Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum Masarykovy univerzity pro nadané děti v JM kraji Šárka Portešová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum Masarykovy univerzity pro nadané děti v JM kraji Šárka Portešová."— Transkript prezentace:

1 Centrum Masarykovy univerzity pro nadané děti v JM kraji Šárka Portešová

2 LEGISLATIVA Školský zákon 561/2004 Sb. vstoupil v platnost 1.1.2005 Poprvé vymezuje skupinu mimořádně nadaných žáků a specifikuje základní rámec jejich vzdělávání.

3 Bystrý nebo nadaný?

4

5 Východiska:

6 Tematická zpráva České školní inspekce Umí školy pracovat s nadanými žáky? (2008, str. 10) S plnou vážností je nutné v odpovědi na otázku zda „školy umí pracovat s nadanými žáky“ konstatovat, že ve školách v zásadě převládá bezradnost, někdy i nezájem a neochota (chybí motivace), kontrast mezi deklarovanými podmínkami a skutečností (např. podmínky společného vzdělávání žáků všech úrovní nadání ve stejné třídě atd.), ale i obecně nepochopení celé problematiky rozvojových potřeb zejména mimořádně nadaných žáků. Pozornost nadaným žákům se podle zjištění ČŠI zpravidla vyčerpává zájmem o skupinu výrazně nadprůměrných žáků, dosahujících nadprůměrných výsledků, kterým dostačuje v motivaci k výkonu stávající vzdělávací systém. 1 1

7 O vzdělávání nadaných žáků mám jen velmi mlhavou představu. Během studia jsem se s touto problematikou nesetkal/la. Ve škole řešíme jiné problémy. Mají učitelé k plnění tohoto úkolu podmínky? V běžné třídě je systematická péče o nadané žáky nemožná. Nadaným se věnuji jen nárazově. Není v silách jednoho učitele, aby si ve třídě vytvořil podmínky pro systematickou práci s nadanými žáky. Jak se péče o nadané konkrétně projevuje? Nadaný žák dostává úkoly navíc, větší počet úkolů, než ostatní žáci. Náročnější úkoly. Náročnější domácí úkoly. Jaké máte znalosti o dané problematice? ŠIMONÍK, Oldřich. Postoj a přístup učitelů základních škol k vzdělávání nadaných žáků. In Šimoník, O. (ed.). Vzdělávání nadaných žáků. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 20-30, 11 s. Edice neuvedena. 2. Výzkumné šetření 64% 80% 45.8%

8 Počty mimořádně nadaných klientů v jednotlivých krajích (2010/11) 3.

9 PROJEKT

10 Vzdělávání učitelů Systematické metodické vedení Ucelené vzdělávací materiály pro rozvoj nadaných žáků

11 Termín realizace: 1.3.2013 – 28.2.2015 Centrum MU pro rozvoj nadaných dětí v Jihomoravském kraji Společný projekt Fakulty sociálních studií a Pedagogické fakulty MU

12 Realizační tým doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D. – odborný garant projektu RNDr. Růžena Blažková, CSc. – metodik projektu Mgr. Irena Budínová, Ph.D. – metodik projektu Mgr. Helena Durnová, Ph.D. – metodik projektu doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. – metodik projektu RNDr. Milena Vaňurová, CSc. – metodik projektu Ing. Miroslava Jedličková- manažerka projektu Ing. Kateřina Kopecká - finanční manažerka Kristina Marešová- asistentka projektu

13 Klíčová aktivita 1 Přímá práce s mimořádně nadanými žáky v matematice Hlavní cíle KA1: Cíle týkající se žáků Cíle týkající se učitelů

14 Název prezentace v zápatí14 Dvě fáze práce s nadanými v rámci KA1 První fáze – stimulačně obohacující aktivity na ZŠ Klíčové aktivity realizovány v 10 blocích: 1.numerace a operace v jednotlivých číselných oborech 2.řešení logických úloh 3.rozvoj geometrických představ 4.řešení konstrukčních geometrických úloh 5.řešení početních geometrických úloh 6.kombinatorické úlohy 7.úlohy z teorie grafů 8.problémové a aplikační úlohy 9.diagnostika individuálních schopností 10.evaluace zvoleného postupu

15

16 Druhá fáze – stimulačně obohacující aktivity na Pedagogické fakultě Ověřován systém pomůcek pro práci s nadanými žáky Montessori pomůcky Geomag Počítačové programy Do kroužku se zapojí i studenti PdF MU

17

18

19 Klíčová aktivita 2 Vytvoření a realizace dvou on-line kurzů pro pedagogy, které obsahují jak psychologickou, tak didaktickou složku, zamřené na identifikaci a rozvoj nadaných žáků A. Matematika B. Identifikace, rizikové skupiny, možnosti vzdělávání

20 A. Matematika pro MN žáky online Možnosti práce s talenty v matematice institucionalizovaná péče diferencovaná práce v rámci třídy Matematické soutěže Matematický klokan Péče o matematicky nadané žáky v zahraničí (přehled, inspirace) Náměty a řešení náročnějších úloh, Tvorba úloh s rostoucí náročností pro nadané žáky

21 B. Identifikace, vzdělávání nadaných žáků BLOK 1 – Česká legislativa BLOK 2- Psychologie nadání Historie zkoumání Struktura nadání a jeho druhy Vývoj nadání BLOK 3 Identifikace nadaných Typické projevy nadaných dětí Identifikační škály pro učitele, rodiče, děti Dvojí výjimečnost a chybné diagnózy BLOK 4 Problémy nadaných a poradenství Sociální, emoční problémy Podvýkon, motivace, poradenství nadaným, jejich rodičům a učitelům BLOK 5 Pedagogika intelektově nadaných žáků Speciální vzdělávací potřeby Organizační formy vzdělávání nadaných BLOK 6 Tvorba vzdělávacích programů pro nadané žáky Zásady tvorby a obsah vzdělávacího programu Specifika při tvorbě skupinových programů Akcelerace a obohacování Obohacování v jednotlivých předmětech Tvorba Individuálního vzdělávacího plánu

22 Klíčová aktivita 3 Rozvoj sociálních a emočních dovedností rizikových skupin nadaných dětí

23

24

25 Klíčová aktivita 4

26

27 nadanizaci.cz

28 Co bylo vytvořeno a jak dále pokračovat Podpora učitelů nadaných žáků Rozvoj nadaných dětí Metodické a vzdělávací materiály Vývoj nástrojů na identifikaci nadání Vyhledávání dalších nadaných žáků Komplexní systém poradenství a rozvoje nadaných v JM kraji

29 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Centrum Masarykovy univerzity pro nadané děti v JM kraji Šárka Portešová."

Podobné prezentace


Reklamy Google