Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IP adresace (IPv4) Velikost a určení IP adresy I. Epocha (dělení na třídy) II. Epocha (zavedení masky) Speciální adresy Příklady a řešení IP adres Souhrn.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IP adresace (IPv4) Velikost a určení IP adresy I. Epocha (dělení na třídy) II. Epocha (zavedení masky) Speciální adresy Příklady a řešení IP adres Souhrn."— Transkript prezentace:

1

2 IP adresace (IPv4) Velikost a určení IP adresy I. Epocha (dělení na třídy) II. Epocha (zavedení masky) Speciální adresy Příklady a řešení IP adres Souhrn k IP adresaci

3 Velikost a určení IP adresy Každá síťová stanice musí mít svou pevně stanovenou identifikaci, tj. IP adresu, IP adresa je buď napevno přidělena (např. pro server) nebo je přidělována automaticky (i dynamicky měněna), IPv4 adresa má 32bitů a má tvar: xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx (x může nabývat binární hodnoty, tj. 0 nebo 1), IP adresa se zapisuje dekadicky ve tvaru:ddd.ddd.ddd.ddd IP v sobě nese informaci jak o čísle sítě, tak i čísle stanice, Sítě (adresná část v IP adrese) se navzájem propojují pomocí směrovačů (routeru) tzv. technikou směrování, Stanice (adresná část v IP adrese) vždy musí patřit do určité sítě, kterou obsluhuje router, musí být v dané síti jedinečná(!)

4 I. Epocha IP adresace > Historicky nejstarší způsob dělení IP adres, a to do 6 tříd (class): n - nese informaci o čísle sítě (net), h – nese informaci o čísle hostitele (host- stanice) m – nese informaci o čísle multicast Třída A 0 nnnnnnn.hhhhhhhh.hhhhhhhh.hhhhhhhh - 0.0.0.1 až 127.255.255.255 max: 127 sítí max 16 777 214 stanic v jedné síti Třída B 10 nnnnnn.nnnnnnnn.hhhhhhhh.hhhhhhhh - 128.0.0.0 až 191.255.255.255 Třída C 110 nnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.hhhhhhhh - 192.0.0.0 až 223.255.255.255

5 I. Epocha IP adresace Třída D 1110 mmmm.mmmmmmmm.mmmmmmmm.mmmmmmmm - 224.0.0.0 až 239.255.255.255 používá se pro adresaci multicast, tj paketů určených více příjemcům Třída E 11110 xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx - 240.0.0.0 až 247.255.255.255 je rezervována Třída F 111110 nn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.hhhhhhhh - 248.0.0.0 až 251.255.255.255 je rezervována Třída je dána tzv. plovoucí „0“ v 1. bytu IP adresy (viz předchozí popis) Vzhledem k technice členění adresného prostoru podle tříd (vždy po skupině 8-mi bitů) je to systém neúsporný (plýtvání adresami), V současnosti se používá technika členění IP adres podle síťové masky

6 II. Epocha IP adresace Z důvodu úspornosti přidělování IP adres se zavádí tzv. maska sítě, která má stejnou velikost i tvar, jako IP adresa, Maska má však význam „filtru“ pro stanovení čísla sítě a čísla hostitele, Pokud má maska tvar např.: 11111111.00000000. 00000000. 00000000tj. 255.0.0.0 Pak to znamená že 1.byte v IP adrese představuje číslo sítě (na místě binární 1), tj. bude možné rozlišit až 256 různých čísel sítí (2 8 ) a až 16M čísel hostitelů na každé z nich (2 24 ) Pak také hovoříme o „podsítích, sítích nebo nadsítích“ na původních třídách sítí (dle I. Epochy), Protože maska má zpravidla tvar souvislého sledu log 1 zleva následovaným souvislým sledem log 0, pak se někdy používá zápis masky jako „prefixový“, např.: /12 pak znamená masku 11111111.11110000.00000000.00000000 nebo také 255.240.0.0 IP adresace podle II.epochy se také někdy nazývá „classless“ adresace

7 Speciální adresy Jsou to IP adresy, které jsou tzv. neveřejné (směrovače je nepropouští do Internetu); jsou to: Ve třídě A adresný prostor 10.x.x.x Ve třídě B adresný prostor 172.16.0.0 – 172.31.255.255 Ve třídě C adresný prostor 192.168.0.0 – 192.168.255.255 Tyto adresy jsou určeny pro adresaci uvnitř LAN nebo PAN Adresa 127.x.x.x – je určena jako lokální smyčka (loopback, localhost), Adresa 0.0.0.0 – je to adresa stanice bez dosud přidělené IP, u směrovačů to znamená směr „všechny sítě“, Adresa 255.255.255.255 – všeobecný oběžník, „broadcast“.

8 Příklady a řešení IP adresy > 1. 16.7.0.0 Je to adresa třídy A ( 0 0010000.7.0.0, tj. 0 na 1.místě) Adresa sítě je tedy 16.0.0.0 a adresa hostitele 7.0.0 na této síti Adresa je veřejná a podle I.epochy (není uvedena maska). 2. 172.31.0.0 Je to adresa třídy B (10101100.31.0.0, tj. 0 na 2.místě) Adresa sítě je tedy 172.31.0.0 a adresa hostitele 0.0 na této síti, což znamená, že tato adresa je pouze číslo sítě (!), Adresa je neveřejná podle I.epochy (není uvedena maska) 3. 225.33.0.5 Je to adresa třídy D (11100001.33.0.5, tj. 0 na 4.místě) Adresa je tedy číslem multicastu (adresného oběžníku), Adresa je veřejná (maska a tedy epocha nedává smysl)

9 Příklady a řešení IP adresy 4. 16.7.0.255/24 Je to adresa třídy A ( 0 0010000.7.0.255, tj. 0 na 1.místě) Po aplikaci masky je adresa sítě 16.7.0.0, což znamená, že je to podsíť na síti třídy A (tzv. kmenová maska třídy je 8, tj. < 24 ) Adresa hostitele je.255, což znamená broadcast na této síti, tj. určeno všem stanicím na dané podsíti Adresa je veřejná a podle II.epochy (uvedena maska). 5. 192.168.255.0/16 Je to adresa třídy C ( 110 00000.168.255.0, tj. 0 na 3.místě) Po aplikaci masky je adresa sítě 192.168.0.0, což znamená, že je to nadsíť na síti třídy C (tzv. kmenová maska třídy je 24, tj. > 16 ) Adresa hostitele je.255.0 na dané nadsíti Adresa je neveřejná a podle II.epochy (uvedena maska). 6. 127.0.0.1 Je to adresa třídy A ( 0 1111111.0.0.1, tj. 0 na 1.místě) Adresa je speciální adresou (localhost), tedy adresace „sebe sama“ Adresa je neveřejná (tady maska ani epocha nedává smysl)

10 Souhrn k IP adresaci Veřejná IP adresa představuje globálně (celosvětově) jedinečnou adresu stanice na síti, Číslo sítě i hostitele musí vždy nabývat nenulovou hodnotu a také nesmí mít hodnotu pouze samých log 1, Proto v každé síti lze využít celkem ( MAX-2 ) možný počet adres, kde MAX je možný počet binárních kombinací bitů v adrese hostitele (h), tj. např. u třídy C je to 8 bitů => (MAX-2)= 254 Tyto dvě adresy jsou adresami samotné sítě (hostitel =.0) a adresou broadcastu na dané síti (hostitel =.255) V každé síti musí mít každý hostitel vždy jedinečnou adresu, Uzly v síti mívají adresy pevně přidělené s čísly od nejvyššího možného čísla hostitele v dané síti.


Stáhnout ppt "IP adresace (IPv4) Velikost a určení IP adresy I. Epocha (dělení na třídy) II. Epocha (zavedení masky) Speciální adresy Příklady a řešení IP adres Souhrn."

Podobné prezentace


Reklamy Google