Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku v dostupných datech

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku v dostupných datech"— Transkript prezentace:

1 Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku v dostupných datech
Lékařská fakulta Masarykova Univerzita, Brno Přírodovědecká fakulta

2 Data a metodologie Buďme vděční za dostupné zdroje dat
a děkujme těm, kteří je sbírají a validují Data a metodologie Mapování epidemiologické a populační zátěže Zdroje dat pro analýzy přežití Kvalita péče

3 Kolorektální karcinom a dostupná data
NOR Národní onkologický registr ČR /1977 – 2009: > 1,7 mil. záznamů/ Hlavní přidaná hodnota NOR: klinické stadium + Demografická data ČR + Databáze zemřelých ČR B) Informační systém screeningu KRK Celostátní sběr dat: gastroenterologická centra Klinické registry Lokální nebo multicentrické informační systémy C) D) Národní referenční centrum - NRC ( Centrální exporty z databází PZP

4 Realita onkologické zátěže ČR Jsme národ s mnoha nádory
Počty onkologických pacientů a související mortalita Riziko onemocnění zhoubným nádorem Kolorektální karcinom

5 z toho v r. 2009 zhoubné nádory 54 972 pacientů
Realita onkologické zátěže ČR V roce 2008 bylo v ČR nově diagnostikováno pacientů s nádorem, v roce 2009 pak pacientů. z toho v r zhoubné nádory pacientů V roce 2008 v ČR zemřelo osob v souvislosti s nádorovým onemocněním, v roce 2009 zemřelo osob. Celkem v k v ČR žilo s nádorovým onemocněním nebo s minulostí tohoto onemocnění, k to bylo osob. z toho v r zhoubné nádory pacientů

6 Počet žijících s anamnézou nádoru
Realita onkologické zátěže ČR Novotvary (C00-C97, D00-D09, D37-D48, D76) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Incidence 68 774 71 002 73 798 74 211 78 949 79 663 80 714 Mortalita 29 364 29 304 28 255 28 180 27 709 27 981 28 064 ? Zhoubné novotvary včetně kožních (C00-C97 s C44) Incidence a mortalita Prevalence incidence muži incidence ženy mortalita muži mortalita ženy muži ženy Počet na osob Počet žijících s anamnézou nádoru na osob Rok Rok

7 Počet žijících osob s nádorem
Důsledky vysoké incidence a stabilizované mortality I při rostoucí incidenci zhoubných nádorů se v ČR daří stabilizovat mortalitu –> důsledkem je rostoucí prevalence a související léčebná zátěž. Časový vývoj prevalence ZN prsu u žen (C50) ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C21) ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) ZN prostaty (C61) ZN ledviny mimo pánvičku (C64) ZN slinivky břišní (C25) ZN dutina ústní a hltan (C00-C14) Počet žijících osob s nádorem nebo anamnézou nádoru

8 ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C20)
V roce 2008 bylo v ČR nově diagnostikováno pacientů s KRK, v roce 2009 pak pacientů . V souvislosti s KRK zemřelo v roce 2008 v ČR osob, v roce 2009 zemřelo osob . Celkem v k v ČR žilo osob s KRK nebo s minulostí tohoto onemocnění, k to bylo osob. 8

9 Vývoj incidence a mortality Vývoj záchytu stadií onemocnění
ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C20) Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Vývoj incidence a mortality Vývoj záchytu stadií onemocnění TNM 2. vydání TNM 3. vydání TNM 4. vydání TNM 5. vydání TNM 6. vydání Počet na osob dělení do stadií není defino-váno Rok Rok incidence mortalita Stadium onemocnění: 1 2 3 4 neuvedeno objektivně neuvedeno bez vysvětlení

10 Věk pacientů s kolorektálním karcinomem (2005 – 2009)
Celkem Stadium 3 a 4 Pacienti do 60 let: 21,1 % Pacienti do 60 let: 22,9 % Podíl nově diagnostikovaných nádorů dle věkových kategorií [%] Podíl nově diagnostikovaných nádorů dle věkových kategorií [%] Věk při diagnóze Věk při diagnóze 10

11 Predikované hodnoty pro rok 2012 Predikované hodnoty pro rok 2012
Predikce počtu pacientů a léčebné zátěže Karcinom tlustého střeva a konečníku (C18-C20) Predikované hodnoty pro rok 2012 Incidence1 (90% interval spolehlivosti) Stadium I 1815 (1634; 1995) Stadium II 2012 (1845; 2179) Stadium III 2144 (1977; 2309) Stadium IV 2114 (1964; 2262) Stadium neznámo z objektivních důvodů2 487 (351; 624) Stadium neznámo bez udání důvodu2 137 (99; 177) CELKEM 8709 (7870; 9546) Predikce pro rok 2012 Karcinom tlustého střeva a konečníku (C18-C20) Predikované hodnoty pro rok 2012 Prevalence (90% interval spolehlivosti) Stadium I 17 077 (16 778; ) Stadium II 16 287 (16 002; ) Stadium III 11 412 (11 170; ) Stadium IV 7243 (7050; 7436) Klinické stadium neznámo1 2983 (2858; 3108) CELKEM 55 002 (53 858; )

12 Výsledky onkologické péče v ČR Dobrá zpráva:
přežití pacientů umíme a můžeme měřit Výsledky onkologické péče v ČR 5ti-leté přežití onkologických pacientů Karcinom kolorekta a dosahované výsledky

13 5leté relativní přežití
5leté relativní přežití protinádorově léčených pacientů ( ) 60,4% 5leté relativní přežití Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

14 ! Realita: prodlužujeme přežití, ale stále je to málo
OECD News Release in relation to Health at a Glance 2009 – scheduled for 8/12/2009 [online]. OECD. ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C20) – všichni pacienti 5leté relativní přežití ! Všechna stadia Stadium I. Stadium II. Stadium III. Stadium IV. Colorectal cancer, five-year relative survival rate, and (or nearest period) Kohortní analýza Analýza periody Source: OECD Health Care Quality Indicators Data Survival rates are age standardised to the International Cancer Survival Standards population. The 95% confidence intervals are represented by H. Kohortní analýza Analýza periody

15 Jak nás vidí svět ? Prezentace a sdílení dat na mezinárodní
úrovni je standardem všech vyspělých států Jak nás vidí svět ? Hodnocení epidemiologie a rizikových faktorů

16 Kolorektální karcinom: incidence a mortalita v Evropě
ASR(W) Mortalita ASR(W) Slovakia Hungary Czech Republic The Netherlands Norway Denmark Italy Belgium Ireland Germany Slovenia Luxembourg Croatia Portugal United Kingdom Spain Bulgaria France (metropolitan) Sweden Serbia Iceland Austria Malta Switzerland Estonia Republic of Moldova Lithuania Poland FYR Macedonia Finland Russian Federation Belarus Ukraine Latvia Romania Montenegro Cyprus Bosnia Herzegovena Greece Albania Hungary Slovakia Czech Republic Croatia Slovenia Serbia Denmark Republic of Moldova Russian Federation Norway Bulgaria Belarus Portugal Poland Ukraine The Netherlands Lithuania Malta Spain Ireland Latvia FYR Macedonia Romania Germany Estonia Italy Belgium United Kingdom Sweden France (metropolitan) Austria Montenegro Luxembourg Bosnia Herzegovena Switzerland Finland Greece Iceland Albania Cyprus ostatní země sousední země Česká republika ostatní země sousední země Česká republika ASR(W): počet na osob, standardizováno na světový věkový standard Zdroj: Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C and Parkin DM. GLOBOCAN 2008, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 10 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; Available from:

17

18

19

20 Tento obraz je v mnoha ohledech pravdivý
ZÁVĚREM Mezinárodní mediální obraz české populace v běžných indikátorech populačního zdraví: Onkologicky zatížená, obézní populace s výrazným abúzem alkoholu a kouření (u kouření v čase rostoucí zátěž) a se sníženou střední dobou dožití. Tento obraz je v mnoha ohledech pravdivý Mezinárodní studie vytýkají ČR nedostatečný důraz na prevenci, což je objektivní pravda ..… i v onkologii

21 Jak to bude dále ? Demograficky stárnoucí populace nevyhnutelně
ponese i nadále značnou epidemiologickou zátěž Jak to bude dále ? Rozhodující význam pro další vývoj bude mít výkon screeningu kolorektálního karcinomu

22 ? Budoucí vývoj rozhodne screeningový program
Pokrytí screeningem kolorektálního karcinomu

23 Budoucí vývoj rozhodne screeningový program
Sledování pokrytí cílové populace screeningem Datová podpora Národního referenčního centra ČR Muži a ženy od 50 let TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) ( , N = vyšetření (NRC)) Pokrytí populace dosahované pokrytí v daném kraji rozsah hodnot pokrytí v okresech daného kraje Celkové pokrytí screeningem v ČR ( ): 23,2 % (rozsah v krajích ČR: 14,0-26,0 %)

24 Data jsou veřejně dostupná
informační zdroje

25 Epidemiologické analýzy Epidemiologické analýzy
Kde najdete více Projekt SVOD Aktuality Epidemiologické analýzy Publikace, zprávy Epidemiologické analýzy Software SVOD Incidence, mortalita Časové trendy Regionální přehledy Věková standardizace Klinická stadia Mezinárodní data Srovnávací analýzy Ucelené přehledy Průvodce analýzami

26 Webové portály projektů

27 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku v dostupných datech"

Podobné prezentace


Reklamy Google