Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RAKOVINA PROSTATY – STRAŠÁK MUŽŮ JE PRO VĚTŠINU Z NICH STÁLE VELKÁ NEZNÁMÁ 9. PROSINCE 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RAKOVINA PROSTATY – STRAŠÁK MUŽŮ JE PRO VĚTŠINU Z NICH STÁLE VELKÁ NEZNÁMÁ 9. PROSINCE 2015."— Transkript prezentace:

1 RAKOVINA PROSTATY – STRAŠÁK MUŽŮ JE PRO VĚTŠINU Z NICH STÁLE VELKÁ NEZNÁMÁ 9. PROSINCE 2015

2 prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. předseda České urologické společnosti a přednosta Urologické kliniky 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol

3 Rakovina prostaty Nejčastější mužské nádorové onemocnění Jak jsme na tento problém připraveni?

4 doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky

5 Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby

6 I. Celková epidemiologická zátěž ČR Epidemiologie ZN prostaty v ČR

7 Nová data: celková zátěž nádory prostaty v ČR V roce 2013 bylo v ČR nově diagnostikováno pacientů se ZN prostaty (= 7 % všech nově zjištěných nádorů). V roce 2013 zemřelo osob v souvislosti se ZN prostaty (= 5 % všech úmrtí na nádor). Celkem k v ČR žilo osob se ZN prostaty nebo s minulostí tohoto onemocnění. Národní onkologický registr – ZN prostaty (C61) Incidence Mortalita Prevalence Průměrná meziroční změna ,9 % −0,9 % +10,9 %+10,9 %

8 Incidence nádorů v ČR (2009–2013) Muži Počet nově hlášených nádorů ročně jiný kožní nádor (C44) předstojná žláza - prostata (C61) tlusté střevo a konečník (C18-C20) průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) ledvina (C64) močový měchýř (C67) melanom kůže (C43) slinivka břišní (C25) dutina ústní a hltan (C00-C14) žaludek (C16) leukémie (C91-C95) non-Hodgkinův lymfom (C82-C85,C96) játra a intrahepatální žlučové cesty (C22) jícen (C15) varle (C62) hrtan (C32) mozek a mícha (C70-C72) žlučník a žlučové cesty (C23,C24) mnohočetný myelom (C90) štítná žláza (C73) pojivové a měkké tkáně (C47,C49) Hodgkinův lymfom (C81) ostatní zhoubné nádory nádory in situ (D00-D09) novotvary nezhoubné a neznámého chování (D10-D36, D37-D48) Zdroj: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR

9 Epidemiologie ZN prostaty v časovém trendu Vývoj incidence a mortality Vývoj záchytu stadií onemocnění Počet na mužů incidencemortalita Stadium onemocnění: neznámo - objektivní příčiny 1234 %: trend růstu mezi roky neuvedeno - neúplný záznam Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

10 Incidence ZN prostaty v mezinárodním srovnání EVROPA ASR (W) SVĚT ostatní země světa evropské země okolní země Česká republika 34. místo ve světě Svět evropské země okolní země Česká republika 18. místo v Evropě Evropa Norway Sweden Ireland Switzerland Iceland France (metropolitan) Finland Estonia Denmark Belgium The Netherlands Slovenia Latvia Luxembourg Germany Austria United Kingdom Czech Republic Italy Spain Portugal Lithuania Cyprus Malta Slovakia Croatia Hungary Serbia Poland Belarus Montenegro Russian Federation FYR Macedonia Romania Bulgaria Bosnia Herzegovina Ukraine Greece Republic of Moldova Albania ASR (W) 67,1 + 32,4 – 67,1 19,5 – 32,4 10,8 – 19,5 < 10,8 No data ASR (W): věkově standardizovaná incidence na světový standard 92,0 + 73,8 – 92,0 50,5 – 73,8 29,6 – 50,5 < 29,6 No data Incidence ZN prostaty v mezinárodním srovnání Zdroj: Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray, F.GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; Available from: 5/11/2015

11 Mortalita ZN prostaty v mezinárodním srovnání ASR (W) SVĚT Svět ostatní země světa evropské země okolní země Česká republika 98. místo ve světě ASR (W) Evropa evropské země okolní země Česká republika 23. místo v Evropě EVROPA Lithuania Estonia Denmark Slovenia Latvia Norway Sweden Croatia Iceland Montenegro FYR Macedonia The Netherlands Serbia Slovakia United Kingdom Belarus Belgium Ireland Russian Federation Poland Switzerland Finland Czech Republic Portugal Bulgaria Luxembourg Hungary Germany Austria Cyprus Ukraine France (metropolitan) Republic of Moldova Greece Romania Bosnia Herzegovina Spain Albania Italy Malta Zdroj: Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray, F.GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; Available from: 5/11/ ,2 + 13,9 – 20,2 10,0 – 13,9 6,2 – 10,0 < 6,2 No data ASR (W): věkově standardizovaná mortalita na světový standard 14,8 + 12,8 – 14,8 10,6 – 12,8 10,0 – 10,6 < 10,0 No data

12 Epidemiologie ZN prostaty v ČR II. Věk pacientů se ZN prostaty

13 ZN prostaty postihují i relativně mladé muže – rok 2013 Incidence v roce 2013: - celkem diagnostikovaných mužů: z toho 24,3 % v klinickém stadiu III – IV - incidence na mužů: 132,6 Mortalita v roce 2013: - celkem zemřelých: mortalita na mužů: 28,5 Prevalence v roce 2013: - celkem v prevalenci: mužů - z toho 19,9 % v klinickém stadiu III – IV při dg. Věková struktura nově diagnostikované novotvary v roce ,3 % mužů je ve věku pod 60 let 55,8 % mužů je ve věku pod 70 let

14 Věk pacientů se ZN prostaty (C61) v čase Zdroj: Národní onkologický registr ČR Podíl pacientů dle věkových kategorií [%] Věk při diagnóze Věková struktura Věkově specifická incidence Období: 1984– – – – – –2013 N = 7 290N = 8 968N = N = N = N = Průměr 72 let 73 let72 let70 let69 let Medián 73 let 72 let70 let68 let 25% – 75% kvantil let67-79 let67-78 let66-78 let63-76 let63-75 let % osob pod 70 let 34,2 %37,2 %34,3 %37,0 %47,2 %55,8 % Počet nově diagnostikovaných nádorů na mužů ve věkové kategorii Věk při diagnóze !

15 III. Predikce vývoje počtu pacientů se ZN prostaty Epidemiologie ZN prostaty v ČR

16 ZN prostaty: predikované hodnoty incidence (nově diagnostikovaní pacienti) Karcinom prostaty (C61) Predikované hodnoty incidence (90 % interval spolehlivosti) Stadium I+II 5173 (5011; 5335) 5279 (5115; 5444) 5393 (5224; 5561) 5497 (5325; 5669) 5931 (5740; 6121) Stadium III 922 (829; 1015) 940 (846; 1034) 959 (864; 1053) 975 (880; 1071) 1045 (943; 1147) Stadium IV 916 (840; 991) 935 (858; 1011) 958 (880; 1036) 981 (902; 1061) 1087 (1000; 1174) Stadium neznámo z objektivních důvodů (170; 227) 202 (174; 231) 208 (179; 237) 213 (184; 242) 238 (207; 269) Stadium neznámo bez udání důvodu (94; 125) 112 (96; 128) 114 (98; 130) 118 (101; 134) 131 (114; 148) CELKEM 7319 (6944; 7693) 7468 (7089; 7848) 7632 (7245; 8017) 7784 (7392; 8177) 8432 (8004; 8859) 1 Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný.

17 ZN prostaty: predikované hodnoty prevalence (žijící pacienti s daným onemocněním v současnosti nebo v minulosti) Karcinom prostaty (C61) Predikované hodnoty prevalence (90 % interval spolehlivosti) Stadium I+II (35 375; ) (38 881; ) (42 369; ) (45 834; ) (59 420; ) Stadium III 6376 (6245; 6507) 6980 (6843; 7117) 7578 (7435; 7721) 8199 (8050; 8348) (10 486; ) Stadium IV 5027 (4910; 5144) 5194 (5075; 5313) 5359 (5239; 5479) 5525 (5403; 5647) 6211 (6081; 6341) Klinické stadium neznámo (3898; 4106) 3811 (3709; 3913) 3647 (3548; 3746) 3512 (3415; 3609) 3262 (3168; 3356) CELKEM (50 719; ) (54 806; ) (58 892; ) (63 010; ) (79 486; ) 1 Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný.

18 Predikce věkové struktury české populace – podíl občanů starších 60 / 65 let < 60 let < 65 let

19 Vývoj střední délky života v ČR dle pohlaví Zdroj: Český statistický úřad, https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo_huhttps://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo_hu

20 Epidemiologie ZN prostaty v ČR IV. Výsledky léčby: dosahované přežití pacientů

21 5leté relativní přežití: ZN v ČR – všichni pacienti Analýza periody 2010– ,2 %

22 5leté relativní přežití: léčení pacienti s C61 Zdroj: Národní onkologický registr ČR ZN prostaty (C61) 5leté relativní přežití Stadium 3 Všechna stadia Stadium 4 Stadium 1+2 Analýza periody Analýza periody Kohortní analýza Kohortní analýza Pacienti s protinádorovou terapií a s kompletním údajem o stadiu Kohortní analýza Kohortní analýza Analýza periody Analýza periody Stadium ,2 %87,4 %98,1 %100,0 % Stadium 3 60,0 %76,0 %89,3 %97,8 % Stadium 4 30,4 %34,4 %39,5 %42,5 % Celkem 58,6 %68,9 %86,6 %94,3 %

23 Přežití pacientů s národy v ČR se zlepšuje (EUROCARE-5) 5leté relativní přežití (%, 95% CI) ZN tlustého střeva Zhoubný melanom kůže ZN prsu (ženy) ZN prostaty Česká republika 52,5 (51,8–53,2) 83,4 (82,4–84,3) 78,0 (77,3–78,7) 78,2 (77,1–79,2) Východní Evropa (bez ČR) 47,5 (47,0–47,9) 65,3 (64,6–66,0) 70,9 (70,4–71,3 67,3 (65,6–67,9) Evropa 57,0 (56,8–57,3) 83,2 (82,9–83,6) 81,8 (81,6–82,0) 83,4 (83,1–83,6) Severní Evropa 59,0 (58,5–59,4) 87,7 (87,2–88,2) 84,7 (84,4–85,1) 85,0 (84,6–85,3)

24 V. Primárně léčení pacienti s C61 v ČR – podíl pacientů v KOC Epidemiologie karcinomu prostaty v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ, Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta,Masarykova univerzita, Brno

25 Pozice ZZ v primární léčbě dospělých pacientů se ZN prostaty (C61) – data NOR ČR za období („hospital volume“) Zdravotnická zařízení seřazená podle počtu primárně operovaných pacientů za rok Počet ročně Primární léčba – stadium I Zdravotnická zařízení seřazená podle počtu primárních radioterapií za rok Počet ročně Zdravotnická zařízení seřazená podle počtu primárních chemoterapií za rok Počet ročně Primární léčba – stadium III N = N = N = Primární léčba – stadium II KOCjiné ZZ KOC: 67,4% Jiné ZZ: 32,6% KOC: 69,6% Jiné ZZ: 30,4% KOC: 68,3% Jiné ZZ: 31,7%

26 Zdravotnická zařízení seřazená podle počtu primárně léčených pacientů za rok Počet léčených ročně Zdravotnická zařízení seřazená podle počtu primárně léčených pacientů za rok Počet léčených ročně N = 4 940N = Primární léčba – stadium IVPrimární léčba celkem KOC: 59,2% Jiné ZZ: 40,8% KOC: 68,3% Jiné ZZ: 31,7% Zdroj: Národní onkologický registr České republiky

27 VI. Kde najdete více Epidemiologie ZN prostaty v ČR

28 Kde najdete více - UROWEB: portál k vytěžování populačních dat Audit dostupných dat Zpřístupnění dat bez bariér Interaktivní analytické nástroje – volně dostupné pro uživatele Motto: využití již existujících dat je vždy levnější než sběr dat nových

29 VÝVOJ INCIDENCE A MORTALITY V ČASE VÝVOJ PREVALENCE V ČASE VĚKOVÁ STRUKTURA PACIENTŮ A ZEMŘELÝCH NA NÁDOR ZASTOUPENÍ STADIÍ ONEMOCNĚNÍ VÝVOJ INCIDENCE DLE STADIÍ ONEMOCNĚNÍ INCIDENCE A MORTALITA V KRAJÍCH MORFOLOGIE NÁDORŮ - PŘEHLED VĚKOVĚ SPECIFICKÁ INCIDENCE A MORTALITA Epidemiologie a populační data ČR Úvodní stránka pro každou diagnózu - výběr epidemiologických analýz Ukázky analýz

30 DĚKUJI ZA POZORNOST

31 prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. předseda České urologické společnosti a přednosta Urologické kliniky 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol

32 Stoupající výskyt onemocnění v ČR

33 ZN prostaty: časové trendy %: trend růstu mezi roky 2003–2013 Incidence, mortalita Počet na mužů Prevalence Zdroj: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR

34 Predikce RokNové případyPočet žijících pacientů

35 Role urologa v léčbě karcinomu prostaty Záchyt onemocnění Diagnostika onemocnění Operační léčba Hormonální léčba metastatického onemocnění Léčba urologických komplikací ve všech fázích onemocnění Sledování pacientů

36 Potenciální problémy Úhrada péče (úhradové vyhlášky v posledních letech nepočítají s nárůstem objemu péče) Lékaři (demografické rozdělení urologů, odchody mladých lékařů do zahraničí) Sestry (obecný nedostatek)

37 doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. sekretář České urologické společnosti a primář Urologického oddělení Thomayerovy nemocnice

38 Průzkum STEM/MARK

39 Průzkum agentury STEM/MARK ukázal mezery v informovanosti české veřejnosti Sběr dat proběhl prostřednictvím internetového dotazníku (CAWI) na internetovém panelu agentury STEM/MARK. Termín: 26. srpna – 1. září 2015 Cílová skupina: Populace ČR ve věku Velikost vzorku: 705 respondentů

40 Rakovina prostaty Základní zjištění vyplývající z průzkumu Ze všech dotazovaných uvedlo 88 % respondentů, že má pouze povrchní znalosti nebo znají pouze název onemocnění. Úroveň obecné informovanosti o problematice považují téměř 2/3 lidí za nedostatečnou. Výskyt rakoviny prostaty je nadhodnocován, pravděpodobně není rozlišováno mezi nezhoubným onemocněním prostaty (zbytnění apod.) a rakovinou. Správně odhadla incidenci rakoviny prostaty v populaci 2 % dotázaných. Důležitost včasné diagnostiky pro úspěšnou léčbu uvádí 1/3 dotázaných.

41 Průzkum Žena-in.cz

42 Průzkum na serveru Žena-in.cz potvrdil, že ani velké komunikační akce jako je např. Movember si celá řada lidí nespojuje s onemocněním rakovinou prostaty nebo rakovinou varlat. Sběr dat proběhl prostřednictvím internetového serveru Žena-in.cz. Termín: 2. prosince – 4. prosince 2015 Cílová skupina: Populace ČR ve věku Velikost vzorku: 400 respondentů

43 Základní zjištění vyplývající z průzkumu Ze všech dotazovaných uvedlo 79 % respondentů přímou spojitost akce Movember s prevencí rakoviny prostaty nebo varlat. Když se řekne Movember, tak se většině dotazovaných (47,5 %) vybaví knír a listopad. Téměř 50 % dotázaných odpovědělo, že je Movember nijak nemotivuje k tomu, aby si dohledali informace k onemocnění rakoviny prostaty. Celkem 70 % respondentů uvedlo, že je akce nijak nemotivuje k tomu, aby si zašli na preventivní prohlídku či aby to doporučili někomu blízkému v rodině.

44 prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. předseda České urologické společnosti a přednosta Urologické kliniky 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol

45 Rakovina prostaty Kde mohou pacienti získat informace? Jaké jsou nejčastěji kladené otázky?

46 Webové stránky s informacemi pro pacienty

47 Webový asistent pro nemocné karcinomem prostaty, jejich partnerky a blízké Více, než 90 videí provádí postupně návštěvníka výukou témat, která jsou nezbytná pro úspěšnou léčbu a další péči Aktuálně se zabývá tématy seznámení s problematikou prostaty a jejího karcinomu, léčba operací, radioterapií, chemoterapií a podpora léčby výživou Více, než návštěvníků během tří hodin po spuštění 24% návštěvníků se vrací až 100x Při vyhledávání „rakovina prostaty“, Google: první místo z výsledků, Seznam: druhé místo z výsledků ONKO Prostaty

48 Nejčastěji kladené dotazy Mám se rozhodnout mezi operací nebo radioterapii ale nevím, dle čeho postupovat, jaký je v tom rozdíl? Rizika? Úspěšnost? Robotická vs. „manuální“ operace? Mám se rozhodnout. Hodně dotazů je na PSA. Kdy je již hodnota riziková, že se má pacient víc zajímat. Jsou nervózní, když hodnota leze nahoru. Agent očekává nějakou aktivitu, léčbu… Můj urolog navrhuje pouze sledování a kontroly. Bojím se aby něco nezanedbal. Je to v pořádku? Názor na léčbu CaP protonem Dotazy na metastázy. Jak to poznají a jaká má být frekvence kontrol, aby se to nezanedbalo?

49 doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. sekretář České urologické společnosti a primář Urologického oddělení Thomayerovy nemocnice

50 Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby

51 Nová data: celková zátěž nádory prostaty v ČR V roce 2013 bylo v ČR nově diagnostikováno pacientů se ZN prostaty (= 7 % všech nově zjištěných nádorů). V roce 2013 zemřelo osob v souvislosti se ZN prostaty (= 5 % všech úmrtí na nádor). Celkem k v ČR žilo osob se ZN prostaty nebo s minulostí tohoto onemocnění. Národní onkologický registr – ZN prostaty (C61) Incidence Mortalita Prevalence Průměrná meziroční změna ,9 % −0,9 % +10,9 %+10,9 %

52 Rakovina prostaty ZN prostaty postihují i relativně mladé muže – rok 2013 Incidence v roce 2013: - celkem diagnostikovaných mužů: z toho 24,3 % v klinickém stadiu III – IV - incidence na mužů: 132,6 Mortalita v roce 2013: - celkem zemřelých: mortalita na mužů: 28,5 Prevalence v roce 2013: - celkem v prevalenci: mužů - z toho 19,9 % v klinickém stadiu III – IV při dg. 14,3 % mužů je ve věku pod 60 let 55,8 % mužů je ve věku pod 70 let Podíl dle věkových kategorií (%) Věková struktura nově diagnostikované novotvary v roce Věk

53 Epidemiologie ZN prostaty v časovém trendu Vývoj incidence a mortalityVývoj záchytu stadií onemocnění incidencemortalita neznámo - objektivní příčiny 1234 %: trend růstu mezi roky

54 5leté relativní přežití: léčení pacienti s C61 Kohortní analýza Kohortní analýza Analýza periody Analýza periody Stadium ,1 %87,4 %96,6 %100,0 % Stadium 3 60,3 %76,0 %85,9 %93,6 % Stadium 4 30,4 %34,3 %35,9 %39,6 % Celkem 58,6 %68,8 %82,6 %90,1 % Pacienti s protinádorovou terapií a s kompletním údajem o stadiu ZN prostaty (C61) Analýza periody Analýza periody Kohortní analýza Kohortní analýza Všechna stadia Stadium 1+2 Stadium 3 Stadium 4

55

56

57 Nadační fond M UŽI P ROTI R AKOVINĚ

58 Principy vedení MPR Spolupráce : Partner Movember pro ČR 2014: T-Mobile: podpora rozvoje jedna z pěti neziskovek : - Projekty MZČR - Spolupráce s Prostate Cancer UK 2015: - Spolupráce s Dialog Jessenius - Spolupráce s UZIS - 3. místo v soutěži KPMG - Zapojení se do PROMS Transparentnost - Transparentní účty - Veřejná výroční zpráva - Veřejné výkazy hospodaření - Otevřené řízení na příspěvek - Audit účetní uzávěrky - Veřejná sbírka Etika - Etický kodex - Skupinové rozhodování -Volba partnerů a sponzorů

59 P ilíře činnosti MPR P oznej podpora rozvoje metod léčby - podpora vzdělávání a výzkumu - poskytování stipendií informovanost o prevenci a léčbě - vydávání specializovaných publikací a naučných textů - pořádání kongresů a setkání Předejdi P omoz pořízení přístrojové techniky - podpora spolupráce s dalšími organizacemi - zabezpečování léků, přípravků a pomůcek - zajištění psychosociální podpory pacientů

60 Projekt VZP: Časný záchyt karcinomu prostaty Cíl VZP: – zlepšování služeb klientům Smysl projektu: – zlepšení záchytu karcinomu prostaty zlepšení záchytu časných stádií

61 Časný záchyt karcinomu prostaty nejedná se o kontroverzní screening celé mužské populace jedná se o program časného záchytu/elektivního screeningu u vybrané skupiny mužů ve věku 55 – 65 let – z odborného hlediska v plném souladu se současnými stanovisky a doporučeními EAU

62 Očekávané výsledky projektu je jasné, že dosažení cíle – pozitivní trend v časném záchytu a ve finálním důsledku v mortalitě je možné po mnohaletém průběhu projektu vedlejším okamžitým benefitem je zmapování základních parametrů české mužské populace napříč regiony ČR – PSA, palpační nález, velikost prostaty,…)

63 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "RAKOVINA PROSTATY – STRAŠÁK MUŽŮ JE PRO VĚTŠINU Z NICH STÁLE VELKÁ NEZNÁMÁ 9. PROSINCE 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google