Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Marek Šmíd, MBA Institut pro veřejnou správu Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Marek Šmíd, MBA Institut pro veřejnou správu Praha"— Transkript prezentace:

1 Ing. Marek Šmíd, MBA Institut pro veřejnou správu Praha
INTERAKTIVNÍ PERSONÁLNÍ PORTÁL PRO POTŘEBY ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ KONFERENČNÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE JIHLAVA 21. ZÁŘÍ 2015 Seznámení s PePo Ing. Marek Šmíd, MBA Institut pro veřejnou správu Praha

2 Projekt MV ČR: Vytvoření a implementace interaktivního personálního portálu pro potřeby zaměstnanců ve veřejné správě, reg.č. CZ.1.04/4.1.00/ Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost. Prioritní osa: Veřejná správa a veřejné služby. Název oblasti podpory: Posilování institucionální kapacity a efektivity veřejné správy. Cíl projektu: Metodický nástroj pro úřady, vedoucí zaměstnance, personalisty a ostatní úředníky VS v oblasti řízení lidských zdrojů, tvorbě dokumentů a vzdělávání, usnadňující každodenní práci s lidmi.

3 ÚŘEDNÍCI ÚSC PRÁVNÍ ÚPRAVA:
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků. Právní úprava pracovního poměru úředníků ÚSC se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce. V souladu se zákonem č. 365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

4 ÚVODNÍ STRÁNKA WEBOVÉHO PORTÁLU

5 Akreditace Akreditace MODUL AKREDITACE
Modul Akreditace je určen zájemcům, kteří chtějí poskytovat své vzdělávací služby v sektoru veřejné správy v ČR v souladu se zákonem č. 312 / 2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění.    Nová akreditace: Instituce  Vzdělávacího programu     Obnovení akreditace:    Změna akreditace:    Zrušení akreditace: Akreditace Modul Akreditace je určen zájemcům, kteří chtějí poskytovat své vzdělávací služby v sektoru veřejné správy v ČR v souladu se zákonem č. 312 / 2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění.    Nová akreditace: Instituce  Vzdělávacího programu     Obnovení akreditace:    Změna akreditace:    Zrušení akreditace: Úvod Nová akreditace instituce Obnova akreditace instituce Změna akreditace instituce Zrušení akreditace instituce Nová akreditace programu Obnova akreditace programu Změna akreditace programu Seznam akreditovaných institucí Seznam akreditovaných vzdělávacích programů  Stav žádosti  Vložit roční zprávu podle § 39 Úvod Nová akreditace instituce Obnova akreditace instituce Změna akreditace instituce Zrušení akreditace instituce Nová akreditace programu Obnova akreditace programu Změna akreditace programu Seznam akreditovaných institucí Seznam akreditovaných vzdělávacích programů  Stav žádosti  Vložit roční zprávu podle § 39 MODUL AKREDITACE je určen zájemcům, kteří chtějí poskytovat své vzdělávací služby v sektoru veřejné správy v ČR v souladu se zákonem č. 312 / 2002 Sb., Nová akreditace Obnova akreditace instituce Změna akreditace instituce Zrušení akreditace instituce Nová akreditace programu Obnova akreditace programu Změna akreditace programu Seznam akreditovaných institucí Seznam akreditovaných vzdělávacích programů Stav žádosti Vložit roční zprávu podle § 39

6 MODUL CERTIFIKACE databáze - seznam odborníků ke zkoušce odborné způsobilosti rejstřík úředníků s absolvovanou zkouškou odborné způsobilosti rejstřík úředníků s uznanou rovnocennosti vzdělání Jak na certifikace Odborníci ZOZ Vydaná osvědčení ZOZ Uznaná rovnocennost vzdělání Akreditované instituce Žádost o uznání rovnocennosti vzdělání

7 MODUL BURZA PRÁCE Bude sloužit jako burza pracovních příležitostí ve VS Organizace výběrových řízení dle zákona č.312/2002 Sb. Pracovní příležitosti Vložit nový inzerát Moje inzeráty Název pozice Obor Úvazek Instituce Kraj                                                                                                                                                                                                       

8 MODUL HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ
Metodický nástroj hodnocení pracovníků ve VS Pracovní hodnocení Terminologie Právní úprava Metodika Vzory

9 MODUL VZDĚLÁVÁNÍ Analýza vzdělávacích potřeb úřadu
Tvorba plánu vzdělávání Procesy ZOZ Nabídka vzdělávání Nabídka konferencí, stáží a seminářů Výroční zprávy podle § 35 Metodika tvorby vzdělávacího plánu Vložit vzdělávání akcí

10 MODUL ORGANIZACE A SYSTEMIZACE
Metodické místo k zajištění organizace úřadu, systemizace a vytváření pracovních pozic Metodiky a návody pro tvorbu interních dokumentů Formuláře a vzory Organizace práce Systemizace Samostatná/přenesená působnost Organizační struktura Organogram Organizační jednotka Agendy/úkoly organizačních jednotek Organizační řád Pracovní místo Analýza práce Popis pracovní činnosti

11 MODUL ZAMĚSTNANECKÉ VĚCI, PLATY
Metodická podpora vzniku, průběhu a skončení pracovního poměru Standardizované formuláře, vzory Pracovní řád Obsazení volného pracovního místa Vznik a zánik pracovního poměru Veřejná výzva Výběrové řízení

12 MODUL KATALOG PRACÍ Digitalizovaná podoba katalogu prací
Umožní vytvářet popisy pracovních činností Možnost vyhledávání Katalog prací Aplikace Terminologie Právní úprava Metodika

13 MODUL PUBLIKACE MODUL PRÁVNÍ NORMY
Výběr z tisku, nabídky nakladatelství, skripta, knihy Vložit novou publikaci MODUL PRÁVNÍ NORMY Pro personální pracovníky Propojení do ostatních oblastí portálu

14 MODUL SLOVNÍK Slovník nejčastěji používaných pojmů ve veřejné správě
Výklad pojmů z práva, ekonomiky a dalších oblastí podnikání Slovník územního rozvoje Andragogický slovník Slovník pojmů fondů EU Strategie a rozvoj lidských zdrojů – výkladový slovník Slovník Czech Point Slovník pojmů – strukturální fondy

15 MNOHO ÚŘADŮ MÁ JIŽ VLASTNÍ PERSONÁLNÍ SW
Tyto systému bude možné i nadále plně využívat PePo bude metodickou pomůckou personální práce To využijí hlavně menší úřady (formuláře, metodika). PePo bude metodické místo se státem garantovanými návody, postupy a vzory formulářů. Tyto informace budou přístupné všem a zdarma. Portál nebude měnit existující a praxí ověřené procesy při řízení lidských zdrojů, ale bude nástrojem na jejich zefektivnění, zjednodušení a standardizaci.

16 Uvedení do zkušebního provozu, plnění daty

17 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Ing. Marek Šmíd, MBA Institut pro veřejnou správu Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google