Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Implementace zákona o státní službě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Implementace zákona o státní službě"— Transkript prezentace:

1 Implementace zákona o státní službě
Mgr. Iva Hřebíková personální ředitelka pro státní službu

2 Zákon o státní službě č. 234/2014 Sb.
plná účinnost 1. ledna 2015 (částečná již od 6. listopadu 2014) cíle zvýšení výkonnosti a efektivity státní správy profesionalizace a stabilizace státní správy depolitizace státní správy změnový zákon č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím služebního zákona (účinný od 1.ledna 2015) změna více než 60 zákonů

3 Postup implementace zákona – 1. část
od , příp. od překlopení vedoucích služebních úřadů pod zákon o státní službě a složení slibů únor/březen 2015 výběrová řízení a jmenování náměstka pro státní službu a personální ředitelky vybudování sekce pro státní službu zahájení budování Informačního systému o státní službě

4 Postup implementace zákona – 2. část
do výběrová řízení na státní tajemníky jmenováno všech 15 státních tajemníků k příprava a vydání prováděcích a služebních předpisů k všechny účinné dle schváleného harmonogramu příprava a schválení 1. systemizace služebních úřadů schválena usnesením vlády č. 465/2015 z příprava výběrových řízení na představené i „řadové“ státní zaměstnance

5 Postup implementace zákona – 3. část
vznik služebních míst – podle 1. systemizace vedoucí zaměstnanci se stali představenými Informační systém o státní službě byl spuštěn postupným náběhem do složení slibu představených stávající „řadoví“ zaměstnanci splňující zákonné podmínky podali žádost o přijetí do služebního poměru

6 Výběrová řízení tzv. přesoutěžení (§ 186, § 188) – týká se představených obsazování volných služebních míst (§ 24-28) – průběžně častá kritika velké administrativní náročnosti (dané nutnou transparentností a právy uchazečů)

7 Další postup implementace zákona
první termín zkoušky k oboru služby 78 Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání. další jednání se zástupci Evropské komise k naplňování zákona o státní službě do vydání rozhodnutí o přijetí do služebního poměru dosavadních zaměstnanců, kteří o přijetí do služebního poměru požádali vyhlášení VŘ na vedoucí služebních úřadů a služební místa náměstků pro řízení sekce a ředitelů sekce do vyhlášení VŘ na služební místa ředitelů odborů a vedoucích oddělení

8 Prováděcí právní předpisy (účinné k 1. 7. 2015)
Nařízení vlády č.92/2015 o pravidlech pro organizaci služebních úřadů Nařízení vlády č.106/2015 o oborech státní služby Nařízení vlády č.134/2015 o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance Nařízení vlády č. 136/2015 o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací se zvláštní částí úřednické zkoušky Nařízení vlády č.135/2015 o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat Vyhláška č.162/2015 o podrobnostech úřednické zkoušky Nařízení vlády č. 145/2015 o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu  Nařízení vlády č. 144/2015 o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladu sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby 

9 Služební předpisy 1/ služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 3. března 2015, kterým se stanoví další požadavky pro služební místa státních tajemníků v ministerstvech a v Úřadu vlády 3/ služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 1. července 2015, kterým se stanoví podrobnosti vydávání služebních předpisů 4/ služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vykonáním úřednické zkoušky 5/ služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 20. srpna 2015, kterým se zřizuje zkušební komise číslo I pro obor státní služby Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání 6/ služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 19. září 2015, kterým se stanoví obsah osobního spisu státního zaměstnance a způsob jeho vedení

10 Metodické pokyny metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2015, kterým se stanoví podrobnosti ke vzniku služebního poměru dosavadních zaměstnanců ve služebních úřadech metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2015, kterým se stanoví podrobnosti k přípravě zkušebních otázek zvláštní části úřednické zkoušky metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 3/2015, kterým se stanoví podrobnosti k provádění a organizaci úřednické zkoušky metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 5/2015, kterým se stanoví podrobnosti k rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 6/2015, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení na obsazení služebních míst státních zaměstnanců a představených metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 7/2015, kterým se stanoví pravidla pro zpracování návrhu změn systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2016

11 Informační systém o státní službě – 1. část
Moduly dle § 180 až 183 zákona č. 234/2014 Sb.: Rejstřík státních zaměstnanců Evidence obsazovaných služebních míst Portál pro přihlašování na úřednickou zkoušku Evidence provedených úřednických zkoušek

12 Informační systém o státní službě – 2.část
od postupný náběh systému po modulech a skupinách služebních úřadů k kompletně zprovozněna část pro služební úřady a 2 moduly z části přístupné veřejnosti (přehled termínů úřednických zkoušek, seznam provedených úřednických zkoušek) od zpřístupněn kompletně i ve veřejné části (seznam obsazovaných služebních míst) příprava dalšího rozvoje (např. modul systemizace a organizace služebních úřadů)

13 Odvolací řízení K 21.září 2015 podáno cca 15 odvolání k náměstkovi pro státní službu proti rozhodnutím služebního orgánu ve věcech služby Nejčastější případy: rozhodnutí o oborech služby, o zařazení na služební místo (vč.odměňování) Nejčastější chyby: absence řádného odůvodnění v rozhodnutí chybějící podklady

14 Informování o implementaci zákona
informace na vládu (VEU) - každé 3 týdny porady náměstka pro státní službu se státními tajemníky – každý měsíc metodické porady v Benešově – každý měsíc newsletter Státní služba (příloha časopisu Veřejná správa) – každý měsíc pravidelná aktualizace webových stránek statnisluzba.cz stanoviska a FAQ na webových stránkách statnisluzba.cz

15 Jednání s Evropskou komisí
doposud tři jednání (leden, únor, duben 2015) výměna dopisů předsedy vlády a předsedy EK v březnu 2015: služební zákon je úspěšně implementován a není překážkou pro schvalování operačních programů jednání se zástupci EK 16. dubna projednána implementace zákona o státní službě především v oblastech: hodnocení zaměstnanců ve služebním poměru úřednické zkoušky postavení agentury CzechInvest ve vztahu k služebnímu zákonu rozsah působnosti zákona o státní službě příští jednání s EK:

16 Kolektivní dohoda vyššího stupně
Aplikace § 143 odst.3 písm. b): kolektivní dohoda uzavřená mezi vládou a odborovými organizacemi Příprava dle UV č.625/2015. V gesci MPSV za participace MV a MF Orientace na zlepšení podmínek výkonu služby, zejména zdravotních, sociálních nebo kulturních

17 www.statnisluzba.cz https://portal.isoss.cz


Stáhnout ppt "Implementace zákona o státní službě"

Podobné prezentace


Reklamy Google