Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace Šablona: III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: Základy ekonomiky Ověření ve výuce Třída:OktávaDatum: DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Romová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 TÉMA:Dokumentace PŘEDMĚT:Základy ekonomiky KLÍČOVÁ SLOVA:Účetní doklady, daňové doklady, účetní knihy, hlavní kniha, účetní deník JMÉNO AUTORA:Mgr. Jana Romová

3 Metodický pokyn: výklad seznámit se se zákonem o účetnictví na webových stránkách: www.business.center.cz

4 Dokumentace Právní úprava účetní dokumentace a její význam; Účetní doklady – význam a členění; Náležitosti a oběh účetních dokladů; Daňové doklady; Účetní zápisy v účetních knihách; Povolené způsoby oprav v účetních knihách a účetních dokladech; Vyhotovování účetních dokladů.

5 Právní úprava účetní dokumentace a její význam Zákon o účetnictví vymezuje vedení účetnictví jako soustavu účetních záznamů; Účetní záznamy musí na sebe navazovat; Mezi účetní písemnosti patří zejména: - účetní doklady; - účetní knihy; - účetní závěrky a výroční zprávy; - vnitropodnikové směrnice; - jiné účetní písemnosti.

6 Účetní doklady – význam a členění Zákon o účetnictví ukládá účtovat na základě účetních dokladů. Musí to být průkazný účetní záznam s určitými povinnými náležitostmi. Druhy účetních dokladů: a) faktury vystavené FO; b) faktury přijaté FD; c) příjmové pokladní doklady PPD; d) výdajové pokladní doklady VPD; e) bankovní výpisy; f) vnitřní účetní doklady (příjemky, výdejky).

7 Náležitosti a oběh účetních dokladů Aby účetní doklady byly průkazným prostředkem o provedených operacích, musí mít podle zákona o účetnictví tyto náležitosti: - označení účetního dokladu; - obsah účetního případu a označení jeho účastníků; - peněžní částku nebo údaje o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství; - okamžik vyhotovení účetního dokladu; - podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za jeho zaúčtování.

8 Náležitosti a oběh účetních dokladů Oběh účetních dokladů a postup při jejich zpracování – v podniku upravuje vnitropodniková směrnice; Postup oběhu dokladů: 1. Přezkoušení správnosti: věcná stránka – obsah; formální stránka – úplnost; 2. Příprava k zaúčtování: třídění dokladů (FD, FO); označování dokladů (VPD 1); evidence – do úč. knih (kniha faktur); určení účtovacího předpisu (MD/D); 3. Zaúčtování dokladů (do účetních knih); 4. Úschova dokladů (min. 5 let, pak skartace).

9 Daňové doklady Daňové doklady se vystavují v souvislosti s daní z přidané hodnoty. Daňový doklad má zákonem o DPH předepsané náležitosti. Daňový doklad dokládá vznik daňové povinnosti v určitém čase a výši. Běžný daňový doklad (např. faktura): - přesné označení kupujícího a prodávajícího (včetně DIČ); - evidenční číslo dokladu; - datum vystavení daňového dokladu; - datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí platby; - jednotková cena bez daně; - rozsah a předmět zdanitelného plnění (druh zboží, množství); - údaje rozhodné pro stanovení daně (cena bez DPH, DPH, cena s DPH).

10 Daňové doklady Zjednodušený daňový doklad - nemusí obsahovat všechny náležitosti; - nemusí být uvedena cena bez daně a DPH, ale musí obsahovat cenu včetně daně a sazbu daně; - může být vystaven pouze v případě nákupu za hotové, prostřednictvím platební karty nebo šekem, a to do 10.000 Kč včetně DPH.

11 Účetní zápisy v účetních knihách Účetní případy se zaznamenávají účetními zápisy do účetních knih. Účetní jednotky účtují: a) v deníku, v němž účetní zápisy uspořádají z hlediska časového; b) v hlavní knize, v níž účetní zápisy uspořádají z hlediska věcného; c) v knihách analytické evidence, v nichž podrobně rozvádějí účetní zápisy hlavní knihy.

12 Účetní zápisy v účetních knihách Deník - umožňuje schopnost prokázat úplnost účetnictví ÚJ (účetní jednotky); - obsahuje všechny účetní případy týkající se účetního období; - každý účetní případ je zaznamenáván samostatně. Hlavní kniha - obsahuje soubor všech syntetických účtů, které ÚJ používá; - musí obsahovat minimálně tyto údaje: a) zůstatky účtů ke dni, k němuž se otevírá hlavní kniha; b) souhrnné obraty strany MD a D účtů; c) zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka.

13 Povolené způsoby oprav v účetních knihách a v účetních dokladech Opravování chybných zápisů je možné provést: - účetním způsobem:a) doplňkovým zápisem; b) částečným stornem; c) úplným stornem. - neúčetním způsobem: škrtnutí chybného údaje, k původnímu zápisu se musí připojit poznámka o provedení opravy s datem jejího provedení a podpisem osoby, která opravu provedla. Za nesprávné opravování chybných zápisů se považuje: - přepisování, mazání, přelepování.

14 Vyhotovování účetních dokladů Účetní doklady se mají vyhotovovat bez zbytečného odkladu; Údaje v účetních dokladech musí být zapsány prostředkem zaručujícím trvalost zápisu.

15 ZDROJE: Štohl, P.: Maturitní okruhy z účetnictví 2011 [pro studenty OA a středních škol s výukou účetnictví]. Znojmo: Pavel Štohl, 2011. ISBN 978-80-87237-32-8. s. 13–20.


Stáhnout ppt "Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google