Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prostředky HZS ČR pro zásahy s výskytem NL

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prostředky HZS ČR pro zásahy s výskytem NL"— Transkript prezentace:

1 Prostředky HZS ČR pro zásahy s výskytem NL
MV-GŘ HZS ČR

2 Rizika, kterým čelíme Průmyslové havárie a požáry,
Havárie při přepravě, Nálezy neznámých látek, Nelegální sklady, Terorismus, Zabezpečení významných mezinárodních akcí

3

4 Priority HZS ČR Koncepce chemické služby,
Dokončení vybavení na detekci a zásahy s NL (za posledních 5 let – téměř 500 mil. Kč) Zajištění bezpečnosti CZ-PRES a jiných velkých akcí,

5 Pokyn GŘ č. 14/2007 Opěrné body a typy předurčenosti JPO
likvidace havárií NL (12 OB) rozšířená detekce NL (výjezdová sk. CHL+HZS krajů); Kamenice, Tišnov, IOO LB) dekontaminace osob a techniky (9 OB=HZS hlmP,SčK,JčK1,PK,ÚK,KhK,kV,JmK1,MsK1,ZÚ1 olejové havárie (4 OB=HZS Sčk, Pk, kV, Jmk)

6 Pokyn GŘ č. 14/2007 Detekce NL Likvidace havárií NL (JPO-Z, JPO-S, JPO-O) Výjezdové skupiny HZS krajů s rozšířenou detekcí NL (hl.m. Prahy, Jihočeského kraje a Ústeckého kraje) Chemické laboratoře (Kamenice, Třemošná, Tišnov, Frenštát, IOO LB)

7 Dislokace dekontaminačních souprav HZS ČR využitelných
v rámci IZS pro ochranu obyvatelstva SDO ÚSTÍ nad Labem LIBEREC SDO NÁCHOD SDT SDO CO KARLOVY VARY SDO SDO HRADEC KRÁLOVÉ SDO KLADNO SDO PRAHA PRAHA PARDUBICE HLUČÍN OSTRAVA SDO PŘIBRAM BÍLOVEC PLZEŇ OLOMOUC SDO ŽĎÁR N.S. SDO SDT SDO JIHLAVA TIŠNOV Dostupnost dalších útvarů AČR na teritoriu krajů je znázorněna na snímku. Například: v Ústeckém kraji – 41. mpr v Žatci v Středočeském kraji – 13. db v Jincích, przab (26 brigády velení a řízení průzkumu) ve Staré Boleslavi. 21 základna taktického letectva v Čáslavi, v Plzeňském kraji – 142. prapor oprav v Klatovech v Jihočeském kraji – 253. prapor zabezpečení ve Strakonicích, 42. mpr v Táboře, motorizovaný prapor v Jindřichově Hradci v Libereckém kraji – 31. brigáda radiační chemické a biologické ochrany v Liberci v kraji Vysočina – 22. základna letectva v Náměšti n/Oslavou v Pardubickém kraji – 14. brigáda logistické podpory v Pardubicích, 43. vmpr v Chrudimi, v Jihomoravském kraji – UO Brno, Výcviková základna ve Vyškově, mopr v Bučovicích v Olomouckém kraji – 71. mpr v Hranicích n. Moravě, 72. mpr a 73. tpr v Přáslavicích, 23. základna vrtulníkového letectva v Přerově. v Moravskoslezském kraji je dislokován záchranný prapor předaný MV ČR ZLÍN TŘEBÍČ BRNO ČESKÉ BUDĚJOVICE 7 KUTNÁ HORA 7 7

8 CZ-PRES 2009 Dozimetry - HZS krajů a CHL 21 458 400,- Kč
Chemická část - HZS krajů ,- Kč Radiační část – CHL ,- Kč Chemická část - CHL ,- Kč

9 JPO-Z CAS (likvidace havárií NL, olejových havárií, dekontaminace – zjednodušená dekontaminace hasičů) Zásahový dozimetr (ZD) Osobní dozimetr (OD) Radiometr DC-3E-98 Jednoduché prostředky detekce BCHL Detekční trubičky Oxymetr+explozimetr (integrovány do jednoho přístroje) (Detekční přístroj s ELCHEM čidly – min. 3 TICs v lokalizaci)

10 JPO-S (= JPO-Z+) Protiplynový automobil (Zásahový radiometr DC-3H-08)
Nahradí DC-3E-98 Kombinované detekční přístroje (explozimetr+toximetr s 4 ELCHEM čidly) PID, např. GasAlert5PID amoniak, chlor, oxid uhelnatý, sirovodík, oxid siřičitý, chlorovodík, NOx, kyanovodík, fosgen, sirouhlík

11 JPO-O (= JPO-S+) Technický automobil chemický nebo požární kontejner technický chemický, SDO, SDT, technický automobil v provedení vozidla chemického a radiačního průzkumu, technický automobil chemický detekční Zásahový radiometr DC-3H-08 Ramanův spektrometr FirstDefender XL Analyzátor nebezpečných plynů a par GDA-2 Výcviková sada nebezpečných plynů a par (IOO LB)

12 Osobní dozimetr SOR/R-20 verze DMC (112, 12/2008)
Určen pro sledování obdržených dávek zasahujících osob Detektorem gama zář. Si dioda Dozimetr + indikátor ZIZ Rozsah ekv. dávek: 1 μSv do 10 Sv Rozsah příkon dávk. ekv.: od pozadí do 10 Sv/h zobrazuje od 10 μSv/h Energetický rozsah: ± 20% (50keV-2MeV), energetický rozsah: ± 50% (2MeV-6MeV) Přesnost: ± 20% v celém rozsahu Hmotnost: 55g (včetně baterie) Rozměry: 80,5 x 48 x 9 mm

13 Osobní dozimetr SOR/R-20 verze DMC
Vojenská odolnost Vodotěsný do hloubky 1 m (IP42) Odolný proti nárazu vibracím, záření Bezpečný ve výbušném prostředí Odolný proti EM záření a EMI při výbuchu jaderných zbraní Automatické testy baterie a dozimetru (1x/10 min) Jednofunkční tlačítko, podsvícený displej Rádiový přenos dat mezi dozimetrem a čtečkou Paměť EPROM uchovává data bez baterie po dobu 10 roků včetně historie ve 3700 krocích Napájení: 3V LiMn02 Renata nebo Toshiba Doba provozu 12 měsíců při hodnotách pozadí Doba provozu 36 měsíců v pohotovostním režimu

14 Osobní dozimetr SOR/R-20 verze DMC
Individuální stav (JPO-Z a první org. výjezd) - skupinový dozimetr, 1x, měsíční kontrola Pohotovostní stav (JPO-S) – 3x Satelitní stav (JPO-O) – TED, 10x Indikace alarmu je zvuková, dvě úrovně (dolní a horní) Ekv. dávka (akumulovaná od posledního vynulování registru) Dolní práh – nastaveno na 1mSv Horní práh – nastaveno na 50mSv PDE – nastavitelné meze, přednastaveno Dolní práh – 20 μSv/h Horní práh – 200 μSv/h

15 Osobní dozimetr SOR/R-20 verze DMC
Hands free čtečka LDM 220 umožňuje komunikaci centralizovaných softwarů s dozimetry řady SOR. Spojení mezi čtečkou a dozimetrem je realizováno radiovým signálem. Hands free čtečka LDM 220 je připojena k PC USB portem.

16 Zásahový dozimetr UltraRadiac URAD 115 (112, 12/2008)
Indikátor přítomnosti zdrojů záření gama Měřič příkonu dávkového ekvivalentu v místě zásahu pro stanovení doby pobytu Přístroj pro vytyčování bezpečnostní zóny záření gama Operativní dozimetr pro stanovení dávkového ekvivalentu a signalizace překročení dvou signalizačních úrovní Pro JPO-Z a 1. org. výjezd a CHL

17 Zásahový dozimetr UltraRadiac URAD 115
Ekv. dávka (akumulovaná od posledního vynulování registru) Dolní práh – nastaveno na 1 mSv Horní práh – nastaveno na 50 mSv Příkon dávkového ekvivalentu (PDE) – přednastaveno Dolní práh – 1 μSv/h Horní práh – 1 mSv/h Rozsah PDE: 0,1 μSv/h - 5 Sv/h, rozsah ekv. dávek: 0,01 μSv do 10 Sv Interval aktualizace hodnot 1 sekunda, infračervený port Energetický rozsah: ± 20% (80keV-3MeV), přesnost: 15% v celém rozsahu, teplotní rozsah: -47 °C až +65 °C Hmotnost 275g (včetně baterie), 6 lehce ovladatelných tlačítek Automatické přepínání rozsahů, akustický a vibrační alarm 2 LED pod displejem pro signalizaci alarmu příkonu (na levé straně) a kumulované dávky (vpravo), akustická indikace impulzů pro dohledávání zdroje

18 Zásahový dozimetr UltraRadiac URAD 115
Přístroj ve spojení GPS navigaci je možno použít pro nácvik radiačního průzkumu v prostoru radiační havárie spojeného s vypadnutím radioaktivního spadu. GPS určuje polohu přístroje a na displeji se zobrazují předem do paměti přístroje nahrané hodnoty

19 Zásahový radiometr DC-3H-08 (112, 1/2009)
Inovace DC-3E-98 Příkon dávkového ekvivalentu, dávkový ekvivalent Plošná aktivita Indikace překročení zásahových úrovní Měření kontaminace Stan. doby zasahujících hasičů Vyhledávání ZIZ, míst kontaminace a vytyčování zón Kontrola kontaminace Vytyčování BZ a NZ

20 Zásahový radiometr DC-3H-08
Vyhodnocovací a detekční část s bezdrátovým přenosem dat (Bluetooth) Rozsah příkon dáv. ekv.: 0,1 μSv/h - 1 Sv/h Rozsah plošné aktivity: 0,3 – Bq/cm² Rozsah ekv. dávek: 0,01 μSv do 10 Sv/h Energetický rozsah gama: 60keV-1,5MeV Energetický rozsah beta: 150 keV-2,5MeV Automatické přepínání rozsahů, USB port Akustická indikace impulsů pro dohledávání zdroje Vyhledávací a měřicí režim

21 Zásahový radiometr DC-3H-08
Určen pro JPO-S a JPO-O a CHL Zelené diody zobrazují hodnoty dávkového příkonu do 10μSv/h po 1μSv/h (nebo plošné aktivity do hodnoty 10Bq/cm2 po 1Bq/cm2 ) Žluté diody zobrazují hodnoty dávkového příkonu do 1mSv/h po 100μSv/h (nebo plošné aktivity do hodnoty 1 kBq/cm2 po 100Bq/cm2 ) Červené diody zobrazují hodnoty dávkového příkonu nad 1mSv/h do 1Sv/h (nebo plošné aktivity nad 1kBq/cm2 do 30 kBq/cm2 )

22 Pokyn GŘ č. 35/2009 Prozatímní služba osobní dozimetrie (PSOD)
Způsob použití prostředků radiačního průzkumu Osoby důležité pro činnost PSOD a požadavky na jejich odbornou způsobilost Rozmístění dozimetrů a standardní nastavení jejich parametrů Sledování dávek obdržených příslušníky HZS ČR (databáze), kalibrace, ověřování, evidence, školení Programový balík SEOD HZS (systém elektronické osobní dozimetrie) Terminál elektronické dozimetrie (JPO-O) Čtečky osobních dozimetrů (JPO-S) Čtečky os. dozimetrů 1x měsíčně Čtečky zásahových dozimetrů

23 Analyzátor GDA-2 Vysoká citlivost při analýze NPL (cca 10 ppb)
Schopnost měřit vysoké koncentrace TICs Detekční limity pro různé látky Možnost aplikovat ve stacionárním režimu Rozměry 395x112x210 mm Hmotnost 4,8 kg Napájení interní Li aku, externí 230V

24 Výjezdové skupiny s rozšířenou detekcí NL 1
Výjezdové skupiny s rozšířenou detekcí NL 1. Multimetr pro měření pH, vodivosti a kyslíku ve vodě 2. Atomový absorpční spektrometr pro stanovení Hg

25 Budoucnost Vybavit DC-3H-08 JPO-O a JPO-S
(Detekce výbušnin - Explonix) Dálková detekce NCHL (SIGIS) Dálková detekce ZIZ

26 Závěr - výcvik a vzdělávání
Technik chemické služby Radiační ochrana Dekontaminace Detekce a odběr vzorků Výcvik u jednotek Cvičení


Stáhnout ppt "Prostředky HZS ČR pro zásahy s výskytem NL"

Podobné prezentace


Reklamy Google