Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Ekonomika Tematický.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Ekonomika Tematický."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Ekonomika Tematický okruh Ekonomické předměty Téma Bankovní sektor Ročník 3. a 4. Jméno autora Ing. Ladislava Broklová Anotace Žáci poznají zákonitosti bankovního sektoru, bankovní nástroje a seznámí se s obchodními bankami Datum tvorby15.9.2012

2 Bankovní sektor Ing. Ladislava Broklová

3 Bankovní soustava Do roku 1990 byl bankoví sektor jednoúrovňový, v současnosti je soustava dvoustupňová a tvoří ji centrální banka a obchodní banky. Centrální banka plní úlohu jí svěřené státem.

4 Centrální banka Centrální banka je instituce, která stojí na vrcholu bankovní soustavy a kterou buď stát řídí jako samostatný subjekt, nebo její funkcí pověří instituci již existující Ve státech s tržní ekonomikou je důležité, aby banky byly nezávislé na vládě

5 ČNB V ČR je centrální bankou Česká národní banka Vznikla 1.1.1993 po zániku Československa rozdělením Státní banky československé (ta navazovala na tradici Národní banky československé, která působila od 1.4.1926)

6 Bankovní rada 1.Nejvyšší orgán ČNB 2.Má členů, které jmenuje prezident ČR na dobu 6 let 3.V čele bankovní rady je guvernér (Miroslav Singer) 4.Guvernéra může zastupovat víceguvernér 5.Členové bankovní rady musí splňovat nároky na odbornost

7 Úkoly CB Emituje peníze Plní cíle měnové politiky (sleduje množství peněz v oběhu) Je to banka bank Slouží jako banka státu Spravuje měnové rezervy Kontroluje činnost bank Zastává další činnosti

8 Nástroje centrální banky Diskontní sazba Repo sazba Lombardní sazba PMR Pravidla likvidity (CB určuje obchodním bankám, jaký mají mít vztah aktiv a pasiv; krátkodobé úvěry musí být kryty krátkodobými zdroji) Operace na volném trhu (obchody s cennými papíry a tím zvyšuje a snižuje množství peněz v oběhu)

9 Diskontní sazba Úroková sazba CB (sazba, za kterou mohou obchodní banky v ČR ukládat přes noc dočasně volno likviditu) V roce 2009 byla tato sazba stlačena ČNB na 0,25 % - tato sazba platila i v roce 2011 i v roce 2012 Historický vývoj sazeb je možné sledovat http://www.cnb.cz/cs/faq/vyvoj_diskontni_historie.txt http://www.cnb.cz/cs/faq/vyvoj_diskontni_historie.txt Úroková sazba CB (sazba, za kterou mohou obchodní banky v ČR ukládat přes noc dočasně volno likviditu) V roce 2009 byla tato sazba stlačena ČNB na 0,25 % - tato sazba platila i v roce 2011 i v roce 2012 Historický vývoj sazeb je možné sledovat

10 Repo sazba Základní úroková sazba CB pro termínované operace s cennými papíry. Nepřímo ovlivňuje výši úrokové sazby pro podnikatelskou sféru Pokud je v ekonomice vysoká inflace CV udržuje vysokou repo sazbu Pokud je v ekonomice nízká inflace, CB udržuje nízkou repo sazbu – tím podporuje rozvoj podnikání Červen 2012 byla repo sazba 0,50 %

11 Lombardní sazba Doplňková úroková sazba na úvěry obchodním bankám se zástavou cenných papírů Je vždy vyšší než REPO sazba

12 Povinné minimální rezervy CB předepisuje obchodním bankám určité procento z vkladů, které musí uložit v CB ve formě PMR. Tyto peníze jsou dočasně mimo oběh a působí proti inflačně. Pohybuje se kolem 2 %

13 Ostatní činnosti CB ČNB vykonává dohled nad podnikatelskými subjekty, které mohou obchodovat s devizovými hodnotami (nebankovní směnárny a společnosti zabývající se zasíláním peněz do společnosti). Funguje tu clearingové centrum – je platebním systémem zprostředkovávajícím platby mezi jednotlivými bankami a jejich klienty. ČNB rozhoduje o povolení pro vznik dalších platebních systémů a zajišťuje dohled nad jejich činností.

14 Obchodní banky Jsou podnikatelské subjekty, které vyvíjejí činnost za účelem dosažení zisku. zisk banky: 1) úrokové rozpětí (úroky přijaté z úvěrů minus úroky vydané vkladatelům) 2) poplatky za služby – vedení účtů, zprostředkování plateb, devizové operace, zprostředkování obchodů s cennými papíry, ukládání cenností v trezorové schránce atd.

15 Obchodní banky Nabízí: 1)Pasivní úvěrové operace = tzn. přijímá vklady a je v roli dlužníka 2) Aktivní úvěrové operace = tzn. poskytuje úvěry, vystupují v roli věřitele –Kontokorentní úvěr –Akceptační úvěr –Eskontní úvěr –Revolvingový úvěr –Lombardní úvěr –Hypoteční úvěr –Forfaiting a faktoring

16 Literatura ŠVARCOVÁ, J. Ekonomie – stručný přehled, 2011/2012. Zlín, CED 2011. ISBN 978-80-8301-01-2. NOVESKÝ, J. a kol. Slabikář finanční gramotnosti. COFET, 2009. ISBN 80-254- 4207-4.


Stáhnout ppt "Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Ekonomika Tematický."

Podobné prezentace


Reklamy Google