Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REFORMA STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ Zvyšování kvality a efektivity středního vzdělávání Libereckého kraje Bc. Radek Cikl náměstek hejtmana pro resort školství,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REFORMA STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ Zvyšování kvality a efektivity středního vzdělávání Libereckého kraje Bc. Radek Cikl náměstek hejtmana pro resort školství,"— Transkript prezentace:

1 REFORMA STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ Zvyšování kvality a efektivity středního vzdělávání Libereckého kraje Bc. Radek Cikl náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

2 Zvyšování kvality a efektivity středního vzdělávání Libereckého kraje Cíle: 1.Zvýšení kvality vzdělávání 2.Zvýšení efektivity vzdělávání 3.Profilace škol 4.Zachování dostupnosti středního vzdělávání Východiska: 1.Dlouhodobý záměr České republiky (2007 i návrh 2011) 2.Dlouhodobý záměr Libereckého kraje 2008 3.Nepříznivý demografický vývoj 4.Nedostatečný objem finančních prostředků (mzdy, provoz budov, investice) 5.Předimenzované kapacity škol

3 Dlouhodobý záměr Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy 1.optimalizace struktury škol a struktury oborů vzdělání s ohledem na demografický vývoj a potřeby trhu práce ve všech krajích = jeden z cílů DZ ČR 2.kraje musí provést analýzu struktury škol a vyučovaných oborů s ohledem na rozmístění vzdělávacích kapacit v regionu 3.na základě analýzy připravit optimalizaci oborové skladby škol a kapacit oborů s ohledem na uplatnění absolventů v praxi 4.snížit do roku 2013/2014 celkovou kapacitu oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve veřejných středních školách o 10 – 15 % 5.preferovat obory s technickým a přírodovědným obsahem s ohledem na uplatnění absolventů na trhu práce

4 Vývoj počtu narozených v Libereckém kraji od roku 1971 (s uvedením věku v letošním roce)

5 Demografický vývoj dle okresů

6 Počty dětí, žáků a studentů Škola / Rok 2007200820092010 2007 až 2010 MŠ 12 53012 78013 35013 637+1 108 ZŠ 40 31739 09637 81336 820-3 497 SŠ 18 99018 43518 08217 557-1 433 z toho soukromé SŠ2 0741 8671 8421 769-305 VOŠ 715731645545-170 z toho soukromé VOŠ22720114456-171 KZÚV 297 240 -57 celkem72 84971 33970 12968 799-4 050 Zdroj: MŠMT rozpis rozpočtu 2010 (bez nástavbového studia)

7 Vývoj počtu pracovníků Závazné ukazatele MŠMT2007200820092010Rozdíl celkem 9 5189 4959 3749 066-452 Skutečnost jen krajské školství2007200820092010Rozdíl pedagogové 2 2592 1842 1082 037-222 nepedagogové 810805784743-67 celkem 3 0692 9892 8922 780-289

8 Mzdové prostředky přidělené MŠMT Oblast / Rok 20092010Rozdíl Krajské a obecní školství 3 298 459 7473 219 452 000 -79 007 747 Soukromé školství 144 745 000147 195 0002 450 000 Celkem 3 443 204 7473 366 647 000-76 557 747 Zdroj: MŠMT rozpis rozpočtu 2010 o dalších 3.343 2011-2014 klesne počet žáků středních škol o dalších 3.343 Do roku 2014 to znamená úbytek mzdových prostředků včetně odvodů o dalších 182 176 785 Kč (normativ 2010/žák 15 – 18 let je 54 495 Kč)

9 Provozní příspěvky kraje pro příspěvkové organizace v resortu školství

10 Stav některých budov příspěvkových organizací resortu školství je alarmující V současnosti eviduje OŠMTS budovy: v havarijním stavu v hodnotě 300 000 000 Kč v neodkladném stavu v hodnotě dalších 320 000 000 Kč

11 Projekce vývoje počtu žáků středního vzdělávání v Libereckém kraji zahrnující čtyři ročníky (dle počtu narozených)

12 Počty žáků na středních školách v Libereckém kraji Střední školy a VOŠ v Libereckém kraji k 1.9.2010Naplněnost zřizovatelkapacity všechny formy vzdělávání jen denní forma vzdělávání všichni v LK30 07720 87919 524 jen LK25 87718 48517 547 Zdroj: UIV 2010/2011 Velikost krajských středních škol dle počtu žáků nad 10013 501 až 100011 401 až 5004 301 až 40010 201 až 3007 menší, než 2003

13 Počty žáků ve školním roce 2010/2011 ZařízeníNaplněnost SŠ Naplněnost SŠ jen denní forma studiaKapacita SŠ% Naplněnost VOŠ jen denní forma studia Kapacit a VOŠ% SPŠStav Liberec 416 43596 SZdravŠ Turnov 234 25094 SPŠSE a VOŠ Liberec 651 700935710057 SUPŠ a VOŠ Turnov 184 2009224 100 G Jablonec 346 38091 OA a JŠ Liberec 476 53090 GIO Semily 341 38090 SOŠ a G Liberec 85779789689 G Česká Lípa 529 60088 G Frýdlant 211 24088 SUPŠ a VOŠ Jablonec 117 13587232495,8 VOŠ a OA Jablonec 336 3908627333082,7 G a SOŠPg Liberec 635 75085 G FXŠ Liberec 609 72085 SzdravŠ a VOŠZdrav Liberec 287 35082609066,7 ISŠ Vysoké n J. 54947759081 G Tanvald 287 36080 G Turnov 353 45078 G Mimoň 278 36077

14 Počty žáků ve školním roce 2010/2011 (pokračování) ZařízeníNaplněnost SŠ Naplněnost SŠ jen denní forma studiaKapacita SŠ% Naplněnost VOŠ jen denní forma studia Kapacit a VOŠ% OA Česká Lípa 347 48072 SŠ stroj, stav. a doprav. Liberec 12731170163172 SOŠ Liberec 326 46071 ISŠ Semily 53042260070 SPŠ Česká Lípa 393 56070 SOŠ a SOU Česká Lípa 14291294195066 G Jablonec 457 69466 SŠ hospodářská a les. Frýdlant 961757120063 SUPŠ Žel. Brod 147 24061 SŠ Lomnice n P. 359 60060 OA, HŠ a SOŠ Turnov 801 138058 SŠ tech Jablonec 56948484058 G a SOŠ Jilemnice 397 70057 SPŠText Liberec 254 50051 SOŠ Česká Lípa 343 74046 SŠ GaS Liberec 10871002217346 SŠ řemesel a služeb Jablonec 41436395538 SUPŠ Kam. Šenov 62 18034 VOŠ sklař a SŠ Nový Bor 17013565021336055

15 Naplněnost a volné kapacity dle okresů (školy všech zřizovatelů)

16 Víceletá gymnázia Zdroj: Národní program rozvoje vzdělávání v České republice - Bílá kniha, Praha 2001 Výsledky výzkumu PISA 2000 a PISA 2006 Studie Přidaná hodnota studia na víceletých gymnáziích ve světle dostupných dat, Jana Straková, Sociologický ústav AV ČR, Praha 2010 Nepříznivé faktory:  předčasná selekce na druhém stupni základního vzdělávání - narušení principu rovného přístupu ke vzdělávání  způsob výběru žáků víceletých gymnázií - nezaručuje výběr těch nejnadanějších  žáci přijatí ke studiu ve víceletých gymnáziích mají vyšší studijní aspirace - míra studijních aspirací však ve velké míře neodpovídá jejich výsledkům  lepší výsledky žáků víceletých gymnázií jsou z velké míry způsobeny lepším sociálním složení tříd - sociokulturní status významnější než schopnosti žáků

17 Podíl žáků základní školy vstupujících do víceletých gymnázií

18 Třídy ve víceletých gymnáziích Počet tříd / rok 2010 6G8Gvíceletá G Česká Lípa033 Semily033 Liberec246 Jablonec n. N.033 21315 Počet tříd / rok 2014 6G8Gvíceletá G Česká Lípa022 Semily022 Liberec1 (2)34 (5) Jablonec n. N.022 1910 (11)

19

20

21 Co je třeba udělat 1.Snížení kapacit škol zřizovaných krajem 2.Zvýšení průměrné velikosti škol zřizovaných krajem 3.Optimalizace oborové struktury vzdělávací nabídky škol (snížení oborové „roztříštěnosti“) 4.Co nejlepší využití stávajících prostorových a technických kapacit škol Zásady při navrhování změn: 1.Základní oborovou strukturu ve všech okresech zachováme 2.Zohledníme vyváženost oborů 3.Zajistíme výuku stávajících kmenových oborů alespoň v jedné škole 4.Je možné uvažovat o racionalizaci oborů mezi velkými městy 5.Zvláštním způsobem budou řešeny střední školy mimo obce s rozšířenou působností 6.Přihlédneme k dopravní obslužnosti 7.Přihlédneme k existenci soukromých a obecních škol

22 Změny Návrhy změn: v členění dle okresů  stávající stav  gymnázia, střední odborné školy  změny v oborech za celý kraj  kapacity  další přínosy

23 Okres Jablonec nad Nisou – oborová struktura

24 Okres Jablonec nad Nisou 1.Gymnázium, Jablonec n. N., U Balvanu 16 se sloučí s Gymnáziem, Jablonec n. N., Dr. Randy 4096/13 Po sloučení Gymnázium, Jablonec n. N., Dr. Randy 4096/13: sníží kapacitu o 1 třídu oboru Gymnázium víceleté, převezme obor Gymnázium se sportovní přípravou z G a SOŠ Jilemnice Po změnách: 1 třída oboru Gymnázium víceleté (kapacita 240) 2 třídy oboru Gymnázium čtyřleté (kapacita 2x120) 1 třída oboru Gymnázium se sportovní přípravou (kapacita 120) 2.Gymnázium, Tanvald, Školní 305 změní zřizovatele, nyní kraj – po změně obec

25 Okres Jablonec nad Nisou 3.Odloučené pracoviště Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29 v Poštovní 10, Jablonec n. N.: utlumí kapacitu oboru Ekonomika a podnikání, převede ostatní obory do SŠ řemesel a služeb Jablonec 4.Střední škola řemesel a služeb, Jablonec n. N., Smetanova 66: utlumí kapacitu oboru Ekonomika a podnikání, převezme obory z odloučeného pracoviště v Poštovní, kromě oboru Ekonomika a podnikání, převezme obor Jemný mechanik z OA, HŠ a SOŠ Turnov, převezme obor Obchodník ze SŠ GaS Liberec, převezme obor nástavbového studia Provoz obchodu ze SŠ GaS Liberec, obor nástavbového studia Podnikání bude jen na této škole

26 Okres Jablonec nad Nisou 5.Střední průmyslová škola technická, Jablonec n. N., Belgická 4852: převede obory Instalatér a Zedník do SŠ stroj, stav. a doprav. Liberec, převezme obor Autotronik ze SŠ stroj, stav. a doprav. Liberec, ukončí výuku v oboru nástavbového studia Podnikání

27 Okres Jablonec nad Nisou Školy beze změny: 6.Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec n. N., Horní náměstí 15 7.Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec n. N., Horní náměstí 1 8.Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470

28 Okres Jablonec nad Nisou – změny v oborové struktuře Skupinu oborů 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie soustředíme na školách SPŠStav Liberec a SŠ stroj, stav. a doprav. Liberec Skupinu oborů 66 Obchod soustředíme na SŠ řemesel a služeb Jablonec Skupinu oborů nástavbového studia 64 Podnikání v oborech a odvětvích soustředíme na SŠ řemesel a služeb Jablonec Obor Zlatník a klenotník soustředíme na SŠ řemesel a služeb Jablonec Skupinu oborů 63 Ekonomika a administrativa omezíme a soustředíme na VOŠ a OA Jablonec

29 Okres Semily – oborová struktura

30 Okres Semily 9.Gymnázium a střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460: sníží kapacitu o 1 třídu oboru Gymnázium víceleté, převede obor Gymnázium se sportovní přípravou do G Jablonec, Dr. Randy, navýší kapacitu o 1 třídu oboru Gymnázium čtyřleté, nový obor Obchodní akademie Po změnách: 2 třídy oboru Gymnázium čtyřleté (kapacita 240) 1 třída oboru Obchodní akademie (kapacita 120)

31 Okres Semily 10.Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300: utlumí kapacitu oboru Obchodní akademie, převede obory z odloučeného pracoviště v Harrachově do Vysokého n. J. a uvolní objekt v Harrachově, změní zaměření oboru nástavbového studia Podnikání na obor se zaměřením na automobilový průmysl 11.Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607: sníží kapacitu oboru nástavbového studia Podnikání 12.Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213: utlumí kapacitu oboru Ekonomika a podnikání, převezme obor Prodavač z OA, HŠ a SOŠ Turnov, sníží kapacitu oboru nástavbového studia Podnikání

32 Okres Semily 13.Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519: utlumí kapacitu oboru Ekonomika a podnikání, utlumí kapacitu oboru Zlatník a klenotník, utlumí kapacitu oboru nástavbového studia Podnikání, převede obor Jemný mechanik do SŠ řemesel a služeb Jablonec, převede obor Prodavač do SŠ Lomnice n P., sníží kapacitu oboru Kuchař – číšník na 1 třídu, nový obor Strojírenství

33 Okres Semily Školy beze změny: 14.Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574 15.Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804 16.Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.října 1390 17.Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373

34 Okres Semily – změny v oborové struktuře Obor Gymnázium se sportovní přípravou soustředíme na G Jablonec, Dr. Randy G a SOŠ Jilemnice posílíme o obor skupiny 63 Ekonomika a administrativa Posílíme vzdělávací nabídku v SŠ Lomnice n P. o obor skupiny 66 Obchod Posílíme vzdělávací nabídku v OA, HŠ a SOŠ Turnov o obor skupiny 23 Strojírenství a strojírenská výroba Skupinu oborů nástavbového studia 64 Podnikání v oborech a odvětvích soustředíme na školách SŠ Lomnice n P. a ISŠ Semily Obor nástavbového studia Podnikání bude částečně nahrazen oborem se zaměřením na automobilový průmysl na škole ISŠ Vysoké n J.

35 Okres Česká Lípa – oborová struktura Kategorie Ostatní zahrnuje: Textilní výroba a oděvnictví; Osobní a provozní služby

36 Okres Česká Lípa 18.Gymnázium, Mimoň, Letná 263 se sloučí s Gymnáziem, Česká Lípa, Žitavská 2969 19.Po sloučení Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969 : sníží kapacitu o 1 třídu oboru Gymnázium víceleté Po změnách: 2 třídy oboru Gymnázium víceleté (kapacita 480) 2 třídy oboru Gymnázium čtyřleté (kapacita 2x120) z toho jedna třída v Mimoni

37 Okres Česká Lípa 20.Střední odborná škola, Česká Lípa, Lužická 588 : převede obory z České Lípy do Doks a uvolní budovu v Lužické ulici ukončí výuku v oboru nástavbového studia Podnikání 21.Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57 se sloučí s Vyšší odbornou školou sklářskou a Střední školou, Nový Bor, Wolkerova 316 22.Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316 – sloučená škola

38 Okres Česká Lípa 23.Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426: převezme obory Autoelektrikář a Mechanik opravář motorových vozidel ze SOŠ a SOU Česká Lípa, převezme objekt v Dubické ulici, navýší kapacitu oboru Informační technologie na 2 třídy 24.Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707: převede obory Autoelektrikář a Mechanik opravář motorových vozidel do SPŠ Česká Lípa, převede objekt v Dubické ulici SPŠ Česká Lípa, nový obor Kosmetické služby (L) nový obor Kadeřník (H) sníží kapacitu oboru nástavbového studia Podnikání Beze změny: 25.Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422

39 Okres Česká Lípa – změny v oborové struktuře Obory skupiny 79 Obecná příprava soustředíme na G Česká Lípa (s odloučeným pracovištěm v Mimoni), Obory skupiny 63 Ekonomika a administrativa soustředíme v OA Česká Lípa, Posílíme vzdělávací nabídku v SOŠ a SOU Česká Lípa o obor Kosmetické služby (L) a Kadeřník (H) SPŠ Česká Lípa posílíme o obory skupiny 23 Strojírenství a strojírenská výroba a skupiny 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika Obory nástavbového studia soustředíme na SOŠ a SOU Česká Lípa Zvažujeme zřízení školy či pobočky s obory skupiny 53 Zdravotnictví

40 Okres Liberec – oborová struktura

41 Okres Liberec 26.Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884 se sloučí se Střední školou hospodářskou a lesnickou, Frýdlant, Bělíkova 1387 27.Po sloučení Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387 : sníží kapacitu oboru nástavbového studia Podnikání, utlumí kapacitu oboru Gymnázium víceleté (kapacita - 240) nový obor Gymnázium čtyřleté (kapacita +120) 28.Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27: převezme obor Pedagogické lyceum ze SOŠ a G Liberec, sníží kapacitu o 1 třídu oboru Gymnázium čtyřleté

42 Okres Liberec 29.Gymnázium F.X.Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530: převezme obor Gymnázium víceleté ze SOŠ a G Liberec, Po změnách: 1 třída oboru Gymnázium osmileté (kapacita 240) 2 třídy oboru Gymnázium čtyřleté (kapacita 2x120) 1 třída oboru Gymnázium šestileté (kapacita 180)

43 Okres Liberec 30.Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1 se sloučí se Střední školou gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29: uvolní budovu v Tyršově ulici 31.Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9: přesídlí do budovy v Tyršově ulici 32.Střední odborná škola a Gymnázium, Liberec, Na Bojišti 15: převede obor Pedagogické lyceum do G a SOŠPg Liberec, převede obor Gymnázium víceleté do G FXŠ Liberec

44 Okres Liberec 33.Po sloučení Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29: převezme obory SPŠText Liberec, na odloučeném pracovišti, Poštovní 10, Jablonec utlumí kapacitu oboru Ekonomika a podnikání a převede ostatní obory do SŠ řemesel a služeb Jablonec, převede obor Obchodník (L) a nástavbový obor Provoz obchodu (L5) do SŠ řemesel a služeb Jablonec, utlumí kapacitu oboru nástavbového studia Podnikání 34.Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3: převede obory Autotronik do SŠ tech. Jablonec, utlumí kapacitu oboru Ekonomika a podnikání, utlumí kapacitu oboru Mechanik opravář motorových vozidel, převezme obory Instalatér a Zedník ze SŠ tech. Jablonec, obor nástavbového studia Podnikání bude jen na této škole

45 Okres Liberec Školy beze změny: 35.Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8 36.Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14 37.Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3 38.Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999

46 Okres Liberec – změny v oborové struktuře Obory skupiny 79 Obecná příprava soustředíme na gymnáziích v Liberci, ve Frýdlantu zůstane obor zachován Obory skupiny 63 Ekonomika a administrativa, soustředíme na OA a JŠ Liberec, ve Frýdlantu zůstane obor zachován Skupinu oborů 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie soustředíme na školách SPŠStav Liberec a SŠ stroj, stav. a doprav. Liberec Obory zaměřené na automobilový průmysl soustředíme na SOŠ a G Liberec Skupinu oborů nástavbového studia 64 Podnikání v oborech a odvětvích soustředíme na SŠ stroj, stav. a doprav. Liberec

47 Po navrhovaných změnách:  Snížení kapacity krajských škol původně 25 877 ► po změnách 22 634  Zvýšení naplněnosti škol – zlepšení kvality a podmínek poskytovaného vzdělávání  Ekonomická stabilizace příspěvkových organizací  Zachování oborové struktury a rozmanitosti nabídky oborů  Posílení oborového zaměření škol – zvýšení kvality ekonomických oborů  Vyváženost maturitních a nematuritních oborů – naplňovat obory vzdělávání dle schopností a potřeb trhu práce  Víceletá gymnázia jen pro nadané žáky – znovuobnovení prestiže a výběrovosti

48 Po navrhovaných změnách:  Uvolníme několik objektů: v Jablonci n. N., Poštovní 10 v Tanvaldu, Školní 305 v Harrachově 155 v České Lípě, Lužická 588 v Kamenickém Šenově, Havlíčkova 57 ve Frýdlantu, Mládeže 884 v Liberci, Kostelní 9  Zachováme střední školy ve všech obcích s rozšířenou působností; dále v Doksech, v Lomnici nad Popelkou, ve Vysokém nad Jizerou a v Hejnicích

49 Postup projednání  listopad 2010 - připomínkování a projednávání řešení návrhu - leden 2011 Zvyšování kvality a efektivity středního vzdělávání Libereckého kraje  únor 2011vypořádání připomínek, finální verze změn  březen 2011 projednání návrhu v RK a ZK  duben 2011změny v rejstříku škol  červenec 2011účinnost změn

50 Termíny změn 1.Sloučení škol – k 1.7.2011 2.Převod oborů: původní škola – označení oboru za dobíhající k 1.9.2011 nová škola – nový obor od 1.9.2012 Změny se začnou uskutečňovat počínaje školním rokem 2011/2012, ale mohou být v jednotlivých etapách rozloženy až na období tří let.

51 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "REFORMA STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ Zvyšování kvality a efektivity středního vzdělávání Libereckého kraje Bc. Radek Cikl náměstek hejtmana pro resort školství,"

Podobné prezentace


Reklamy Google