Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Kolorektální karcinom v ČR - Přehled.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Kolorektální karcinom v ČR - Přehled."— Transkript prezentace:

1 INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Kolorektální karcinom v ČR - Přehled a rozbor dostupných dat Lékařská fakulta Masarykova Univerzita, Brno Přírodovědecká fakulta Masarykova Univerzita, Brno

2 Dostupná data + Demografická data ČR + Databáze zemřelých ČR NOR Národní onkologický registr ČR /1977 – 2008: > 1,6 mil. záznamů / Hlavní přidaná hodnota NOR: klinické stadium A) B) Klinické registry Lokální nebo multicentrické informační systémy C) NRC (www.nrc.cz) Centrální exporty z databází PZP

3 Pro koho jsou jaká data využívána 1) Veřejně dostupné záznamy o epidemiologii, rizicích 2) Regionální reporty o léčebné zátěži 3) Pravidelné analýzy dosahovaného přežití pacientů 4) Predikce počtu léčených pacientů 5) Analýzy dostupnosti všech forem péče

4 Proč je s daty v ČR takový problém

5 Jaké výstupy jsou možné Mapování epidemiologické situace v regionech Hodnocení mortality v daném regionu a pozice onkologických onemocnění Zátěž regionu nebo jeho zdravotnických zařízení z hlediska onkologie Analýza epidemiologických odchylek a extrémů Hodnocení „záchytu“ onkologických diagnóz na příslušném centru / regionu Populační analýzy pro onkologii a možné výstupy

6 Jaké výstupy jsou možné Benchmarking na základě populačních dat Analýza procesů vedoucích k záchytu onkologického onemocnění v daném klinickém stadiu Interní informace o výsledcích péče Analýza časových trendů a predikce Informace týkající se výsledků péče mohou být zpřístupněny POUZE vedoucím center. Tato data nejsou určena pro veřejné prezentace. Přístupná jsou data z dané nemocnice s populačním standardem (benchmarkem). ! Populační analýzy pro onkologii a jejich přínos

7 PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ ANALYTICKÝ SOFTWARE Dostupnost populačních analýz: tři strategie REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Ne vše BOHUŽEL může dělat automat

8 Hlášení NOR ČR

9

10

11 1. Realita epidemiologie KRK v ČR - zpětně i prediktivně Kolorektální karcinom v dostupných datech

12 V roce 2008 bylo v ČR nově diagnostikováno 8 236 pacientů s KRK - v roce 2010: přibližně 8 400 - v roce 2011: přibližně 8 600 V roce 2008 v ČR zemřelo 3 915 osob v souvislosti s KRK Celkem v k 31.12.2008 v ČR žilo 46 521 osob s KRK nebo s minulostí tohoto onemocnění - v roce 2010: přibližně 51 500 - v roce 2011: přibližně 52 700 ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C20)

13 V roce 2007 bylo v ČR nově diagnostikováno 7 826 pacientů s KRK, v roce 2008 pak 8 236 pacientů. V roce 2007 v ČR zemřelo 3909 osob v souvislosti s KRK, v roce 2008 zemřelo 3 915 osob. Celkem v k 31.12.2007 v ČR žilo 44 403 osob s KRK nebo s minulostí tohoto onemocnění, k 31.12.2008 to bylo 46 521 osob. ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C20)

14 Epidemiologie KRK v ČR (obě pohlaví) Rok incidence Počet na 100 000 osob Vývoj incidence a mortality mortalita Stadium onemocnění: 1234 neuvedeno objektivně neuvedeno bez vysvětlení Rok Vývoj záchytu stadií onemocnění TNM 2. vydání TNM 3. vydání TNM 4. vydání TNM 5. vydání TNM 6. vydání dělení do stadií není defino- váno Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

15 Epidemiologie KRK v ČR (muži) Rok incidence Počet na 100 000 mužů Vývoj incidence a mortality mortalita Stadium onemocnění: 1234 neuvedeno objektivně neuvedeno bez vysvětlení Rok Vývoj záchytu stadií onemocnění Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR TNM 2. vydání TNM 3. vydání TNM 4. vydání TNM 5. vydání TNM 6. vydání dělení do stadií není defino- váno

16 Epidemiologie KRK v ČR (ženy) Rok incidence Počet na 100 000 žen Vývoj incidence a mortality mortalita Stadium onemocnění: 1234 neuvedeno objektivně neuvedeno bez vysvětlení Rok Vývoj záchytu stadií onemocnění Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR TNM 2. vydání TNM 3. vydání TNM 4. vydání TNM 5. vydání TNM 6. vydání dělení do stadií není defino- váno

17 Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Vývoj incidence Počet na 100 000 Rok hrubá incidence ASR (E) ASR (W) ASR (na věkovou strukturu obyvatel ČR v roce 2008) Věkově standardizovaná incidence KRK v ČR

18 Epidemiologie KRK v ČR Rok C18 Počet na 100 000 osob Vývoj incidence C20 Vývoj mortality C19 Rok Počet na 100 000 osob mortalita / incidence ZN tlustého střeva (C18)0,53 ZN rektosigmoideálního spojení (C19)0,54 ZN konečníku – recta (C20)0,56 Podíl mortality a incidence v období 2004 - 2008 C18C20 C19

19 Trendy incidence KRK v krajích ČR ČR: Česká republika max: maximum v krajích min: minimum v krajích PHA: Hl. m. Praha STC: Středočeský kraj JHC: Jihočeský kraj PLK: Plzeňský kraj KVK: Karlovarský kraj ULK: Ústecký kraj LBK: Liberecký kraj HKK: Královéhradecký kraj PAK: Pardubický kraj VYS: Vysočina JHM: Jihomoravský kraj OLK: Olomoucký kraj ZLK: Zlínský kraj MSK: Moravskoslezský kraj Počet případů na 100 000 osob

20 KRK: incidence a mortalita v Evropě ASR(W) ostatní země sousední země Česká republika Incidence ASR(W): počet na 100 000 osob, standardizováno na světový věkový standard Slovakia Hungary Czech Republic The Netherlands Norway Denmark Italy Belgium Ireland Germany Slovenia Luxembourg Croatia Portugal United Kingdom Spain Bulgaria France (metropolitan) Sweden Serbia Iceland Austria Malta Switzerland Estonia Republic of Moldova Lithuania Poland FYR Macedonia Finland Russian Federation Belarus Ukraine Latvia Romania Montenegro Cyprus Bosnia Herzegovena Greece Albania ASR(W) ostatní země sousední země Česká republika Mortalita Zdroj: Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C and Parkin DM. GLOBOCAN 2008, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 10 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2010. Available from: http://globocan.iarc.fr Hungary Slovakia Czech Republic Croatia Slovenia Serbia Denmark Republic of Moldova Russian Federation Norway Bulgaria Belarus Portugal Poland Ukraine The Netherlands Lithuania Malta Spain Ireland Latvia FYR Macedonia Romania Germany Estonia Italy Belgium United Kingdom Sweden France (metropolitan) Austria Montenegro Luxembourg Bosnia Herzegovena Switzerland Finland Greece Iceland Albania Cyprus

21 2. Přežití pacientů s KRK Kolorektální karcinom v dostupných datech

22 Je nutné sledovat, u koho je přežití sledováno Diagn ó za na z á kladě pitvy/ DCO Časn á ú mrt í, bez zah á jen í l é čby n = 495 798 (100 %) n = 31 573 (6,4%) n = 27 189 (5,5%) Nevyplněn é stadium a TNM n = 29 914 (6,0%) Validn í z á znamy s ú plnou diagnostikou PACIENTI S PROTIN Á DOROVOU TERAPI Í PACIENTI BEZ PROTIN Á DOROV É TERAPIE n = 309 143 (62,4%) n = 46 277 (9,3%) Stadium I. Stadium II. Stadium III. Stadium IV. Období 1995-2004 Všichni pacienti* Pacienti s diagnózou, u níž není hodnocení přežití z dat NOR exaktně možné (v datech NOR není dostupná dostatečná diagnostická nebo riziková stratifikace) Zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (lymfomy, myelomy, leukémie - C81-C96), nádory CNS (C70-C72), raritní nádory a nádory nespecifických částí orgánů a nepřesně určených lokalizací (C14, C26, C30, C33, C37- C39, C45, C46, C49, C55, C57, C58, C63, C74- C80, C97) n = 51 702 (10,4%) Pouze z á znam TNM * Navržený referenčn í soubor zahrnuje pouze pacienty s prim á rn í m n á dorem, pacienti s n á dorem sekund á rn í m nebo dal ší m n á sledným n á dorem nejsou zahrnuti.

23 Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR 5leté relativní přežití Analýza periody 2004 – 2007 58,2% 5leté relativní přežití u léčených onkologických pacientů

24 5leté relativní přežití dle klinických stadií

25 Dušek L., Žaloudík J., Indrák K. Klinická onkologie. Supplement 1 /2007. Uk á zka: NOR ČR, 1995 – 2003. Pacienti s protin á dorovou l é čbou v zdravotnických zař í zen í ch s velkým počtem pacientů dan é diagnostick é skupiny. Standardizace referenčních odhadů přežití

26 Zlepšující se přežití onkologických pacientů v ČR Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Analýza periody 2003-2005 Analýza periody 2000-2002 Kohortní analýza 1995-1999 Kohortní analýza 1990-1994 ZN kolorekta (C18-C21) 5leté relativní přežití Stadium II. Stadium III. Všechna stadia Stadium IV. Stadium I.

27 Praktický výstup z modelování přežití Stadium I. Stadium II. Stadium III. Stadium IV. Počet žijících pacientů v roce 2008 (odhad) Rok diagnózy Stadium I. Stadium II. Stadium III. Stadium IV. C50C34

28 3. Vývoj epidemiologie KRK v ČR: predikce pro rok 2011 Kolorektální karcinom v dostupných datech

29 Metodický koncept predikcí Odhad prevalence léčených pacientů po stadiích Primárně léčení pacienti Relapsy / progrese Scénář 1 (%) Scénář 2 (%) Scénář 3 (%) Scénář 4 (%) Scénář 5 (%) Vkládáno expertními skupinami Indikace k léčbě Korigovaný odhad incidence po stadiích Přežívající z předchozích let a zároveň relabující/progredující Populační prediktivní modely !

30 PREDIKCE PRO ROK 2011 Predikce incidence a prevalence na rok 2011 INCIDENCE PREVALENCE

31 I při rostoucí incidenci zhoubných nádorů se v ČR daří stabilizovat mortalitu –> důsledkem je rostoucí prevalence a související léčebná zátěž. ZN prsu u žen (C50) ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C21) ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) ZN prostaty (C61) ZN ledviny mimo pánvičku (C64) ZN slinivky břišní (C25) ZN dutina ústní a hltan (C00-C14) Počet žijících osob s nádorem nebo anamnézou nádoru Časový vývoj prevalence Důsledky vysoké incidence a stabilizované mortality

32 Predikce na rok 2011: počet léčených pacientů LÉČENÍ PACIENTI v roce 2011 Predikce nezahrnuje léčbu neterminálních relapsů onemocnění

33 4. Pokus o interpretaci trendů … aneb proč incidence pravděpodobně ještě poroste Kolorektální karcinom v dostupných datech

34 Věk pacientů - incidence a prevalence Věk Podíl věkových kategorií [%] Věk při diagnóze nádoru v letech 2004-2008 (incidence) N = 40 261 21,9 % pacientů ve věku do 60 let Věková struktura pacientů Věk žijících osob s nádorem nebo jeho anamnézou v roce 2008 (prevalence) N = 46 521 16,2 % pacientů ve věku do 60 let

35 Zlepšující se přežití onkologických pacientů v ČR Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Analýza periody 2003-2005 Analýza periody 2000-2002 Kohortní analýza 1995-1999 Kohortní analýza 1990-1994 ZN kolorekta (C18-C20) 5leté relativní přežití Stadium II. Stadium III. Všechna stadia Stadium IV. Stadium I. OECD News Release in relation to Health at a Glance 2009 – scheduled for 8/12/2009 [online]. OECD. www.oecd.org/health/healthataglance.www.oecd.org/health/healthataglance Colorectal cancer, five-year relative survival rate, 1997- 2002 and 2002-2007 (or nearest period) Source: OECD Health Care Quality Indicators Data 2009. Survival rates are age standardised to the International Cancer Survival Standards population. The 95% confidence intervals are represented by H.

36 ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C21) Rok C18-C21 celkem Počet na 100 000 osob Incidence: první a další primární nádory u téhož pacienta Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR C18-C21 jako první primární nádor C18-C21 jako další primární nádor !

37 Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Hodnocená kategorie Období 1979-1988 Období 1989-1998 Období 1999-2008 N ročně (% nově diagnostikovaných) C18-C21 je prvním novotvarem u pacienta4 525 (94,8 %)5 935 (91,1 %)6 807 (85,9 %) C18-C21 je dalším primárním novotvarem, předchozím novotvarem byl rovněž C18- C21 14 (0,3 %)37 (0,6 %)87 (1,1 %) C18-C21 je dalším primárním novotvarem, předchozím novotvarem byl novotvar jiné diagnózy 236 (4,9 %)542 (8,3 %)1 033 (13,0 %) ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C20) Incidence: první a další primární nádory u téhož pacienta

38 5. Co můžeme dělat ? -> Screening ! Kolorektální karcinom v dostupných datech

39 Screening zhoubných nádorů v ČR

40 TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) (2008-2009, N = 764 761 vyšetření (NRC)) Pokrytí populace rozsah hodnot pokrytí v okresech daného kraje dosahované pokrytí v daném kraji Celkové pokrytí (2008-2009): 20,2 % (rozsah v krajích ČR: 14,0-26,0 %) Muži a ženy od 50 let Sledování pokrytí cílové populace screeningem Datová podpora Národního referenčního centra ČR Epidemiologické trendy významně ovlivňuje prevence

41 6. Co můžeme dělat ? -> zkvalitňovat péči ! Kolorektální karcinom v dostupných datech

42 Síť komplexních onkologických center (KOC) 1. KOC FN Na Bulovce, VFN a FTNsP, Praha 2. KOC FN v Motole, Praha 4. KOC Nemocnice České Budějovice 4. KOC FN Plzeň 5. KOC Masarykova nemocnice Ústí n. L. 6. KOC Krajská nemocnice Liberec 7. KOC FN Hradec Králové 8. KOC Nemocnice Jihlava 9. KOC MOÚ Brno, FN Brno, FN U Svaté Anny, Brno 10. KOC FN Olomouc 11. KOC Nemocnice Zlín 12. KOC Nový Jičín 13. KOC FN Ostrava KOC

43 ZZ v primární léčbě CRC – operace ZZ seřazen á podle počtu pacientů prim á rně l é čených chirurgicky za rok Počet pacientů ročně l é čených chirurgicky Stadium 1 N = 6570 ZZ seřazen á podle počtu pacientů prim á rně l é čených chirurgicky za rok Počet pacientů ročně l é čených chirurgicky Stadium 3 N = 7102 ZZ seřazen á podle počtu pacientů prim á rně l é čených chirurgicky za rok Počet pacientů ročně l é čených chirurgicky Stadium 2 N = 9570 ZZ seřazen á podle počtu pacientů prim á rně l é čených chirurgicky za rok Počet pacientů ročně l é čených chirurgicky Stadium 4 N = 5426 93 % CRC ve stadiu 196 % CRC ve stadiu 2 96 % CRC ve stadiu 378 % CRC ve stadiu 4

44 7. Kde najdete více Kolorektální karcinom v dostupných datech

45 Webové portály projektů www.mamo.cz www.cervix.cz www.kolorektum.cz

46 Projekt SVOD Aktuality Epidemiologické analýzy Publikace, zprávy Software SVOD Průvodce analýzami Incidence, mortalita Časové trendy Regionální přehledy Věková standardizace Klinická stadia Mezinárodní data Srovnávací analýzy Ucelené přehledy Epidemiologické analýzy http://www.svod.cz Národní portál epidemiologie ZN

47 Rektum.cz Epidemiologie C18-C21 – interaktivní analytické nástroje Epidemiologie C20 – interaktivní analytické nástroje Predikce počtu pacientů s diagnózou C20 Další informace o diagnózáchC18–C21: - Epidemiologické trendy - Diagnostika a včasný záchyt - Výsledky a kvalita léčebné péče - Predikce počtu pacientů Další informace o projektu Dg C20 / karcinom rekta http://www.rektum.cz

48 Rektum.cz – interaktivní analytické nástroje

49 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Kolorektální karcinom v ČR - Přehled."

Podobné prezentace


Reklamy Google