Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace z chemické služby pplk. Ing. Jiří Matějka MV-generální ředitelství HZS ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace z chemické služby pplk. Ing. Jiří Matějka MV-generální ředitelství HZS ČR."— Transkript prezentace:

1 Informace z chemické služby pplk. Ing. Jiří Matějka MV-generální ředitelství HZS ČR

2 Osnova základní statistické údaje o nebezpečných látkách kurzy s problematikou nebezpečných látek u HZS ČR typové činnosti s problematikou nebezpečných látek metodické listy s problematikou nebezpečných látek struktura jednotek na zásahy s výskytem NL vybavení věcnými prostředky a technikou dekontaminace rozdělení zásahů s výskytem rizikových nebo vysoce rizikových B-agens TRINS, 23. března 20162Informace z chemické služby

3 Zdroj: HZS ČR [online]. [cit. 2012-03-26]. Dostupný z www: http://www.hzscr.cz/clanek/statisticke-rocenky-hasicskeho-zachranneho-sboru-cr.aspx Jednotlivé druhy událostí se zásahy JPO TRINS, 23. března 20163Informace z chemické služby

4 Zdroj: HZS ČR [online]. [cit. 2012-03-26]. Dostupný z www: http://www.hzscr.cz/clanek/statisticke-rocenky-hasicskeho-zachranneho-sboru-cr.aspx Mimořádné události s výskytem nebezpečných látek v ČR v letech 2000 - 2012 TRINS, 23. března 20164Informace z chemické služby

5 Kurzy HZS ČR v oblasti nebezpečných látek Chemická služba (T-CHS) – kurz odborné způsobilosti, Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, základní – 4 týdny, prodlužovací – 5 dnů Radiační ochrana – specializační kurz, Institut ochrany obyvatelstva, základní – 5 dnů týden, prodlužovací – 3 dny Dekontaminace hasičů – specializační kurz, Záchranný útvar HZS ČR, 5 dnů Nebezpečné látky – specializační kurz, Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, 5 dnů Detekce, monitorování a odběr vzorků nebezpečných chemických látek, Institut ochrany obyvatelstva, 4 dny Obsluha programového balíku SEOD HZS – specializační kurz, Institut ochrany obyvatelstva, základní - 3 dny, prodlužovací – 2 dny Kurz pro pracovníky chemických laboratoří, specializační kurz, Institut ochrany obyvatelstva, 3 dny – chemická část – radiační část IMZ uživatelů analyzátoru nebezpečných plynů a par GDA-2 – 1 den (Zásady chování v prostoru kontaminovaném bojovými chemickými látkami) ukončeno v roce 2008. TRINS, 23. března 20165Informace z chemické služby

6 Typové činnosti v oblasti nebezpečných látek http://www.hzscr.cz/clanek/dokumentace-izs-587832.aspx Platné STČ 01/IZS Špinavá bomba STČ 05/IZS Nález předmětu s podezřením na přítomnost B-agens nebo toxinů STČ 11/IZS Chřipka ptáků STČ 13/IZS Reakce na chemický útok v metru Související STČ 03/IZS Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů STČ 09/IZS Zásah složek IZS při mimořádné události s velkým počtem raněných a obětí Připravované Mimořádná událost s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci TRINS, 23. března 20166Informace z chemické služby

7 Vybrané metodické listy Bojového řádu jednotek požární ochrany v oblasti NEBEZPEČÍ http://www.hzscr.cz/clanek/bojovy-rad-jednotek-pozarni-ochrany-v-dokumentech-491249.aspx Části: charakteristika, předpokládaný výskyt, ochrana N2 Nebezpečí infekce N3 Nebezpečí intoxikace N4 Nebezpečí ionizujícího záření N8 Nebezpečí poleptání N16 Nebezpečí výbuchu N22 Nebezpečí výbuchu výbušných látek a pyrotechnických směsí N23 Nebezpečí polychlorovaných bifenylů TRINS, 23. března 20167Informace z chemické služby

8 Metodické listy Bojového řádu jednotek požární ochrany v oblasti NEBEZPEČNÝCH LÁTEK http://www.hzscr.cz/clanek/bojovy-rad-jednotek-pozarni-ochrany-v-dokumentech-491249.aspx Části: charakteristika, úkoly a postup činností, očekávané zvláštnosti L1 Zásah s přítomností nebezpečných látek L2 Činnost hasičů v nástupním prostoru L3 Činnost hasičů v nebezpečné zóně L4 Jištění hasičů při činnosti v nebezpečné zóně L5 Pravidla komunikace a signály při činnosti hasičů v nebezpečné zóně L6 Dekontaminační prostor L7 Dekontaminace zasahujících hasičů L8 Dekontaminace biologických látek TRINS, 23. března 20168Informace z chemické služby

9 Metodické listy Bojového řádu jednotek požární ochrany v oblasti NEBEZPEČNÝCH LÁTEK http://www.hzscr.cz/clanek/bojovy-rad-jednotek-pozarni-ochrany-v-dokumentech-491249.aspx Části: charakteristika, úkoly a postup činností, očekávané zvláštnosti L9 Dekontaminace radioaktivních látek L10-11 Ropné havárie L12 Zásah při výskytu výbušných látek a výbušných předmětů před jejich iniciací L13 Zápalné láhve L14 Přečerpávání hořlavých kapalin L15 Zásahy s únikem amoniaku (čpavku) L16 Zásahy s únikem chlóru TRINS, 23. března 20169Informace z chemické služby

10 Struktura jednotek při zásazích na NL JPO – základní = 173 JPO – střední = 61 JPO – opěrné = 12 – jednotky s rozšířenou detekcí – dekontaminační jednotky – jednotky na olejové havárie Chemické laboratoře = 5 – stacionární – výjezdové jednotky Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany TRINS, 23. března 201610Informace z chemické služby

11 Vybavení věcnými prostředky a technikou Technika – technický automobil chemický – protiplynový automobil – technický automobil chemický v provedení vozidla chemického a radiačního průzkumu – stanoviště dekontaminace techniky Detekce HZS krajů: – osobní a zásahové dozimetry, zásahové radiometry – jednoduché detekční prostředky, explozimetry, toximetry, PID – Ramanovy spektrometry, infračervené spektrometry FTIR, analyzátory nebezpečných plynů GDA-2 – Biologie – viz dále Novinky – dálkový detektor nebezpečných plynů SIGIS II – systém elektronické osobní dozimetrie – rámové portálové detektory gama záření Osobní ochranné prostředky – plynotěsné protichemické ochranné oděvy typu 1a) – protichemické ochranné oděvy typu 3 a s OM Dekontaminace – viz dále Srovnání s EU? TRINS, 23. března 201611Informace z chemické služby

12 Dekontaminace HZS ČR provádí dekontaminaci: – zasahujících osob – obyvatelstva – vnějších povrchů techniky – sudů s věcnými prostředky – ohnisek, která by mohla způsobit rozšíření kontaminace – dekontaminačního stanoviště – SÚJCHBO – dekontaminace drahých přístrojů, zbraní Zjednodušená dekontaminace – prováděná běžnými věcnými prostředky ve vybavení družstva a CAS Stanoviště pro dekontaminaci zasahujících (dekontaminační sprcha) – cílový stav: každý JPO-O, JPO-S Stanoviště dekontaminace osob – každý HZS kraje, ZÚ Stanoviště dekontaminace techniky – HZS HMP, HZS JMK, HZS JČK, HZS KVYS, ZÚ TRINS, 23. března 201612Informace z chemické služby

13 Schéma dekontaminačního stanoviště Informace z chemické službyTRINS, 23. března 201613

14 Informace z chemické službyTRINS, 23. března 201614

15 Informace z chemické službyTRINS, 23. března 201615

16 TRINS, 23. března 201616Informace z chemické služby

17 TRINS, 23. března 201617

18 Zásahy s výskytem rizikových nebo vysoce rizikových B-agens Obálky a zásilky s nebezpečným obsahem (např. antraxové šílenství) – orgán ochrany veřejného zdraví – manipulace s podezřelými poštovními zásilkami na ministerstvech – spolupráce se Státním ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany (SÚJCHBO) – Kamenná u Milína Animální nákazy (např. chřipka ptáků) – Státní veterinární správa Vysoce nakažlivé nemoci (např. ebola) – orgán ochrany veřejného zdraví Teroristický útok – bioaerosol do ventilace nebo klimatizace – když není výhružný dopis, NIKDO NIC NEVÍ!!! – vzorkovací soupravy – jednoduché detekční kity TRINS, 23. března 201618Informace z chemické služby

19 Děkuji za pozornost jiri.matejka@grh.izscr.cz


Stáhnout ppt "Informace z chemické služby pplk. Ing. Jiří Matějka MV-generální ředitelství HZS ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google