Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jméno autora: Tomáš Utíkal Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): duben 2013 Ročník: osmý Tematická oblast: Elektrické a elektromagnetické jevy v 8.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jméno autora: Tomáš Utíkal Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): duben 2013 Ročník: osmý Tematická oblast: Elektrické a elektromagnetické jevy v 8."— Transkript prezentace:

1 Jméno autora: Tomáš Utíkal Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): duben 2013 Ročník: osmý Tematická oblast: Elektrické a elektromagnetické jevy v 8. a 9. ročníku ZŠ Téma: Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče Metodický list (anotace): V úvodu materiálu je pomocí obrázků navozen problém. Dále je zakresleno elektrotechnické schéma zapojení pro praktické zodpovězení navozených otázek. Následuje shrnutí a popis a foto rezistoru. Na závěr je pro žáky připraven pracovní list jako shrnutí učiva, který je současně i testem. Vzděl á vac í mate ri á l zpracovaný v r á mci projektů EU pen í ze š kol á m (Operačn í ho programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

2 ZÁVISLOST ELEKTRICKÉHO ODPORU NA VLASTNOSTECH VODIČE

3 Různé vodiče ve tvaru drátu se liší: 1. 2. 3. 4.

4 Různé vodiče ve tvaru drátu se liší: 1. délkou 2. obsahem příčného řezu 3. materiálem 4. teplotou

5 jinak stejné dráty o délkách 0,5 m, 1,0 m a 1,5 m změříme napětí a proud z naměřených hodnot vypočteme odpor 1. elektrický odpor vodiče je přímo úměrný jeho délce (čím delší vodič, tím větší elektrický odpor)

6 jinak stejné dráty o obsahu příčného řezu 0,4 mm 2, 0,8 mm 2 a 1,2 mm 2 2. elektrický odpor vodiče je nepřímo úměrný obsahu příčného řezu vodiče (čím větší průřez vodiče, tím menší elektrický odpor)

7 jinak stejné dráty z různých materiálů 3. elektrický odpor vodiče závisí na materiálu vodiče

8 drát zahříváme plamenem ampérmetr měří menší proud 4. elektrický odpor kovů roste se zvyšující se teplotou

9 Tak to shrnem: 1. elektrický odpor vodiče je přímo úměrný jeho délce 2. elektrický odpor vodiče je nepřímo úměrný obsahu příčného řezu vodiče 3. elektrický odpor vodiče závisí na materiálu vodiče 4. elektrický odpor kovů roste se zvyšující se teplotou

10 elektrotechnická součástka, jejíž požadovanou vlastností je elektrický odpor - rezistor izolovaný odporový drát navinutý na keramickém válečku, pokrytý ochranným lakem (místo izolovaného drátu může být tenká uhlíková vrstva)

11 Zakroužkuj správnou odpověď: 1. Různé vodiče ve tvaru drátu se zásadně liší: a. délkou, hmotností, objemem, hustotou b. délkou, obsahem příčného řezu, materiálem, teplotou c. délkou, barvou, obsahem příčného řezu, teplotou d. délkou, materiálem, napětím, proudem 2. Čím je jinak stejný vodič delší, tím má:3. Čím má jinak stejný vodič větší průřez, tím má:a. větší elektrický odporb. menší elektrický odporc. větší odpor k prácid. větší elektrické napětí 4. Elektrický odpor jinak stejného vodiče závisí na: 5. Elektrický odpor kovů s rostoucí teplotou: a. materiálua. se nemění b. barvěb. klesá c. izolacic. roste d. rychlostid. klesá i roste 6. Elektrotechnická součástka, jejíž požadovanou vlastností je elektrický odpor se nazývá: a. kondenzátor b. tranzistor c. dioda d. rezistor

12 Zdroje: http://www.rucni-naradi.cz/telwin-svareci-drat-0-6mm-baleni-civka-5kg http://www.fluketestery.cz/produkty/dsp_fiber_test_vlastnost05.html http://shop.fkt.cz/civka-pro-spinane-zdr-toroidni-10a-talema-dpu-68h-dpu68a10+dp42710/ http://www.nakupka.cz/vyrobek/kabel-na-civce-25m-4x-zasuvka/ http://meteostanice.e-pocasi.cz/197-teplomer-viking-04603.html Kolářová, R., Bohuněk, J.: Fyzika pro 8. ročník základní školy, Prometheus, Praha 1999, str. 143 - 145 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Resistors-photo.JPG


Stáhnout ppt "Jméno autora: Tomáš Utíkal Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): duben 2013 Ročník: osmý Tematická oblast: Elektrické a elektromagnetické jevy v 8."

Podobné prezentace


Reklamy Google