Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika IDS na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika IDS na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera."— Transkript prezentace:

1 Problematika IDS na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra technologie a řízení dopravy Integrované dopravní systémy, Žďár nad Sázavou, 17. 5. 2016 Dopravní fakulta Jana Pernera

2 Představení fakulty 2TRANSCOM - Žilina 200923. 6. 2009 Dopravní fakulta Jana Pernera Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP) vznikla v dubnu 1993 navazuje na Vysokou školu železniční v Praze a na Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině, odkud po rozdělení federace přešla většina česky mluvících VŠ učitelů a studentů DFJP je fakultou multi-disciplinárního charakteru od roku 1993 se fakulta neustále rozvíjí, velmi významným krokem bylo otevření jedinečného Vývojového a výzkumného centra v dopravě má dnes všechny atributy univerzitního pracoviště DFJP je dnes možné považovat za „vlajkovou loď“ českého vysokého dopravního školství 2 Integrované dopravní systémy, Žďár nad Sázavou, 17. 5. 2016

3 Vazba DFJP na praxi (1/2) 3TRANSCOM - Žilina 200923. 6. 2009 Dopravní fakulta Jana Pernera3 Integrované dopravní systémy, Žďár nad Sázavou, 17. 5. 2016 řešení grantů, projektů a studií ze širokého spektra odborného zaměření fakulta působí jako nezávislý arbitr v rámci posudků příprava studentů jako budoucích odborníků v praxi důraz na zpětnou vazbu od praxe aplikace námětů z praxe, nejen v rámci výuky zapojení zástupců z praxe do výuky i výzkumu řešení závěrečných prací na podněty a ve spolupráci s praxí (dobrá využitelnost výsledků v praxi)

4 Vazba DFJP na praxi (2/2) 4TRANSCOM - Žilina 200923. 6. 2009 Dopravní fakulta Jana Pernera4 Integrované dopravní systémy, Žďár nad Sázavou, 17. 5. 2016 fakulta se v dosavadních ročnících soutěže „Škola doporučená zaměstnavateli“ umístila vždy v první desítce fakult v rámci ČR (www.doporucenozamestnavateli.cz) o pořadí hlasují personalisti z 230 významných zaměstnavatelů v ČR, jako např. ŠKODA AUTO, ČEZ, Česká pošta, FOXCONN, Robert Bosch, AGC, ArcelorMittal, O2, T-Mobile, Siemens, Continental, apod. dominují fakulty s technickým zaměřením, především na oblast strojírenství, ale také dopravu (DFJP jediný zástupce z oblasti dopravy v první desítce), elektrotechniku a obory spojené s informačními technologiemi

5 IDS - co může DFJP ve výzkumu nabídnout 5TRANSCOM - Žilina 200923. 6. 2009 Dopravní fakulta Jana Pernera5 Integrované dopravní systémy, Žďár nad Sázavou, 17. 5. 2016 Řešení grantů, projektů a studií z oblasti IDS a dopravní obslužnosti, včetně zapojení studentů do výzkumu formou závěrečných prací, participace např. v oblastech: dopravní plány (plány dopravní obslužnosti), organizace HD, generely dopravy vč. veřejné dopravy, optimalizace dopravy úlohy dopravní obslužnosti (dopravní modelování a simulace, technologie a řízení dopravy, systémová analýza) analýza trendů dopravy, statistika, krizový management plánování udržitelné městské mobility, bezbariérová doprava ekonomika, dopravní prostředky a infrastruktura vliv dopravy na životní prostředí, apod.

6 Zázemí DFJP v oblasti výzkumu 6TRANSCOM - Žilina 200923. 6. 2009 Dopravní fakulta Jana Pernera6 Integrované dopravní systémy, Žďár nad Sázavou, 17. 5. 2016 kromě již zmiňovaného Výzkumného a vývojového centra v dopravě má fakulta další zázemí pro výzkum - myšlen i výzkum zaměřený na oblast IDS a dopravní obslužnosti: personální zajištění odborníky širokého zaměření laboratoře a další zázemí včetně četných SW nástrojů: –Dopravní laboratoř –Dopravní minilab –Dopravní sál –Přepravní laboratoř –…

7 Zaměření výuky na problematiku IDS 7TRANSCOM - Žilina 200923. 6. 2009 Dopravní fakulta Jana Pernera především ve studijních oborech zajišťovaných katedrami: –Technologie a řízení dopravy (TŘD) –Dopravní management, marketing a logistika (DMML) informace k IDS ve více předmětech, a to: –bakalářského studia –navazujícího magisterského studia, –doktorského studia (předmět Teorie dopravních a telekom. systémů) zaměření závěrečných prací na oblast IDS výběrové přednášky odborníků z praxe využití výsledků řešených projektů a studií 7 Integrované dopravní systémy, Žďár nad Sázavou, 17. 5. 2016

8 Předmět Integrované dopravní systémy 8TRANSCOM - Žilina 200923. 6. 2009 Dopravní fakulta Jana Pernera 1.Úvod do problematiky, podsystémy IDS, zkušenosti ze zahraničí 2.Zapojení MHD, příměstské a regionální dopravy do IDS 3.Integrované taktové jízdní řády, problematika periodické dopravy 4.Vliv legislativního prostředí na IDS, základní právní normy 5.Formy a možnosti integrace (dopravní, tarifní, atd.), přínosy IDS 6.Optimalizace dopravní obslužnosti, vymezení zájmového území 7.Problematika založení organizátora, jeho činnosti a právní formy 8.Organizační uspořádání IDS, činnost účastníků IDS 9.Vývojové etapy IDS, postup vytváření IDS, zapojení organizátora 10.Finanční zajištění, odbavovací a informační systém 11.Kontrolní činnost, zúčtovací centrum 8 Integrované dopravní systémy, Žďár nad Sázavou, 17. 5. 2016

9 Co chceme do budoucna zlepšit? 9TRANSCOM - Žilina 200923. 6. 2009 Dopravní fakulta Jana Pernera9 Integrované dopravní systémy, Žďár nad Sázavou, 17. 5. 2016 ještě zvýšit spolupráci s praxí, nejen v oblasti IDS a dopravní obslužnosti s tímto je spojená snaha o ještě větší podíl výběrových přednášek odborníků z praxe pokračování v trendu řešení závěrečných prací z oblasti IDS a dopravní obslužnosti snaha o ještě širší zapojení se do výzkumné činnosti prezentovat výsledky výzkumu na konferencích, apod. uvítáme jakékoliv konstruktivní připomínky nejen k výukovému procesu (vždy je co zlepšovat)

10 Děkuji za pozornost. 10TRANSCOM - Žilina 200923. 6. 2009 Dopravní fakulta Jana Pernera Integrované dopravní systémy, Žďár nad Sázavou, 17. 5. 2016


Stáhnout ppt "Problematika IDS na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera."

Podobné prezentace


Reklamy Google