístění infrastruktury čerpání pohonných hmot návrh opatření zvýhodňující provoz „čistých vozidel“ konzultační činnost v oblasti alternativních paliv – legislativa, možnosti financování optimalizace vedení linek MHD s ohledem na specifika alternativního paliva

11 Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711 Modelování dopravy a emisí tvorba multimodálních dopravních modelů a vývoj nových algoritmů hodnocení (modelování) účinnosti navrhovaných opatření ke zlepšení životního prostředí analýza časové dostupnosti veřejnou i automobilovou dopravou tvorba rozptylových studií výpočty emisích toků z dopravy inventury a prognózy emisí v závislosti na scénářích vývoje dopravy, včetně plnění emisních stropů ČR i krajů

12 Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711 Hluk z dopravy hodnocení akustické situace v okolí komunikací měřením (měřicí technika Norsonic) a výpočtovým modelováním (software SoundPLAN) hlukové mapování hodnocení hlukové zátěže obyvatel z dopravy posuzování a návrh protihlukových opatření zpracování hlukových akčních plánů v okolí komunikací dle směrnice 2002/49/ES konzultační a poradenská činnost v oblasti hlukové zátěže z dopravy

13 Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711

14 Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711 Udržitelná doprava stanovení indikátorů udržitelného rozvoje dopravy - výpočty a hodnocení trendů zpracování dokumentace EIA / SEA implementace dobrovolných nástrojů (EMAS, IPPC) environmentální výchova a vzdělávání zpracování expertních stanovisek jako výchozích materiálů pro rozhodovací procesy soudně-znalecké posudky

15 Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711 Spolupráce Modelování a prognózy dopravních intenzit a emisí Měření emisí těkavých a semivolatilních organických látek Posuzování zdravotních rizik z dopravy Redukce dopadů dopravního hluku Implementace a klasifikace alternativních paliv a technologií Udržitelná doprava

16 Děkuji vám za pozornost! Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Líšeňská 33a, 636 00 Brno telefon: +420 549 429 301 email: cdv@cdv.cz www.cdv.cz


Stáhnout ppt "Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Divize: Dopravní infrastruktura a životní prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google