Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tvorba a ochrana životního prostředí Doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tvorba a ochrana životního prostředí Doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc."— Transkript prezentace:

1 Tvorba a ochrana životního prostředí Doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc.

2 Cíl Pochopení důležitosti environmentálních otázek ze  Závažnosti problémů a Osobní odpovědnost za  Příčiny  Důsledky a  Řešení  Co já v rámci profese? Akce

3 Literatura Lipský, Z.: Krajinná ekologie pro studenty geografických oborů. Karolinum, Praha 1999. Kružíková, E,. Adamová, E a Komárek, J.: Právo životního prostředí Evropských společenství. Praktický průvodce. Linde, Praha, 2003. Pekárek, M., Damohorský, M.: Zákon o ochraně přírody a krajiny a předpisy související. Masarykova univerzita, Brno, 2000.

4 Osnova předmětu Koncepty a pojmy ochrany ŽP Principy a pojmy ekologie Krajina, krajinná ekologie, ochrana krajiny, územní plánování Environmentální politika – vznik, vývoj v EU, v ČR Mezinárodní spolupráce a dohody o ŽP Politika klimatických změn v EU Politika nakládání s odpady v EU Ochrana přírody, krajiny, druhů, území v ČR a ve světě Aktuální problémy: biodiverzita, GMO, klima

5 Témata a otázky ke zkoušce ŽP: co to je, vzájemné působení organizmů a žp Krajina: co to je, vlastnosti, typy, holistický přístup Ekologie: co to je, ekologie vs. nauka o žp, biotické, abiotické faktory, společenstvo, ekosystém, sukcese, biom, nika, kompetice, populace, koloběhy látek a role člověka

6 Témata a otázky ke zkoušce ii Trvale udržitelný rozvoj: co to je, biosférické rezervace, příklady Environmentální politika EU: principy, zásady (obecné-zvláštní), Natura 2000, Cites, skleníkový efekt, Kjótský protokol, role a postoj EU, ochrana ozónové vrstvy – Montrealský protokol, ochrana vod a zemědělství v EU (dusičňany, intenzita)

7 Témata a otázky ke zkoušce iii Environmentální politika v ČR: historické souvislosti, priority, vývoj, legislativa, ochrana (ÚSES, VKP, kategorie chráněných území, druhová ochrana), zásady a principy ochrany vod, ovzduší, odpadového hospodářství, posuzování vlivů na ŽP Aktuální problémy: biodiverzita, GMO, obnovitelné zdroje energie, desertifikace, změny klimatu, úbytek ozónu

8 Cíl: Závažnost problémů Text nepublikovaných skript z regionálního řízení se K odvozování významnosti problémů ŽP vyjadřuje od strany 41 po stranu 44. K venkovu na stranách 50-57 K zadávání práce na projektech na str. 59- 63 http://pef.czu.cz/~Linhart/text111.doc

9 Problémy a synergie indikátorů Negativně/dotačně stimulované indikátory životního prostředí a zdraví Pozitivně stimulované sektorové indikátory GMO, biotechnologie, funkční potraviny, infrastruktura, věda Mikrofinancování, biopaliva, Natura2000, čištění vod Technologie do krajiny a zvířata s farmáři do měst nad 10 mil. obyvatel? Prostor pro změnu forem stimulace v regionech

10 Cíl: Osobní odpovědnost Příčiny, důsledky, řešení? (diverzita, odpady, … viz výše)  Občanská pozice  Profesní pozice  Místní pozice  Hobby  Volby  Charita: kotva z virtuálního světa?

11 Cíl: Osobní akce Příklady: ???? Ne/Krmení Výsadba? Kácení vs. léčení? Stavba vs. byt? Procházka vs. spinning vs. virtuální hry? Třídění? Pěstování? Funkční potraviny? Energie: zelené, tradiční, hodně, málo?

12 Osobní zdroje Obětování času Zvládání dovedností ve virtuálním světě Úspěch ve virtuálním světě Kotva do reálného světa Vytváření „ráje na zemi“ S podporou dotací S podporou rodiny? Přátel? Komunity?

13 Příklady projektů: ČOV Čistírny odpadních vod (ČOV) nemohou v současné době vypouštět „vyčištěnou vodu“ do vodotečí, protože ty jsou již tak znečištěny, že by došlo ke zhroucení schopnosti samočištění a tak i života ve vodách. Tím by se uspíšila krize nedostatku vody, která i tak je naléhavým problémem. ČOV je soustava nádrží, ve kterých dochází k aeračním, anaerobním a sedimentačním procesům za cenu vložené energie a investičního nákladu. V přírodě nádrže mají podobu rybníků a energie je dodávána vydatností toku. Pokud k těmto zdarma dostupným faktorům přidáme investiční náklad na aerační, anaerobní a sedimentační procesy, dojde k vyčištění vod, zvýšení retenční kapacity přirozených nádrží a k roztřídění přírodě neškodných a tržně atraktivních sedimentů.

14 Příklady projektů: Funkční potraviny 12. kongres pěstitelů, zpracovatelů, molekulárních genetiků a biotechnologů, agronomů a ekonomů se konal v roce 2007 v čínském Wuhanu. Příští světový kongres se bude konat v roce 2011 v Praze. Současnými tématy s rozvojovým potenciálem byly: hořčice s nízkým výnosem, ale ještě nižšími náklady; alfa linoleová mastná kyselina s vysokou dietetickou hodnotou pro děti a dospělé, zvýšení olejové a snížení linolénové mastné kyseliny pro paliva a fritovací oleje, funkční potraviny obohacené bílkovinami z výlisků, změna technologie lisování k zachování vysoké nutriční hodnoty, substituce práce strojů lidskou prací tam, kde nenachází jiný zdroj příjmu. Budoucí témata, která vyplynula ze závěrečné řeči odborných garantů sekcí by se dala shrnout jako žádost o projekty agronomických a ekonomických aplikací, včetně mediální popularizace produktů.

15 Příklady projektů: Podnikání ve výzkumu IDEAS a další organizace na podporu podnikatelů v Evropě zkoumají úspěšnost nových podnikatelů v různých sektorech. V Číně je ztráta práva na zaměstnání a nutnost podnikání ve službách chápáno jako trest, kterým jsou postihováni rodiče při narození druhého dítěte. Výzkumníci jsou také nuceni k privatizaci svých laboratoří, ale tito jsou vybavováni státem jak kvalifikací, zkušenostmi, tak nezbytným majetkem a vybavením. Uvedené příklady z praxe umožňují zobecnit, že individuální podnikání a projektování je prakticky možné jen ve výzkumu. Globálním firmám nelze na zralých trzích se zralými výrobky z pozice jednotlivce nebo skupiny začátečníků konkurovat. Výše uvedené dvě studie upozorňují na tři oblasti s nadějí na úspěch výzkumných projektů s následnou komercionalizací. Jsou to komercionalizace veřejných služeb bez privatizace majetku, vývoj a koordinace nových technologií, výrobků a dodavatelských řetězců a vývoj a komercionalizace samotných projektů ve spojení s upřesněním a dodržováním autorských práv. Bude mít jednotlivec vůbec vliv?

16 Diskuse? A Vy a vaše příklady?


Stáhnout ppt "Tvorba a ochrana životního prostředí Doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google