Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha, 25. – 26. 10. 2013 Ing. Petr Řádek Ing. Miloš Futera Ph.D. Číslování vlaků Setkání dopravců.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha, 25. – 26. 10. 2013 Ing. Petr Řádek Ing. Miloš Futera Ph.D. Číslování vlaků Setkání dopravců."— Transkript prezentace:

1 Praha, 25. – 26. 10. 2013 Ing. Petr Řádek Ing. Miloš Futera Ph.D. Číslování vlaků Setkání dopravců

2 2 OBSAH Důvody změny číslování vlaků Číslování vlaků na síti SŽDC - stávající stav Popis situace na DB Popis situace na ÖBB Popis situace na PLK Popis situace na ŽSR Návrh nové metodiky číslování vlaků na síti SŽDC

3 3 Vytvořena odborná skupina pro tvorbu metodiky číslování vlaků Úkoly skupiny: o Analýza současného stavu, o Řešení nové metodiky o Vytvoření časového harmonogramu o Kontrola plnění stanovených úkolů o Vytvoření (popsání) metodiky číslování vlaků Termín dokončení metodiky k 31. 12. 2013 Plánovaný termín zavedení nové metodiky: GVD 2014/2015 Základní informace

4 4 Systém TIS (Train information system) nepracuje s 6timístným číslem vlaku Informační systémy pro cestující (pouze 5 pozic) Zajištění jedinečného čísla vlaku na celé síti SŽDC v danou dobu Důvody změny číslování vlaků

5 5 Číslování vlaků na síti SŽDC - stávající stav Pravidelné trasy (jedna žádost zpravidla jedno číslo trasy – až na výjimky – tratě D3): o pravidelné vlaky (např. 000111), o rušící vlaky, o vlaky podle potřeby. Mimořádné trasy (jedna žádost zpravidla více čísel tras) o nabídkové (též katalogové) trasy – i pravidelné trasy, mimo pravidelné dny jízdy nebo byly-li odřeknuty, o následy, (např. 200111): o trasy zvláštních vlaků  trasy, jejichž jízdní řád není obsažen v GVD (série 03XXXX),  trasy vlaků, konstruované v rámci ročního GVD s minimální četností jízdy - jízdní řád je zařazen do sešitu jízdních řádů zvláštních vlaků. Číslování vlaků na síti SŽDC - stávající stav (1/2)

6 6 Číslování vlaků na síti SŽDC - stávající stav Číslo trasy definuje trať po které je vlak veden: o žádosti ad hoc - více čísel tras na jednu žádost, o odřeknuté číslo pravidelného vlaku lze použít pouze na původní tratí, o mezinárodní katalogové trasy definované na konkrétní přechod. Jízdní řády všech tras (vyjma zvláštních vlaků ) musí být obsaženy v tištěných pomůckách JŘ - změna / přidání pravidelných tras pouze v termínu pravidelných změn ročního JŘ 4x ročně). Číslování vlaků na síti SŽDC - stávající stav (2/2)

7 7 Konkrétní případ: 1. 7. 2013 z 2320 vlaků nákladní dopravy (včetně Lv): o 230 čísel vlaků se vyskytlo 2x, o 21čísel 3x, o 6 čísel 4x, o celkem 547 vlaků se v daný den vyskytlo více než jednou (z toho 300 vlaků mělo alespoň jeden shodný bod). Násobný výskyt čísel tras na síti SŽDC – stávající stav (1/2)

8 8 Příčiny: Jízda vlaků (pravidelných i ad hoc) s náskokem nebo zpožděných. Stávající způsob skládání tras na straně některých dopravců umožňující násobné využití čísla trasy. Stávající způsob přidělování tras pro žádosti nad rámec ročního JŘ ze strany SŽDC - nynější způsob umožňuje násobné přidělování čísel vlaků na neshodných úsecích. Přidělování ad hoc čísel 2mi systémy z důvodů: Dopravce nepodal žádost prostřednictvím KADR (ČD) Z důvodu závady na infrastruktuře, kdy je třeba odklonit jedoucí vlaky Násobný výskyt čísel tras na síti SŽDC – stávající stav (2/2)

9 9 Všechny vlaky objednávány systémem. Všechny vlaky (i ad hoc) konstruovány s řešením konfliktů. Jízdní řád se zasílá na definovanou adresu dopravce a ten sám zpravuje strojvedoucího JŘ ad hoc (FPLO) odkazuje na Ersatzfahrplan (typové trasy – obsahující jízdní doby a nikoliv příjezdy a odjezdy) z hlediska rychlosti a informací o radiovém/zabezpečovacím zařízení. Strojvedoucí je povinen Ersatzfahrplan otevřít na stránce definované v FPLO. Pokud má strojvedoucí EBULA (německé ETD) obdrží všechny informace datově. Všechny vlaky mají v celé trase jedno číslo vlaku. Lomení čísel se nepoužívá. Popis situace na DB - 1

10 10 U mezistátních ad hoc tras dopravce při žádosti zadává číslo vlaku (Nekteří dopravci z přidělného kontingentu, ostatní dopravci na základě telefonické žádosti u DB Netz pro každou jízdu vlaku). U vnitrostátních tras ad hoc číslo vlaku přiděluje systém v okamžiku tvorby žádosti dopravcem. Číslo vlaku není svázáno s tratí, jeden den je použito na trati A a další na trati B. Maximální náskok 3 hodiny, maximální zpoždění 20 hodin (nad limit je třeba vždy zkonstruovat novou trasu s novým číslem ze série – 98xxx). V případě odklonů zůstává zachováno původní číslo vlaku i na odklonové trati. U plánovaných odklonů (či plánované změně časové polohy) jsou řešeny konflikty. U operativních odklonů nejsou konflikty řešeny. V případě obsazení čísla vlaku (např. při logování do GSM-R) strojvedoucí informuje DA. DA přidělí číslo vlaku z vlastního kontingentu (98xxx) a předá ke konstrukci na oddělení konstrukce JŘ ad hoc, které zkonstruuje nový JŘ a zašle dopravci. Popis situace na DB - 2

11 11 Popis situace na DB – příklad FPLO

12 12 Popis situace na DB – příklad Ersazfahrplanheft (náhradní sešitový jízdní řád)

13 13 Všechny vlaky objednávány systémem. U vlaků (ad hoc) jsou konflikty řešeny pouze pokud tak rozhodne konstruktér. Jízdní řád se zasílá na definovanou adresu dopravce a ten sám zpravuje strojvedoucího V JŘ ad hoc vlaku (FaPLO) informuje o čísle vlaku a o čísle trasy kterou se má strojvedoucí řídit (buď existující pravidelný vlak nebo předpřipravenou vzorovou trasu „Mustertrasu“) Na celé síti ÖBB je pro rok 2013 zkonstruováno 960 Mustertras. Vzorové trasy nejsou zobrazeny v nákresném jízdním řádu. Jsou konstruovány v rozpětí 40 – 230 km/h. Na všech tratích nemusí být všechny rychlosti. Jsou konstruovány jak pro nákladní, tak pro osobní dopravu. Trasy mohou mýt konstruovány přes více SJŘ. Mustertrasy jsou (zpravidla) ve všech bodech projíždějící. Vlaky mají zpravidla v celé trase jedno číslo vlaku avšak používá se i lomení čísel. Existují vyčleněné série čísel pro ad hoc dopravu v závislosti na druhu vlaku, státu (v případě mezinárodní dopravy) a případně i dopravce. Popis situace na ÖBB - 1

14 14 U mezistátních tras ad hoc dopravce při žádosti uvádí požadované číslo vlaku (někteří dopravci z vlastního kontingentu, ostatním dopravcům je přiděleno ÖBB při konstrukci trasy) Vnitrostátních čísla ad hoc přiděluje ÖBB při konstrukci trasy. Číslo vlaku není svázáno s tratí, jeden den je použito na trati A a další den na trati B. Na trať odkazuje číslo trasy. V případě odklonů zůstává zachováno původní číslo vlaku i na odklonové trati, pouze se případně odkáže na nová čísla tras či „Mustertras“. U plánovaných odklonů (či plánované změně časové polohy) jsou konflikty řešeny dle rozhodnutí konstruktéra. U operativních odklonů nejsou konflikty řešeny. V případě obsazení čísla vlaku (např. při logování do GSMR) strojvedoucí informuje DA a DA přidělí nové číslo vlaku a vydá nové Faplo, v případě nedostatku času změní číslo vlaku v systému a zajistí zpravení strojvedoucího o změně čísla trasy či mustertrasy prostřednictvím rozkazu číslo vlaku zůstává stejné). Popis situace na ÖBB - 2

15 15 Popis situace na ÖBB– příklad Faplo

16 16 Popis situace na ÖBB– příklad Mustertrasse (vzorová trasa)

17 17 Popis situace na ÖBB– příklad Belastungstafel (zátěžová tabulka)

18 18 Všechny vlaky objednávány systémem. Číslování nerozlišuje mezi vlaky z ročního JŘ a ad hoc trasami. Číslo vlaků může mít 4 - 6, číslic. Počet číslic závisí na druhu vlaku. První číslo identifikuje výchozí oblast jízdy vlaku (např. Warszawa 1, Katowice 4, ….). Druhé číslo identifikuje cílovou oblast jízdy vlaku. Každý vlak má 2 čísla vlaků (sudé a následující), které zohledňují směr jízdy vlaku na dané trati. Při změně parity dochází ke změně čísla vlaků. Předpokládaný termín zrušení parity ne dříve než 2016. RU může požádat o konkrétní číslo vlaku (platí pouze pro osobní vlaky). Systém ověří, zda je to možné a pokud ano, je mu systémem přiděleno. Vlak má jeden pár čísel vlaků v celé trati vyjma pohraničních úseku, kde má mezinárodní číslo vlaků. V režimu ad hoc dopravci přiděluje číslo vlaku automaticky systém. Mezi PLK a DB je definovaný kontingent čísel vlaků nezávislý na přechodu. Popis situace na PLK

19 19 Popis situace na PLK – příklad TJŘ

20 20 Identický se stávající situací na SŽDC Používání následů Číslo vlaku identifikuje trať po které vlak jede Popis situace na ŽSR

21 21 Hlavní zásady a cíle: Na síti SŽDC budou používány pouze 5timístná čísla vlaků Na síti SŽDC se nemohou v danou dobu vyskytovat dva a více vlaků stejného čísla Maximálně snížit počet přečíslování vlaků Důsledek: nepoužívání následů – důvod 6timístné číslo, zrušeno lomení čísel s výjimkami: o zachováno na pohraničních úsecích pokud na daném pohraničním úseku nelze použít předcházející číslo. o zachováno na tratích D3 nebo s RB (citace předpis D3 čl. 55. Na tratích D3 musí mít vlaky, jedoucí jedním směrem, vždy lichá čísla, vlaky jedoucí opačným směrem sudá čísla. Výjimkou jsou vlečkové vlaky, které neuvolňují traťovou kolej) - Nová metodika číslování vlaků návrh (1/4)

22 22 Nová pravidla číslování vlaků: Pravidelné trasy – (jedna žádost – zpravidla jedno číslo trasy – až na výjimky – část trasy po trati D3 nebo s RB, zpoždění vlaku) Ad hoc trasy (jedna žádost zpravidla jedno číslo tras) o Změna čísla vlaku (přečíslování) může nastávat na: Pohraničním úseku (Státní hranice – pohraniční stanice) Trati D3 nebo s RB Zpoždění vlaku (opakované jízdy) Maximální zpoždění 20 hodin, maximální náskok 3 hodiny. Žádná trasa s více než 1 dnem jízdy (opakující se jízdy) nesmí být na síti SŽDC delší než 20 hodin. Tabelární JŘ ad hoc vlaku bude generován KADR a bude dostupný v KADR či ETD Pro provozní odklony budou vytvořeny vhodné vzorové trasy, které budou obsaženy v tištěných pomůckách. Nová metodika číslování vlaků návrh (2/4)

23 23 Otevřené otázky / úkoly: Pohraniční úseky o Informovat sousední IM o záměru změny číslování o Všichni sousední IM jsou schopni přejít v dopravě ad hoc na kontingent nezávislý na pohraničním přechodu – vyjma ŽSR o Mohou se na pohraničním úseku vyskytnout jiná než mezinárodní čísla vlaků? o Např: o ÖBB a „následy“ zpožděných EC vlaků (např EC 10170), o DB a vlaky zpožděné více než 20 hodin o Z důvodu změny směrnice UIC ohledně číslování vlaků již není nárok na zachování parity – nová metodika to bude splňovat. o Dořešit u mezistátních tras ad-hoc, zdali bude docházet ke změně čísla vlaku v pohraniční stanici nebo v jiné vhodné stanici. Nová metodika číslování vlaků návrh (3/4)

24 24 Otevřené otázky: Tratě D3 a D4 o Je nutno dodržet paritu? ANO o Je možno přidělit číslo vlaku, jedoucí dle vzorové trasy, aniž by konkrétní číslo vlaku bylo obsaženo v SJŘ? V diskuzi. Nová metodika číslování vlaků návrh (4/4)

25 25 www.szdc.cz © Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Praha, 25. – 26. 10. 2013 Ing. Petr Řádek Ing. Miloš Futera Ph.D. Číslování vlaků Setkání dopravců."

Podobné prezentace


Reklamy Google