Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola v Mochtíně Historie a současnost 130. výročí postavení budovy školy (1877 – 2007) Pohledy na školní budovu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola v Mochtíně Historie a současnost 130. výročí postavení budovy školy (1877 – 2007) Pohledy na školní budovu."— Transkript prezentace:

1 Škola v Mochtíně Historie a současnost 130. výročí postavení budovy školy (1877 – 2007) Pohledy na školní budovu

2 V r byla budova dokončena a v září tohoto roku uznána způsobilou MUDr. J.Polákem z Klatov. Po vysvěcení dne byl klíč k budově předán řídícímu školy Josefu Novému. V r navštěvovaly školu děti z Mochtína, Těšetin, Lhůty, Újezdce, Srbic, Kocourova a Nového Čestína. Od r je povolena i třetí vyučovací třída. V r.1891 inspekčně školu navštívil českobudějovický biskup Martin Říha. V r daroval škole Ferdinand Vitáček z Nového Čestína hrazdu a bradla. V r se konala první slavnost sázení stromků v obci – byly vysázeny čtyři „královské lípy“ u kapličky a šest lip „Svatopluka Čecha“ na návsi. Ze školní kroniky (díl I.a II.) - výběr V r bylo v Mochtíně 191 dětí školou povinných. Bylo žádáno o povolení výstavbu nové školy. Dne uvádí tisk (Šumavan č. 29), že: „…na stavbu školy povolil zemský výbor obci Mochtínské u Klatov podporu 1000 zl. ze zemských peněz.“ V tomto roce vyšli výtězně z konkurzu na stavbu školy majitel realit v Mochtíně Karel Prexler a Vojtěch Nováček, stavitel z Klatov. Stavební plán zhotovil Leopold Popelík z Klatov. Základní kámen nové budovy byl položen V r už bylo ve staré mochtínské škole v čp. 35 na 200 žáků, neboť nově přišli děti z Těšetin a Srbic, které dříve navštěvovali školu v Chlistově. 1 Přehled počtu dětí ve škole RokPočetRokPočet

3 Ze školní kroniky (díl I.a II.) - výběr V r byla otevřena i čtvrtá, byly opraveny podlahy a WC, dále byl přistavěn kabinet. V srpnu 1911 namaloval zdejší učitel Jan Tomášek na průčelí školní budovy obraz „Komenský poučuje mládež“ (1), který je na škole dodnes.Učitel studoval kresbu na umělecko-průmyslové škole v Praze (zemřel ). V r.1912 bylo oslaveno100. výročí prvního jednání o mochtínské škole v Obytcích pod heslem „Vše pro dítě“ vítaly děti mochtínské školy v Klatovech prezidenta T.G.Masaryka. V r namaloval řídící učitel A.Werner pod obraz na průčelí školy nápis „ŠKOLA MÉ ŠTĚSTÍ“. V r bylo při druhé třídě kvůli velkému počtu dětí zřízeno druhé oddělení. Vyučovalo se v najaté místnosti U Zítků v čp. 44 na Petrovce.O tři roky později se vyučovalo v místnosti u Čabradů. Po dohodě s TJ Sokol Mochtín využívala škola sokolskou tělocvičnu. V r opravil obraz na školní budově bratr autora akademický malíř Josefe Tomášek, a původní nápis byl tehdy změněn na „ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA“. 1 V r byl rozpočet místní školní rady ,- Kčs, do kterého přispěly všechny obce dětí docházejících do Mochtína. Chudým a přespolním dětem byla od listopadu podávána polední polévka (část nákladů byla hrazena místní školní radou). 2

4 Od r se opět vyučovalo ve 3 třídách. V r byla celá budova elektrifikována nákladem ,- Kč, škola vyla vytápěna akumulačními kamny oslavila ZŠ Mochtín 100 let založení nové budovy formou výstavy historických dokumentů školy i obce, prací dětí i občanů, zájem byl o prohlídku školní budovy. V sále nově otevřeného Kulturního domu v Mochtíně vystoupili s kulturním programem žáci školy. Až do r byly ve třech třídách děti ročníků 1.-5., od r se ve dvou třídách učili děti ročníků Ze školní kroniky (díl I.a II.) - výběr Od roku 1939 bylo stanoveno, že ve třídě může být maximálně 45 dětí (dříve až 60 dětí). Od r byla zrušena třída U Zítků v čp. 44 a byla pronajata k vyučování místnost U Mundlů v čp byla otevřena v budově školy Mateřská škola pro děti od 3 do 6 let. Byla jednotřídní s polodenním provozem. V r se změnil název Obecná škola na Škola národní v Mochtíně. V r byla zavedena 8-letá školská soustava. Do r se vyučovalo ve třech třídách (roč. 1-5), ale již v r jsou z důvodu úbytku školních dětí pouze dvě třídy, ve třetí byla tělocvična ZDŠ. Z uvolněného bytu v budě školy po řediteli V.Kozákovi byla vytvořena školní jídelna s kapacitou 52 obědů pro ZDŠ a MŠ a dvě ložnice mateřské školy Od byl zahájen ředitelkou P.Koželuhovou celodenní provoz MŠ, děti využívaly zahrady u čp

5 Ve školním roce 2005/2006 se ve dvou třídách učili žáci ročníku. Od byla při škole zřízena tří členná školská rada. Během posledních deseti let byly za vydatné podpory Obce Mochtín zmodernizovány prostory budovy školy a nyní splňují veškeré požadavky současného školství. V dohledné době je plánovaná celková rekonstrukce přízemí školy. Ze školní kroniky (díl I.a II.) - výběr byl zahájen provoz v nové budově mateřské školy v Mochtíně čp. 80. Z uvolněných místností v budově školy byly v r zřízeny šatny, obecní knihovna, dětská poradna a z velké učebny MŠ se stala tělocvična ZŠ. Počet školních dětí se neustále snižoval, takže v r bylo ve dvou třídách pouze 38 dětí. Při škole byla zřízena školní družina. V červnu 1992 byla opravena fasáda školy firmou Fasádostav a byl odborně zrestaurován obraz na průčelí školy. K se Základní škola a Mateřská škola v Mochtíně jako dvě samostatné organizace spojily do Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Mochtín, okres Klatovy, jejímž zřizovatelem je Obec Mochtín. Od r. 1991až 2005 bylo ve škole vyučováno náboženství. 4 Antonín Šabek Václav Kozák Zdeňka Knoppová Eva Biedermannová Jana Maoedová Zdeňka Táborová Ilona Dvořáková (dosud) Řídící učitelé Ondřej Janda (1816 – 1868) Josef Nový (1868 – 1908) Emanuel Prexler (1909 – 1920) Antonín Werner (1922 – 1930 Ladislav janda (1930 – 1933) Karel Dušek (1936 – 1939)

6 „Vše pro dítě“ Toto heslo zaznělo v roce 1912 při oslavách 100. výročí školství v Mochtíně. Už tehdy mysleli naši předkové na blaho dětí. My jsme heslo převzali při tvorbě našeho Školního vzdělávacího programu, který vejde v platnost V letošním školním roce se podle něj budou učit žáci 1. ročníku. Postupně budeme přidávat další ročníky. Co popřát jubilantce do dalších let? Aby měla stále více dětí, které do ní budou chodit a později rády vzpomínat, jako jejich rodiče. I ono psali historii naší školy. Jaká v budoucnu bude, záleží na každém z nás. Školní rok 2007/2008 Počet žáků : ročník – ročník ročník – 5 4. ročník – 4 5. ročník – 9 Zaměstnanci: Mgr. Ilona Dvořáková – ředitelka Mgr. Jindra Volmutová – učitelka Zdeňka Hodanová – učitelka ZŠ a vychovatelka ŠD Vendula Kopecká – učitelka ZŠ (angličtina) Eva Dolejší – asistentka pedagoga Marie Lorencová – vedoucí učitelka MŠ Jana Jílková – učitelka MŠ Dana Ronešová – kuchařka a vedoucí ŠJ Eva Fejfárková – pomocnice ve ŠJ Zdeňka Potužníková – domovnice ZŠ Marie Hodková – domovnice MŠ 5 Tato prezentace čerpala z propagačního materiálu, který vydala Základní a Mateřská škola v Mochtíně za podpory Obce Mochtín v nakladatelství Martin Kříž – Arkáda v roce 2007 u příležitosti 130. výročí postavení školní budovy. Text: Hana Kantová, Mgr. Ilona Dvořáková Grafická úprava prezentace: J. Kantová, P. Kanta


Stáhnout ppt "Škola v Mochtíně Historie a současnost 130. výročí postavení budovy školy (1877 – 2007) Pohledy na školní budovu."

Podobné prezentace


Reklamy Google