Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Zhoubné nádory tlustého střeva a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Zhoubné nádory tlustého střeva a."— Transkript prezentace:

1 INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku v dostupných datech Lékařská fakulta Masarykova Univerzita, Brno Přírodovědecká fakulta Masarykova Univerzita, Brno

2 Data a metodologie Buďme vděční za dostupné zdroje dat a děkujme těm, kteří je sbírají a validují Mapování epidemiologické a populační zátěže Zdroje dat pro analýzy přežití Kvalita péče

3 Kolorektální karcinom a dostupná data + Demografická data ČR + Databáze zemřelých ČR NOR Národní onkologický registr ČR /1977 – 2009: > 1,7 mil. záznamů / Hlavní přidaná hodnota NOR: klinické stadium A) B) Informační systém screeningu KRK Celostátní sběr dat: gastroenterologická centra D) Národní referenční centrum - NRC (www.nrc.cz) Centrální exporty z databází PZP C) Klinické registry Lokální nebo multicentrické informační systémy

4 Realita onkologické zátěže ČR Jsme národ s mnoha nádory Počty onkologických pacientů a související mortalita Riziko onemocnění zhoubným nádorem Kolorektální karcinom

5 V roce 2008 bylo v ČR nově diagnostikováno pacientů s nádorem, v roce 2009 pak pacientů. z toho v r zhoubné nádory pacientů Celkem v k v ČR žilo s nádorovým onemocněním nebo s minulostí tohoto onemocnění, k to bylo osob. z toho v r zhoubné nádory pacientů Realita onkologické zátěže ČR V roce 2008 v ČR zemřelo osob v souvislosti s nádorovým onemocněním, v roce 2009 zemřelo osob.

6 Incidence Mortalita Rok Počet na osob incidence muži incidence ženy mortalita muži mortalita ženy Rok Počet žijících s anamnézou nádoru na osob muži ženy Incidence a mortalitaPrevalence ? Zhoubné novotvary včetně kožních (C00-C97 s C44) Novotvary (C00-C97, D00-D09, D37-D48, D76) Realita onkologické zátěže ČR

7 I při rostoucí incidenci zhoubných nádorů se v ČR daří stabilizovat mortalitu –> důsledkem je rostoucí prevalence a související léčebná zátěž. ZN prsu u žen (C50) ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C21) ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) ZN prostaty (C61) ZN ledviny mimo pánvičku (C64) ZN slinivky břišní (C25) ZN dutina ústní a hltan (C00-C14) Počet žijících osob s nádorem nebo anamnézou nádoru Časový vývoj prevalence Důsledky vysoké incidence a stabilizované mortality

8 V roce 2008 bylo v ČR nově diagnostikováno pacientů s KRK, v roce 2009 pak pacientů. Celkem v k v ČR žilo osob s KRK nebo s minulostí tohoto onemocnění, k to bylo osob. ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C20) V souvislosti s KRK zemřelo v roce 2008 v ČR osob, v roce 2009 zemřelo osob.

9 ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C20) Rok incidence Počet na osob Vývoj incidence a mortality mortalita Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Stadium onemocnění: 1234 neuvedeno objektivně neuvedeno bez vysvětlení Rok Vývoj záchytu stadií onemocnění TNM 2. vydání TNM 3. vydání TNM 4. vydání TNM 5. vydání TNM 6. vydání dělení do stadií není defino- váno

10 Věk pacientů s kolorektálním karcinomem (2005 – 2009) Podíl nově diagnostikovaných nádorů dle věkových kategorií [%] Věk při diagnóze CelkemStadium 3 a 4 Pacienti do 60 let: 21,1 % Podíl nově diagnostikovaných nádorů dle věkových kategorií [%] Věk při diagnóze Pacienti do 60 let: 22,9 %

11 Predikce počtu pacientů a léčebné zátěže Karcinom tlustého střeva a konečníku (C18-C20) Predikované hodnoty pro rok 2012 Incidence 1 (90% interval spolehlivosti) Stadium I1815(1634; 1995) Stadium II2012(1845; 2179) Stadium III2144(1977; 2309) Stadium IV2114(1964; 2262) Stadium neznámo z objektivních důvodů 2 487(351; 624) Stadium neznámo bez udání důvodu 2 137(99; 177) CELKEM8709(7870; 9546) Karcinom tlustého střeva a konečníku (C18-C20) Predikované hodnoty pro rok 2012 Prevalence (90% interval spolehlivosti) Stadium I (16 778; ) Stadium II (16 002; ) Stadium III (11 170; ) Stadium IV 7243(7050; 7436) Klinické stadium neznámo (2858; 3108) CELKEM (53 858; ) Predikce pro rok 2012

12 Výsledky onkologické péče v ČR Dobrá zpráva: přežití pacientů umíme a můžeme měřit 5ti-leté přežití onkologických pacientů Karcinom kolorekta a dosahované výsledky

13 5leté relativní přežití protinádorově léčených pacientů Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR 5leté relativní přežití 60,4% ( )

14 Realita: prodlužujeme přežití, ale stále je to málo OECD News Release in relation to Health at a Glance 2009 – scheduled for 8/12/2009 [online]. OECD. Analýza periody Analýza periody Kohortní analýza Kohortní analýza Colorectal cancer, five-year relative survival rate, and (or nearest period) Source: OECD Health Care Quality Indicators Data Survival rates are age standardised to the International Cancer Survival Standards population. The 95% confidence intervals are represented by H. 5leté relativní přežití Stadium II. Stadium III. Všechna stadia Stadium IV. Stadium I. ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C20) – všichni pacienti !

15 Jak nás vidí svět ? Prezentace a sdílení dat na mezinárodní úrovni je standardem všech vyspělých států Hodnocení epidemiologie a rizikových faktorů

16 Kolorektální karcinom: incidence a mortalita v Evropě ASR(W) ostatní země sousední země Česká republika Incidence ASR(W): počet na osob, standardizováno na světový věkový standard Slovakia Hungary Czech Republic The Netherlands Norway Denmark Italy Belgium Ireland Germany Slovenia Luxembourg Croatia Portugal United Kingdom Spain Bulgaria France (metropolitan) Sweden Serbia Iceland Austria Malta Switzerland Estonia Republic of Moldova Lithuania Poland FYR Macedonia Finland Russian Federation Belarus Ukraine Latvia Romania Montenegro Cyprus Bosnia Herzegovena Greece Albania ASR(W) ostatní země sousední země Česká republika Mortalita Zdroj: Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C and Parkin DM. GLOBOCAN 2008, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 10 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; Available from: Hungary Slovakia Czech Republic Croatia Slovenia Serbia Denmark Republic of Moldova Russian Federation Norway Bulgaria Belarus Portugal Poland Ukraine The Netherlands Lithuania Malta Spain Ireland Latvia FYR Macedonia Romania Germany Estonia Italy Belgium United Kingdom Sweden France (metropolitan) Austria Montenegro Luxembourg Bosnia Herzegovena Switzerland Finland Greece Iceland Albania Cyprus

17

18

19

20 ZÁVĚREM Mezinárodní mediální obraz české populace v běžných indikátorech populačního zdraví: Onkologicky zatížená, obézní populace s výrazným abúzem alkoholu a kouření (u kouření v čase rostoucí zátěž) a se sníženou střední dobou dožití. Tento obraz je v mnoha ohledech pravdivý Mezinárodní studie vytýkají ČR nedostatečný důraz na prevenci, což je objektivní pravda..… i v onkologii

21 Jak to bude dále ? Demograficky stárnoucí populace nevyhnutelně ponese i nadále značnou epidemiologickou zátěž Rozhodující význam pro další vývoj bude mít výkon screeningu kolorektálního karcinomu

22 Budoucí vývoj rozhodne screeningový program Pokrytí screeningem kolorektálního karcinomu ?

23 TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) ( , N = vyšetření (NRC)) Pokrytí populace rozsah hodnot pokrytí v okresech daného kraje dosahované pokrytí v daném kraji Celkové pokrytí screeningem v ČR ( ): 23,2 % (rozsah v krajích ČR: 14,0-26,0 %) Muži a ženy od 50 let Sledování pokrytí cílové populace screeningem Datová podpora Národního referenčního centra ČR Budoucí vývoj rozhodne screeningový program

24 Dostupné informační zdroje Data jsou veřejně dostupná

25 Projekt SVOD Aktuality Epidemiologické analýzy Publikace, zprávy Software SVOD Průvodce analýzami Incidence, mortalita Časové trendy Regionální přehledy Věková standardizace Klinická stadia Mezinárodní data Srovnávací analýzy Ucelené přehledy Epidemiologické analýzy Kde najdete více

26 Webové portály projektů

27 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Zhoubné nádory tlustého střeva a."

Podobné prezentace


Reklamy Google