Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příbuznost jazyků z hlediska vývoje Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické službyČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0535 Škola: Soukromá střední.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příbuznost jazyků z hlediska vývoje Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické službyČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0535 Škola: Soukromá střední."— Transkript prezentace:

1

2 Příbuznost jazyků z hlediska vývoje Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické službyČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0535 Škola: Soukromá střední odborná škola Břeclav, s.r.o., Mládežnická 3, 690 02 Břeclav Předmět: Český jazyk a literaturaRočník: 4. Tematický okruh: Příbuznost jazyků z hlediska vývojeTéma: Významné osobnosti české jazykovědy I Jméno autora: Mgr. Milan ZachodilDatum tvorby: 9. 4. 2013 Kód materiálu: OPVK_1.5_DUM_III/2_ČJL 1_ ZA_19 Soubor: VYSTUPY/VY_32_inovace_ČJL 1_ZA_19 Anotace: Materiál seznamuje žáky s významnými osobnostmi české jazykovědy od středověku do období baroka.

3 Významné osobnosti české jazykovědy ve středověku 14. století – Bartoloměj z Chlumce, zvaný Klaret jeden z prvních studentů pražské univerzity kanovník katedrály sv. Víta lékař a učenec, mistr pražské univerzity spisovatel, tvůrce slovníků jako první se pokusil o vytvoření české vědecké terminologie a významně se tak přičinil o vznik spisovné češtiny. Dílo – slovníky: Bohemář Glosář Vokabulář gramatický

4 Významné osobnosti české jazykovědy ve středověku Jan Hus (asi 1371 - 1415) římskokatolický kněz, myslitel a reformátor, který byl za své názory upálen v Kostnici. upravil český pravopis ze spřežkového na diakritický jeho cílem bylo zjednodušení českého pravopisu vše zachytil ve spisu De orthographia bohemica (O pravopise českém)

5 Významné osobnosti české jazykovědy v období humanismu První třetina 16. století: Beneš Optát, Petr Gzel a Václav Philomates: Grammatika česká v dvojí stránce (nejstarší česká mluvnice)

6 Významné osobnosti české jazykovědy v období humanismu Druhá polovina 16. století: Jan Blahoslav (1523-1571): rodák z Přerova, biskup Jednoty bratrské, učenec, překladatel (Nový zákon – součást Kralické bible), spisovatel. Gramatika česká – je zaměřena především na sloh (resp. mluvený projev), obsahuje též stati o nářečích a vlastivědné poznatky o Blahoslavově rodišti.

7 Významné osobnosti české jazykovědy v období humanismu Vavřinec Benedikt z Nudožer (1555-1615): slovenský matematik, pedagog, básník, překladatel žalmů a filolog, který se podílel na rozvoji českého humanismu a sestavil první systematickou mluvnici češtiny. Tato latinsky psaná mluvnice je rozdělena do dvou knih (tvarosloví a syntax).

8 Významné osobnosti české jazykovědy v období humanismu Daniel Adam z Veleslavína (1546-1599): český nakladatel, spisovatel, tiskař, organizátor literární činnosti a humanista. Vystudoval pražskou univerzitu, později na ní jako mistr přednášel. Zasloužil se o vydání 80 českých děl s výtečnou typografickou úpravou. Výrazně přispěl k rozvoji českého jazyka.

9 Významné osobnosti české jazykovědy v období baroka Jan Amos Komenský (1592-1670): poslední biskup Jednoty bratrské, pedagog světového významu („učitel národů“), filozof, spisovatel. Zabýval se všeobecnou teorií výchovy (didaktikou), vytvořil speciální metodiku výuky jazyků a sám sepisoval originální učebnice. Poklad jazyka českého – podrobný slovník všech českých slov. Měla být vysvětlena i gramatika. Komenský chtěl zachytit i nespisovná, nářeční a přejatá slova. Materiál sbíral celý život. Slovník se nedochoval, jelikož shořel v Lešně.

10 Významné osobnosti české jazykovědy v období baroka Václav Jan Rosa (asi 1630-1689): jazykovědec, básník a právník. Zpočátku se věnoval poezii, ale pak se zaměřil na studium mluvnice. Výsledkem jeho bádání je Čechořečnost, seu Grammatica linguae Bohemicae – latinsky psaná mluvnice češtiny. Podle vžitého schématu latinských mluvnic má čtyři oddíly: pravopis, tvarosloví a kmenosloví, skladbu a teorii básnictví. Čtvrtá část zahrnuje i překlady do češtiny a obsahuje mnoho neologismů (zvučka = samohláska, spoluzvučka = souhláska, položenka = pozice, ozdobilka = básnická figura). Ve stejné době pracoval na slovníku Thesaurus linguae Bohemicae (Poklad jazyka českého). Má 4 svazky, ale nebyl vydán. Tento slovník jazyka českého s významy latinskými a německými byl založen na Komenského slovníku a obsahuje rovněž řadu novotvarů.

11 Otázky a úkoly 1. Kdo se jako první pokusil o vytvoření české vědecké terminologie? 2. Jakou reformu pravopisu navrhoval mistr Jan Hus? 3. Kdy vychází nejstarší česká mluvnice? 4. Na jakou oblast byla zaměřena Blahoslavova Gramatika česká? 5. Který slovenský rodák se věnoval české mluvnici? 6. Proč nevyšlo Komenského dílo Poklad jazyka českého? Odpovědi: 1.Bartoloměj z Chlumce, zvaný Klaret. 2.Diakritický pravopis místo složitějšího spřežkového. 3.V první třetině 16. století. 4. Především na sloh – mluvený projev. 5. Vavřinec Benedikt z Nudožer. 6. Podklady k němu shořely v polském Lešně.

12 Použitá literatura a další zdroje M. Čechová a kol.: Český jazyk pro 4. ročník SOŠ. SPN, Praha 2007 Mašková: Český jazyk – přehled středoškolského učiva. Petra Velanová-vyuka.cz, Třebíč 2006 M. Sochrová: Český jazyk v kostce. Fragment, Praha 2011 http://cs.wikipedia.org/wiki/Klaret http://www.topzine.cz/hus-komensky-dobrovsky-safarik-mistri-ceskeho-pravopisu http://www.dromo.info/huss.htm http://mmargareta.blogspot.cz/2012/04/strucny-prehled-vyvoje-ceske-jazykovedy.html http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/mluvnice/digitalni-kopie-detail/NamGram1588 http://cs.wikipedia.org/wiki/Vav%C5%99inec_Benedikt_z_Nudo%C5%BEer http://cs.wikipedia.org/wiki/Daniel_Adam_z_Veleslav%C3%ADna http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Jan_Rosa http://www.rozhlas.cz/praha/uslysime/_zprava/491791


Stáhnout ppt "Příbuznost jazyků z hlediska vývoje Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické službyČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0535 Škola: Soukromá střední."

Podobné prezentace


Reklamy Google