Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Volba povolání Co a jak po základní škole?. Struktura středoškolského vzdělávání Systém středoškolského vzdělávání navazuje na povinnou základní devítiletou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Volba povolání Co a jak po základní škole?. Struktura středoškolského vzdělávání Systém středoškolského vzdělávání navazuje na povinnou základní devítiletou."— Transkript prezentace:

1 Volba povolání Co a jak po základní škole?

2 Struktura středoškolského vzdělávání Systém středoškolského vzdělávání navazuje na povinnou základní devítiletou docházku Existuje asi 1600 středních škol Instituce se dělí na: Veřejné – zřizovatelem je stát (kraj) Soukromé – platí se školné Církevní Vojenské

3 Pod středoškolským vzděláním chápeme: Maturita na gymnáziu Střední odborné vzdělání s maturitou Střední odborné vzdělání bez maturity Vyučení v učebním oboru

4 Možnosti vzdělávání po ZŠ Gymnázia Střední odborné školy Lycea Integrované střední školy Střední odborná učiliště Konzervatoře Speciální střední školy

5 Gymnázia Poskytují všeobecné vzdělávání Zaměřují se na přípravu na vysokoškolské studium Studium je zakončeno maturitní zkouškou Absolventi získají úplné střední všeobecné vzdělání Vzdělávací programy jsou čtyřleté, šestileté a osmileté

6 Lycea Rozšířené všeobecné vzdělávání Odborná příprava Nepřipravují pro konkrétní povolání Technické, pedagogické, ekonomické, přírodovědné, zdravotnické

7 Střední odborné školy Studium zahrnuje kromě všeobecného vzdělávání (45%) také odborné vzdělávání (součástí je praktické vyučování) Připravují studenty pro praxi v technických a hospodářských profesích (průmysl, obchod, zemědělství, zdravotnictví, sociální služby) Studium je zakončeno maturitou Absolventi získají úplné střední odborné vzdělání

8 Mezi SOŠ patří Průmyslové školy (strojní, strojírenská, stavební, elektrotechnická, dopravní, chemická, textilní, potravinářských technologií, automobilní…) Obchodní akademie Zdravotnické školy Zemědělské školy Pedagogické školy Hotelové školy Uměleckoprůmyslové školy

9 Střední integrované školy Nabízejí studijní (maturitní) obory i učební obory (zakončené výučním listem)

10 Konzervatoře Příprava na umělecké a kulturní profese Kritériem pro přijetí je talent Přijímací zkoušky se konají v lednu Studium je zakončeno absolutoriem Možnost složit nepovinnou maturitní zkoušku Absolventi získávají vyšší odborné vzdělání Šestiletý hudební nebo dramatický obor pro absolventy 9. ročníku Osmiletý taneční obor – pro absolventy 5. tříd

11 Střední odborná učiliště Určena pro žáky, kteří preferují manuální činnosti Příprava je zaměřena na výkon kvalifikovaných činností v dělnických, administrativně- technických povoláních a službách

12 Několik variant studia: Vyučení – výuka zaměřena na odborné předměty, tříleté obory jsou zakončeny závěrečnou zkouškou, absolvent obdrží výuční list a dosáhne středního odborného vzdělání, možnost pokračovat nástavbovým studiem a získat maturitu Maturitní studium – čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou, absolventi dosáhnou úplného středního vzdělání Nástavbové studium – dvouleté, následuje po vyučení v tříletém oboru (během 5 let žák získá výuční list i maturitu)

13 Speciální střední školy Pro žáky s tělesným či smyslovým postižením Speciální gymnázia, SOŠ a SOU Pro žáky s mentálním postižením (také pro žáky, kteří ukončili ZŠ v nižším než 9. ročníku nebo zakončili 9. ročník neúspěšně; pro žáky zvláštních škol) Učiliště, odborná učiliště a praktické školy

14 Informace o školách a oborech www.infoabsolvent.cz www.atlasskolstvi.cz www.jmskoly.cz

15 Co nás čeká v 9. ročníku? Rozdání atlasů středních škol – do skupinek (říjen) Veletrh středních škol (první čtvrtek v listopadu) Exkurze do Informačního střediska Úřadu práce Brno-venkov (počátek prosince) K vysvědčení dostanete výstupní hodnocení, 3 přihlášky a zápisový lístek Přihlášky se odevzdávají ke kontrole zhruba do poloviny února Přijímací zkoušky (zhruba od 20. dubna)

16 Přijímací řízení Ředitel SŠ má povinnost vypsat 1 kolo Kritéria musí být zveřejněna do 31.1. Do 1. kola lze podat 3 přihlášky Za odeslání přihlášek odpovídá zákonný zástupce Rozhodnutí nastoupit na SŠ potvrzuje doručení zápisového lístku

17 Zkušenosti a doporučení na závěr Absolvovat u šk. psycholožky testy profesní orientace Žáci již jednou vyšetřeni v PPP jsou odesílání na kontrolní vyšetření Dbát na prospěch (již nyní v 8. roč.) – v posledních letech byl hlavním kritériem; prospěch musí být v souladu s požadavky školy Pomoci mohou také doklady o úspěších v soutěžích Snížená známka z chování může uškodit Nabídka SŠ převyšuje poptávku – není problém se na školu dostat, ale úspěšně ji dokončit Pro žáky se špatným prospěchem je vhodnější tříletý obor a v případě dobrých výsledků nástavba

18 Kontrolní otázky Adam chce být zámečníkem, na jaký typ školy půjde? Střední odborné učiliště Berenika má po celou školní docházku samé 1, jednou chce být veterinářkou, jaký typ školy je pro ni vhodný? Gymnázium Petr zakončil ZŠ s nedostatečnou z českého jazyka, na jaké škole má šanci na přijetí? Učiliště Jakého vzdělání dosáhl Tonda, když složil maturitní zkoušku na SOU? Úplné střední odborné Na které školy může jít absolvent 5. ročníku? Víceleté gymnázium a konzervatoř

19 Poradit ti může každý, vybrat si musíš sám.


Stáhnout ppt "Volba povolání Co a jak po základní škole?. Struktura středoškolského vzdělávání Systém středoškolského vzdělávání navazuje na povinnou základní devítiletou."

Podobné prezentace


Reklamy Google