Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pokroky v radioterapii maligních lymfomů MUDr.Kateřina Dědečková Ústav radiační onkologie Nemocnice na Bulovce a 1.LF UK, Praha Proton Therapy Center,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pokroky v radioterapii maligních lymfomů MUDr.Kateřina Dědečková Ústav radiační onkologie Nemocnice na Bulovce a 1.LF UK, Praha Proton Therapy Center,"— Transkript prezentace:

1 Pokroky v radioterapii maligních lymfomů MUDr.Kateřina Dědečková Ústav radiační onkologie Nemocnice na Bulovce a 1.LF UK, Praha Proton Therapy Center, Praha

2 Záření a lymfomy  Záření = léčba omezená na určité místo nebo oblast těla  Lymfomy = onemocnění celého těla, ozařování často doplňuje léčbu celotělovou (chemoterapii, biologickou léčbu atd.)

3 Současné postavení radioterapie v léčbě lymfomů  Radioterapie (RT) = součást léčebných postupů některých typů a stadií lymfomů  RT spojována s navýšením rizika pozdní toxicity (onemocnění srdce+cév a léčbou indukované zhoubné nádory)

4 Budoucnost RT v léčbě lymfomů  Nová léčebná schémata s menším užitím ozařování: méně indikací RT celková nižší dávka záření menší velikost ozařovaného objemu nové techniky s cílem většího chránění okolí  PROČ nová schémata: metody šetrnější pro zdravou tkáň = minimalizace rizik toxicity, zároveň požadavek na stejnou účinnost

5 Snížení frekvence použití RT  DŘÍVE: ozáření součást standardních postupů bez ohledu na léčebnou odpověď stále platí pro časná a středně pokročilá stadia Hodgkinova lymfomu  NYNÍ: indikace ozáření dle léčebné odpovědi na celotělovou léčbu (chemoterapii, biologickou terapii) ozáření jen pro pacienty s neúplnou odpovědí na celotělovou léčbu (např. PET + zbytkové onemocnění) standardní postup: pokročilá stadia Hodgkinova lymfomu, většina non-Hodgkinových lymfomů

6 Příklad indikace RT dle PET PET před léčbou PET- PET+ RT NE RT ANO

7 Snížení celkové dávky záření  DŘÍVE: vyšší dávky záření (30-55Gy) →vyšší riziko postižení okolních zdravých tkání  NYNÍ: snížení celkové dávky, pro vybrané situace bezpečný postup Časná stadia Hodgkinova lymfomu: 30Gy →20Gy Všechna stadia non-Hodgkinova lymfomu:  agresivní non-Hodgkinův lymfom 36-40Gy → 30 Gy  indolentní („ne-agresivní, pomalu progredující“) 36-40Gy → 24 Gy

8 Menší velikost ozařovaného objemu  DŘÍVE: involved-field (IF) radioterapie=větší rozsah ozáření než JEN původně postižené uzliny → ozáření celé postižené mízní oblasti (regionu) například krční oblast vpravo  NYNÍ: takovýto rozsah ozáření zřejmě zbytečně velký, nový přístup involved-node (IN) nebo involved- site (IS) radioterapie (v USA standard, Evropa konzervativnější-stále IF strategie) po dokončené standardní celotělové léčbě bude doporučeno ozáření jen na místa původně postižených mízních uzlin

9 Zmenšení ozařovaného objemu Ozáření rozsahu IF (involved-field) Ozáření rozsahu IN (involved-node) Postižená uzlina Rozsah ozáření

10 Nové techniky ozařování lymfomů  DŘÍVE: fotonová RT 2D a 3D-konformní ozařování (často stále užívaná a někdy i výhodnější než modernější fotonové techniky)  NYNÍ: maximální využití pokrokových technik, cíl=větší ochránění okolních orgánů → dozimetrické výhody nových technik Fotonové techniky  RT s modulovanou intenzitou (IMRT) ne vždy vhodné  objemově modulovaná oblouková radioterapie (volumetric modulated arc therapy -VMAT) ne vždy vhodné  tomoterapie (nedostupné v ČR)  Cyber-Knife (lymfomy oční lokalizace) Protonové techniky (dostupné v ČR, obtíže s hrazením zdravotními pojišťovnami)

11 Nové techniky ozařování lymfomů 3D konformní technika- 2 pole Srovnání 2 fotonových technik IMRT technika- 5 polí  větší šetření okolí od vysokých dávek záření  !!!větší objem ozářen nízkými dávkami záření - POZDNÍ TOXICITA!

12 Nové techniky ozařování lymfomů Ozáření oblasti mezihrudí fotony ze 3 polí Ozáření oblasti mezihrudí protony z 1 pole  menší ozáření plic, srdce, míchy, jícnu a pravé prsní žlázy  celkově je ozářen menší objem těla Srovnání fotonové a protonové techniky

13 Shrnutí & závěr  RT indikovaná racionálně a aplikovaná šetrně je velmi účinnou léčebnou metodou v boji s lymfomovým onemocněním  Technologický pokrok v RT je velmi rychlý a nabízí šetrnější způsoby záření  Problémy s hrazením nových technik RT, zpochybňování cost/benefit, i když dozimetrické výhody jednoznačné

14 Děkuji za pozornost Shrnutí & závěr Východ Slunce nad Sněžkou, 9.10.2013


Stáhnout ppt "Pokroky v radioterapii maligních lymfomů MUDr.Kateřina Dědečková Ústav radiační onkologie Nemocnice na Bulovce a 1.LF UK, Praha Proton Therapy Center,"

Podobné prezentace


Reklamy Google