Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Člověk na trhu práce. Nezaměstnanost nezaměstnaný je člověk, který je ekonomicky aktivní, nemá zaměstnaní, ale aktivně si jej hledá ekonomicky aktivní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Člověk na trhu práce. Nezaměstnanost nezaměstnaný je člověk, který je ekonomicky aktivní, nemá zaměstnaní, ale aktivně si jej hledá ekonomicky aktivní."— Transkript prezentace:

1 Člověk na trhu práce

2 Nezaměstnanost nezaměstnaný je člověk, který je ekonomicky aktivní, nemá zaměstnaní, ale aktivně si jej hledá ekonomicky aktivní jsou lidé, kteří jsou zaměstnaní nebo nezaměstnaní, ale práci si aktivně hledají nebo čekají, až se budou moci po dočasném vysazení do zaměstnání vrátit. ekonomicky neaktivní jsou lidé, kteří z nějakého důvodu nemohou pracovat (děti do 15 let věku, nemocní, důchodci,...)

3 Přehled ekonomické aktivity obyvatel Pozn. :NH = národní hospodářství CS = civilní sektor

4 Druhy nezaměstnanosti Frikční nezaměstnanost je spojena s neustálým pohybem lidí, kteří přecházejí z jednoho zaměstnání do druhého se stejnou nebo podobnou kvalifikací. Tato nezaměstnanost je přechodná a krátkodobá. Strukturální nezaměstnanost je vyvolána většími změnami ve struktuře národního hospodářství. Může trvat i několik let a je spojena s nutností rekvalifikace mnoha pracovníků. Cyklická nezaměstnanost je způsobena poklesem produktu, když se hospodářský cyklus nachází ve fází kontrakce. Trvá dokud opět nezačne růst produkt. Dobrovolná nezaměstnanost je stav, kdy počet nezaměstnaných je nižší nebo roven počtu volných pracovních míst. Dobrovolně nezaměstnaní dávají přednost volnému času, studiu nebo jiným činnostem. Nedobrovolná nezaměstnanost znamená, že počet volných pracovních míst je menší než počet uchazečů. Přirozená míra nezaměstnanosti je nejnižší udržitelná míra nezaměstnanosti, kterou může tržní ekonomika dosahovat, aniž by inflace vykazovala tendenci ke zvyšování nebo snižování.

5 http://www.czso.cz/xt/edicniplan.nsf/t/8F004D10EE/$File/80101109g0602.gif

6 http://www.czso.cz/xt/edicniplan.nsf/t/8F004D1054/$File/80101109g0601.gif

7 Minimální mzda 48,10 Kč/hod odpracovanou zaměstnancem 8000 Kč/měsíc pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou při týdenní pracovní době 40 hodin 90% z minimální mzdy (tj. 7200 Kč,resp. 43,30 Kč/hod) v případě, že jde o první pracovní poměr zaměstnance ve věku 18 až 21 let, a to po dobu 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru 80% z minimální mzdy (tj. 6400 Kč) v případě, kdy jde o mladistvého zaměstnance 75% z minimální mzdy (tj. 6000 Kč,resp. 36,10 Kč/hod) v případě, kdy jde o zaměstnance, který je poživatelem částečného invalidního důchodu 50% z minimální mzdy (tj. 4000 Kč,resp. 24,10 Kč/hod) v případě, kdy jde o zaměstnance, který je poživatelem plného invalidního důchodu, nebo o mladistvého zaměstnance, který je plně invalidní a nepobírá plný invalidní důchod

8 http://www.czso.cz/xt/edicniplan.nsf/t/8F004D11FD/$File/80101109g0604.gif

9 http://www.czso.cz/xt/edicniplan.nsf/t/8F004D129E/$File/80101109g0605.gif

10 http://www.czso.cz/xt/edicniplan.nsf/t/8F004D9CD2/$File/80101109g1402.gif

11 Státní politika zaměstnanosti Státní politika zaměstnanosti usiluje: - o dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou popracovních silách - o produktivní využití zdrojů pracovních sil -o zabezpečení práva občanu na zaměstnání Státní politiku zaměstnanosti zabezpečuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a územní orgány práce, tj. úřady práce, jejichž sídla a územní obvody jsou totožné s okresními úřady, které působí v České republice; na území hlavního města Prahy Úřadem práce hl. města Prahy. V současné době působí ve všech okresech České republiky a v hlavním městě Praze celkem 77 úřadů práce.

12 Úřad práce - sledují a hodnotí stav na trhu práce, zpracovávají koncepce vývoje zaměstnanosti ve svém územním odvodu, přijímají opatření k ovlivnění nabídky a poptávky - informují občany o možnostech získání zaměstnání, odborné přípravy a rekvalifikace, informují zaměstnavatele o volných zdrojích pracovních sil - zprostředkovávají vhodné zaměstnání uchazečům a zájemcům o zaměstnání - poskytují občanům poradenské služby spojené s hledáním zaměstnání, volbou povolání, odbornou výukou a rekvalifikací - vedou evidenci uchazečů a zájemců o zaměstnání, evidenci volných pracovních míst, evidenci pracovních povolení vydaných cizincům nebo osobám bez státní příslušnosti - rozhodují o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, o přiznání, odejmutí, zastavení nebo vrácení hmotného zabezpečení - organizují, zabezpečují a usměrňují rekvalifikace uchazečů o zaměstnání - hmotně podporují tvorbu nových pracovních míst, míst pro zabezpečení odborné praxe, absolventům škol a pro získání kvalifikace mladistvím uchazečům a pro občany se změněnou pracovní schopností podporují zřizování a provoz chráněných dílen a pracovišť - vydávají a odjímají povolení k zaměstnání cizincům a osobám bez státní příslušnosti a vydávají povolení zaměstnavatelům získávat na volná pracovní místa občany ze zahraničí - spolupracují s institucemi ovlivňujícími trh práce se zaměstnavateli při přijetí uchazečů do zaměstnání, při umisťování uvolněných zaměstnanců v důsledku strukturálních změn, organizačních a racionálních opatřeních,s orgány sociálního zabezpečení, státní zdravotní správy a ostatními orgány státní správy - kontroluje dodržování závazných právních předpisů, včetně mzdových předpisů, ukládají pokuty při zjištění jejich porušení, vyřizují stížnosti občanů - hospodaří s finančními prostředky určenými na zabezpečení státní politiky zaměstnanosti a provoz úřadu práce

13 Životopis strukturovaný životopis (zpravidla 1 strana A4) - obsahuje pouze základní údaje doplněné o důležité informace: - základní osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, kontaktní adresa, telefon, e-mail-nepoužívejte zdrobněliny typu sluníčko123@email.cz, uvádějte Vaše příjmení@email.cz) - vzdělání (na prvním místě je vždy poslední ukončené vzdělání, dále se uvádí zaměření, případně z čeho byla složena maturitní, bakalářská zkouška, případně diplomová práce na VŠ, ZŠ se zpravidla neuvádí) - praxe (opět je na prvním místě poslední ukončené zaměstnání, název pozice, kterou jste vykonávali a stručně jaká byla vaše náplň práce) - jiné znalosti (zde můžete uvést různé kurzy, znalosti jazyků, řidičské průkazy, práce na PC atd.) - ostatní informace (zde můžete rozvést vaše záliby, koníčky, které mohou vašeho budoucího zaměstnavatele zajímat) - fotografie pasového formátu (zaměstnavatel si vás lépe zapamatuje)

14

15 Motivační dopis Oslovení - případě, že znáte jméno konkrétní osoby, adresujte dopis přímo jí, jinak se používá oslovení Vážení, nebo Vážený pane, Vážená paní. Úvod - uveďte, na jakou pracovní pozici reagujete a kde jste se o daném místě dozvěděli (např. z inzertních novin, na internetu, atd.). Stať - nemusíte psát žádné dlouhé věty, jen zdůrazněte své schopnosti a dovednosti (např. znalost anglického jazyka, absolvované kurzy, práce na PC), rozhodně neupozorňujte na své nedostatky. V případě, že máte v daném oboru praxi, uveďte, co bylo vaší náplní práce a jak by se vaše zkušenosti daly využít v nové práci. Nezapomeňte, že motivační dopis by měl zaujmout, být přehledný, stručný a hlavně pravdivý. Neopakujeme fráze, které jsou uvedené v životopise, pouze vystihneme to nejdůležitější. Závěr - fráze typu: "V případě Vašeho zájmu, mne prosím kontaktujte" nebo "Pokud Vás moje žádost zaujme, budu se těšit na případné setkání." Adresy = zaměstnavatele, která se uvádí jako první do levého rohu a Vaše adresa, kterou uvedete až jako poslední opět do levého rohu.

16

17 Pohovor V případě, že Váš životopis zaujal a personalista si s vámi chce sjednat datum pohovoru, nezapomeňte si zjistit datum a čas pohovoru, místo konání pohovoru (nemusí být vždy sídlo společnosti). Mezi důležité otázky také patří, kolik je výběrových kol, zda jsou součástí pohovoru také psychologické nebo jiné testy. Nezapomeňte se zeptat na osobu a telefonní kontakt, na který je možné se obrátit v případě potíží nebo nedostavení se na pohovor (většinou to bývá personalista, který s Vámi pohovor bude provádět). Dále si zjistěte nějaké údaje o firmě, ve které se o místo ucházíte. Například čím se zabývá, kolik má zaměstnanců, kde má pobočky, atd. Většina personalistů se Vás na to určitě zeptá, tak buďte připraveni.

18 Několik tipů, na jaké otázky se personalisté většinou ptají - proč chcete pracovat u naší společnosti? - proč reagujete právě na tuto pracovní pozici? - proč bychom Vás měli zaměstnat? - jak nám můžete pomoci zlepšit nastávající výsledky? - co očekáváte od práce v naší firmě? - jaký je nejnižší plat, který jste ochoten přijmout? - jakou máte představu o platu? - čeho byste chtěl/a dosáhnout v příštích 5ti letech? - vaše největší úspěchy a neúspěchy? - jaké jsou vaše silné a slabé stránky? - v čem budete přínosem pro Vašeho budoucího zaměstnavatele? - jaký máte názor na cestování, přesčasy, práci o víkendech? - můžete jezdit na školení? - jaké zkušenosti a dovednosti nám můžete nabídnout? - máte nějaké zkušenosti s vedením lidí? - jaké máte reference? - jak se projevují při práce Vaše vlastnosti jako je např. pečlivost?

19 Vaše otázky - jaký typ pracovníka hledáte? - co ode mne očekáváte? - je to nová pozice? - co je náplní práce? - jaká je pracovní doba, přestávka, přesčasy? - kdy je možné nastoupit? - kde se práce bude vykonávat? - jaký je platový rozsah, jsou poskytovány zaměstnanecké výhody (stravenky, placené přesčasy, osobní ohodnocení) - je pro toto místo hmotná odpovědnost? - strhávají se Vám procenta za nesplnění úkolu? - jak dlouho bude probíhat školení? - kdo bude Váš nadřízený? - smlouva je na dobu určitou, neurčitou?

20 Pracovní smlouva - jméno zaměstnance - název a sídlo zaměstnavatele - den nástupu do pracovního poměru - doba trvání pracovního poměru - místo výkonu práce (mělo by být uvedeno město a nejlépe i adresa místa výkonu práce) - druh práce (např. sekretářka, řidič, lékař) - výše měsíční mzdy, případně výše osobního ohodnocení a termín výplaty - stanovení týdenní pracovní doby (např. 40 hodin týdně) - nárok na délku dovolené na zotavenou

21 Dohoda o provedení práce Dohodu o provedení práce může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, jestliže předpokládaný rozsah práce (chcete-li pracovního úkolu), na který se dohoda uzavírá, není vyšší než 150 hodin ročně. Zaměstnanec můžete mít s jedním zaměstnavatelem uzavřeno více dohod, ovšem za jeden kalendářní rok muže pro jednoho zaměstnavatele odpracovat právě zmíněných 150 hodin. Odměna za provedení pracovního úkolu je splatná po dokončení a odevzdání práce. Lze ovšem dojednat, že část odměny bude zaplacena již po provedení určité části pracovního úkolu. Sociální a zdravotní pojištění se zde na rozdíl od klasické pracovní smlouvy neodvádí.

22 Dohoda o pracovní činnosti Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když předpokládaný rozsah práce nepřesahuje v témže kalendářním roce 150 hodin. Na jejím základě nelze vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby (čili práce může být sjednána maximálně na poloviční pracovní úvazek). Dohodu je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, jinak je neplatná. V dohodě musí být uvedeny sjednané práce, rozsah pracovní doby a doba, na kterou se uzavírá. To může být jak doba určitá, tak i neurčitá. Není-li sjednán způsob zrušení dohody o pracovní činnosti, je možné ji zrušit dohodou účastníků nebo jednostranně z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou. Odměna za vykonanou práci je tentokrát splatná ve výplatních termínech určených u zaměstnavatele pro výplatu mzdy, případně jednorázově po provedení pracovního úkolu (opět v nejbližším výplatním termínu). Obecně lze ovšem tyto záležitosti nastavit dohodou i jinak. Sociální a zdravotní pojištění se u dohody o pracovní činnosti odvádí a bude stejně jako daně odečteno z měsíční výplaty.

23 Studentské brigády Studenti se běžně zapojují do pracovního procesu. Práci mohou vykonávat jak na základě pracovního poměru, tak také na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zdaňování příjmů studentů v rámci brigád je obdobné jako u ostatních zaměstnanců. Studenti si navíc mohou uplatnit slevu na dani na studium. (1) V případě, kdy student NEPODEPÍŠE prohlášení k dani u zaměstnavatele, je jeho příjem do maximální výše 5000 Kč zdaňován srážkovou daní 15 % (při použití této daně je daňová povinnost pracovníka-studenta vyrovnána), nad 5000 Kč je vypočtena zálohová daň ve výši 15 %. Navíc v tomto případě se nepřihlédne k měsíční slevě na dani! (2) Pokud student prohlášení PODEPÍŠE je mu vypočítána záloha na daň a uplatněna sleva na poplatníka i na studenta.

24 Ke studiu Halásková, Renata: Trh práce a politika zaměstnanosti. Ostrava 2001. Mareš, Petr: Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha 2002. Mathé, Ivo – Špaček, Ladislav: Etiketa. Praha 2005. Strádal, Jiří: Člověk a svět práce. Praha 2001. Železný, David: Advokát nebo zedník? Praha 2006. zákoník práce www.mesec.czwww.mesec.cz – užitečné rady http://www.vychova-vzdelavani.cz/internetove- zdroje/


Stáhnout ppt "Člověk na trhu práce. Nezaměstnanost nezaměstnaný je člověk, který je ekonomicky aktivní, nemá zaměstnaní, ale aktivně si jej hledá ekonomicky aktivní."

Podobné prezentace


Reklamy Google