Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3569 Šablona:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3569 Šablona:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3569 Šablona:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiálu: VY_32_INOVACE_16-08_Vnitřní a vnější geologické děje Autor:Mgr. Věra Vlková Ročník:9. Datum vytvoření:19. 2. 2014

2 Vzdělávací oblast:Člověk a jeho svět Tematická oblast:Přírodopis pro 8. a 9. třídu Předmět:Přírodopis Výstižný popis způsobu využití, metodické pokyny: Žáci se seznamují s vnitřními geologickými ději (pohyby litosférických desek, zemětřesení, vrásy, zlomy, sopečná činnost) a s vnějšími geologickými ději (zvětrávání, činnost tekoucí a mořské vody, činnost větru). Klíčová slova:Pohyby litosférických desek, zemětřesení, vrásy, zlomy, sopečná činnost, zvětrávání, činnost tekoucí a mořské vody, činnost větru Druh učebního materiálu:prezentace

3 Vnitřní geologické děje

4 děje vyvolané vnitřní energií Země se projevují ve všech zemských sférách včetně jejího povrchu, jejich hlavním znakem je teplo a pohyb hmot část vnitřní energie si Země ponechala z počátečních období vývoje (přibližně před 4,7 miliardy let), kdy docházelo ke shlukování kosmických částic vnitřní geologické děje mají za následek vznik vyvřelých a přeměněných hornin, pohyb litosférických desek, vznik pohoří, zdvih nebo pokles pevniny y další poruchy zemské kůry většina vnitřních geologických dějů probíhá v dlouhých časových obdobích bez možnosti přímého pozorování, výjimkou jsou krátkodobé procesy – sopečná činnost a zemětřesení, ty naopak patří k nejzřetelnějším projevům vnitřní energie na zemském povrchu

5 Pohyby litosférických desek litosféra není souvislá, ale skládá se z různě velkých pevných desek, které navzájem mění polohu, litosférické desky jsou vzájemně odděleny hlubokomořskými příkopy a pásemnými pohořími podél hloubkových zlomů stoupá ze zemského pláště roztavená horninová hmota, která se pod povrchem nebo na dně oceánu ochlazuje a tuhne, jejím hromaděním vzniká nová zemská kůra a dochází k odtlačování sousedních desek a k jejich pohybu hlavními důkazy pohybu litosférických desek je podobnost přilehlých částí světadílů, nálezy zkamenělin stejných rostlin a živočichů na pevninách nyní od sebe vzdálených

6 Poruchy zemské kůry VRÁSY jsou to jednoduše zprohýbané vrstvy hornin vzniklé dlouhodobým působením bočního tlaku ZLOMY vznikají porušením souvislosti horninové masy, podél těchto poruch dochází tlakovými nebo tahovými silami k pohybu horninových ker 1

7 VZNIK POHOŘÍ VRÁSNĚNÍM většina pohoří vznikla vrásněním, vrásnění nemusí tvořit pouze jednoduché vrásy – výrazný a dlouhodobý boční tlak vede k porušení mohutných horninových mas a k jejich přesouvání na vzdálenost i několik desítek kilometrů, tyto přesmyky se nazývají příkrovy ZEMĚTŘESENÍ je to krátkodobý, ale výrazný projev vnitřní energie Země, dochází při něm k otřesům zemské kůry, místo, kde vzniká se nazývá hypocentrum, intenzita zemětřesení se měří Richterovou stupnicí v rozsahu 0 – 9 stupňů 2

8 SOPEČNÁ ČINNOST souvisí se vznikem a pohybem magmatu místem vzniku magmatu je magmatický krb, který je ve spodní části litosféry, s kráterem ho spojuje sopečný komín magma stoupá vzhůru působením tlakových sil plynů, chladnutím magma tuhne ve vyvřelé horniny magma vytékající na zemský povrch je láva 3

9 Vnější geologické děje

10 projevují se přetvářením zemského povrchu, hlavními činiteli jsou zemská tíže, voda (tekoucí, mořská, v podobě ledů a ledovců), vítr, organismy (včetně člověka) u většiny lze rozlišit činnost rušivou (rozrušování části zemského povrchu) a tvořivou (přenos ukládání zvětralin) výmolná rušivá činnost se nazývá eroze, ta spolu s odnosem rozrušených částic hornin vede ke snižování zemského povrchu a k odkrývání podložních hornin – denudaci 4

11 Zvětrávání je při něm narušován povrch hornin mechanické zvětrávání vede k rozpadu horniny (např. následkem výrazných teplotních výkyvů v průběhu dne a noci), mrazové zvětrávání (voda pronikne do puklin a zmrznutím zvětší svůj objem) hlavním činitelem chemického zvětrávání je voda, kyslík a oxid uhličitý proces zvětrávání je předpokladem vzniku půdy 5

12 Působení zemské tíže ČINNOST TEKOUCÍ VODY rušivá činnost vody se projevuje zejména vymíláním zemského povrchu a odnosem částic půdy a hornin – vodní erozí, tvořivou činností vznikají naplaveniny – vrstvy úlomkových usazenin soustředný odtok vody v korytě je vodní tok – potok, řeka, rušivá činnost se projevuje zejména na horním roku, kde má řeka větší spád a vymílá koryto do hloubky i do stran 6

13 ČINNOST MOŘSKÉ VODY rušivá činnost se projevuje zejména na pobřeží neustálým pohybem mořské vody – přílivem, odlivem, a především příbojem dochází k rozrušování pobřežních skal, řícení podemletých balvanů – ty se pohybem vody rozpadají a obrušují na valouny, štěrk, písek a jílové bahno ukládáním úlomků na pobřeží se tvoří pláž 78

14 Činnost větru vítr se jako geologický činitel uplatňuje především v suchých oblastech (stepi, pouště), kde zemský povrch není chráněn rostlinným pokryvem z mořských, říčních i ledovcových nánosů vítr odnáší jemné částice a přemisťuje je místy do značných vzdáleností touto větrnou erozí se tvoří členité útvary, např. převisy, dutiny, hřibovité tvary a viklany 9

15 Opakování Které děje patří do vnitřních geologických dějů? Které děje patří do vnějších geologických dějů? Jak se nazývá stupnice, kterou se měří síla zemětřesení? Jak se nazývá místo, kde vzniká zemětřesení? Jak se nazývá magma vytékající na zemský povrch?

16 Použité zdroje: 1.Rainbow Basin. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2008 [cit. 2014-02-19]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rainbow_Basin.JPGhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rainbow_Basin.JPG 2.2010 Haiti earthquake damage4. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2010 [cit. 2014-02-19]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2010_Haiti_earthquake_damage4.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:2010_Haiti_earthquake_damage4.jpg 3.Colima volcano aero colors adjusted. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2010 [cit. 2014-02-19]. Dostupné z:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colima_volcano_aero_colors_adjusted.JPGhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colima_volcano_aero_colors_adjusted.JPG 4.Glacial iceberg in Argentina. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2013 [cit. 2014-02-19]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glacial_iceberg_in_Argentina.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glacial_iceberg_in_Argentina.jpg 5.Im Salar de Uyuni. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2005 [cit. 2014-02-19]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Im_Salar_de_Uyuni.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Im_Salar_de_Uyuni.jpg 6.Eroze u Prerova nad Labem. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2008 [cit. 2014-02-19]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eroze_u_Prerova_nad_Labem.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eroze_u_Prerova_nad_Labem.jpg 7.Bay of Fundy High Tide. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- 2013 [cit. 2014-02-19]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bay_of_Fundy_High_Tide.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bay_of_Fundy_High_Tide.jpg 8.Bay of Fundy Low Tide. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- 2013 [cit. 2014-02-19]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bay_of_Fundy_Low_Tide.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bay_of_Fundy_Low_Tide.jpg 9.Viklan11. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2006 [cit. 2014- 02-19]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Viklan11.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Viklan11.jpg


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3569 Šablona:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky."

Podobné prezentace


Reklamy Google