Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Exportní a předexportní financování obchodu Seminář „Den Ukrajiny“ pořádaný Hospodářskou komorou České republiky v rámci 55. ročníku Mezinárodního strojírenského.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Exportní a předexportní financování obchodu Seminář „Den Ukrajiny“ pořádaný Hospodářskou komorou České republiky v rámci 55. ročníku Mezinárodního strojírenského."— Transkript prezentace:

1 Exportní a předexportní financování obchodu Seminář „Den Ukrajiny“ pořádaný Hospodářskou komorou České republiky v rámci 55. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu Brno, 9.10.2013

2  Dlouhodobá přítomnost na trhu exportního financování  Profesionální tým zkušených pracovníků pro financování tuzemského i zahraničního obchodu  Teritoriální znalosti a kontakty  Zkušenosti se složitými strukturovanými modely financování  Součinnost s mateřskou KBC a sesterskými bankami  Přístup ke státní podpoře přes exportní úvěrové agentury (EGAP CR, EXIMBANKA SR, ECAs spolupracující v rámci sítě skupiny KBC)  Významný podíl na trhu exportního financování l 2 | 2

3  Teritoriální členění MLT portfolia 2012  Předexportní financování a záruky i do teritoria Iráku, Egypta a Saudské Arábie  Odvětvové členění portfolia 2012  Papírenské lisy, čerpací stanice, chladící zařízení, rafinerie  Válcovací stolice, mosty, plynovody, obráběcí stroje, masokombináty,  Kogenerační jednotky, obnovitelné zdroje, osvětlení  Automobily, autobusy, lokomotivy, železniční soupravy, pneumatiky, tramvaje | 3

4  ČSOB pomáhá svým klientům zrealizovat exportní záměry co nejrychlejší cestou  Poskytujeme poradenství ve všech fázích daného obchodního případu  Navržení optimální struktury financování v kombinaci s pojištěním  Minimalizace rizik  Posílení konkurenční pozice českého exportéra  Úvěrová dokumentace:  Dokumentace ve vztahu ke struktuře financování, zajištění rizik v kooperaci s právními a daňovými experty  V přípravné fázi Vám poskytujeme:  Poradenství ohledně struktury platebních podmínek exportního kontraktu  Poradenství ohledně specifik daného teritoria  Příprava indikativní nabídky financování a spolupráce na přípravě nabídek pro přihlášení do veřejné soutěže | 4

5 Podpis exportního kontraktu Výrobní fáze Vývoz, vznik vývozní pohledávky Předexportní financování výroby v kombinaci s pojištěním F Poexportní fáze, inkaso pohledávek Poskytnutí záruk (performance, warranty bond, advance payment bond atd.) v kombinaci s pojištěním Z Ošetření úhrady faktury: Platební podmínky - otevřený akreditiv Komerční pojištění vzniklé pohledávky (např. Kupeg, Atradius, Hermes, Lloyds atd.) Pojistky Bf/B, Cf/C: Krátkodobý/ střednědobý a dlouhodobý vývozní dodavatelský úvěr, v kombinaci s odkupem pohledávky Exportní odběratelský úvěr v kombinaci s pojištěním typu D Pojistka V: Pojištění ztrát v důsledku nemožnosti vývozce splnit smluvní závazky ze smlouvy o vývozu z důvodu zrušení nebo přerušení smlouvy o vývozu ze strany zahraničního dovozce v průběhu výroby FAKTURA | 5

6 Český vývozce Dovozce (Dlužník) Ručitel 1) vývozní kontrakt zboží 2) zajištění záruky dokumenty splátky úvěru 2) záruka 5) pojištění úvěrového rizika výplata z úvěru (max.85%) Před čerpáním úvěru se uzavírají smlouvy: 1)obchodní kontrakt o dodávce mezi vývozcem a dovozcem 2)smlouva o zajištění úvěru mezi dovozcem a jeho bankou (ručitelem) a vystavení záruky v/p ČSOB, případně jiná forma zajišťovacího instrumentu (zástava technologie/zařízení) 3)úvěrová dohoda mezi ČSOB (věřitelem) a zahraničním dovozcem (dlužníkem) 4)smlouva o realizaci export. odběratel. úvěru (úprava vzájemných vztahů mezi vývozcem a ČSOB) 5)pojistná smlouva mezi ČSOB a EGAP 4) smlouva o realizaci export. odběr. úvěru 3) úvěrová dohoda l 6 | 6

7 | 7 Před čerpáním úvěru se uzavírají smlouvy: 1)mezibankovní rámcová úvěrová linka mezi ČSOB a zahraniční bankou dovozce (existuje v některých případech, uzavřena předem) 2) obchodní kontrakt o dodávce mezi vývozcem a dovozcem 3) interní úvěrová smlouva mezi dovozcem a jeho bankou 4) dílčí (individuální) úvěrová dohoda mezi ČSOB a zahraniční bankou dovozce 5) smlouva o realizaci export. odběratel. úvěru (závazek vývozce splnit některé povinnosti vůči ČSOB) 6) pojistná smlouva mezi ČSOB a EGAP Český vývozce Zahraniční dovozce Banka dovozce (dlužník) zboží splátky úvěru 3) interní úvěrová smlouva dokumenty splátky úvěru 4) úvěrová dohoda (dílčí, individuální) 1) rámcová úvěrová linka 6) pojištění úvěrového rizika výplata z úvěru (max.85%) 5) smlouva o realizaci export. odběr. úvěru 2) vývozní kontrakt

8 EGAP  RIZIKO TERITORIÁLNÍ  Nezaplacení v důsledku politických událostí  Nemožnost transferu úhrad do ČR (např. z důvodů mezinárodních sankcí atd.)  Administrativní rozhodnutí orgánů státu dlužníka  Přírodní katastrofa  RIZIKO KOMERČNÍ  Doložená platební neschopnost  Platební nevůle dlužníka  RIZIKO KURZOVÉ  RIZIKO PROTI DODATEČNÝM NÁKLADŮM Z REFINANČNÍCH ÚROKŮ (připojištění zejména u střednědobých a dlouhodobých úvěrů) | 8

9 l 9 UKRAJINA  Financování spíše přes místní banku. V současné době jsou pro exportní financování akceptovatelné následující ukrajinské banky: State Savings Bank of Ukraine State Export-Import Bank of Ukraine PJSC CB Privatbank  Další banky a pobočky zahraničních bank (IRU, IFC, EBRD)  Specifika registrace exportních úvěrů a plnění specifických podmínek NBU (ukazatel celkových nákladů financování)  Složitá a nepřehledná legislativa (OZE, další odvětví se státní podporou)  Aktuální pohled ratingových agentur  EU nebo Rusko | 9

10  Pokračuje trend klubových exportních transakcí (závod na zpracování vepřového masa, Rusko, 4 banky)  Kooperace ČSOB s Českou exportní bankou na transakcích a dalšími komerčními bankami (Irák, Turecko, Rusko, Bělorusko)  Častější využívání ostatních pojistných produktů EGAPu (např. Fi - předexportní financování investice, If - zahraniční investice)  Poskytnutí/kombinace předexportního investičního úvěru v návaznosti na obdržení dotace z EU fondů na investiční záměr (inovace)  Převažují transakce na přímé zahraniční korporátní dlužníky, vyskytuje se častěji složitější projektová struktura či struktura s prvky financování nemovitostí  ČSOB a EGAP => Dohoda o flexibilnějším pojišťování transakcí předexportního financování a záruk pro SME a korporátní klienty s obratem do EUR 50 mln  ČSOB a ČEB => Dohoda o spolupráci při poskytování podpory státu pro subdodavatele českých exportérů ze segmentu SME či pro korporátní klienty s obratem do EUR 50 mln | 10

11 l 11  Prvotní informace k posouzení případu:  Předmět dodávky, předpokládaná hodnota exportního kontraktu, lokalita, souvislosti  Specifikace zákazníka s informací, zdali se bude jednat o přímý úvěr či o úvěr přes banku  Finanční výkazy obchodního partnera za poslední 3 roky, informace o vlastnické struktuře a referencích s transakcemi obdobného charakteru  Předpokládaná doba dodávky (období čerpání úvěru)  Předpokládaná doba splácení úvěru  Možnost získání ručitele?  Jaká je v daném teritoriu hlavní banka klienta?  Další důležité body:  Kvalitně zpracovaný projekt včetně studie proveditelnosti  Plán cash flow investice budoucího dlužníka/projektu  Předložení potřebných licencí k provozování zařízení a dokumenty pro připojení do sítě (energetika)  Za účelem urychleného právního kapacitního due diligence dlužníka: všechna nutná korporátní schválení (v případě, že jsou vyžadována ze strany valné hromady či jiného schvalovacího orgánu společnosti), zakládací dokumenty společnosti atd. Nenechávat na poslední chvíli!  Draft exportního kontraktu - upravíme Vám pasáž ohledně financování a odladíme strukturu dokladů a platebních podmínek jednotlivých milníků | 11

12 Děkuji za pozornost Těšíme se na spolupráci s Vámi Exportní a Strukturované Financování Obchodu Dagmar Dvořáková Ředitel tel. 224114377dadvorakova@csob.cz Aleš Machatý Manager tel. 224114376amachaty@csob.cz | 12

13 | 13


Stáhnout ppt "Exportní a předexportní financování obchodu Seminář „Den Ukrajiny“ pořádaný Hospodářskou komorou České republiky v rámci 55. ročníku Mezinárodního strojírenského."

Podobné prezentace


Reklamy Google