Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Credit: L. Stammard, 1995. A(H1N1)A(H2N2)A(H3N2) 1918: “Spanish Flu”1957: “Asian Flu”1968: “Hong Kong Flu” 20-40 milionů úmrtí1-4 miliony úmrtí Credit:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Credit: L. Stammard, 1995. A(H1N1)A(H2N2)A(H3N2) 1918: “Spanish Flu”1957: “Asian Flu”1968: “Hong Kong Flu” 20-40 milionů úmrtí1-4 miliony úmrtí Credit:"— Transkript prezentace:

1 Credit: L. Stammard, 1995

2 A(H1N1)A(H2N2)A(H3N2) 1918: “Spanish Flu”1957: “Asian Flu”1968: “Hong Kong Flu” 20-40 milionů úmrtí1-4 miliony úmrtí Credit: US National Museum of Health and Medicine Španělská chřipkaAsijská chřipkaHongkongská chřipka

3 Počet potvrzených případů úmrtí ve světě od 18. do 34. kalendářního týdne 2009 (EU – celkem 104 úmrtí)

4 Německo 1Evropa 3 Irsko 1Kanada 1 Maďarsko 2USA12 Itálie 3Peru 1 Nizozemí 2Filipíny 2 Španělsko 11Thajsko 1 Malta 6Japonsko 2 Kréta 3Ko s pozit. 3 Řecko 3KO s cizinci 9 Portugalsko 2KO se susp. 7 Anglie 14 89 Praha – vyšetřeno (k 31.8.) 428 osob, z toho 92 pozitivních

5 Virus je přenášen aerogenně - vzdušnou cestou, branou vstupu je respirační trakt. Omezení či vyřazení přirozených obranných mechanismů, ke kterým dochází podchlazením, kouřením, nebo pobytem v zakouřeném prostředí, alkoholem ovlivňuje funkci ciliárního epitelu, aktivitu makrofágů a hemodynamické poměry v respiračním traktu, umožní rozvoj infekce virem chřipky (odtud moderní výklad pojmu influenza). Za příznivých podmínek po kratší (minimálně 6 hodin) či delší (48 hodin) trvající inkubační době se rozvine onemocnění.

6 Onemocnění je v klasické podobě provázeno rychlým vzestupem teploty, únavou, svalovými a kloubními bolestmi, vyčerpáním, různě výraznými příznaky respirační infekce. Horečka je vysoká (40-41 st. C), přetrvává nejčastěji 3 dny. Onemocnění může mít i mírný průběh (zpravidla na počátku epidemie), uvádějí se i bezpříznakové infekce. Horečka je vykládána pyrogenním účinkem produktů vznikajících poškozením postižených buněk.

7

8 Prevence nachlazení: Často si umývejte ruce. Vhodnější je tekuté mýdlo, možné je mýdlo s dezinfekcí. Vyhýbejte se těsnému kontaktu s lidmi, kteří jsou nachlazeni. Během epidemie nejezděte hromadnými dopravními prostředky, nechoďte do kin a divadel. Nedotýkejte se svého nosu nebo očí, když se dostanete do kontaktu s někým, kdo je nachlazen. Jste-li nachlazeni, používejte kapesník (vhodněji papírový) vždy, když kýcháte, smrkáte nebo kašlete. Po použití odhoďte do koše.

9 Krátce a často větrejte, v místnostech udržujte vlhkost kolem 50 %, v ložnici zbytečně nepřetápějte. Po celý rok se snažte otužovat, co nejvíce vytrvalostně sportujte a pobývejte na čerstvém vzduchu. Můžete se osvěžovat esenciálními oleji ve vodném rozprašovači či použít aroma lampu, uleví-li vám. Po poradě s lékařem lze podávat léky na posílení imunitního systému a naplánovat si očkování, které je základním prostředkem prevence chřipky a jejích komplikací zvláště u chronicky nemocných lidí.

10  inkubace 2-4 dny  přenos vzdušnou cestou - „droplets“  náhlý nástup  suchý dráždivý kašel (tracheitis)  horečka nad 38°C  bolest hlavy, svalů, kloubů  u dětí občas průjem a zvracení  do klinického obrazu chřipky nepatří RÝMA  inkubace až týden, nelze vyloučit i delší  přenos vzdušnou cestou,  virus může být přítomen i v moči  horečka nad 38°C  Bolesti svalů, kloubů, schvácenost  pocit dechové tísně, kašel  Zvracení, může být průjem  Komplikace:  akutní respirační distress syndrom  multiorgánové selhávání Sez ó nn í chřipka: A/H1N1:

11 Sezónní chřipka v porovnání s pandemickou – poměry typů případů sezónní chřipkapandemická chřipka bez příznaků klinické příznaky nutná hospitalizace úmrtí

12 Zdroj: Bean B, et al. JID 1982;146:47-51  Tvrdé bezpórové povrchy 24-48 hodin  Plast, nerezová ocel  Přežije > 24hodin  Přenosné na ruce do 24 hodin  Oblečení, papír & papírové kapesníky  Přežije 8-12 hodin  Přenosné na ruce do 24 hodin  Přežívající na rukou < 5 min. při vysoké virové dávce  Potenciál pro nepřímý kontaktní přenos *Vlhkost 35-40%, Teplota 28 °C Poslední informace WHO hovoří o 2 – 8 hodinách přežití viru na předmětech!

13  Ustupuje se od dohledávání cestovních kontaktů potvrzených případů  Ruší se profylaktické podávání antivirotik u osob v kontaktu s potvrzeným případem  Blízké kontakty nebudou dávány do domácí izolace, nebudou virologicky vyšetřovány  U kontaktů ve vysokém riziku komplikovaného průběhu nemoci v případě objevení se respirač.příznaků je nutno virologické vyšetření a podání léčebné dávky  V případě podezření virologické vyšetření, event. léčba antivirotiky  V případě zvyšující se incidence se nebude provádět virologické vyšetření ani hospitalizace na inf.odd.  Nutné provádění surveillance respiračních onemocnění včetně biolog.odběrů  Závažný klinický průběh A/H1N1 = hospitalizace  Lehké onemocnění = domácí léčba a domácí izolace cca 7 dní mitigace = zmírnění

14 Opatření prováděné s cílem zmenšit dosah pandemie – ŠÍŘENÍ NELZE ZABRÁNIT Objektivní cíle: snížit mortalitu snížit počet hospitalizovaných, těžkých pacientů snížit přenos a rychlost šíření infekce snížit riziko přenosu od zdrav. personálu k pacientům a naopak zajistit zdrav. služby obyvatelům určit, kdo bude chráněn vakcínou

15 Věkové složení nemocných pandemickou chřipkou A/H1N1

16 Zkušenosti z výskytu v USA: Sekundární onemocnění v rodině - attack rate 12 % celkem byla hospitalizace u 8 % nemocných smrtnost celkem 0,2 % nejvyšší nemocnost (58 %) ve skupině 5–24 let, druhá nejvyšší nemocnost ve skupině do 5 let věku nejvyšší hospitalizace (34 %) ve skupině 5–24 let do 5 let nejvyšší spec. hospitalizace na 100 000 nejvyšší počet zemřelých věk. skupina 5–24 let, nejvyšší specifická smrtnost však byla ve věku 65 let a starší.

17 redukovat úmrtnost, redukovat množství těžkých případů a hospitalizací redukovat přenos a rychlost šíření nákazy redukovat riziko přenosu ze zdravotnického osazenstva k pacientům (obzvláště zranitelní pacienti) a naopak zajišťovat přístupnost zdravotnických služeb

18 Koho očkovat: Chronické respirační infekce Chronické kardiovaskulární onemocnění Chronická metabolická onemocnění včetně DM Chronická onemocnění ledvin a jater Osoby s imunodeficitem Chronická onemocnění neuromuskulární Další chronická onem. včetně morbidní obezity Těhotn é že ny Lidé, kteří žijí (pečují) o děti mladší než 6 měs. Zdravotnický person á l z první linie a nezbytný Děti ve věku od šesti měs í ců do čtyř let věku. Děti ve věku 5 - 18 let s chronickým onem.

19 DŮLEŽITOST OČKOVÁNÍ PROTI SEZÓNNÍ CHŘIPCE ZVLÁŠTĚ Z POHLEDU MOŽNÉHO SOUBĚHU SEZÓNNÍ CHŘIPKY A A/H1N1 Motivovat občany k vakcinaci proti sezónní chřipce s cílem zvýšit proočkovanost populace ČR v souladu s doporučením WHO. (Očkování proti běžné chřipce za 200,- až 250,- Kč) Motivovat a vzdělávat lékaře o efektivnosti a potřebnosti očkování proti sezónní chřipce

20 Zobrazení účinku očkování jako strategie zmírňování následků denní případy dny od prvního případu bez očkování s očkováním

21  Chirurgické roušky  Snadno dostupné a běžně používané pro rutinní zákroky.  Vysoce filtrační ochranné masky / polomasky  Zvláštní filtr /0.3 mikron/; tyto masky jsou dále klasifikovány.  Čím více je rouška odolná proti tukům, tím je lepší.  Masky mají číslo pro vyjádření efektivity filtrace; např. maska se značkou N95 má 95% efektivitu při filtraci částic větších než 0.3 mikron při normálním počtu nádechů.  Nová generace masek používá nanotechnologie, které jsou schopné blokovat částice i o velikosti 0.027 mikronu.  Nová generace masek s antivirovým přípravkem.

22 Počet hospitalizovaných osob – v ČR se předpokládá, že pro komplikované dýchací potíže a související příznaky bude hospitalizováno navíc 1 % onemocnělých, tedy přibližně 30 000 osob. V Praze lze předpokládat, že ve 3. – 5. týdnu bude navíc týdně hospitalizováno cca 2000 – 2500 osob a za celé pandemické období pak bude nutno hospitalizovat celkem cca do 24 000 osob. V ČR se očekává, že 15 % pacientů hospitalizovaných v důsledku nemoci podobné chřipce bude potřebovat intenzivní péči a 50 % z nich může potřebovat mechanické ventilátory. Během tří měsíců od počátku pandemie nebude v ČR v důsledku nemoci přítomno v zaměstnání celkem 30 % pracovních sil po dobu pěti až osmi pracovních dnů. Šíření chřipky se urychlí ve školách, školských zař.

23 v maximální možné míře minimalizovat kontakt nemocného s okolím při lehkém průběhu onemocnění není třeba pacienta odesílat na infekční kliniky, pacienti se léčí symptomaticky, dosud léčeným pacientům bylo podáno Tamiflu výjimečně po ošetření lze pacienta (pokud to jeho zdrav. stav umožní) odeslat do domácího ošetření, pacienta vybavit aspoň běžnou ústní rouškou a poučit pacienta nelze odeslat MHD, lze však tolerovat transport rodinou, transport dopravní zdrav. službou, pokud je po té zajištěna řádná desinfekce vozidla pacientovi lze ústně vyhlásit domácí karanténu (vzor přiložen) nebo se izolace pacienta řeší prac. neschopností

24 ústní vyhlášení karantény může provést jakékoliv zdrav. zařízení, pokud zjistí výskyt infekčního onemocnění nebo podezření na něj postupně se přechází od provádění odběrů u všech suspektních pacientů k provádění odběrů u pacientů se závažným průběhem onemocnění, odběrová media vydává NRL pro chřipku SZÚ, Šrobárova 48 transport odebraného materiálu musí být zajištěn v trojobalu na ledu odběr není třeba provádět u všech pacientů, je zbytečné a neekonomické provádět odběr u kontaktů s nemocnými (pokud onemocní rodinný příslušník osoby s potvrzenou H1N1, není odběr indikován vůbec) je třeba hlásit pacienty s dg susp. chřipka místně příslušné pobočce Hyg. stanice hl. města Prahy

25 DODRŽUJI HYGIENICKÁ OPATŘENÍ, ABYCH SNÍŽIL RIZIKO, ŽE NAKAZÍM SVÉ BLÍZKÉ Udržuji si od ostatních odstup nejlépe alespoň 1 metr, spím pokud možno v oddělené místnosti, pravidelně větrám. Při kašli, kýchání a smrkání si zakrývám nos a ústa papírovým kapesníkem, který vždy po použití vyhodím do uzavřeného odpadkového koše a poté si umyji ruce. Z domova vycházím v období, kdy mohu být pro své okolí infekční, pouze v nezbytném případě. Plánované návštěvy u odborných lékařů odložím, pokud nejsou nezbytně nutné. CHCI SNÍŽIT PRAVDĚPODOBNOST, ŽE SE SÁM CHŘIPKOU NAKAZÍM. Vyhýbám se kontaktu s nemocnými a místům s velkou koncentrací lidí. Myji si ruce mýdlem a vodou, ev. desinf. přípravky na mytí rukou na alkoholové bázi tak často, jak je to možné.

26 Dodržuji další možná opatření Nepůjčuji si od ostatních mobilní telefony, sklenice, příbory, u dětí hračky apod. Nezdravím se podáváním ruky a líbáním. Nedotýkám se rukama obličeje, nemnu si oči – sníží se tím riziko přenosu viru prostřednictvím rukou z kontaminovaných předmětů. Čistím pravidelně povrchy, kterých se dotýkají nakažené osoby v domácnosti (klika u WC…) a nesdílím s nimi své osobní věci (ručník…). Dbám zvýšeného přísunu vitamínů – zejména v ovoci a zelenině. Sleduji oficiální informace a pokyny Ministerstva zdravotnictví v médiích a na www.mzcr.cz a dodržuji je.www.mzcr.cz


Stáhnout ppt "Credit: L. Stammard, 1995. A(H1N1)A(H2N2)A(H3N2) 1918: “Spanish Flu”1957: “Asian Flu”1968: “Hong Kong Flu” 20-40 milionů úmrtí1-4 miliony úmrtí Credit:"

Podobné prezentace


Reklamy Google