Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Znečištění ovzduší 18. listopadu 2015. Programy zlepšování kvality ovzduší (PZKO) ČR - 7 zón, 3 aglomerace “V případě, že je v zóně nebo aglomeraci překročen.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Znečištění ovzduší 18. listopadu 2015. Programy zlepšování kvality ovzduší (PZKO) ČR - 7 zón, 3 aglomerace “V případě, že je v zóně nebo aglomeraci překročen."— Transkript prezentace:

1 Znečištění ovzduší 18. listopadu 2015

2 Programy zlepšování kvality ovzduší (PZKO) ČR - 7 zón, 3 aglomerace “V případě, že je v zóně nebo aglomeraci překročen imisní limit stanovený v zákoně...zpracuje ministerstvo ve spolupráci s příslušným krajským úřadem nebo obecním úřadem program...Při zpracování programu zlepšování kvality ovzduší ministerstvo přijme taková opatření, aby imisního limitu bylo dosaženo co nejdříve.” “Problémem, na který hodnotitel upozorňuje je praktická proveditelnost celého rozsahu opatření do roku 2020 a v případě dopravy jejich nekonkrétnost.” “Je ale potřeba upozornit na skutečnost, že uvedená významná snížení imisních koncentrací budou v praxi velmi obtížně dosažitelná a v horizontu do roku 2020 je jejich splnění na celé ploše aglomerace prakticky vyloučeno.” PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ AGLOMERACE CZ08A – OSTRAVA/KARVINÁ/FRÝDEKMÍSTEK - VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB., O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP227K. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

3 EU a ČR? Mnichov, Londýn, Ostrava? “EU court rules UK government must clean up dangerous air pollution“ “Supreme court orders UK to draw up air pollution cleanup plan” Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. “Dieter Janecek v Freistaat Bayern, Das Recht auf saubere Luft” “Verwaltungsgericht Wiesbaden: Hessische Landesregierung muss effektive Maßnahmen zur Luftreinhaltung ergreifen und Stickstoffdioxidbelastung reduzieren”

4 Co se děje v ČR Únor – Krajský soud v Ostravě rozhodl, že Moravskoslezský kraj pochybil, když nezavedl účinná krátkodobá opatření k ochraně ovzduší pro ostravský městský obvod Radvanice a Bartovice. Březen – Komise žádá ČR, aby se zabývala znečišťováním ovzduší - Evropská komise žádá Českou republiku, aby zajistila soulad s právními předpisy EU, podle nichž mají členské státy omezit expozici jemným prachovým částicím (PM10) stanovením zvláštních mezních hodnot, které se musí dodržovat. Říjen – Ostravan žaluje ministerstvo životního prostředí kvůli znečištěnému ovzduší. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

5 Aglomerace O/K/F-M patří společně s přilehlou oblastí Polské republiky k nejvíce znečištěným evropským regionům, a to jak z hlediska rozlohy, tak dosahovaných koncentrací. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

6 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

7 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

8 Podíl jednotlivých zdrojů na znečištění ovzduší na Ostravsku (2014) Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

9 Předběžný přehled překročení imisních limitů pro PM10 (limit 35 dní v roce nad 50 µg/m3) k 16. 11. 2015 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. stanicepočet dnímaximální koncentace (µg/m3) 1Ostrava-Radvanice ZÚ78152,3 2Věřňovice76241,9 3Český Těšín64135 4Ostrava-Přívoz62143,1 5Havířov62132,2 6Karviná60139,7 7Orlová58158,3 8Studénka53125,3 9Ostrava Radvanice OZO52171,9 10Ostrava-Zábřeh51121,5

10 Podle odhadů Státního zdravotního ústavu se v roce 2013 v České republice expozice PM10 podílela na cca 5 200 předčasných úmrtích. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

11 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

12 Specifickým problémem Ostravska je skutečnost, že expozice znečišťujícím látkám je vysoká a působí na velké množství obyvatel (821 tis. lidí). Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

13 Dále existuje fakt, že střední délka života obyvatel je v okresech daného území dlouhodobě významně kratší než v ostatní ČR a standardizovaná úmrtnost je dlouhodobě významně vyšší než v ČR. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

14 Spolu s tím se vyskytuje vysoká respirační nemocnost u dětí a vysoká kardiovaskulární úmrtnost. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

15 V aglomeraci Ostrava má incidence nádorů průdušek a plic vzestupný trend (2007 - 2011) a je druhá nejvyšší mezi ostatními znečištěnými územími v České republice. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

16 Astma je onemocněním, které se při epizodách znečištění ovzduší akutně zhoršuje. Incidence astmatu na Ostravsku během pěti let narůstá a je jednou z nejvyšších v České republice. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

17 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

18 Polétavý prach (benzoapyren a oxidy dusíku) 35 dní v roce “můžeme” dle zákona dýchat přeslimitní dávku celodenní koncentrace prachu PM10 v ovzduší (50μg/m3) 6.listopadu 2015 byl vyhlášen smog - překročil čtyřiadvacetihodinový klouzavý průměr prahovou hodnotu 100 mikrogramů na metr čtvereční, a to ve dvou po sobě následujících dnech = 2 dny jsme dýchali celý přeslimitní dávku a třetí den teprve ČHMÚ vyhlásí alarm problém s polétavým prachem radnice eviduje od roku 2002 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. Brno 2013 - 72 dní 2014 - 62 dní 2015 - nyní již více než 40 dní

19 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

20 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

21 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

22 expozice = [koncentrace] x [hustota ob.] – průměrná roční expozice PM 2,5 průměrného Brňana: 22,3 µg/m 3 doporučení WHO (WHO-AQG) – roční průměrná koncentrace: < 10 µg/m 3 ● Snížení průměrné roční koncentrace PM 2,5 v Brně na horní hranici doporučení WHO (10 µm/m 3 ) by vedlo k prevenci 270 předčasných úmrtí ročně a prodloužení střední délky života o 9 měsíců. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

23 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

24 Modely říkají, že až z 84 % za tuto situaci může doprava. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

25 A co na to brněnská radnice? Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. náměstek Mrázek (ANO) se s námi odmítl sejít náměstek Ander (SZ) avizoval vznik akčního plánu opatření ke zlepšení ovzduší na únor 2015 Plán mobility - strategický dokument, dle kterého se bude investovat do dopravy v Brně odbor dopravy prosazuje svoji verzi (6% cyklodopravy v roce 2050, R43 přes Bystrc) instalace infopanelů s informacemi o ovzduší jen na úřadech informace o smogu nebyla ani na www.brno.cz, ani na ovzdusi.brno.czwww.brno.cz Strana Zelených před volbami rozjela petiční akci za nízkoemisní zóny doposud není, nejsme přizvaní k jeho tvorbě teprve na náš tlak začlenila radnice worskshopy s experty; Vídeň má dnes 7%, Kodaň 30% už za “komunistů” uměly jezdit na vozidlech MHD aspoň praporky regulační plán se zpracovává od roku 2006 - co dělat, když je smog na konferenci o ovzduší na konci října 2015 vedoucí životního prostředí Vaněček informoval, že do konce funkčního období nízkoemisní zóny nebudou

26 Pomůže nám Program zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Brno? Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

27 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. Novela zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

28 „Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje je povinen umožnit osobám pověřeným obecním úřadem obce s rozšířenou působností přístup ke stacionárnímu zdroji a jeho příslušenství a používaným palivům za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona, pokud opakovaně v průběhu 12 po sobě následujících měsíců vznikne důvodné podezření, že stacionární zdroj je provozován v rozporu s povinnostmi stanovenými tímto zákonem.“ Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

29 Kotlíkové dotace vítáme, ale... podpora MŽP, kraje a měst v implementaci - spolufinancování a předfinancování! motivační kampaň pro občany - hrozí, že nebude vyčerpána, pokud nebude kvalitní kampaň kontrola plnění! Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

30 Děkujeme za pozornost! Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.


Stáhnout ppt "Znečištění ovzduší 18. listopadu 2015. Programy zlepšování kvality ovzduší (PZKO) ČR - 7 zón, 3 aglomerace “V případě, že je v zóně nebo aglomeraci překročen."

Podobné prezentace


Reklamy Google