Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji REALIZÁTOR Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 PODPOŘENO z Evropského sociálního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji REALIZÁTOR Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 PODPOŘENO z Evropského sociálního."— Transkript prezentace:

1 Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji www.podporatalentu.cz REALIZÁTOR Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 PODPOŘENO z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky částkou 5,8 milionu Kč (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

2 Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji www.podporatalentu.cz PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Projekt má za cíl podporovat a rozvíjet znalosti a dovednosti nadaných žáků z Plzeňského kraje v oblastech přírodovědných, společenskovědních, jazykových a uměleckých (a jejich pedagogů). CÍLOVÁ SKUPINA Žáci mimořádně nadaní - umístění na nejvyšších místech v krajských kolech předmětových a uměleckých soutěží v 38 kategoriích (matematika, fyzika, chemie, biologie, programování, český jazyk, zeměpis, dějepis, cizí jazyky - angličtina, němčina, francouzština) a soutěže pro žáky ZUŠ. Pedagogičtí pracovníci, kteří připravují žáky na soutěže.

3 Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji www.podporatalentu.cz FORMA PODPORY TÝDENNÍ KEMPY PRO TALENTY A JEJICH PEDAGOGY PROGRAM  celodenní dle svého zaměření  přednášky, praktická cvičení a měření, terénní šetření, exkurze  doprovodný program – deskové a psychologické hry  testování žáků klinickými psycholožkami (IQ a další)  zhodnocení kvality formou dotazníků

4 Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji www.podporatalentu.cz ČASOVÁ A MÍSTNÍ REALIZACE AKTIVIT  Ubytování a stravování (polopenze) na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole elektrotechnické (VOŠ a SPŠE Plzeň), Plzeň, Koterovská 85  obědy v místě výuky  výjezdy – exkurze, terénní šetření (Plzeňský a Karlovarský kraj, Praha)

5 Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji www.podporatalentu.cz PODPOŘENÉ OSOBY – 2010, 2011  Kemp přírodovědných oborů – celkem 120 žáků ZŠ a SŠ a 30 pedagogů  Kemp společenskovědních oborů - 42 žáků ZŠ a SŠ a 25 pedagogů  Jazykový kemp - 66 žáků ZŠ a SŠ a 25 pedagogů  Letní hudební kurzy - 60 žáků ZUŠ a 20 pedagogů (2011) CELKEM: 288 + 100 OSOB

6 Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji www.podporatalentu.cz FINANČNÍ NÁKLADY  Ubytování a celodenní stravování žáků, pedagogů  Pronájmy výukových prostor  Doprava na doprovodné akce, vstupné  Jízdné žáků a pedagogů  Mzdové příspěvky pedagogickým pracovníkům – 600 Kč/den  Profil nadaného žáka  Lektorné + tvorba sborníků z kempů  Pojištění žáků

7 Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji www.podporatalentu.cz PROFIL NADANÉHO ŽÁKA Testování klinickými psycholožkami: VROZENÝ INTELEKT (49 % IQ nad 130, 35 % ke 130) VERBÁLNÍ INTELIGENCE (CHÁPÁNÍ SMYSLU VĚT) TVOŘIVÉ MYŠLENÍ PROŽITKY OSOBNÍ DOTAZNÍK rozšíření 2011 - písemné individuální zprávy o výsledcích s doporučením rozvoje každého testovaného žáka

8 Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji www.podporatalentu.cz PROFIL NADANÉHO ŽÁKA OSOBNÍ DOTAZNÍK – rodina, škola, vliv, motivace, sebehodnocení Pomáhá ti učitel rozvíjet tvůj zájem o obor? Výsledky mohou být pro učitele povzbuzující – 71 % žáků odpovědělo ano a spíše ano – můj učitel mi pomáhá rozvíjet můj zájem o obor. AnoSpíše anonevímSpíše nene 34 %37 %9 %16 %4 %

9 Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji www.podporatalentu.cz Nejlepší žák Extrémně nadprůměrného výkonu v testu tvořivosti, zároveň i vysoce nadprůměrného intelektového výkonu i nadprůměrného výkonu v doplňování vět dosáhl pouze 1 žák, a to 15-letý matematik z Chlumčan. Svou rodinu popsal jako normální, má jednoho sourozence a je prvorozený. Prospěchový průměr 1,0. Matka lékařka, otec softwarový architekt. Ke studiu oboru matematika jej přivedl otec. Chlapcův zájem o obor podporuje úspěch v soutěžích, radost z věnování se oboru samotnému a členové rodiny. Neví, zda se považuje za úspěšného ve svém oboru. Jeho škola má rozšířenou výuku matematiky. Mimo školu se věnuje svému oboru 1 – 5 hodin týdně. Matematiku by chtěl (spíše ano) studovat dál a mít ji jako povolání. Neví, zda mu jeho učitel pomáhá rozvíjet jeho zájem o obor. Sport, počítače a „poflakování“ jsou zájmy, které ho spojují s jeho vrstevníky. Myslí si, že polužáci by ho popsali jako normálního kluka. V životě se cítí spíše spokojený.

10

11 Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji www.podporatalentu.cz PODPOŘENÉ OSOBY 2010  Přírodovědné kempy: 73 účastníků (58 žáků, 15 PP)  Společenskovědní obory: 28 účastníků (17 žáků, 11 PP)  Cizojazyčné obory: 25 účastníků (19 žáků, 6 PP) CELKEM: 126 ÚČASTNÍKŮ (94 + 32), 69 lektorů

12 Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji www.podporatalentu.cz HODNOCENÍ 2010 KEMPŮ, PŘEDNÁŠEK, VÝKONŮ LEKTORŮ, EXKURZÍ, DOPROVODNÉHO PROGRAMU, UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ VZNIK SBORNÍKŮ Z KEMPŮ PROFILU NADANÉHO ŽÁKA - přístupné na webu

13 Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji www.podporatalentu.cz MEDIALIZACE REPORTÁŽ R1 – ZAK ČRO DENÍKY ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE OPVK - 2010

14

15 Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji www.podporatalentu.cz Odborné kempy 2011 CELKEM: 262 ÚČASTNÍKŮ (194 + 68) 22. – 26. srpna (umělecké směry do 27. srpna) VOŠ a SPŠE, výuka: ZČU – FPE, GYMIK, KCVJŠ, Dům hudby Automatický nárok na účast mají první tři soutěžící z krajských kol jedenácti předmětových olympiád, 15 vybraných vítězů soutěží ZUŠ a pedagogové vítězných žáků. zahájení: 22.8. od 9,15 hod. (předmětové) a 10,00 hod. (umělecké)

16 Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji www.podporatalentu.cz Realizační tým Hlavní manažer – Ing. Tomáš Vlášek, ředitel SSŠP Odborný manažer přírodovědných oborů (M, F, PC) – PaedDr. Josef Kepka, CSc., ZČU v Plzni Odborný manažer přírodovědných oborů (B, CH) – RNDr. Jiří Cais, ředitel KCVJŠ Odborný manažer společenskovědních oborů (Z, D, JČ) – Mgr. Ludmila Novotná Odborný manažer cizích jazyků (AJ, NJ, FJ) – PaedDr. Ladislav Voldřich, KCVJŠ Odborný manažer uměleckých oborů - Bc. Václava Zelenková Finanční manažer – Zdeňka Stehlíková, SSŠP

17 Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji www.podporatalentu.cz DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Ludmila Novotná „Nadané a talentované jsou ty děti, které jsou identifikovány kvalifikovanou osobou, a které jsou díky výrazným předpokladům schopny podávat vynikající výkony. Tyto děti potřebují diferencované vzdělávací programy a služby nad rámec běžných služeb, poskytovaných běžnou třídou, aby tak mohly přinést příspěvek sobě i společnosti.“ (cit. Passow, 1993). e-mail: info@podporatalentu.cz www.podporatalentu.cz www.podporatalentu.cz


Stáhnout ppt "Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji REALIZÁTOR Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 PODPOŘENO z Evropského sociálního."

Podobné prezentace


Reklamy Google