Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Specifické intervence pro mladistvé uživatele návykových látek reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00016 15. 9. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Specifické intervence pro mladistvé uživatele návykových látek reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00016 15. 9. 2015."— Transkript prezentace:

1 Specifické intervence pro mladistvé uživatele návykových látek reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00016 15. 9. 2015

2 Základní informace o projektu Financováno z Evropského sociálního fondu, OPLZZ Prioritní osa - Sociální integrace a rovné příležitosti Oblast podpory - Podpora sociální integrace a sociálních služeb Doba realizace projektu 1. 9. 2014 - 30. 9. 2015 Celková částka – 7.016.875 Kč (z toho 85% ESF)

3 Hlavní aktivity Projektu Terénní sociální práce s mladistvými experimentátory s návykovými látkami Případové intervence pro mladistvé uživatele návykových látek, pro jejich rodiny a blízké

4 Terénní sociální práce s mladistvými experimentátory s návykovými látkami Cíl této aktivity - Zprostředkování odborné pomoci formou terénní sociální práce v přirozeném prostředí mladistvých za účelem zlepšit jejich sociální situaci, snížit míru ohrožení sociálně nežádoucími jevy, sociálního vyloučení a chudoby. Primárním záměrem této klíčové aktivity bylo kontaktovat mládež v jejich přirozeném prostředí, poskytnout mládeži základní poradenství a doporučit nebo „nakontaktovat“ ji na další navazující služby, které se budou klientově situaci věnovat podrobněji.

5 Terénní sociální práce s mladistvými experimentátory s návykovými látkami V rámci Moravskoslezského kraje se zapojily tyto města a tito poskytovatelé služeb: Ostrava (ARKA CZ, Renarkon o.p.s.) Krnov (Krystal Help) Orlová (Sociální služby města Orlová - Kontaktní centrum) Havířov (ARKA CZ) Bruntál (Open House) Frýdek-Místek (Charita Frýdek-Místek) Karviná – nepodařilo se bohužel „vysoutěžit“ veřejnou zakázku, tudíž v tomto městě nebyla tato aktivita realizována

6 Případové intervence pro mladistvé uživatele návykových látek pro jejich rodiny a blízké Cíl této aktivity – zprostředkování odborné specializované a kontinuální pomoci mladistvým s problémem závislostí, směřující ke změně chování a celkové změně životního stylu. V rámci případové práce byl kladen důraz na to, aby s mladistvými byl sestaven plán podpory a plán spolupráce s dalšími pomáhajícími pracovníky v rámci sociální a zdravotní sítě služeb.

7 Případové intervence pro mladistvé uživatele návykových látek pro jejich rodiny a blízké V rámci Moravskoslezského kraje se zapojily tyto města a tito poskytovatelé služeb: Ostrava (Modrý Kříž v ČR) Krnov (Krystal Help) Havířov (Sociální služby města Havířova - Centrum drogové pomoci) Bruntál (Open House, Stanislav Toman - adiktolog) Karviná (Modrý Kříž v ČR) Frýdek-Místek (Modrý Kříž v ČR)

8 Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015- 2020 Základní strategický dokument v oblasti závislostního chování na území Moravskoslezského kraje Efektivní primární prevence závislostního chování Snižování rizik souvisejících s užíváním drog a návykovým chováním Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb pro osoby ohrožené různými typy závislostí Účinná koordinace všech subjektů zapojených do protidrogové problematiky v Moravskoslezském kraji

9 Pracovní skupina protidrogové prevence v Moravskoslezském kraji včleněna do organizační struktury procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb a ze své činnosti je odpovědna Pracovní skupině pro vznik a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (tzv. „Řídící skupině“) V Pracovní skupině protidrogové prevence v Moravskoslezském kraji jsou zastoupeni odborníci zabývající se realizací protidrogové politiky (místní protidrogový koordinátor obce s rozšířenou působností, zástupce Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, lékař-psychiatr, odborník na specifickou primární prevenci, zástupce za odbor zdravotnictví KÚ MSK, zástupce za oblast sociálně právní ochrany dětí, zástupci nestátních neziskových organizací poskytujících služby protidrogové prevence, krajský protidrogový koordinátor a členka Výboru sociálního zastupitelstva kraje

10 Pracovní skupina protidrogové prevence v Moravskoslezském kraji Jméno a příjmeníInstituceFunkce v instituci Mgr. Jana Kupková (vedoucí pracovní skupiny) Modrý Kříž v České republice náměstek pro sociální práci, manažer kvality sociálních služeb, manažer projektu, adiktolog David Kondělka (zástupce vedoucí pracovní skupiny) Renarkon o. p. s. zástupce ředitele společnosti Renarkon o. p. s Mgr. Marie Monsportová Výbor sociální zastupitelstva Moravskoslezského kraje členka Výboru sociálního zastupitelstva kraje Mgr. Andrea Matějková Krajský úřad Moravskoslezského kraje zástupce odboru školství, mládeže a sportu KÚ MSK (primární prevence) Mgr. Jana Kanichová Krajský úřad Moravskoslezského kraje zástupce odboru zdravotnictví KÚ MSK (oblast léčby) Mgr. Štěpán VozárikMagistrát města Ostravymístní protidrogový koordinátor Kpt. Mgr. Michal Kasper Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje vrchní komisař MUDr. Tomáš JavůrekPsychiatrická nemocnice Opavapsychiatr Mgr. Michal Fabian, DiS.Centrum drogové pomoci Havířovvedoucí zařízení Mgr. Šárka ChytilováMagistrát města Ostravy metodická a kontrolní činnost na úseku sociálně právní ochrany dětí Mgr. Jitka Marková Krajský úřad Moravskoslezského kraje krajský protidrogový koordinátor

11 Děkujeme za pozornost Mgr. Jitka Marková krajský protidrogový koordinátor tel: 596 622 762 email: jitka.markova@kr-moravskoslezsky.cz


Stáhnout ppt "Specifické intervence pro mladistvé uživatele návykových látek reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00016 15. 9. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google