Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kolorektální karcinom v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kolorektální karcinom v ČR"— Transkript prezentace:

1 Kolorektální karcinom v ČR
- Přehled a rozbor dostupných dat Lékařská fakulta Masarykova Univerzita, Brno Přírodovědecká fakulta

2 A) B) C) Dostupná data NOR Národní onkologický registr ČR
/1977 – 2008: > 1,6 mil. záznamů/ A) + Demografická data ČR + Databáze zemřelých ČR Hlavní přidaná hodnota NOR: klinické stadium Klinické registry Lokální nebo multicentrické informační systémy B) C) NRC ( Centrální exporty z databází PZP

3 Pro koho jsou jaká data využívána
Veřejně dostupné záznamy o epidemiologii, rizicích Regionální reporty o léčebné zátěži Pravidelné analýzy dosahovaného přežití pacientů Predikce počtu léčených pacientů Analýzy dostupnosti všech forem péče 3

4 Proč je s daty v ČR takový problém

5 Populační analýzy pro onkologii a možné výstupy
Jaké výstupy jsou možné Mapování epidemiologické situace v regionech Analýza epidemiologických odchylek a extrémů Hodnocení mortality v daném regionu a pozice onkologických onemocnění Zátěž regionu nebo jeho zdravotnických zařízení z hlediska onkologie Hodnocení „záchytu“ onkologických diagnóz na příslušném centru / regionu

6 ! Populační analýzy pro onkologii a jejich přínos
Jaké výstupy jsou možné Benchmarking na základě populačních dat Analýza časových trendů a predikce Analýza procesů vedoucích k záchytu onkologického onemocnění v daném klinickém stadiu Interní informace o výsledcích péče ! Informace týkající se výsledků péče mohou být zpřístupněny POUZE vedoucím center. Tato data nejsou určena pro veřejné prezentace. Přístupná jsou data z dané nemocnice s populačním standardem (benchmarkem).

7 Dostupnost populačních analýz: tři strategie
PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Ne vše BOHUŽEL může dělat automat ANALYTICKÝ SOFTWARE

8 Hlášení NOR ČR

9

10

11 1. Realita epidemiologie KRK v ČR - zpětně i prediktivně
Kolorektální karcinom v dostupných datech 1. Realita epidemiologie KRK v ČR - zpětně i prediktivně

12 V roce 2008 bylo v ČR nově diagnostikováno 8 236 pacientů s KRK
ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C20) V roce 2008 bylo v ČR nově diagnostikováno pacientů s KRK - v roce 2010: přibližně 8 400 - v roce 2011: přibližně 8 600 V roce 2008 v ČR zemřelo osob v souvislosti s KRK Celkem v k v ČR žilo osob s KRK nebo s minulostí tohoto onemocnění - v roce 2010: přibližně - v roce 2011: přibližně

13 ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C20)
V roce 2007 bylo v ČR nově diagnostikováno pacientů s KRK, v roce 2008 pak pacientů. V roce 2007 v ČR zemřelo 3909 osob v souvislosti s KRK, v roce 2008 zemřelo osob. Celkem v k v ČR žilo osob s KRK nebo s minulostí tohoto onemocnění, k to bylo osob.

14 Vývoj incidence a mortality Vývoj záchytu stadií onemocnění
Epidemiologie KRK v ČR (obě pohlaví) Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Vývoj incidence a mortality Vývoj záchytu stadií onemocnění TNM 2. vydání TNM 3. vydání TNM 4. vydání TNM 5. vydání TNM 6. vydání Počet na osob dělení do stadií není defino-váno Rok Rok incidence mortalita Stadium onemocnění: 1 2 3 4 neuvedeno objektivně neuvedeno bez vysvětlení

15 Vývoj incidence a mortality Vývoj záchytu stadií onemocnění
Epidemiologie KRK v ČR (muži) Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Vývoj incidence a mortality Vývoj záchytu stadií onemocnění TNM 2. vydání TNM 3. vydání TNM 4. vydání TNM 5. vydání TNM 6. vydání Počet na mužů dělení do stadií není defino-váno Rok Rok incidence mortalita Stadium onemocnění: 1 2 3 4 neuvedeno objektivně neuvedeno bez vysvětlení

16 Vývoj incidence a mortality Vývoj záchytu stadií onemocnění
Epidemiologie KRK v ČR (ženy) Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Vývoj incidence a mortality Vývoj záchytu stadií onemocnění TNM 2. vydání TNM 3. vydání TNM 4. vydání TNM 5. vydání TNM 6. vydání Počet na žen dělení do stadií není defino-váno Rok Rok incidence mortalita Stadium onemocnění: 1 2 3 4 neuvedeno objektivně neuvedeno bez vysvětlení

17 Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR
Věkově standardizovaná incidence KRK v ČR Vývoj incidence hrubá incidence ASR (E) ASR (W) ASR (na věkovou strukturu obyvatel ČR v roce 2008) Počet na Rok Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

18 Epidemiologie KRK v ČR Vývoj incidence Vývoj mortality
Počet na osob Počet na osob Rok Rok Podíl mortality a incidence v období mortalita / incidence ZN tlustého střeva (C18) 0,53 ZN rektosigmoideálního spojení (C19) 0,54 ZN konečníku – recta (C20) 0,56

19 Trendy incidence KRK v krajích ČR
Počet případů na osob ČR: Česká republika max: maximum v krajích min: minimum v krajích PHA: Hl. m. Praha STC: Středočeský kraj JHC: Jihočeský kraj PLK: Plzeňský kraj KVK: Karlovarský kraj ULK: Ústecký kraj LBK: Liberecký kraj HKK: Královéhradecký kraj PAK: Pardubický kraj VYS: Vysočina JHM: Jihomoravský kraj OLK: Olomoucký kraj ZLK: Zlínský kraj MSK: Moravskoslezský kraj

20 KRK: incidence a mortalita v Evropě
ASR(W) Mortalita ASR(W) Slovakia Hungary Czech Republic The Netherlands Norway Denmark Italy Belgium Ireland Germany Slovenia Luxembourg Croatia Portugal United Kingdom Spain Bulgaria France (metropolitan) Sweden Serbia Iceland Austria Malta Switzerland Estonia Republic of Moldova Lithuania Poland FYR Macedonia Finland Russian Federation Belarus Ukraine Latvia Romania Montenegro Cyprus Bosnia Herzegovena Greece Albania Hungary Slovakia Czech Republic Croatia Slovenia Serbia Denmark Republic of Moldova Russian Federation Norway Bulgaria Belarus Portugal Poland Ukraine The Netherlands Lithuania Malta Spain Ireland Latvia FYR Macedonia Romania Germany Estonia Italy Belgium United Kingdom Sweden France (metropolitan) Austria Montenegro Luxembourg Bosnia Herzegovena Switzerland Finland Greece Iceland Albania Cyprus ostatní země sousední země Česká republika ostatní země sousední země Česká republika ASR(W): počet na osob, standardizováno na světový věkový standard Zdroj: Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C and Parkin DM. GLOBOCAN 2008, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 10 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; Available from:

21 Kolorektální karcinom
v dostupných datech 2. Přežití pacientů s KRK 21

22 Je nutné sledovat, u koho je přežití sledováno
Období Všichni pacienti* n = (100 %) Pacienti s diagnózou, u níž není hodnocení přežití z dat NOR exaktně možné (v datech NOR není dostupná dostatečná diagnostická nebo riziková stratifikace) Zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (lymfomy, myelomy, leukémie - C81-C96), nádory CNS (C70-C72), raritní nádory a nádory nespecifických částí orgánů a nepřesně určených lokalizací (C14, C26, C30, C33, C37-C39, C45, C46, C49, C55, C57, C58, C63, C74-C80, C97) n = (10,4%) n = (6,4%) Diagnóza na základě pitvy/ DCO n = (5,5%) Časná úmrtí, bez zahájení léčby n = (6,0%) Nevyplněné stadium a TNM Validní záznamy s úplnou diagnostikou * Navržený referenční soubor zahrnuje pouze pacienty s primárním nádorem, pacienti s nádorem sekundárním nebo dalším následným nádorem nejsou zahrnuti. PACIENTI S PROTINÁDOROVOU TERAPIÍ PACIENTI BEZ PROTINÁDOROVÉ TERAPIE n = (62,4%) n = (9,3%) Stadium I. Stadium II. Stadium III. Stadium IV. Pouze záznam TNM

23 5leté relativní přežití u léčených onkologických pacientů
Analýza periody 2004 – 2007 58,2% 5leté relativní přežití Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

24 5leté relativní přežití dle klinických stadií

25 Standardizace referenčních odhadů přežití
Ukázka: NOR ČR, 1995 – Pacienti s protinádorovou léčbou v zdravotnických zařízeních s velkým počtem pacientů dané diagnostické skupiny. Dušek L., Žaloudík J., Indrák K. Klinická onkologie. Supplement 1 /2007.

26 5leté relativní přežití
Zlepšující se přežití onkologických pacientů v ČR Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR ZN kolorekta (C18-C21) 5leté relativní přežití Všechna stadia Stadium I. Stadium II. Stadium III. Stadium IV. Kohortní analýza Analýza periody Kohortní analýza Analýza periody 26

27 Počet žijících pacientů v roce 2008 (odhad)
Praktický výstup z modelování přežití C50 C34 Stadium I. Stadium II. Stadium I. Stadium III. Stadium II. Stadium IV. Stadium III. Stadium IV. Rok diagnózy Rok diagnózy Počet žijících pacientů v roce 2008 (odhad)

28 3. Vývoj epidemiologie KRK v ČR: predikce pro rok 2011
Kolorektální karcinom v dostupných datech 3. Vývoj epidemiologie KRK v ČR: predikce pro rok 2011

29 Populační prediktivní modely Vkládáno expertními skupinami
Metodický koncept predikcí Populační prediktivní modely Vkládáno expertními skupinami Korigovaný odhad incidence po stadiích Primárně léčení pacienti Scénář 1 (%) Scénář 2 (%) Odhad prevalence léčených pacientů po stadiích Indikace k léčbě Scénář 3 (%) Scénář 4 (%) Relapsy / progrese Scénář 5 (%) Přežívající z předchozích let a zároveň relabující/progredující !

30 Predikce incidence a prevalence na rok 2011
PREDIKCE PRO ROK 2011 PREVALENCE

31 Počet žijících osob s nádorem nebo anamnézou nádoru
Důsledky vysoké incidence a stabilizované mortality I při rostoucí incidenci zhoubných nádorů se v ČR daří stabilizovat mortalitu –> důsledkem je rostoucí prevalence a související léčebná zátěž. Časový vývoj prevalence ZN prsu u žen (C50) ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C21) ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) ZN prostaty (C61) ZN ledviny mimo pánvičku (C64) ZN slinivky břišní (C25) ZN dutina ústní a hltan (C00-C14) Počet žijících osob s nádorem nebo anamnézou nádoru

32 Predikce na rok 2011: počet léčených pacientů
LÉČENÍ PACIENTI v roce 2011 Predikce nezahrnuje léčbu neterminálních relapsů onemocnění

33 4. Pokus o interpretaci trendů … aneb proč incidence
Kolorektální karcinom v dostupných datech 4. Pokus o interpretaci trendů … aneb proč incidence pravděpodobně ještě poroste

34 Věková struktura pacientů Podíl věkových kategorií [%]
Věk pacientů - incidence a prevalence Věková struktura pacientů Věk při diagnóze nádoru v letech (incidence) N = 21,9 % pacientů ve věku do 60 let Podíl věkových kategorií [%] Věk žijících osob s nádorem nebo jeho anamnézou v roce 2008 (prevalence) N = 16,2 % pacientů ve věku do 60 let Věk 34

35 5leté relativní přežití
Zlepšující se přežití onkologických pacientů v ČR Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR OECD News Release in relation to Health at a Glance 2009 – scheduled for 8/12/2009 [online]. OECD. ZN kolorekta (C18-C20) 5leté relativní přežití Všechna stadia Stadium I. Stadium II. Stadium III. Stadium IV. Colorectal cancer, five-year relative survival rate, and (or nearest period) Kohortní analýza Analýza periody Source: OECD Health Care Quality Indicators Data Survival rates are age standardised to the International Cancer Survival Standards population. The 95% confidence intervals are represented by H. Kohortní analýza Analýza periody

36 ! Incidence: první a další primární nádory u téhož pacienta
Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C21) C18-C21 celkem Počet na osob C18-C21 jako první primární nádor C18-C21 jako další primární nádor ! Rok

37 N ročně (% nově diagnostikovaných)
Incidence: první a další primární nádory u téhož pacienta Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C20) Hodnocená kategorie Období N ročně (% nově diagnostikovaných) C18-C21 je prvním novotvarem u pacienta 4 525 (94,8 %) 5 935 (91,1 %) 6 807 (85,9 %) C18-C21 je dalším primárním novotvarem, předchozím novotvarem byl rovněž C18-C21 14 (0,3 %) 37 (0,6 %) 87 (1,1 %) C18-C21 je dalším primárním novotvarem, předchozím novotvarem byl novotvar jiné diagnózy 236 (4,9 %) 542 (8,3 %) 1 033 (13,0 %)

38 5. Co můžeme dělat ? -> Screening ! Kolorektální karcinom
v dostupných datech 5. Co můžeme dělat ? -> Screening ! 38

39 Screening zhoubných nádorů v ČR

40 Epidemiologické trendy významně ovlivňuje prevence
Sledování pokrytí cílové populace screeningem Datová podpora Národního referenčního centra ČR Muži a ženy od 50 let TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) ( , N = vyšetření (NRC)) Pokrytí populace dosahované pokrytí v daném kraji rozsah hodnot pokrytí v okresech daného kraje Celkové pokrytí ( ): 20,2 % (rozsah v krajích ČR: 14,0-26,0 %)

41 6. Co můžeme dělat ? -> zkvalitňovat péči ! Kolorektální karcinom
v dostupných datech 6. Co můžeme dělat ? -> zkvalitňovat péči ! 41

42 Síť komplexních onkologických center (KOC)
1. KOC FN Na Bulovce, VFN a FTNsP, Praha 2. KOC FN v Motole, Praha 4. KOC Nemocnice České Budějovice 4. KOC FN Plzeň 5. KOC Masarykova nemocnice Ústí n. L. 6. KOC Krajská nemocnice Liberec 7. KOC FN Hradec Králové 8. KOC Nemocnice Jihlava 9. KOC MOÚ Brno, FN Brno, FN U Svaté Anny, Brno 10. KOC FN Olomouc 11. KOC Nemocnice Zlín 12. KOC Nový Jičín 13. KOC FN Ostrava

43 ZZ v primární léčbě CRC – operace
Stadium 1 Stadium 2 93 % CRC ve stadiu 1 96 % CRC ve stadiu 2 N = 6570 N = 9570 Počet pacientů ročně léčených chirurgicky Počet pacientů ročně léčených chirurgicky ZZ seřazená podle počtu pacientů primárně léčených chirurgicky za rok ZZ seřazená podle počtu pacientů primárně léčených chirurgicky za rok Stadium 3 Stadium 4 96 % CRC ve stadiu 3 78 % CRC ve stadiu 4 N = 7102 N = 5426 Počet pacientů ročně léčených chirurgicky Počet pacientů ročně léčených chirurgicky ZZ seřazená podle počtu pacientů primárně léčených chirurgicky za rok ZZ seřazená podle počtu pacientů primárně léčených chirurgicky za rok

44 Kolorektální karcinom
v dostupných datech 7. Kde najdete více 44

45 Webové portály projektů

46 Epidemiologické analýzy Epidemiologické analýzy
Národní portál epidemiologie ZN Projekt SVOD Aktuality Epidemiologické analýzy Publikace, zprávy Epidemiologické analýzy Software SVOD Incidence, mortalita Časové trendy Regionální přehledy Věková standardizace Klinická stadia Mezinárodní data Srovnávací analýzy Ucelené přehledy Průvodce analýzami

47 http://www.rektum.cz Rektum.cz
Epidemiologie C20 – interaktivní analytické nástroje Predikce počtu pacientů s diagnózou C20 Epidemiologie C18-C21 – interaktivní analytické nástroje Další informace o diagnózáchC18–C21: - Epidemiologické trendy - Diagnostika a včasný záchyt - Výsledky a kvalita léčebné péče - Predikce počtu pacientů Další informace o projektu Dg C20 / karcinom rekta

48 Rektum.cz – interaktivní analytické nástroje

49 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Kolorektální karcinom v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google