Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola v Mochtíně Historie a současnost 130. výročí postavení budovy školy (1877 – 2007) Pohledy na školní budovu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola v Mochtíně Historie a současnost 130. výročí postavení budovy školy (1877 – 2007) Pohledy na školní budovu."— Transkript prezentace:

1 Škola v Mochtíně Historie a současnost 130. výročí postavení budovy školy (1877 – 2007) Pohledy na školní budovu

2 V r. 1877 byla budova dokončena a v září tohoto roku uznána způsobilou MUDr. J.Polákem z Klatov. Po vysvěcení dne 30.9.1877 byl klíč k budově předán řídícímu školy Josefu Novému. V r. 1878 navštěvovaly školu děti z Mochtína, Těšetin, Lhůty, Újezdce, Srbic, Kocourova a Nového Čestína. Od r. 1883 je povolena i třetí vyučovací třída. V r.1891 inspekčně školu navštívil českobudějovický biskup Martin Říha. V r. 1892 daroval škole Ferdinand Vitáček z Nového Čestína hrazdu a bradla. V r. 1908 se konala první slavnost sázení stromků v obci – byly vysázeny čtyři „královské lípy“ u kapličky a šest lip „Svatopluka Čecha“ na návsi. Ze školní kroniky (díl I.a II.) - výběr V r. 1848 bylo v Mochtíně 191 dětí školou povinných. Bylo žádáno o povolení výstavbu nové školy. Dne 17. 7. 1875 uvádí tisk (Šumavan č. 29), že: „…na stavbu školy povolil zemský výbor obci Mochtínské u Klatov podporu 1000 zl. ze zemských peněz.“ V tomto roce vyšli výtězně z konkurzu na stavbu školy majitel realit v Mochtíně Karel Prexler a Vojtěch Nováček, stavitel z Klatov. Stavební plán zhotovil Leopold Popelík z Klatov. Základní kámen nové budovy byl položen 30.9.1876. V r. 1876 už bylo ve staré mochtínské škole v čp. 35 na 200 žáků, neboť nově přišli děti z Těšetin a Srbic, které dříve navštěvovali školu v Chlistově. 1 Přehled počtu dětí ve škole RokPočetRokPočet 187098199628 1876200199737 1883292199842 1890276199935 1911289200038 1920280200129 1930200200227 1940163200330 194961200429 197269200524 198046200628 199040200736

3 Ze školní kroniky (díl I.a II.) - výběr V r. 1910 byla otevřena i čtvrtá, byly opraveny podlahy a WC, dále byl přistavěn kabinet. V srpnu 1911 namaloval zdejší učitel Jan Tomášek na průčelí školní budovy obraz „Komenský poučuje mládež“ (1), který je na škole dodnes.Učitel studoval kresbu na umělecko-průmyslové škole v Praze (zemřel 19.2.1916). V r.1912 bylo oslaveno100. výročí prvního jednání o mochtínské škole v Obytcích pod heslem „Vše pro dítě“. 3.5.1923 vítaly děti mochtínské školy v Klatovech prezidenta T.G.Masaryka. V r. 1924 namaloval řídící učitel A.Werner pod obraz na průčelí školy nápis „ŠKOLA MÉ ŠTĚSTÍ“. V r. 1931 bylo při druhé třídě kvůli velkému počtu dětí zřízeno druhé oddělení. Vyučovalo se v najaté místnosti U Zítků v čp. 44 na Petrovce.O tři roky později se vyučovalo v místnosti u Čabradů. Po dohodě s TJ Sokol Mochtín využívala škola sokolskou tělocvičnu. V r. 1936 opravil obraz na školní budově bratr autora akademický malíř Josefe Tomášek, a původní nápis byl tehdy změněn na „ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA“. 1 V r. 1937 byl rozpočet místní školní rady 16 764,- Kčs, do kterého přispěly všechny obce dětí docházejících do Mochtína. Chudým a přespolním dětem byla od listopadu podávána polední polévka (část nákladů byla hrazena místní školní radou). 2

4 Od r. 1973 se opět vyučovalo ve 3 třídách. V r. 1976 byla celá budova elektrifikována nákladem 180 000,- Kč, škola vyla vytápěna akumulačními kamny. 25.6.1977 oslavila ZŠ Mochtín 100 let založení nové budovy formou výstavy historických dokumentů školy i obce, prací dětí i občanů, zájem byl o prohlídku školní budovy. V sále nově otevřeného Kulturního domu v Mochtíně vystoupili s kulturním programem žáci školy. Až do r. 1978 byly ve třech třídách děti ročníků 1.-5., od r. 1979 se ve dvou třídách učili děti ročníků 1.-4. Ze školní kroniky (díl I.a II.) - výběr Od roku 1939 bylo stanoveno, že ve třídě může být maximálně 45 dětí (dříve až 60 dětí). Od r. 1940 byla zrušena třída U Zítků v čp. 44 a byla pronajata k vyučování místnost U Mundlů v čp. 53. 1.9.1946 byla otevřena v budově školy Mateřská škola pro děti od 3 do 6 let. Byla jednotřídní s polodenním provozem. V r. 1949 se změnil název Obecná škola na Škola národní v Mochtíně. V r. 1953 byla zavedena 8-letá školská soustava. Do r. 1969 se vyučovalo ve třech třídách (roč. 1-5), ale již v r. 1970 jsou z důvodu úbytku školních dětí pouze dvě třídy, ve třetí byla tělocvična ZDŠ. Z uvolněného bytu v budě školy po řediteli V.Kozákovi byla vytvořena školní jídelna s kapacitou 52 obědů pro ZDŠ a MŠ a dvě ložnice mateřské školy Od 1.9.1971 byl zahájen ředitelkou P.Koželuhovou celodenní provoz MŠ, děti využívaly zahrady u čp. 16. 3

5 Ve školním roce 2005/2006 se ve dvou třídách učili žáci 1.-5. ročníku. Od 1. 1. 2006 byla při škole zřízena tří členná školská rada. Během posledních deseti let byly za vydatné podpory Obce Mochtín zmodernizovány prostory budovy školy a nyní splňují veškeré požadavky současného školství. V dohledné době je plánovaná celková rekonstrukce přízemí školy. Ze školní kroniky (díl I.a II.) - výběr 29.8.1983 byl zahájen provoz v nové budově mateřské školy v Mochtíně čp. 80. Z uvolněných místností v budově školy byly v r. 1984 zřízeny šatny, obecní knihovna, dětská poradna a z velké učebny MŠ se stala tělocvična ZŠ. Počet školních dětí se neustále snižoval, takže v r. 1987 bylo ve dvou třídách pouze 38 dětí. Při škole byla zřízena školní družina. V červnu 1992 byla opravena fasáda školy firmou Fasádostav a byl odborně zrestaurován obraz na průčelí školy. K 1.1.2003 se Základní škola a Mateřská škola v Mochtíně jako dvě samostatné organizace spojily do Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Mochtín, okres Klatovy, jejímž zřizovatelem je Obec Mochtín. Od r. 1991až 2005 bylo ve škole vyučováno náboženství. 4 Antonín Šabek Václav Kozák Zdeňka Knoppová Eva Biedermannová Jana Maoedová Zdeňka Táborová Ilona Dvořáková (dosud) Řídící učitelé Ondřej Janda (1816 – 1868) Josef Nový (1868 – 1908) Emanuel Prexler (1909 – 1920) Antonín Werner (1922 – 1930 Ladislav janda (1930 – 1933) Karel Dušek (1936 – 1939)

6 „Vše pro dítě“ Toto heslo zaznělo v roce 1912 při oslavách 100. výročí školství v Mochtíně. Už tehdy mysleli naši předkové na blaho dětí. My jsme heslo převzali při tvorbě našeho Školního vzdělávacího programu, který vejde v platnost 1.9.2007. V letošním školním roce se podle něj budou učit žáci 1. ročníku. Postupně budeme přidávat další ročníky. Co popřát jubilantce do dalších let? Aby měla stále více dětí, které do ní budou chodit a později rády vzpomínat, jako jejich rodiče. I ono psali historii naší školy. Jaká v budoucnu bude, záleží na každém z nás. Školní rok 2007/2008 Počet žáků : 36 1. ročník – 11 2. ročník - 7 3. ročník – 5 4. ročník – 4 5. ročník – 9 Zaměstnanci: Mgr. Ilona Dvořáková – ředitelka Mgr. Jindra Volmutová – učitelka Zdeňka Hodanová – učitelka ZŠ a vychovatelka ŠD Vendula Kopecká – učitelka ZŠ (angličtina) Eva Dolejší – asistentka pedagoga Marie Lorencová – vedoucí učitelka MŠ Jana Jílková – učitelka MŠ Dana Ronešová – kuchařka a vedoucí ŠJ Eva Fejfárková – pomocnice ve ŠJ Zdeňka Potužníková – domovnice ZŠ Marie Hodková – domovnice MŠ 5 Tato prezentace čerpala z propagačního materiálu, který vydala Základní a Mateřská škola v Mochtíně za podpory Obce Mochtín v nakladatelství Martin Kříž – Arkáda v roce 2007 u příležitosti 130. výročí postavení školní budovy. Text: Hana Kantová, Mgr. Ilona Dvořáková Grafická úprava prezentace: J. Kantová, P. Kanta


Stáhnout ppt "Škola v Mochtíně Historie a současnost 130. výročí postavení budovy školy (1877 – 2007) Pohledy na školní budovu."

Podobné prezentace


Reklamy Google